Nano - Kursen 5 dobles i 2018. Minst!

Merlin
29.12.2017 kl 11:23 NANO 6470

Nano - er i gang med Paradigme og Archer 1.

Godkjenning av Paradigmeoppsettet er kun en formalitet.

Archer-1, kombinasjonsstudien av Betalutin og Rituximab er som kjent gått direkte til fase 2.

LOA for Betalutin er nær 100%. Iflg. Luigi Costa er Betalutin allerede et produkt som vil nå markedet.

Nano vil etter min forståelse oppnå betinget markedsadgang meget raskt, antagelig allerede før sommeren.

Ikke minst "seamless design" gjør at allerede avleste data brukes i det videre og gjør at Nano slipper å begynne på nytt hver gang i hver fase. Det gjør også at antall pasienter kan reduseres, i og med at man kan inkludere tidligere forsøk. Større designfleksibilitet gjør at endringer og modifikasjoner kan foretas underveis om nødvendig. Det lar seg gjøre å konkludere raskere og rimeligere.

Betinget markedsadgang gjør at brukerne betaler for forsøkene. De får behandling mye tidligere, investorene behøver ikke finansiere så mye, da studiene betales av brukerne. Denne nye måten å få godkjennelse på er ikke reflektert i kursene i Biotechselskapene. Men det kommer de til å bli etter hvert!

Betalutin viser enestående gode egenskaper. Nano sitter på meget verdifulle patenter for radionuclider målstyrt til CD-37.

Luigi Costa har tidligere vist til stor interesse fra Big Pharma. Man må regne med at spesielt Roche, verdens største med.selskap, som eier av Rituximab, der patentet er gått ut, vil være spesielt interessert i å få Betalutin inn i sin portefølje. Betalutin vil passe som hånd i hanske for Roche, markedsmessig, organisatorisk, og også i forhold til at Nano benytter Rituximab i combobehandling med Betalutin. Roche har ikke noe i nærheten av en erstatter for Rituximab, men Betalutin vil kunne bli det! Betalutin kan bli en mange ganger blockbuster!

Men Nano har ventet med å inngå forhandlinger til Nano får frem det fulle verdipotensialet i Nano.

Det tidspunktet nærmer seg med stormskritt!

Vi må derfor regne med at Nano kanskje allerede er i partner/oppkjøpsforhandlinger med Big Pharma. Et bud kan komme om ikke lenge.

2018 blir dermed et svært spennende år for oss Nano aksjonærer. Lykke til og Godt nytt År!
Nyheter om en såkalt "hovedkonkurrent" til Betalutin, Idelalisib kan være til beroligelse og viser at idelalisib har så store bivirkninger at salget ikke økes. Det viser at Betalutin har meget store fordeler!

The analysis broadly indicates that idelalisib has faced serious side effects because of which the sales are not expected to grow significantly till 2021.

https://www.businesswire.com/news/home/20170106005598/en/Oncology-Drug-Report-Zydelig---Idelalisib--

I lys av de siste biotechoppkjøpene er det tydelig å merke en ganske annen tendens enn tidligere:

Biotech start-ups selges tidligere i prosessen.

Dette skyldes antagelig at man i motsetning til tidligere, nå vet mye mer om hvordan virkningsmekanismene innen kreftutvikling fungerer.

Som Jonas Einarsson var inne på i en av de siste podcatsene: Det er ikke i samme grad prøving og feiling som før, selskapene forstår i større grad hva de skal gjøre. Måloppfyllelsen blir sikrere.

Det bidrar nok, sammen med økt konkurranse om å få kjøpt de beste start-up prosjektene, til at Big Pharma er raskere på banen enn tidligere, og i mindre grad venter til det foreligger noen "fase III" data. Også FDAs/EMAs raskere prosess bidrar i samme retning.

Jeg ser derfor ikke bort fra overraskende tidlige bud på Nano. For Roche må Nano være så godt at de rett og slett ikke kan la Nano slippe unna.

Også den økonomiske tyngde i de store pharmaselskapene er god. De satser i større og større grad på oppkjøp, fremfor å utvikle egne produkter. Det betyr også at de må være langt fremme, både i tid og i tilbud, skal de ha håp om å danke ut konkurrentene.

Den nye approachen til Big Pharma vil aksjonærene i et start-up selskap som Nano få stor glede av.

Redigert 29.12.2017 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
Gryntgrynt
29.12.2017 kl 11:41 6410

Tullprat og haussing tar aldri slutt i nano..
gammeloptimist
29.12.2017 kl 12:48 6330

Gryntgrynt, Korsar, pensjonssparer: Jeg kan bare anbefale lesere av dette forum å ignorere: Gryntgrynt, Korsar, Pensjonssparer, Hartvigsen - som aldri bidratt med andre ting enn ubegrunnet kritikk o harselering av Nano. Merlin begrunner sine meninger - og ikke minst har akkurat samme mening som Jonas Einarsson - Radforsk/Oslo cancecluster - som oppdaterer sin portofølje nesten ukentlig via podcast. Lytt til han - som følger alle aksjene innen bransjen - er gammel klinikker og ikke minst har fulgt alle disse selskapene siden oppstart. Det gjelder: Nano, PCIB, Targovax blant andre. Jeg oppfordrer også lesere på dette forum å gå inn på Nanos presentasjoner - Luis Costas innlegg blant andre.
Investere i Nano, PCIB, Targovax osv. er langsiktige investeringer. I prosessen mot kommersialisering - ferdig medisin er Nano og PCIB kommet lengst - og dermed også LOA (likelyhood of approval) høyest. 100% er det naturlig nok ikke - for teoretisk kan prosessen tilknyttet det regulære fremdeles feile. Men Nanos stab er veldig profesjonelle - og flere kommer fra prosessen med salget av Algeta til Bayer for noen år siden.
Som tidligere nevnt - har jeg de siste 2 årene konsentrert meg 100% om Nano og PCIB - takket være kunnskap som Merlin og Snøffelen spesielt (og andre) - har delt med andre på dette forum. Det som er viktig er å sile ut de seriøse - som er lett etter min mening. Det går på begrunnelse - kommunikasjonsmåte og ikke minst det er lett å sile ut de som forstår bransjen og de som slenger ut kritikk ubegrunnet.
Merlin er optimist - og kanskje for optimistisk - men ingen hausser. Godt nyttår!!
gammeloptimist
29.12.2017 kl 12:49 6326

