REC - Dagens Kommentar 12.01.18

AntonBerg
12.01.2018 kl 01:49 REC 6403

Hemlock har skrevet brev til Trump. Der ber de Trump hjelpe til med Kina-tariffen på polysilicon.

http://www.mlive.com/news/saginaw/index.ssf/2018/01/hemlock_semiconductor_workers.html
http://www.wnem.com/story/37243106/hsc-ask-president-trump-for-help-with-chinese-trade-dispute

Vi kan legge til at Hemlock sliter å henge med i konkurransen, mister sine langtidskontrakter og ikke har noen tiltak å benytte seg av unntatt å krympe og stå igjen med semi-industrien. Dette merker de ansatte hos Hemlock som er bekymret for sine arbeidsplasser. Hemlock droppet som kjent sin nye fakbrikk i Tennessee og har gradvis redusert arbeidsstokken sin.

For businessmannen Trump er selvfølgelig det å ødelegge et forhold for så å skaffe seg forhandlingskort en måte å reforhandle forhold på. Det blir ofte trukket frem at Section 201 er et slikt forhandlingskort for å fjerne Kinas tariff på amerikansk polysilikon. Jeg har lenge sagt at tariffen koster for Kina også og at de er best tjent med å fjerne den. Det er enda mer aktuelt med Trump som president da en slik tariff kun provoserer Trump til å finne mottiltak. Kina burde fjernet den før Trump kom inn som president.
Matsern
12.01.2018 kl 02:37 6382

Hvor mange mill er det REC må legge på bordet om ikke lenge, 160?
AntonBerg
12.01.2018 kl 02:58 6391

- REC legger 3. mai 54 MUSD på bordet for å betale BOND2018 NOK. REC har cash til dette.
- REC refinansierer i September 110 MUSD eller mindre i ny obligiasjon. Dersom det blir mindre enn 110 MUSD vil REC legge yttereligere cash på bordet for å redusere disse 110 MUSD. REC kan gjøre det med øvrige tiltak som nevnt i sin liste, f.eks. salg av assets eller emisjon. Emisjon er billigere enn obligasjon eller salg av assets.
- Usikkerheten ligger i et idemnification og eventuelt skattekrav som kan forfalle når som helst og er oppført på kortsiktig gjeld. Begge poster handler om REC anno 2012.
A. Selv om indemnification avtalen er aktivert og det kan fremmes krav, så er det ikke kommet noen krav per i dag. For REC er det en fordel om det ikke kommer et krav som forfaller før September 2018. Teoretisk sett trenger det ikke komme krav som kvalifiserer til indemnfication. Boet til REC Solar Norge må gjøres opp og det tar tid.
B. Skattemyndighetene har etter mange år kommet frem til en foreløpig vurdering hvor de antyder et skattekrav. REC har sendt et motsvar og bestrider kravet. Dette er omtvistet. REC og KPMG har juridisk sett en sterke sak enn skattemyndighetene. Forvaltningsmessig kan man imidlertid fatte et negativ vedtak for i klageomgangen få mer dokumentasjon. Dersom det er en tvilssak er det uvanlig å ikke gi utsatt iverksettelse på kravet inntil spørsmålet er endelig avklart. REC har gjort det klart at de vil bestride kravet i retten om nødvendig. Ved utsatt iverksettelse kan det ta flere år før et krav forfaller. En vurdering av utsatt iverksettelse vil ta stilling til (1) hvor komplisert og omtvistet saken er, kan REC vinne?
(2) vil kravet påføre selskapet økonomiske vanskeligheter. Denne saken har versert i flere år, et skatte krav som forfaller samtidig med øvrig gjeld i selskapet er noe de må ta hensyn til. Kravet kan også bli nedjustert. Men foreløpig vil skattemyndighetene vurdere saken en gang til basert på nye opplysninger og dokumentasjon fra REC. Dette vil også ta tid. For REC er det en fordel at kravet ikke forfaller før September 2018.

Disse fire postene er RECs gjeld og jo mer vi betaler av obligasjonene jo mindre gjeld har REC fremover. Det gir mindre finanskostnader og bedre cash-flow at vi betaler dette. MEN nå er det ikke en målsetting for REC å bli gjeldsfrie i 2018. Dermed er det BOND2018 NOK som i hovedsak blir betalt i 2018 mens resten blir refinansiert eller forfaller når sakene blir avgjort.
Odi.1
12.01.2018 kl 07:43 6184

----OG eller, REC signerer en Ny JV avtale , så er alle Spøkelsene plutselig "long gone"
AntonBerg
12.01.2018 kl 03:04 6341

Brev fra REC til Trump også.
http://www.ifiberone.com/columbia_basin/rec-silicon-pens-letter-to-president-trump/article_02a5911c-f729-11e7-9fbd-6fbcf7fdc275.html

Tett møtevirksomhet mellom REC og Hemlock. Koordinerte likelydende brev. Begge selskaper mobiliserer for å synliggjøre Kina-tariffen som en bargain-chip som Trump bør ta med i sin Section 201 vurdering. Poenget da er at Trump slår til hardt mot Kina og deretter forhandler med Kina om en løsning hvor Kina blir tvunget til å droppe Kina-tariffen for at de skal få tilgang til USA.

Section 201 rammer REC og Hemlock positivt, da dette kan brukes som forhandlingskort for å fjerne Kina-tariffen raskere.

Kinas vedtak om tariff utløper i 2019 men kan forlenges. I utgangspunktet må vi legger til grunn at det vil forlenges. Undertiden har REC blitt Sino-Amerikansk igjennom TianREC-JV. Dette endrer RECs relasjon til Kina, dette gjør at REC ikke bare er et amerikansk selskap. Dette gjør REC en viktig partner for Kina. Videre koster Kina-tariffen mye politisk kapital i forholdet mellom USA og Kina. Mens det fungerte bra for Kina mot Obama og ville fungert mot Hillary, så er det som å stikke en fakkel inn i hodet på Trump. Det vil koste kina stadig dyrere å beholde Kina-tariffen da den hele tiden vil bli brukt som ammunisjon av USA for å innføre handelshindringer mot Kina. Kina bør fra egen sine droppe alle handelshindringer mot USA mens Trump er president. Da får ikke Trump unnskyldninger til å skyte på Kina.
Redigert 12.01.2018 kl 03:22 Du må logge inn for å svare
jøje meg
12.01.2018 kl 06:36 6259

Brevet er altfor langt og vanskelig å lese for en president med konsentrasjonsproblemer. Noe bør råde JUM til å korte ned brevet til max 3 korte setninger, én setning som forteller at REC gjør business av solenergi, én som forteller at USA tjener penger på det, og én som ber Trump fjerne handelshindringer slik at vi kan selge til kineserne og tjene enda mer penger på dem.
Redigert 12.01.2018 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
Mysterymanx
13.01.2018 kl 01:08 3477

Veldig bra sagt!
Larsson
12.01.2018 kl 07:37 6133

Rec og hemlock borde sluta drömma om at tariffen ska försvinna. Varför skulle den det.

Jag minns Q-presentationer flera år tillbaka där rec stod å berättade at vissetligen tapte de massa penger og stengte produksjon, men snart skulle allt bli bra bara kina-toll försvann.

Med det senaste brevet ser vi at bedriften i mångt fortsatt lever i den villfarelsen.

Det de borde göra är att fokusera på det de har, få igång produksjon i kina, säkra eierandel i jv.

Där är rec naiva igen när de tror at jv partner vill vara snälla med rec, det blir en smäll detta endera dagen og sen är rec ute ur jv eller har max 15 %.

Man behöver fixa en kraftig emission nå. Bara för att man har råd med 54 miljoner så är det inte speciellt smart att bränna alla pengar.

En emission behövs och den kommer inom kort.
Odi.1
12.01.2018 kl 07:50 6103

23 .1 Vil bli spennende
P_Invest
12.01.2018 kl 07:56 6096

God morgen! 1.6 i dag!
AntonBerg
12.01.2018 kl 08:07 6094

@larsson

"The company reported a cash balance of USD 88.0 million on September 30, 2017. This represents an increase of USD 16.6 million compared to June 30, 2017."

Om REC i snitt klarer å generere 15 MUSD per kvartal som eksempel, vil man ved 4Q17 ha omlag 103 MUSD og ved 2Q17 ha 133 MUSD. Etter man har betalt 57.1 MUSD i BOND2016 NOK sitter man igjen med 75,9 MUSD. Det er helt tilfrestillende kontantbeholdning.

Etter at REC har betalt BOND2018 NOK vil både gjeldsgraden bli lavere og finanskostnadene falle slik at REC frigjør enda mer av sin cash-flow.
Med BOND2018 NOK har REC betalt 9,75 % rente. Disse pengene kan da reallokeres til en ny obligasjon.

REC betaler allerede renter på BOND2018 Convertiblen på 6.5 % som hittil har vært dekket av eksisterende cash-flow. Lager REC en ny bond med 6.5 % rente så merker vi ikke forskjell. Men med turbulensen på OSE vil nok renten kunne bli noe høyere. Dette avviket må vi dekke. Vi har da en rekke rentekroner fra BOND2018 NOK som vi kan bruke på ny bond.

Problemet er neppe å få låne 110 MUSD i ny obligasjon, men hvilken rente TT må akseptere. Om rentene er høyere vil det motivere han til å forsøke å redusere obligasjonsbehovet ved å delbetale ved forfall fra andre kilder.

Undertiden har REC også betalt renter på "deferral" av 169 MUSD til JV-partner. Dersom REC får et kinesisk lån vil rentebetingelsene trolig bli bedre og rentekostnaden falle.

I 3Q17 betalte REC omlag 3.4 MUSD i rente på lån eller 13.7 MUSD hittil i 2017. Dette er altså en burnrate som vi har vært vant til. Når vi nedbetaler gjelden vil denne posten bli redusert i kommende kvartaler. Om vi betaler ned ekstra (f.eks. med en emisjon hvor vi kun får emisjonskostnader) så reduserer vi rentekostnader ytterligere og frigjør cash.

REC har en serie med positiv EBITDA (siden 4Q16) etter omstilling og positiv cash-flow. De gangene REC har hatt lavere fri cash, så har man økt arbeidskapital.
Redigert 12.01.2018 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Ramajama
12.01.2018 kl 08:10 6104

Takk for presisering, AB, dette ser svært solid ut.
P_Invest
12.01.2018 kl 08:12 6039

Imponerende AB! Det er vel det markedet nå er i ferd med å oppdage, rec er friskmeldt og klar for en fantastisk reise!
AntonBerg
12.01.2018 kl 08:18 6024

Etter at REC nedskrev governmental grants i forrige kvartal begynner det å bli stadig mindre risiko knyttet til bokverdien. Sannsynligheten for store ekstraordinære nedskrivninger blir mindre. Vi returnerer da til en ordinær nedskrivningsplan. Om man følger en ordinær nedskrivningsplan i 2018, og enda bedre EBITDA, kan det være mulig og også oppnå EBIT-overskudd etterhvert. Da blir Preben fornøyd.

......................................

BOND2018 NOK på 57.1 MUSD @ 9,75 % ~ 5,57 MUSD rentekostnader i året. Når obligasjonen blir betalt frigjør vi disse rentekostnadene som vi har vært vant til å betale.

BOND2018 Convertiblen på 110 MUSD @ 6,5 % ~ 7,15 MUSD rentekostnader i året.

Vi tåler en ny obligasjon med rentekostnader inntil 12,72 MUSD i året.

JEG FORETREKKER HELLER ENGANGSKOSTNADER VED EN EMISJON OG ET KAPITALBIDRAG SOM STYRKER SELSKAPET, ENN MYE HØYERE ÅRLIGE RENTEKOSTNADER I FLERE ÅR SOM FUNGERER SOM EN BREMS PÅ RASKERE VEKST.

Jeg har null problemer med at REC ved GF lager to fullmaktsemisjoner som trigges for henholdsvis indemnification og skattekrav slik at disse kan nøytraliseres.

I 2026 vil omlag 50 % være polySi og 50 % være monoSi i følge enkelte. Demand vil være på et høyere nivå enn i dag. I dag er nesten all kapasitet innen polysilikon rettet mot polySi. Det er begrenset hvor mange polysilikonprodusenter som kan delta med monoSi. I Kina må man importere og TianREC blir den eneste produsenten i Kina på noen år. FBR semi-grade vil ta markedsandeler fra Siemens. Nå som REC har fått FBR-B handler det derfor om å ekspandere for å ta kommando over markedsandeler i Kina.
Redigert 12.01.2018 kl 08:54 Du må logge inn for å svare
Odi.1
12.01.2018 kl 08:57 5877

Da var vi klar igjen I dagens roller coaster...
Preben_
12.01.2018 kl 08:59 5877

Kort oppsummert:
- TT og menigheten drømmer om at straffetollen fjernes pga to brev som er sendt Trumpeten
- kassa er tom etter forfall i mai
- likvide midler til forfall på 880 mill NOK i september finnes ikke, og TT sliter fælt med å finne en løsning, men har antydet å amputere deler av egen bizniz
- likvide midler til JV'et finnes heller ikke, så hvor langt under 15 % eierskapet til slutt blir gjenstår å se

Edit: Glemte jo helt skattekravet! Futen vil forsyne seg godt av kassa før Rec har fått betalt noe som helst av bonds
Redigert 12.01.2018 kl 09:12 Du må logge inn for å svare
Odi.1
12.01.2018 kl 09:03 5892

under 15% ? Det er jo betalt inn, kan da ikke bli "under" 15 %, du mener sikker under resterende 34%?
questi
12.01.2018 kl 09:21 5816

Hæh? skal skatten tas FØR man har gjort opp sitt regnskap?