Gryntgrynt, Korsar, pensjonssparer: Jeg kan bare anbefale lesere av dette forum å ignorere: Gryntgrynt, Korsar, Pensjonssparer, Hartvigsen - som aldri bidratt med andre ting enn ubegrunnet kritikk o harselering av Nano. Merlin begrunner sine meninger - og ikke minst har akkurat samme mening som Jonas Einarsson - Radforsk/Oslo cancecluster - som oppdaterer sin portofølje nesten ukentlig via podcast. Lytt til han - som følger alle aksjene innen bransjen - er gammel klinikker og ikke minst har fulgt alle disse selskapene siden oppstart. Det gjelder: Nano, PCIB, Targovax blant andre. Jeg oppfordrer også lesere på dette forum å gå inn på Nanos presentasjoner - Luis Costas innlegg blant andre.
Investere i Nano, PCIB, Targovax osv. er langsiktige investeringer. I prosessen mot kommersialisering - ferdig medisin er Nano og PCIB kommet lengst - og dermed også LOA (likelyhood of approval) høyest. 100% er det naturlig nok ikke - for teoretisk kan prosessen tilknyttet det regulære fremdeles feile. Men Nanos stab er veldig profesjonelle - og flere kommer fra prosessen med salget av Algeta til Bayer for noen år siden.
Som tidligere nevnt - har jeg de siste 2 årene konsentrert meg 100% om Nano og PCIB - takket være kunnskap som Merlin og Snøffelen spesielt (og andre) - har delt med andre på dette forum. Det som er viktig er å sile ut de seriøse - som er lett etter min mening. Det går på begrunnelse - kommunikasjonsmåte og ikke minst det er lett å sile ut de som forstår bransjen og de som slenger ut kritikk ubegrunnet.
Merlin er optimist - og kanskje for optimistisk - men ingen hausser. Godt nyttår!!
Korsar
29.12.2017 kl 11:45 6411

Velkommen til nyeforumet Merlin!
Nå kan vi endelig få litt skikkelig haussing her: Jeg ser at du anfører ingen problemer eller forsinkelser for 2018 (som også er ivrig benektet for 2017), bare oppsider, samt at alle nye prosessforhold er i favør av NANO, og at ditt kursmål for 2017 (kr. 400) nå skal nås i 2018.

Jaja, bedre sent enn aldri. Og skulle det gå 500% feil i 2018 også har man jo alltids "sviktende forutsetninger" å forklare med om ett år også. Det er ofte noen forutsetninger som svikter når man bommer med 500%. For egen del kan jeg gjerne bli med på 120-150 i 2018. Alt annet vil jo være en skandale, siden man da omtrent bare vil ha tatt seg tilbake til siste emisjonskurs.

PS: Men først avventer vi formelle meldinger om at tidligere børsmeldte planer er satt i gang som forutsatt. Inntil dess er det bare muntlig løsprat her.
Redigert 29.12.2017 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
Pensjonsparer
29.12.2017 kl 11:46 6395

Da var den mest løgnaktige nanohausseren kommet til det nye forumet.
gammeloptimist
29.12.2017 kl 12:51 6328

Gryntgrynt, Korsar, pensjonssparer: Jeg kan bare anbefale lesere av dette forum å ignorere: Gryntgrynt, Korsar, Pensjonssparer, Hartvigsen - som aldri bidratt med andre ting enn ubegrunnet kritikk o harselering av Nano. Merlin begrunner sine meninger - og ikke minst har akkurat samme mening som Jonas Einarsson - Radforsk/Oslo cancecluster - som oppdaterer sin portofølje nesten ukentlig via podcast. Lytt til han - som følger alle aksjene innen bransjen - er gammel klinikker og ikke minst har fulgt alle disse selskapene siden oppstart. Det gjelder: Nano, PCIB, Targovax blant andre. Jeg oppfordrer også lesere på dette forum å gå inn på Nanos presentasjoner - Luis Costas innlegg blant andre.
Investere i Nano, PCIB, Targovax osv. er langsiktige investeringer. I prosessen mot kommersialisering - ferdig medisin er Nano og PCIB kommet lengst - og dermed også LOA (likelyhood of approval) høyest. 100% er det naturlig nok ikke - for teoretisk kan prosessen tilknyttet det regulære fremdeles feile. Men Nanos stab er veldig profesjonelle - og flere kommer fra prosessen med salget av Algeta til Bayer for noen år siden.
Som tidligere nevnt - har jeg de siste 2 årene konsentrert meg 100% om Nano og PCIB - takket være kunnskap som Merlin og Snøffelen spesielt (og andre) - har delt med andre på dette forum. Det som er viktig er å sile ut de seriøse - som er lett etter min mening. Det går på begrunnelse - kommunikasjonsmåte og ikke minst det er lett å sile ut de som forstår bransjen og de som slenger ut kritikk ubegrunnet.
Merlin er optimist - og kanskje for optimistisk - men ingen hausser. Godt nyttår!!
gammeloptimist
29.12.2017 kl 13:10 6301