Skal man ta skatt på omsetningen istedet for overskuddet nå plutselig?
AntonBerg
12.01.2018 kl 09:01 5855

"At September 30, 2017, the deferred tax asset recognized by the Group
was USD 147.2 million which consisted of USD 111.8 million for REC
Silicon, Inc. in the United States and USD 35.4 million due to the income
deferred on the sale of technology to the JV."

Altså... REC Silicon konsernet har 147,2 MUSD tilsammen.

I USA har REC Silicon Inc altså 111,8 MUSD. Når REC genererer overskudd i USA så har vi masse skatt til gode i årene som kommer. De som selger nå sier nei takk til å tappe denne formuen.

Konsernet har da som dere ser en post på 35,4 MUSD for salget av FBR-lisensen til JV.

Dersom REC skulle få et endelig skattekrav mot seg som blir stående på 30 MUSD, blir spørsmålet om dette kan motregnes mot deferred taxes på 35,4 MUSD.


.................

@preben_

Du burde bli en del av Trump-administrasjonen fordi du er konge av fake news.
Redigert 12.01.2018 kl 09:05 Du må logge inn for å svare
Odi.1
12.01.2018 kl 09:07 5907

Kun i produsert lagerverdier er det penger til nesten halve bond 9/18.
En kan ikke la seg provoserer lenger av åpenbare Troll som ikke har satt seg inn i REC.
questi
12.01.2018 kl 09:12 5869

Regnskapsansvarlige May tjener millioner, TT tjener millioner på stillingen i REC :)

De vil ta frem alle triks fra boka for å få dette til å gå :)
Redigert 12.01.2018 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
12.01.2018 kl 09:08 5795

Nå presterer da aksjemarkedet å sette en P/B på under halvparten på kontantbeholdningen... I min bok er 1 $ på konto 1 $ på konto... men det er greit å få den for 0,4 $.
Larsson
12.01.2018 kl 09:10 5774

det sier vel noet om störelse på gjeld og forpliktelser. Og förtroendet til driften.
RobRoy
12.01.2018 kl 09:40 5728

ML søker etter Instrument Tec.

Om ikke ML allerede har øket produksjonen, hvor lang er «oppstart/ rampetid» på reaktor ?
Larsson
12.01.2018 kl 09:41 5725

Ett halvår har jag för mig att de har sagt at de trenger om de ska starta mer produksjon.
Ramajama
12.01.2018 kl 09:19 5723

Litt ned på syltynne volumer, ikke mange som gidder å selge her
questi
12.01.2018 kl 09:29 5763

Omsetningsvolum sist gang REC var på 1.50 var 3 mill i løpet av 1time... Denne gang på 1.50 er den blitt til 1 mill..
Salgsvolum opp til 1.58 er også krympet fra ca 10 mill ned til kun ca 5 mill.

Shorterne er nødt til å betale 1.58 iløpet av idag for å få sine 3 mill inndekning per dag før Q4 kommer :)
Redigert 12.01.2018 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
12.01.2018 kl 09:35 5659

Roboter gidder alltid å selge. En av grunnene til at vi fikk dem til å selge under krona i 2017!!! :p

Video fra Moses Lake og bilde av granules
https://www.youtube.com/watch?v=dGMgZWQRgGo
questi
12.01.2018 kl 10:33 5557

Jeg har også skrevet til Trump angående REC i 2017 straks han vant. men det var bare en mail :D

Brevet fra REC har nok større gjennomslagskraft. RECs mail lyder:

"January 9, 2018

The Honorable Donald J. Trump
President of the United States
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500

Dear Mr. President

We write to you in connection with your upcoming determination in the section 201 safeguard investigation involving imports of crystalline silicon photovoltaic cells - and, specifically, in connection with the potential for your determination in that investigation to resolve a long-standing dispute between the United States and China regarding US exports of polysilicon to China. We are employed by REC Silicon, a world-leading manufacturer of polysilicon, which is a critical component of the solar and semiconductor value chain. REC Silicon operates large scale industrial manufacturing facilities that previously employed more than 900 workers in Moses Lake, Washington and Butte, Montana.

In 2010, REC Silicon invested $1.7 billion of its own money in a high-tech, solar-focused polysilicon manufacturing facility in Moses Lake, Washington. That facility, as well as our other US-based facilities employ our advanced and unique technologies developed through our hard work and home-grown excellence here in the United States. As a result, REC Silicon is one of the lowest cost producers of high quality polysilicon in the world - we can compete head-to-head with our state subsidized Chinese competitors and beat them, and we do it here in the United States. We are the type of innovative and tenacious manufacturing workers that the United States should nurture, protect and encourage.

Our company and industry have been devastated by the solar/polysilicon trade war between the US and China, that has blocked our exports from the Chinese market, which represents 80 percent of global demand. Unfortunately, the last Administration was not able to resolve this dispute, but you now have the opportunity to resolve the dispute and reinvigorate the US polysilicon industry. Since being forced out of the Chinese market in 2014 following the Chinese government's imposition of retaliatory duties on US exports of polysilicon, our company has reduced its production of solar-grade polysilicon by 50 percent and docuted several rounds of lay-offs, downsizing to just over 400 employees. Seeing our co-workers lose their jobs has been wrenching, but now the remaining jobs are at risk if the crippling dispute is not resolved soon. In a time of rising global demand for polysilicon, opportunities for US producers - the most efficient and competitive manufacturers of polysilicon in the world - should be experiencing healthy expansion, not rapid contraction.

To ensure that the US polysilicon industry's future meets its promise, it is imperative that any remedy in the solar section 201 case includes a resolution that opens China's market for US polysilicon producers like REC Silicon. With your upcoming decision, you have a unique opportunity to create a comprehensive trade win for US interests - including both U.S. producers of solar cells and modules, as well as producers of polysilicon. If you decision does not include measures to reopen the Chinese market to export of US polysilicon, it will be a lost opportunity to suppor the US polysilicon industry and its..."


Jeg tror uttrykket 'in connection with' (i forbindelse med) antyder at det er en nordmann som står bak dette brevet.. da sannsynligvis TT :)
Redigert 12.01.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
Odi.1
12.01.2018 kl 10:37 5545

Donald vil nok spørre deg igjen AB, Dear Sir : , " Hva mener Styreformannen din om Meg? " :)

"What does your chairman mean about me?"

questi
12.01.2018 kl 10:52 5495

Trump er veldig glad i nordmenn som folkeslag faktisk. Han tvitrer og klager på hvorfor US er nødt til å ta imot folk fra 'drittland' som Honduras osv mens de kunne heller ha tatt inn nordmenn :P

AB/TT kunne ha svart "We think of you all the time here in Norway. The Norwegian people and our newspapers look with great anticipation on your every action. As the CEO of REC Silicon, I think you are the greatest and most stable genius American President in modern time, and the only one that is capable of standing up to the Chinese."
Redigert 12.01.2018 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
OldNick
12.01.2018 kl 14:43 4753

Best å ikke fortelle Trump hva en ignorant, norsk presse skriver om ham og hans presidentskap.

Bedre enn å lyve for ham faktisk.
AdrianR
12.01.2018 kl 10:54 5440

Imponert over måten de ordlegger seg på:
- "The Honorable Donald J. Trump"
- "your upcoming determination"
- "we can compete head-to-head with our state subsidized Chinese competitors and beat them, and we do it here in the United States"
- "the last Administration was not able to resolve this dispute"
- "remaining jobs are at risk if the crippling dispute is not resolved soon"
- "you have a unique opportunity to create a comprehensive trade win for US interests"

Vi vet jo godt at Trump er egosentrisk. Han har også brukt lang tid på å si at han "skaper jobber". Han elsker også å rive ned det den andre administrasjonen har gjort, og det kan han igjen gjøre her. Brevet viser at Trump har makt (noe han liker å bli fortalt), men om Trump liker å bli fortalt hva han skal gjøre er en annen side.

Spennende blir det fremover i hvert fall!
spekulant6
12.01.2018 kl 09:55 5541

Når markedsverdien er under 50 % av p/b, så sier det helt klart noe om markedets tro på selskapet. Enten at selskapet forventes å måtte foreta nedskrivninger eller at resultatet vil være negativt i framtiden. Markedet tar jo hele tiden feil, så å være inne i et selskap som er inne i en periode med reprising er som regel mye verdt. Da gjelder det å være inne før de store aktørene oppdager og regner fram sine tall, og anbefalingene kommer tikkende med stadig høyere kursmål, fordi selskapet dokumenterer at de tjener mye mer enn markedet har trodd. Reprising av et selskap skjer når flere positive drivere slår inn i samme tidsperiode, samtidig som tidligere negative kursdrivere blir stadig fjernere. REC er sannsynligvis et selskap som er inne i en slik periode nå. Første kjøpsvindu er fram til Q4, da vil det sannsynligvis komme informasjon i markedet som dokumenterer det mange tror, selskapet tjener gode penger på drift om dagen.

REC har på kort tid økt aksjekursen med 50 % i en tid uten noen nyheter. Men markedet vet at fabrikken i Kina er satt i gang, og sannsynligvis går helt etter planen i oppstartsfasen (unormalt positivt ved en fabrikkstart). Det markedet ikke helt har tatt inn over seg for REC sin del, selv etter at aksjekursen har økt 50 % på kort tid, er at summen av flere positive faktorer ikke vil gi en lineær kurve på lønnsomheten, men sannsynligvis en kurve som viser at lønnsomheten øker kraftig. Økte salgspriser i kombinasjon med økt salgsvolum vil gi marginer i 2018 som vil være meget hyggelig for aksjonærene og selskapet. REC har best produktkvalitet (renhet) og lavest produksjonskost i et betydelig strammere marked. Markedet har større etterspørsel etter produktene, som igjen gir bedre priser og marginer. TIAN REC øker produksjonsvolumet og tilgang til Kina som det største markedet i verden, et spørsmål om tid/timing før ML kjører for fullt igjen som øker volumet enda mer ift. 2017. Straffetollen er ikke uvesentlig for REC, men er heller ingen krise for REC med dagens marked og TIAN i drift. De positive driverne står i kø, risikoen som har kjørt kursen ned har i stor grad vært knyttet til om selskapet evner å tjene nok penger på drift og om det vil ha behov for mer penger. Om selskapet trenger litt penger (ikke sannsynlig) i 2018, så vil det skje ved en emisjon som vil skje betydelig høyere enn forrige emisjon eller at selskapet låner penger billigere enn før, så det er ikke noen stor fare for at kapitalbehov vil kjøre kursen ned. En nyhet knyttet til refinansiering (emisjon eller lån) vil tvert imot være en positiv kursdriver. Jeg tipper at REC vil klatre opp for hver Q presentasjon, hvor høyt kommer REC i 2018 ? Jeg tipper et sted mellom NOK 3 - 4,-.

AB, har du en EBITDA prognose for 2018 der du f.eks forutsetter 75 % kapasitetsutnyttelse ved ML (gj.snitt i 2018)og et stipulert bidrag fra TIAN ? Hvilken selskapsverdi får du da ved å bruke en multippel som er vanlig i bransjen ?
AntonBerg
12.01.2018 kl 10:43 5506

@spekulant

At REC-aksjen har vært volatile og at aksjekursen stupte kraftig fra 1,80 til 0,80 og deretter stiger til 1,50 viser at markedet ikke har verken kontroll eller peiling på hva det driver med. Det er implusstyrt og tilfeldig om kursen er 0,80 eller 5,00 på OSE. Det kommer helt an på humøret til de som tilfeldigvis møter opp på tradingfloor og hvilken trender systemtraderne låser seg fast i.

Om vi tenker aksjekurs som et spekter fra 0 til 100 hvor 50 er balanse... så har vi med max short under krona ligget ganske så nære 0-punktet. Er man på et ytterpunkt så må aksjen etterhvert korrige mot midten igjen.

Det er ingenting i veien for at REC har en normal P/B mellom 1,2-2,2 som tillater både gode og dårlige kvartaler innenfor normalen.

EBITDA. Jeg har nøyd meg med å si at 2018 blir bedre enn 2017. Jeg kommer til å kommentere det fortløpende, men jeg kommer ikke til å avsløre hva jeg tenker mer konkret. Det er fordi jeg er i killer-modus og betrakter alle som konkurrenter ;) Nå handler det om at færrest mulig mennesker skal bli sittende på flest mulig aksjer. Jeg regner med å se solid avkastning i 2018, spesielt mot slutten av året.