Radforsk - podcast - som tidligere nevnt er en glimrende kilde for kunnskap og oppdatering i bransjen finner dere her: https://soundcloud.com/user-972208711/
Siste innlegg var for 9 dager siden. I en av podcastene fra slutten nov eller beg desember - nevner Jonas Einarsson spesielt Nano - og hvor langt de var kommet - basert på siste testresultater - og sier eksplisitt at Nano er minst like mye verd som Algeta var da det ble kjøpt av Bayer. Det tilsvarer i dag ca. kr. 372,-/aksje - som er ca. 4,5 ganger dagens verdi av Nano. for meg er Jonas Einarsson ingen hausser - men en meget seriøs person - med mer enn 25 år i bransjen - og som forstår hva dette dreier seg om. Jeg kan anbefale på sterkt å lytte til alle 32 episodene - og man får tilført kunnskap som er vesentlig når man skal investere i denne bransjen.
Korsar
29.12.2017 kl 13:39 6287

gammeloptimist,
vi hører hva du sier, men kursen er altså 81,25 nå. Dvs. ned, etter et lite sprell først på dagen, som jeg forutsatte allerede i går da aksjen passerte ukens kursmål på 83. Det er markedets prising som er viktig for edru aksjonærer. Men markedet forstår jo ingen ting, som det heter i dine kretser :-)

Ble en liten handel i morgentimene i dag likevel, men peanuts ifht festforestillingen i PCIB der vi har nesten fått doblet pengene siste mnd.
Redigert 29.12.2017 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
gammeloptimist
29.12.2017 kl 14:29 6199

Korsar: Joda markedet har alltid rett! MEN jeg er langsiktig - 1-2 h 2019 - eller ved oppkjøp før det - vil kursen være mangedoblet!! Med inngang på 12,- Nano - og 9 PCIB - langsiktig - sover jeg meget godt om natta. Har du funnet umaken verd å lytte til Jonas Einarsson og Radforsk podcast?
gammeloptimist
29.12.2017 kl 13:47 6216

Merlin!! Takk for nok et informativt innlegg - og igjen takk for at du deler dine kunnskaper på dette forum - som jeg har fulgt lenge!! Jeg er overbevist om at alle vanlig oppegående mennesker deler mitt synspunkt - og greier å skille mellom seriøse begrunnede innlegg og de useriøse.
Riktig Godt Nyttår
One-Hundred
29.12.2017 kl 14:09 6180

Må jeg si jeg er faktisk fascinert av klagebøttene vi er så heldige å ha. Greit nok at folk slenger inn noen sytende innlegg her og der, men når du ser folk bruker enorme mengder tid og energi på å lage dedikerte tråder med laaange innlegg og i tillegg syter her hver dag... Ja, det står det nesten respekt av.

Stå på Merlin! God prosjon av oss hadde vært lost uten dere med skikkelig kompetanse.
- Og stå på gulliksen, pensjonsparer, Somsa og resten av hylekoret! hva hadde vel forumet vært uten dere ;))
Korsar
29.12.2017 kl 16:09 6100

Hvorfor er det ikke mulig å diskutere NANO pro et contra som man klarer med andre aksjer?
Hvorfor disse endeløse tiradene av hjernetom haussing uten kritisk fokus på mulige bumps in the road?
I hele år har dette vært så utafor mål at erfarne børsfolk bare må smile matt.
Men nå er vi gang igjen. Uten et spor av børskompetanse, magamål eller folkeskikk overfor dem som ber om saklig omtale av aksjen.. Bare gauling. 500% off target. Du store.
ILAV
29.12.2017 kl 17:25 6035

Tja, jeg foretrekker overoptimistiske analyser any day sammenlignet med generell baissing uten substans og der enkelte klapper seg på skuldren i titalls innlegg fordi de spådde at kursen gikk ned 50 øre. Det er ikke vanskelig å sile vekk det som ikke gir verdi, men det kommer til dels svært sterke analyser inn i mellom alt det overoptimistiske.

Blir interessant å se om det nye forum kan ta over for det gamle på nyåret, siden mange av de faste og dyktige debattantene har signalisert at det er game over med nytt forum. Både pcib og nano er selskaper med dyktige skribenter.
Hvis nytt forum kun blir onanering over 50 - øringer så kan det like gjerne legges ned.
Chrisgun
29.12.2017 kl 17:37 5988

Flott å se at du velger å bidra videre Marlin. Takk for grundige og etterrettelige innlegg. Det er markedet som setter pris, men jeg er mener at 2017 har forsvart de gode resultatene NANO viste i slutten av 2016, som ga et bra kursløft. Derfor mener jeg sluttkurs 2017 er billig i nano. Nå kommer 1h 2018 fort og jeg mener nano vil kommer med nyheter løpende. Seamless vil vise seg å ha tidsbesparende effekt for nano og som vil ha bremsende effekt for cash burningen i selskapet. Vel, ha et godt nytt år dere.
jefferson
29.12.2017 kl 19:13 5916

Jeg sitter long i Nano og har med grunnlag i det vi vet p.t. tro på at Betalutin når markedet.
Jeg er imidlertid enig med dem som etterlyser konkret IR informasjon fra Nano til markedet.

Når det gjelder Paradigme synes jeg det ikke er profesjonelt at selskapet bekrefter at Paradigme er startet gjennom en e-post til Einarsson. Såvdit jeg husker fra podcasten stusset også Einarsson over dette. Jeg savner konkret informsjon om hva det betyr at Paradigme er startet. Hvorfor informeres det for eksempel ikke ikke om hvilke land som har godkjent søknaden?

Når et gjelder kombinasjonsstudiet uttalte Costa på DnB Healthcare 14 desember at søknad ville bli sendt i påfølgende uke. Dvs uken 18-25. desember.
Det er heller ikke kommet noen børsmelding om oppstart av kombinasjonsstudiet. Det ville være av stor intersse å få vite, i lkhet med Paradigme søknaden ( som Nano vel ikke hadde planlagt å offentliggjøre) hvor mange pasienter som tenkes tatt med, study design samt i hvilke land man planlegger studiet.
Til sammenligning synes IR i Targovax på en mye bedre måte holder aksjonærene informert.
St_Anthony
29.12.2017 kl 19:10 5884

En kommentar til Merlin: Roche/Genentech har faktisk en etterfølger til Rituximab på markedet: Ocrevus. Rituxan har blitt brukt off-label i behandlingen av MS i mange år, men på grunn av det utgående patentet har de lansert Ocrevus i denne indikasjonen. Rituximab og Ocrevus er ikke helt like, men sistnevnte synes å ha en del fordeler når det gjelder toksisitet og samvirkning med immunforsvaret. Som sagt er Ocrevus lansert i MS-indikasjonen, og Roches eventuelle planer for legemiddelet innen onkologi vet jeg ikke noe om. Jeg tror likevel vi ikke bør bruke for mye energi på å spekulere rundt oppkjøpsinteresse basert på rituxans patentutløp. NANO har en strategi for å lansere Betalutin på egen hånd, og et erfarent ledelsesteam til å gjennomføre denne strategien.
Lykkeligamator
29.12.2017 kl 19:23 5862

Korsar: tror de fleste på Nano trådene setter pris på kritiske innlegg, det er noe alle seriøse aksjonærer bør gjøre. Problemet med dine innlegg er at de stort sett ubegrunnet. Jeg har tidligere utfordret deg til å dele kilder (ref debatten om forsinkelser) noe du elegant hopper bukk over. Kom med begrunnelser og kilder til å backe det opp med så vil du raskt bli tatt seriøst.
Redigert 29.12.2017 kl 19:53 Du må logge inn for å svare
Picosalax
29.12.2017 kl 19:42 5851

Korsmajor
Foreslår at vi i 2018 har en tippekonkurranse om hvem som er den kåteste og mest navlebeskuende rånen av deg og Merlin i 2018. Jeg satser alt på deg. Når dette er sagt, er avslaget i REK nov 30 2017 et foreløpig avslag på seamless design, men det løser seg. Årets hype er PCIB med presentasjon av resultater fra en knapp håndfull pasienter. Bergen bio ligger også i grøftekanten og slikker sine sår. Ønsker deg et riktig godt og fremgangsrikt nytt år med dine professorale analyser og børstekniske kompetanse
Merlin
29.12.2017 kl 20:44 5848

Avslaget i REK spiller ingen rolle for fremdriften av Paradigme. Paradigme er igangsatt og tikker av gårde, siden Nano har fått grønt lys i minst ett land. Så får Nano catche opp godkjennelser etter hvert. Litt rart at lovverket i Norge er så utdatert at ikke norske bedrifter får et positivt skyv i eget land! Noe sånt hadde ikke skjedd i Kina for å si det sånn! Nå får norske myndigheter skjerpe seg og følge med i timen. Når FDA og EMA har lagt opp til Seamless, skal ikke trauste Norge gjøre det samme? Avslaget fra REK som mener Paradigme representerer helt nye forsøk som krever nye søknader er tragisk ulogisk og faglig svakt. Norske byråkrater og politikere avslører seg som inkompetente og ignorante. Makan!
Redigert 29.12.2017 kl 20:47 Du må logge inn for å svare
focuss
29.12.2017 kl 21:21 5785

Merlin
Var det ikke bare 20/60 som skapte problemer. En ny dose inn fra sidelinjen.
Lotepus
30.12.2017 kl 09:43 5560

Synes det er litt rart at Nano ikke vet hva lover og regler de har og forholde seg til , når de sender avgårde en søknad i sitt eget hjemland . Sier vel litt om ledelsen
Redigert 30.12.2017 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
Odeven
30.12.2017 kl 12:22 5482

Synes ikke det er rart i det hele tatt.
Slett ikke sikkert at problemet ligger hos selskapet.
Kan like gjerne ligge i at regelverket er uklart og tvetydig og kan tolkes ulikt, både av de som søker og de som skal godkjenne.
Å ensidig skylde på ledelsen er altfor lettvint.

O.
Redigert 30.12.2017 kl 12:24 Du må logge inn for å svare
Korsar
03.01.2018 kl 08:43 5078

Vel, uansett er Merlin med denne tråden i gang med et nytt hausseløp:
Selv om han bommet med 500% for 2017, så er det ikke snakk om å ta en fot i bakken og undersøke hvordan selskaper FAKTISK prises på børs, men han begynner i stedet på nytt uten pustepause:
Han bare snur toalettpapiret og lover 5-ganger'n i 2018 også. "Minst".

Jaja, folkens, dere får bare følge med. Her kan mye skje, som Stomperud sa.
Redigert 03.01.2018 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
gammeloptimist
03.01.2018 kl 09:37 4987

Fakta og kommentarer om NANO: følg denne lenken
https://soundcloud.com/user-972208711
episode 30 og 32 spesielt.
Radium er en ukentlig podcast som utgis av Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. I studio vil Elisabeth Andersen og Jónas Einarsson som snakker om siste nytt innen kreftforskning og utvikling av ny kreftbehandling - alene eller sammen med gjester. Innledningsvis i hver episode har de ofte kommentarer vedr. selskapenes siste rapporteringer som f. eks. Targovax, PCIB, NANO, og andre selskaper innen oncologi.
Radiumhospitalets Forskningsstiftelse er som en incubator for selskapene - ved å bidra med kapital/investere i innovasjoner de mener har stor sjanse for å bli medisin og bli kommersialisert. Jonas Einarsson har sittet i styret i NANO og gikk av nettopp som styreleder i Targovax.
Som tidligere nevnt alle episodene er etter min mening veldig interessante og gir verdifull kunnskap.
focuss
03.01.2018 kl 09:59 4902