Jeg renger med at inntektene fra TianREC i første omgang vil dekke 169 MUSD JV-bidrag. Jeg betrakter TianREC som utbytte til aksjonærene siden aksjonærene ikke har spyttet inn penger i anlegget. Det blir primært finansiert igjennom FBR-lisens, salg av tjenester og silane til JV, og selvfinansiering fra TianREC. Vi er i pluss på den investeringen. Alt nå er ren gevinst. Det er de som er tålmodige som får hovedgevinsten - herunder JUM.

Fra 4Q18 og utover er REC et helt nytt selskap uten særlig hindringer. Jeg regner med vi har glemt årelange bekymringer omkring refinanseringen uka etter forfall i september.
AntonBerg
12.01.2018 kl 10:50 5360

Vi ser av brevene til REC og Hemlock at man kan bruke Section 201 som et forhandlingskort. Skal man forstå Trump må man betrakte han som en businessmann som skal forhandle avtaler. Han vil alltid sørge for å svekke motparten og få kort på egen hånd, før han gjør en deal hvor han fremstår som en vinner. I denne saken vil han f.eks. kunne skryte over at han sørget for at polysilikon fikk tilgang til Kina igjen. Det er dette egoet til Trump som REC og Hemlock appelerer til med brevene sine.
Redigert 12.01.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
Jerome Kerviel
12.01.2018 kl 14:07 4839

@ AB 10:50

Husk at Donald Trump har gått konkurs hele 6 ganger, han klarte ikke å drive et kasino profitabelt engang. Fyren er totalt hjernedød og sannsynligheten for at han føkker til forholdet til Kina og tråkker i salaten når det gjelder Suniva 201-saken, tatt i betraktning at han i tillegg har den oransje pappskallen sin trødd nedi oljetønna, tilsier at han mest sannsynlig kommer til å driiiiiiite langt oppi å hjelpe REC i USA. Han vet ikke engang hva problemstillingen er. Jeg ser frem til dagen Kinamannen kjøper REC, og legger ned i USA...
Redigert 12.01.2018 kl 14:10 Du må logge inn for å svare
P_Invest
12.01.2018 kl 11:29 5205

Takk for meg for denne gang. Solgte alle men rec aksjer. Synes aksjen ser svak ut i det korte bilde sant frykter at januareffekten i markedet stopper opp snart...men skal tilbake i rec, forhåpentlig på et lavere nivå.

Lykke til!
questi
12.01.2018 kl 11:31 5315

Det gjør ikke noe.. du har i alle fall tynt shorterne fra 0.9 opp til dette nivået.. Bra gjort :)
Jeg holder fortet inntil du kommer tilbake :)
anderix
12.01.2018 kl 11:40 5280

Takk for aksjene;-)
questi
12.01.2018 kl 11:46 5261

Vi burde ha opprettet en hemmelig kanal der vi kan kommunisere bilaterale transaksjoner, sånn at vi kan selge til og kjøpe fra venner :)
Bedre at aksjene går til Anderix enn at de går til shortinndekning :)
Vi trenger en HO-darkpool :D Eller Pool of Illumination eller no :D
Redigert 12.01.2018 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
anderix
12.01.2018 kl 12:15 5152

God ide' vi tar over showet og skrur de store;-)
Tbra
12.01.2018 kl 11:39 5137

De siste eg ville gjort nå er å selge REC aksjene mine .De blir farliger å farligere å shoorte aksjen,derav blir shoorting redusert .De ligger idagen at de er mye posetivt i vente for REC.
kongkveite
12.01.2018 kl 11:44 5115

For jævlig at det er anonyme kjøp og salg nå.
Samme gjengen som er på ferde.
Jaja 19 dager igjen til Q4 presentasjon
AntonBerg
12.01.2018 kl 12:00 5075

Selgernes oppgave å prate kursen opp ;)
kongkveite
12.01.2018 kl 12:16 5160

Enig i den .. men nå er sannsynligvis kjøper og selger den samme i 90% av omsetningen i dag
rischioso
12.01.2018 kl 12:57 5047

Jeg har nå kjøpt og det opptil flere ganger og det senest i dag så ja - det stemmer nok at det er noen gjengangere...;)
Screc
12.01.2018 kl 12:45 5049

Full oppramping ved moseslake, der ansettes det stadig fler. Trur kun tt & co venter till etter trump sagt sitt med uttalelser kring ML.
questi
12.01.2018 kl 12:16 4991

Her er min fredagsgave til AB denne uka :)
https://www.youtube.com/watch?v=YFXrT1Kds-M

I tilfelle du skulle komme i en situasjon der du trenger å gjenoppbygge sivilisasjonen på nytt (sånn at man kan ende opp med datamaskiner, colceller++) ,
og alt du har til å starte med er sand :P
Redigert 12.01.2018 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
12.01.2018 kl 12:33 5113

@questi

Er det dette du driver med hele dagen i kjemien?19 dager ja i mellom til kvartalspresentasjonen... kanskje vi skal ta langhelg frem til da... :p
questi
12.01.2018 kl 12:44 5078

Jeg driver med data jeg :) Men har interesse for ting som leder frem til data, sånn som kjemi, og historie og økonomi :D

Det har jo vært en litt rar 'ørkenvandring' de siste ukene sånn som folk har forventet..
Lurer på hvordan tilstandene vil være når man ikke lenger har 'ørkenvandring' men nådd frem til Zions Dal etter resultatet jeg :D
Redigert 12.01.2018 kl 13:03 Du må logge inn for å svare
rischioso
12.01.2018 kl 13:05 5030

Da vil massen komme springende som de alltid gjør og betaler gladelig mer når caset i deres øyne er blitt mer derisket.

Ser frem til reprisingen og vi snakker ikke om KUN en dobling, MEN en mangedobling. Ordner ting seg helt eller delvis så vil REC helt klart kunne bli en av vinnerne på OSE i 2018, men inntil ting ramler formelt på plass så får vi enten vi liker det eller ei godta at aksjen er i spill nede på dette konkurs nivået - og for de som skjønner bedre så vet man hva man bør gjøre i påvente av at ting løsner...;)

God Helg!
Fjellaksjen
12.01.2018 kl 13:05 4839

Nedadgående trend nå . ....hvor langt ned skal vi denne gangen ? Må prøve å treffe denne bunnen tenkte jeg
Ramajama
12.01.2018 kl 13:15 4960

Bunnen var før lunsj med 1,461. Nå er vi på vei mot 1,5 igjen.
questi
12.01.2018 kl 13:08 4819

P_Invest.. KOM INN igjen kjapt!!

Jeg er nesten helt sikker på tegna - det er stille før et bakholdsangrep.
Det er noe som ikke stemmer.. lavt volum på ned og høyt på opp... De lurer oss!! Kom inn i fortet igjen !!
bel68
12.01.2018 kl 13:42 4719

Dere bli suksessivt lurt til å selge rec til en lattelig pris. Hold på aksjen så kan vi få enorm skvis i rec....stay long in rec
rischioso
12.01.2018 kl 14:13 4667

The Power of Solar med enkle grep på utradisjonelt vis gir uante muligheter...;)

https://www.youtube.com/watch?v=jrje73EyKag
Redigert 12.01.2018 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
questi
12.01.2018 kl 14:33 4760

*hehe* cool klipp.. Den dagen folk rundt karrige Sahara nyttegjør seg av solenergien, kan plutselig landeområdene deromkring være verdt det samme som oljefelter :) Enorme mengder enkel, gratis, trygg, evigvarende energi :)
kongkveite
12.01.2018 kl 14:19 4627

Jeg står på blått!
AntonBerg
12.01.2018 kl 14:28 4607

1,5740 er høy i denne runden og nå er vi omlag 0,10 under. tradere tradere tradere. Veldig høyt volum tok oss opp, veldig lite volum tok oss ned. Skal man videre ned må noen ta et tap av de som kjøpte på 1,50. Hvis ikke går traderne tom for aksjer å gevinstsikre. Nå ser vi flere av dem som sier de "solgte 50 % og håper på å kjøpe tilbake på fall lengre ned på teknisk bakgrunn"...

Jeg har ingen aksjer til salgs! Det er noen av dere andre som har aksjer som eventuelt må la dere friste til å selge... da forslår jeg at dere selger til 0,80! :p
kongkveite
12.01.2018 kl 14:39 4569

Selger kun når det blir mørkeblått.. dersom det blå laget vinner i dag viser ukestatestikken 2-0 vs. Rødt.
Redigert 12.01.2018 kl 14:40 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
12.01.2018 kl 15:14 4497

Bygging av solar på det afrikanske kontinent er en enorm forretningsmulighet. At solar er desentralisert gjør også at det passer perfekt for mange områder.

Veksten av solar i Afrika kommer til å eksplodere fremover i takt med at det blir billigere moduler. Årsaken til at Afrika ikke gjør det bedre allerede, er fordi at dagens kapasitet på moduler velger de markedene som gir best priser. USA og Japan gir f.eks. bedre priser for installatører enn Afrika og India. Følgelig går kapasiteten dit. Om USA blir "dårligere" så flyttes markedet.

Flere solarprosjekter har bidratt til økt veldstand i fattige områder hvor folk som aldri har hatt elektristet før nå har et leselys og studere under på kveldene. Bygger man parker genererer det inntekter for lokalsamfunnet med arbeidsplasser. Alle som kjøper solar-aksjer bidrar til miljøet og økt sosial veldstand verden over. Alle sosialister i Norge burde putte penga der munnen pleier å være og hamstre solar om de vil hjelpe verdens fattige og bidra til bedre globalt miljø.

For oss andre er "grønn kapitalisme" eller "miljøkapitalisme" begreper man kan begynne å ta i bruk. I motsetning til "grønn økonomi" som handler om regulering av økonomi på et sosialøkonomisk nivå, handler grønn kapitalisme og miljøkapitalisme om å bruke ideer og teknologi til å skape innovative nye løsninger som er mer miljøvennlige og gjøre det til profitabel virksomhet på et bedriftsøkonomisk nivå - et solcelleselskap eller elbil etc hvor aksjonærer får avkastning på å investere i miljøvennlige virksomheter. Og med dette utvikler man en ny form for kapitalistisk marked hvor miljø er profitabel og kan konkurrere mot tradisjonelle teknologier og hvor forbruker velger miljøprodukter (1) fordi det er like gode eller bedre eller (2) fordi ønsker å handle mer etisk/moralsk. Solar er i dag blitt så billig mange steder at forbruker kjøper et solanlegg for å spare husholdningskostnader, da trumfer økonomiargumentet miljøargumentet som da blir en ekstra bonus. Derfor eksploderer f.eks. solar i USA hvor det er installert 11 GW i fjor, fordi i kapitalistiske USA så ble det lønnsomt med solar. Så er det en myte at solar mottar mye subsidier i USA. Solar mottar kun bittelitt i form av tax credit. De mer tradisjonelle inkludert rike oljeselskaper mottar massive mengder med subsidier i USA. Det at solar er lønnsomt i USA uten subsidier er en målsetning, fordi det gjør økonomien i det hele både bedriftsøkonomisk og sosialøkonomisk forsvarlig og bedre enn alternativene. Jeg ser frem til 2023 når tax credit er helt avviklet i USA. Da kan ikke kritikere lenger bruke det som et argument mot solar. Da spiller det liten rolle hva enkelte repulikanske politikere måtte mene og synse om solar. Da er det utelukkende markedet som bestemmer i god amerikansk kapitalistisk ånd.

Jeg er ikke spesielt miljøfanatisk... kunne aldri stemt på "miljøpartier" i Norge. De fleste som gjør det er idioter. Politikken de fronter er ødeleggende og negativ. Lite gjennomtenkt, lite effektiv. Totalt unødvendig restriktiv og mer symbolisme for at nordmenn skal "kjøpe" seg en falsk og god samvittighet uten å virkelig bidra noe til miljøet.

Dersom nordmenn ønsker å gjøre noe med miljøet kan de gå på børs å kjøpe en REC-aksje. Den ene REC-aksjen bidrar mer til det globale miljøet enn en meningsløs diskusjon av miljøpartiet omkring f.eks. E18. Så kan vi heller fokusere positivt på hva man kan gjøre i Norge for å skape bedre markedsbetingelser for solar og elbiler som gjør at de blir billigere og stadig flere tar det i bruk. Omlag 28 % av bilparken er vel el eller hybrid nå, må Norge være et avgiftshelvete eller skal vi gjøre elbilen tilgjengelig også for de fattige? Om alle kjører elbiler i Norge... så trenger vi da E18 enda mer slik at folk ikke stopper opp i kø og går tom for strøm. E18 handler om infrastraktur, ikke miljø. God infrastruktur gir bedre miljø.

Jeg har veldig god samvittighet angående mitt bidrag til miljøet fordi jeg har masse REC-aksjer. Jeg eier min egen lille bit av solarindustrien som bidrar til bedre miljø globalt. Takket være bitt bidrag kan selskaper som REC operere og bidra med at verden får omlag 8 GW solar mer i året. Det er mer nytteverdi for miljøet enn den norsk politikk og norske husholdninger kan bidra med med aldri så mye forbudspolitikk.