Nano påstår at Paradigme og R/B studiet er i gang. Jeg som ikke har klart å opparbeide tillitt til ledelsen er i tvil og spør. Er det oppnådd enighet om studiedesign med FDA eller er det ikke det? Hvis de har det så er spørsmålet: Hvordan ser det ut?. Det kunne jo vært av interesse for aksjonærene å bli informert om hva vi skal finansiere i årene fremover.
Redigert 03.01.2018 kl 10:03 Du må logge inn for å svare
Vri8er
03.01.2018 kl 10:11 4915

Kan du ikke sende de spørsmålene til Tone Kvåle? Flere av oss som undrer.
Redigert 03.01.2018 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
hartvigsen1
03.01.2018 kl 10:21 4868

Jeg vil advare mot haussere som merlin, snøffelen, e-mannen, gammeloptimist og andre som ikke skyr noe middel for å tjene penge på andre sin bekostning.
At en hadde flaks med Algeta betyr ikke at andre selskaper gjør et lignende stunt.
At merlin, snøffelen og noen andre 'begrunner' haussingen gjør dem bare farligere. Bl. a sammenligner med Algeta og andre som har hatt suksess. En snedig måte
Og setter opp prognoser som liksom skal vise hvilken kurs en kan forvente. En vanlig måte å bedra på som mange dessverre sluker uten motforestillinger.
Når man så har vaktbikkjer som safeinvest og gammeloptimist osv som kritiserer kritikerne er komplottet fullkomment
Redigert 03.01.2018 kl 10:22 Du må logge inn for å svare
focuss
03.01.2018 kl 10:24 4843

Vri8er
Mulig jeg gjør det. Det kunne jo vært fint å høre fra de som er så fryktelig positive at de i det minste vet dette som ikke jeg vet først. Eller om de bare er positive på autopilot. Da er de jo ikke mye å lytte til.
gammeloptimist
03.01.2018 kl 10:38 4846

Focus - Hartvigsen:
Fakta og kommentarer om NANO: følg denne lenken
https://soundcloud.com/user-972208711
BEGRUNNELSE!!!!!
Som svar til alt skvalderet uten substans - som dere holder på med - som er kortsiktige.

focuss
03.01.2018 kl 10:44 4818

Gammeloptimist
Hvordan kan en gammel podcast gi noen relevante svar?
SafeInvest
03.01.2018 kl 10:57 4788

Hjelpes, da har den gamle, bitre grinebiteren begynt å frekventere Nano tråder. Som om ikke det var nok av nolduser her fra før...
gammeloptimist
03.01.2018 kl 11:26 4747

Safeinvest: Jeg prøver faktisk å være seriøs - vise til substans (riktignok 2 uker gammel) - og trodde også du var det - basert på tidligere innlegg - og din situasjon - men har tatt grundig feil. Lykke til videre!
focuss
03.01.2018 kl 10:40 4786

For egen del så legger jeg til grunn at de ikke har noe godkjent studiedesign å melde, rett og slett fordi det må selv Nanoledelsen forstå er meldepliktig.
Mulig at dette surret med å gå med to forskjellige doser og til og med begynne å lefle med en tredje skaper utfordringer for både FDA og Nano og at det blir åpenbart at de med sin fremgangsmåte viser at deres strategivalg er fullstendig på feil jorde. Kan bli pinlig for noen og enhver. Får jo håpe det ikke er slik, men vi blir jo ikke akkurat overdynget med relevant informasjon så det er jo ikke noe vi kan vite.
Lotepus
03.01.2018 kl 10:47 4768

Ca klokken 12 på dagen er Nano svakest , ligger ann til en tur under 80 i 12 tiden i dag
Korsar
03.01.2018 kl 10:56 4768

Det blir patetisk når vi som søker den kunnskapen som ennå ikke er lagt ut (les: som BURDE vært lagt ut for lengst), igjen og igjen blir bedt om høre på GAMLE podcaster. Det kan jo bestemora vår gjøre.
Er det ikke mulig å forstå at børsfaglige investorer alltid søker å finne ut hva som er de mest sannsynlige utfallsrom FRAMOVER?
Jallarop om hva man ser i bakspeilet er fullstendig uinteressant for min del. Spar oss. Hele 2017 har demonstrert hva slags "innsikt" det er....
Nå er man altså i gang på samme måten i 2018. Du store.


Aksjespesialisten
03.01.2018 kl 11:27 4767

Slik jeg ser det står NANO foran tidenes korreksjon, mens PCIB nå er selskapet alle snakker om vil nano halveres med den minste meldingen om forsinkelse eller utsettelse, dette er slett ikke urealistisk men gjerne noe Merlin og co. unnlater å nevne som faremoment
focuss
03.01.2018 kl 11:37 4742

Aksjespesialisten
Ikke enig i det. Slik jeg ser det så er Nano klart underpriset. Enig med DNB i det. Underprisingen er ledelsens fortjeneste. PCIB er klart overpriset. Det er også ledelsens fortjeneste. Det betyr ikke at jeg mener PCIB ledelsen er god, men er veldig selektive med hva de børsmelder.
YNWA250505
03.01.2018 kl 11:39 4731

Her kommer aksjespesialistene med kursmål på kr 40 på NANO? Noen bedre? Hva med konkurs go at de 800mill de har på bok faktisk ble brukt til fyrverkeri på nyttårsaften. Nei vent jeg har en enda bedre teori: Nano har gitt alle sine millioner til PCIB slik at de kan redde verden med sine helt sinnsyke resultater:-) Jeg lurer på om PCIB vil halveres ved neste lille negative melding jeg? Eller vil kursen gå til kr 100 ved neste lille negative melding? Dette har dessverre blitt en kamp om at min tiss er større en din tiss i stedet for at NANO og PCIB leieren kunne utvekslet kunnskap som et par her inne besitter ( jeg er ikke en av de). Da hadde muligens forumet kunne bidratt litt til oss som trenger den hjelpen. Nå velger jeg seff å heller høre på en ledelse og forskere i verdensklasse en diverse klovner her inne. NANO kommer når den kommer. Og går det til helvete er det først og fremst pasientene som vil lide og vi andre vil tape en del kroner, men so what. Det er en del av gamet. Bortsett fra Korsar og en del andre da som alltid kjøper på bunn og selger på topp hver eneste dag. Helvete, den mannen må jo være rikeste karen/dama i Norge. Bare å gratulere.
Netari
03.01.2018 kl 11:40 4745

Aksjespes.

Jasså?

Ser du har startet en egen tråd med svært negativ vinkling på NANO.
I tillegg stenger du de fleste ute, slik at påstandene dine ikke man sies i mot.

Ikke rart at det snart er ingen, som gidder å lese eller skrive på Hegnar lenger.

Redigert 03.01.2018 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
Aksjespesialisten
03.01.2018 kl 11:46 4753

hvordan kan du seriøst mene at nano er underpriset? Selskapet har tilnærmet 0 å vise frem i fase 2 forsøkene (vi har ikke engang fått offisiell bekreftelse at fase 2 er startet, bare noen som mener å ha hørt noe fra Troverdige Tone) annet enn ¨Casino¨ Costa (som jeg forresten synes er et veldig passende navn) sine lovnader og opsjonsfester, det hjelper heller ikke særlig på at det blir mer og mer tydelig at det blir større forsinkelser.

Nei ;) jeg mener ikke at nano er verdt 40 kr om ett år, jeg mener den er verdt 40 kr om 6 MÅNEDER! Kursmålet mitt for slutten av 2018 er som kjent 20 kr som er mer enn nok for NANO på nåværende tidspunkt!
focuss
03.01.2018 kl 11:59 4728

AS.
De som dykker dypest ned i verdivurderingen av Nano er vel DNB. De mener Nano er verdt 145.
ORR på 70-80% på pasienter som ikke responderer på annen behandling går ikke sin veg og forsvinner.
At kombinasjonen med Rituximab representerer en gigantisk oppside ligger der fortsatt.
Om noen seriøs analytiker klarer å få noe verdi ut av PCIB på dette tidspunkt er jeg usikker på.
Picosalax
03.01.2018 kl 17:27 4498

Veldig bra innlegg, Focuss. Deler dine betraktninger
Korsar
03.01.2018 kl 18:00 4397

Som sagt, jeg holder åpent for at NANO kan klare 120-150 på slutten av 2018 - hvis man klarer å dokumentere at ting går rett vei. I mellomtiden må man finne seg i at markedet priser aksjen iht. det man vet av pro et contra status; hvor lang antatt avstand er fram til kommersialisering pr. dato; det man klarer å tolke av de mangelfulle/uklare/tilbakeholdte meldingene, osv.

Hvis også mine 120-150 blir oppfattet som baissing av 400-kroners klubben da er det bare å fastslå at det er ikke mulig å diskutere NANO seriøst her på forumet.
Redigert 03.01.2018 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
goodoil
03.01.2018 kl 19:05 4369

korsar husker du gnålte fælt om bergen bio den skulle jo ta av i fjor, men der fikk du ikke rett. 150 til slutten av 2018 for nano er jo en fjasko isåfall. Nano gikk veldig opp i 2016 så et år med korreksjon er ikke uvanlig 2018 blir nok bra.
Korsar
03.01.2018 kl 22:18 4232

Jeg har ikke sagt BGBIO skulle ta av i fjor, jeg har sagt den skal ta av før NANO.
YNWA250505
03.01.2018 kl 22:44 4170

Husker jeg kjøpte Nano på 13-14 kroner jeg. Har tatt av en del vil jeg påstå
Nanofreak :)
04.01.2018 kl 13:17 3912

Lurer på om det finnes noen her på HO bortsett fra meg som har kjøpt Nano på 60-70-80-tallet? ;)
Skulle gjerne hatt en inngang på 12-15 kr aksjen med de samme summene investert, men no such luck. Rart det der, her har "alle" en inngang på 6-15 kr/aksjen, men på andre forum som Tekinvestor så er de fleste på et snitt rundt 70-100 kr?
Noen som kan dele innsikten, da med den neste raketten som vil gå som Nano gikk i 2016, fra 12 til 125? Og ikke si noen krypto.
gammeloptimist
04.01.2018 kl 13:54 3854

Nanofreak: Er du langsiktig -(1-2 år) tålmodig og greier ignorere at kursene definitivt vil variere - mener jeg Nano og PCIB har veldig mye å gå på: Begrunnelse: Rett og slett fordi de er kommet langt i prosessen/gode testresultater - og er det siste året blitt betydelig "derisket". Lytt til Radforsk podcast - Jonas Einarsson - neste episode er 9 jan. - samt episode 32 fra ca 20 desember. Gamle episoder gir også verdifull info. om bransjen. Har selv inngang på ca. 12-15 i begge selskaper - men mener som sagt det er mye å gå på -NBNB 1-2 år sikt!!. Lykke til.
gammeloptimist
04.01.2018 kl 13:54 3848

Nanofreak: Er du langsiktig -(1-2 år) tålmodig og greier ignorere at kursene definitivt vil variere - mener jeg Nano og PCIB har veldig mye å gå på: Begrunnelse: Rett og slett fordi de er kommet langt i prosessen/gode testresultater - og er det siste året blitt betydelig "derisket". Lytt til Radforsk podcast - Jonas Einarsson - neste episode er 9 jan. - samt episode 32 fra ca 20 desember. Gamle episoder gir også verdifull info. om bransjen. Har selv inngang på ca. 12-15 i begge selskaper - men mener som sagt det er mye å gå på -NBNB 1-2 år sikt!!. Lykke til.
Nanofreak :)
05.01.2018 kl 15:12 3362