REC-aksjonærer bør være opptatt av at selskapet genererer overskudd og gir avkastning, men REC-aksjonærer bør i motsetning til mange andre aksjonærer kunne gi seg selv en klapp på skulderen for hva en slik investering representerer for miljøet og sosial utvikling globalt. Om 10-30 år så er solar en dominerende faktor over hele verden. Da kan de av dere som var med da REC lå på krona se tilbake og mimre - på samme måten som folk som tidlig investerte i bilindustrien i sin tid ble møtt av latterliggjøring fra de som mente biler var en kuriositet og at folk flest kom til å velge hest og kjerre for alltid.

Budskapet i denne fredagsmonologen... vær en inspirert aksjonær!
Redigert 12.01.2018 kl 15:18 Du må logge inn for å svare
questi
12.01.2018 kl 16:00 4493

Som Thon sier så kan man ikke sove på 12 madrasser samtidig og det er begrenset på hvor mye mat og drikke man kan innta :) Man kan ikke ta med det på konto med seg etter døden. Logisk sett er da penger man har over et visst nivå mest effektivt utnyttet som middel til å 'forbedre verden' :) Energi-eksport, utdannelse og familieplanlegging tror jeg er nøkkelen til suksess for fremtiden for Afrika og videre også for en stabil verden. Et kombinasjonsprosjekt som har dette fokuset tenker jeg at jeg vil kunne ha puttet overskuddsverdier i :)
Ramajama
12.01.2018 kl 15:22 4450

Da var vi i blått, gratulerer til alle dere som har fått kjøpt billige aksjer til helgen!

HOD 1,51
Redigert 12.01.2018 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
rischioso
12.01.2018 kl 15:37 4552

Kongkveite,

da ligger du unna salgsknappen og blir med opp til 1,6 til uka...;)
Redigert 12.01.2018 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
Fjellaksjen
12.01.2018 kl 15:38 4391

Jaja .. måtte betale 1,48 i dag... irriterende når det var sjans på 1,46,,,, men siden oppsiden er bak solsiden så spiller det ingen rolle..

Tar helg nå :-) dette går nå videre opp!!
AntonBerg
12.01.2018 kl 15:41 4390

@risch

Alle som holder seg unna salgsknappen kan bli med over 2,00 den 9. februar om det ikke kommer noen uventede overraskelser.
Alle som ikke har aksjer må støvsuge tradingfloor for gode innganger for å være med på "Nye REC".

Ved 1,50 er REC fortsatt i kategorien "børsens billigste aksjer" og vil med JV og refinans kunne være en børsvinner i 2018. Når man er på børs handler det om å kjøpe de utbombede aksjene som er underpriset blir de neste vinnerne for de pengene man har tjent på fjorårets vinnere som da er overpriset. Det er de underprisede aksjene som er juvelene på børs. Går man glipp av avkastningsmuligheter så "taper" man penger som går til noen andre.

Risikoen i REC er lav når prisen er lav og kursen er godt under bokverdi. Da kalles det er godt kjøp. Har man god tid og gode innganger er det liten risiko for long'ere. Da kan man kun bestemme seg for hvordan man vil vurdere avkastningskravet sitt.
Redigert 12.01.2018 kl 15:48 Du må logge inn for å svare
rischioso
12.01.2018 kl 15:54 4510

Så sant som det er sagt og med dette i minnet så tar jeg helg!

orhaugen
12.01.2018 kl 15:58 4332

Bikkjene står klare til å pisse på aksjen rett før stengetid i dag også, som tidligere i uka. Og hva vinner de på dette? tror de virkelig at de skal få kjøpt store poster på litt lavere kurser. Hau hau.. God helg!
AntonBerg
12.01.2018 kl 16:11 4314

Husk at i enhver transaksjon finnes en vinner og en taper. I REC er det 50 % vinnere og 50 % tapere på dagens omsetning.

Her er det størst sannsynlighet for at det er kjøper som overtar aksjer til 1,50 og sitter på dem en stund som vinner denne transaksjonen mot selger som får en raskt liten gevinst men bruker opp alt på å komme seg inn igjen eller blir stående utenfor.

Det er en countdown som tradere ikke har fått med seg.


Guggenheim har nå 100,192,911 REC-aksjer... de kommer til å vinne på bekostning av mange her.

Traderne gjør her flere klassiske grove feil (1) man henger kraftig etter i en markedssituasjon som har snudd, (2) man selger billig til shortere som dekker seg inn og levere aksjer tilbake til eierne slik at tilbudet av aksjer i markedet reduseres, og (2) man lar større aksjonærer øke sine posisjoner. Det korrekte for traderne som på jakt etter raske gevinster hadde vært å droppe downtradingen sin og erstattet den med en ny strategi som var bedre tilpasset den nye situasjonen, nemlig å presse kursen så høyt opp som mulig på så kortest tid som mulig. Men pga RECs historie i 2016-2017 så ser ikke tekniske tradere mulighetene, men har vaner på gamle tradingstrategier hvor man forsøker å utnytte små dupper.
Redigert 12.01.2018 kl 16:17 Du må logge inn for å svare
questi
12.01.2018 kl 16:20 4432

OMG.. jeg trodde Guggenheim hadde stoppet med akkumuleringen og var fornøyd med å ha fått REC superbillig og skal sove på aksjen i et par år... De akkumulerer fortsatt?? Da er det muligens strategiske oppkjøpsplaner som ligger bak??
AntonBerg
12.01.2018 kl 16:37 4216

Strageiske kjøp og konsolidering av eierskap er en av trendene nå.
Topp 20 har nær 51 % av aksjene.
Guggenheim ligger i skjul bak amerikanske storbanker.
Sa2ri
12.01.2018 kl 16:49 4169

Inndekning av shortposisjoner har bremset opp, og i tillegg stengte aksjen under 1,50 på ukens siste dag. Det kan godt hende det ikke er bare oppover denne skal den nærmeste tiden.

God helg til alle som følger REC trådende.
kongkveite
12.01.2018 kl 19:56 3924

Indekning har stoppet opp fordi det ikke er aksjer å dekke inn med .. 90% av omsetningen denne uken er aksjer som triller frem og tilbake mellom de samme aktører.. når aktørene var synlige var det lettt å se.. nå er det desverre anonymt, meeeen det er samme jokkingen frem og tilbake for å prøve å riste løs noen aksjer fra sarte sjeler som sliter ved noen % nedgang..
kongkveite
12.01.2018 kl 20:02 3888

Indekning har stoppet opp fordi det ikke er aksjer å dekke inn med .. 90% av omsetningen denne uken er aksjer som triller frem og tilbake mellom de samme aktører.. når aktørene var synlige var det lettt å se.. nå er det desverre anonymt, meeeen det er samme jokkingen frem og tilbake for å prøve å riste løs noen aksjer fra sarte sjeler som sliter ved noen % nedgang..
jøje meg
12.01.2018 kl 17:13 4084

Solenergi passer perfekt til å lage drikkevann av saltvann (desalinering).