Ja jeg er både langsiktig og tålmodig, ser for meg å sitte hvertfall 2 år til. Har vært i Nano siden februar, så jeg har satt meg godt inn i selskapet og hører alle podcastene.
Derfor er det lett å ignorere åpenbare bajsere da ingen av de har noen begrunnelser å komme med.
Angående Pcib så vet jeg lite om de, har brukt mine penger på et 5-sifret antall aksjer i Nano. God helg! :)
saga68
04.01.2018 kl 14:12 3750

Joda Nanofreak
Jeg har kjøpt både på 60 - 70 og 80 tallet ,en sitter med over 20k aksjer og snittet mitt er nøyaktig 91,27 i dag. Kjøper hele tiden men startet på 97 kroner. Litt på 106 og fra 67 og oppover til 77,70 før jul. Så lenge kursen holder seg på 80 - 82 så er jeg vel snart under 90 i snitt. Har for lengst forstått at Merlin og mange andre sitter med solide kunnskaper som jeg takker for.
Selv en 70 åring kan se framover og holder meg unna trading når det gjelder Nano
Goody
04.01.2018 kl 18:38 3583

Jo jo - mit snit er 88,0 men i og med NOK er faldet så meget det sidste år, skal kursen op på ca. 93,- for jeg er i 0
Købte de første på 67,- i efteråret 2016 har købt mange aktier det sidste år, de dyreste på 115,-

Men TTT og jeg kan sagtens vente 2 år endnu.
Korsar
07.01.2018 kl 19:26 3043

Denne 5-doblingstråden til Merlin må vi bare holde i live, slik vi gjorde med hans "400 til jul 2017" visdom. Den kan fungere som en løpende lærebok i hvordan folk roter det til for seg på børsen - mens andre tjener gode penger på aksjer som faktisk går.
goodoil
08.01.2018 kl 12:34 2744

Strikken er strammet max i nano tror vi ser 110 ganske snart. det er bare short tradere og små tradere som prøver febrilsk og holde tilbake.
Korsar
08.01.2018 kl 14:20 2533

Som jeg har skrevet på et par andre tråder har jeg tro på at NANo vil gjøre det bra de første ukene i 2018. Det har jeg tatt plass for ¨å få med meg.
Det må ikke blandes sammen med den vekslende situasjonen som deretter vil følge, der man må passe en rask utsikringsknapp før nedturer og ellers prøve å hanke inn igjen på lavere nivåer etterpå. Vi får prøve å følge med på dette i år også .-)
Det er jo PCIB og TRVX som drar av sted mer "ukontrollert" nå. Og BGBIO lurer med økende volum og greit teknisk kursbilde.
Andersiverden
09.01.2018 kl 09:54 2116

RT: 92,70. Har det kommet oppdatert info?
ILAV
09.01.2018 kl 10:16 2035

Stillheten fra baissefjøsen er øredøvende :)
Korsar
09.01.2018 kl 10:22 2029

Farma er i fase for oppgang nå, og det er ikke stort mer å kommentere enn at NANO går rent teknisk i denne fasen slik jeg har sagt. Jeg er svært fornøyd med oppgangen så langt i min NANO-post etter jul.
Samtidig har det vært enda mer å hente i PCIB og TRVX i samme periode.
Og BGBIO var en periode oppe noe hemningsløst før i dag, et klart teknisk tegn på at vi nærmer oss et paradigmeskifte der også.

Korsar
10.01.2018 kl 11:10 1453

NANO-amatør ILAV så i går NANO heve seg til 93 og prøvde seg raskt (kl 10:16) med den vanlige pinlige hausser-analfabetismen om aksjens faktiske tilstand:
"Stillheten fra baissefjøsen er øredøvende :) "

Jeg er imidlertid opptatt av faktisk teknisk tilstand i aksjen (siden jeg ofte sitter med store poster i den) og noterte at aksjen i løpet av gårsdagen begynte å toppe ut på 93 og solgte meg da raskt ut på ca. 92. I dag viser det seg at det var rett vurdert: Nå 88-tallet.
Nå har jeg derfor en ny billig inngang hvis jeg blir overbevist om at NANO kan gå noen kroner opp igjen.

Men allerede i går ettermiddag - og ytterligere forsterket nå i dag - ser vi altså at enda en representant for haussekorpset forhastet seg med å leke børskyndig i går, og kan bare konstatere:
Stillheten fra haussefjøsen er øredøvende :)

Hadde det ikke vært så trist med all denne dumskapen, skulle jeg ledd høyt.

PS: Her er den vurderingen jeg la ut på en annen tråd i går om NANO, og farma generelt:
---------------------------------------------------------------------------
Korsar
I går kl 20:04
Kveldstanker:
Det ble ellevilt en stund i dag, men det roet seg litt ned fra BGBIO og TRVX/PCIB-oppturer på 12-17% en periode. Det ble mer enn bra uansett kl 1630.
Utsiktene i morra? Ser i alle fall ut til at vi får makro med oss i morra også, da USA er i pen pluss igjen etter en mer usikker åpning i ettermiddag.
Østen er også i solid pluss, og olja er akkurat nå jaggu på vei mot 69-tallet.
I tillegg er det en positiv hype i farma akkurat nå, der markedet særlig synes å søke de minst bemerkede så langt, dvs. PCIB, TRVX og BGBIO:
Jeg valgte derfor faktisk å selge meg ut av NANO da den begynte å falle fra 93, fordi den begynte å vise tegn til å ha tatt ut det meste teknisk for uka. Jeg hadde heller ikke kursmål på mer enn 93-94 i denne runden, så da tar jeg gevinst hvis det ikke er mye sikrere at det er lurere å sitte videre. NANO har imidlertid ikke noen nærstående triggere slik jeg kan se. Så den blir nok fremdeles bare en tradeaksje for meg en stund til.

Resten sitter jeg i fremdeles. Skulle NANO buste seg raskt opp igjen teknisk skal jeg heller skrike ut :-)
----------------------------------------------------------------------------
Redigert 10.01.2018 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
JonneHex
10.01.2018 kl 11:26 1412

Korsar. Slutt med backtradevrøvlet. Aldri sagt noe på deg jeg. Men slutt vas om ting i ettertid at du liksom treffer småtopper så bra. Er uansett fatalt skryte av. Jeg og tippet 93 som en høy, uten at jeg foretok noe. Men kunne likesågodt tuslet til 98 igår..
No offense, men kom med stuff på forhånd om d skal være gøy snakke om. Eller du kan komme til face siden min, der jeg har 86amatør medlemmer som følger mine stunts, i pre spådom. Der finner du noen spooky predikasjoner.
😊
Korsar
10.01.2018 kl 11:32 1446

"backtradervrøvl"? og "småtopper"?!
Jeg meldte at jeg solgte i går og i dag faller aksjen videre. backtrading?
Er 7 kroner margin på en svær trade "småtopper"? Da er dere godt vant :-) Jeg varslet da jeg kjøpte siste ladning på 85 fordi aksjen da teknisk signaliserte stigning i takt med øvrig farmamarked. Man må skille mellom underveis-signaler og det å tilslutte seg Merlins feberfantasier som denne tråden startet med. Hvorfor tar dere ikke heller et oppgjør med hans ufunderte haussetøv på andre året nå?

Kort og godt: For den som følger aksjer av denne type teknisk er det ofte ikke store hokuspokusen å ligge litt i forkant. Og slett ikke denne gangen med NANO. At dette medfører sjalusi og til dels raseri hos dem som sitter passivt og ser sitt gullabarn synke (igjen) er forståelig, men det driter jeg i: Jeg gjør meg ikke dummere for å unngå hets fra apekoret i NANO.
Redigert 10.01.2018 kl 11:34 Du må logge inn for å svare
gammeloptimist
10.01.2018 kl 13:53 1311

Fakta og kommentarer om NANO: https://soundcloud.com/user-972208711 - episode 30, 32 og siste episode som ble .
Radium er en ukentlig podcast som utgis av Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. I studio vil Elisabeth Andersen og Jónas Einarsson som snakker om siste nytt innen kreftforskning og utvikling av ny kreftbehandling - alene eller sammen med gjester. Innledningsvis i hver episode har de ofte kommentarer vedr. selskapenes siste rapporteringer som f. eks. Targovax, PCIB, NANO, og andre selskaper innen oncologi.
Radiumhospitalets Forskningsstiftelse er som en incubator for selskapene - ved å bidra med kapital/investere i innovasjoner de mener har stor sjanse for å bli medisin og bli kommersialisert. Jonas Einarsson har sittet i styret i NANO og gikk av nettopp som styreleder i Targovax.
Som tidligere nevnt alle episodene er veldig interessante og gir verdifull kunnskap.
gammeloptimist
10.01.2018 kl 13:57 1300

Glemte å si - siste episode ble spilt i går!! Med ferske kommentarer også for NANO!!
JonneHex
10.01.2018 kl 11:44 1394

Ok. Mulig. Fikk ikke med meg.
Jeg er ikke noe hayssekorps, så ikke innlem meg der.
Jeg trader ikke nano, sitter. Fyllte opp på 77snitt. Grunnet fundament og fint tidspunkt. D finner du på siden min.. for uken her har jeg forøvrig tro på etablering over 90. 95 som maksmål. Tror 100 skal prøves snart. Utover d har jeg ikke noe tidspress på nano. Annet enn at under 80 sjangsen er vekk.
-andre trades jeg håper på: funcom til 2.80-90, ser jeg som fin mulighet mot Mai. Nas rett rundt 200 vil jeg ha. 😊 +++
Korsar
11.01.2018 kl 15:14 964

Nå syns jeg trådstarter Merlin bør dukke opp og fortelle (litt mer børsfaglig) hvorfor NANO skal gå 5-gangen i 2018?
Og hvorfor er ikke dette haussekorpset åpen for å prøve farmaaksjer som p.t. går som ei kule. PCIB er nå opp rundt 170% siste året.
TRVX har hatt en flott periode særlig de siste ukene.
Mens bl.a. Merlin har sittet enøyd på utsiden i hele 2017 og lovt 400 på NANO i stedet. Og nå altså en gang til: 5-gangen ("minst!") i 2018.

Jeg vil heller anbefale å ta mitt råd om BGBIO på alvor, siden vi nærmer oss tiden for at det kan bli en enda mer positiv opplevelse :-)
Redigert 11.01.2018 kl 15:17 Du må logge inn for å svare
Pensjonsparer
11.01.2018 kl 16:15 909

Ja, nå er koret i gang på gamleforumet. best å komme seg unna :)
Redigert 11.01.2018 kl 16:36 Du må logge inn for å svare
MaxFeelgod
13.01.2018 kl 21:08 554

NANO er sååå 2016!
Korsar
13.01.2018 kl 22:10 516

Hirr hirr
LøkenesHerrer
13.01.2018 kl 23:16 435

enig, helt utrolig at folk fortsatt snakker om denne aksjen. Ledelsen har helt klart mistet realitetssansen og som jeg oppfatter det, gir blanke f... i aksjonaerene. At disse velger å fortsatt holde aksjen er meg en gåte....

Men men, det forhindrer ikke meg å tjene store summer på PCIB og Bergenbio, mens de som fortsatt klamrer seg til NANO snart vil oppleve dommedagen og en PHO lignende tilværelse. der en stadig mer desperat londonmann vil begynne å måtte rette fokus først på 2020, så på 2021, 2022 osv. Mens luigi og co håver inn lønningane og kaller aksjonørene sine for det ene og andre. Jaja, sånn går nå dagene på nano gutterommet :D