For det første ligger mange store byer som trenger rent ferskvann i "solbeltet" langs ekvator der det er gode og stabile solforhold, samtidig som de ligger ved kysten. I tillegg er ferskvann veldig enkelt å lagre natta over, slik at det ikke er noen ulempe at solenergien virker kun om dagen.

Det overrasker meg at ikke desalinering av sjøvann vha solenergi har blitt mer utbredt, men jeg tror det kommer, og jeg tror det blir veldig utbredt og populært når noen først begynner storskalaproduksjon.
Redigert 12.01.2018 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Ulrik1
12.01.2018 kl 18:33 3917

Aksjen slutter jo på omtrent det samme som den gjorde forrige fredag. En kjedelig Rec-uke. Valgte å dumpe mine 200.000 i dag slik at jeg fikk pengene mine igjen. Mandag, ny uke nye muligheter. Om det blir Rec det får tiden vise. Blir overrasket om den løper fra meg mandag. Angrer på at jeg tok en post i Rec og en i Iox, alt skulle vært i Iox denne uken.
kongkveite
12.01.2018 kl 19:42 3797

🤔Tja, da vant det røde laget uken med minst mulig margin, men oxå med mye færre aksjer omsatt denne uke. . Stillingen mellom rødt og blått er da 1-1 på ukesbasis. No worries, dette går veien.. Jeg skal ha mørkeblåe tall før jeg løsner fortøyningen på noe av min portefølje og den fargen fins ikke på ett tallet Er sikker på det er stadig like mange som er hissige på grøten.. de vil bare ikke vise det, beskjedne som de er.

BTW: Når skal husa få øynene opp for REC og morgendagens saus ?
Redigert 12.01.2018 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
halvpris
12.01.2018 kl 20:45 3700

Rec trengte en pust i bakken denne uka. Videre opp til uka.
coldman
12.01.2018 kl 21:48 3731

Igjen, jeg ser bare ikke hvorfor den skal opp til uka. For hvilken positiv informasjon ser du komme til uka, som skulle tilsi økt kjøperinteresse og drive kursen oppover?
Jeg ser ikke noe ny informasjon komme før Q4, den 9. februar, og det er lenge til.

Det er derfor jeg tror ørkenvandring og usikkerhet vil styre showet frem mot Q4, og dermed nedgang.
Odi.1
13.01.2018 kl 00:19 3491

tror du ikke 26.1 kan bli vel så spennende?
Odi.1
12.01.2018 kl 23:37 3431

Om noen fortsatt tror at rec ikke er inne med 9-10 000 tonn i Kina de neste årene?, + det kan komme flere JV deals, der.
Nå begynner konkurrentene med det som REC begynte med for 2-3 år siden, REC har tjent penger ute fra Kina de siste 5 Q.
Vil anta ca 110-150 Millioner Kroner ett sted. Og halv drift på ML

"
THOMAS TWP, MI -- Hundreds of Hemlock Semiconductor workers are asking President Donald Trump to take action on behalf of U.S. polysilicon manufacturing and work to restore the industry's access to China.
The workers signed a letter urging Trump to "support their high-quality, high-value jobs by announcing an approach to the U.S.-China solar trade disputes that includes polysilicon and the Section 201 remedy." HSC representatives delivered the letter to the White House Thursday, Jan. 10.
The letter reads, in part:
"Our company and other U.S. polysilicon manufacturers (there are only three remaining) have lost 1/3 of our workforce since 2014, as the U.S. and China have engaged in a solar trade dispute and our product has been blocked from the Chinese market.
"Unless U.S. polysilicon access to the Chinese market -- which represents 80 percent of global demand for our product -- is restored, the U.S. polysilicon industry will be forced to continue to shut down production and eliminate jobs."

HSC officials say the company produces "the world's highest purity polysilicon ... the fundamental building block for both solar cells and semiconductor devices."
In 2012, after finding that the Chinese were flooding the U.S. market with cheap panels and harming the ability of U.S. panel makers to sell their products, the U.S. imposed duties on imports of Chinese and Taiwanese solar cells and modules, according to an HSC news release. China also filed a trade action targeting U.S. polysilicon and imposing significant duties on imports from the United States beginning in 2014. As a result, since 2014, HSC and other U.S. polysilicon producers have not been able to competitively access the Chinese market.

Brooke Beebe, vice president of external affairs for HSC, said this "created significant destabilization and market destruction for U.S. polysilicon manufacturers."
"What we're really seeking here is a comprehensive remedy," Beebe said. "The administration right now is looking at this (Section 201) solar panel case and ... we're asking the administration to consider the entire value chain as they consider what the outcome and remedy is going to be for the solar panel manufacturers in this trade dispute."
Beebe added, "Everybody in the solar industry agrees that this is the time to resolve these outstanding duties both on the solar panel imports to the U.S. and the polysilicon imports to China. There's a moment here that we're asking the administration to seize."
Founded in 1961, Hemlock Semiconductor is composed of several joint venture companies owned by The Dow Chemical Co., Corning Inc., and Shin-Etsu Handotai. It is a leading provider of polycrystalline silicon and other silicon-based products used in the manufacturing of semiconductor devices, solar cells and modules.
HSC has approximately 1,500 employees and full-time contract jobs at its Thomas Township headquarters and manufacturing operations in Saginaw County.


Company officials say the ongoing trade dispute prompted HSC to shutter many of its previous expansions in the past five years, including a $1.2 billion polycrystalline silicon plant that never saw operation in Clarksville, Tennessee.
"The U.S. polysilicon industry can again be a strong, strategically important contributor and exporter to the electronics and solar industries if we're allowed access to our customers in all parts of the world," Mark Bassett, president and CEO of Hemlock Semiconductor, said in a statement.
The letter to Trump continues, "Failure to address the significant injury that our industry has suffered in this solar trade dispute will cause further harm to U.S. polysilicon producers and has the potential to cede global dominance in our strategic industry to China."
Beebe said Trump is to issue a decision on the trade case by Jan. 26.
"We're seeking a comprehensive solution that looks at the entire solar U.S. value chain, and we think this is a moment in time to take action and help an American manufucturing sector like polysilicon so that we have opportunities for growth in the future," she said. "


"
On Wednesday Dec. 17, Hemlock Semiconductor officials announced that its Clarksville site, located roughly 45 minutes northwest of Nashville, is closing permanently because of sustained adverse market conditions created by oversupply of polysilicon and ongoing challenges presented by global trade disputes.
Hemlock Semiconductor President Denise Beachy, who was in Tennessee on Wednesday, said the decision is a very difficult one because it affects employees.
"We've reached the conclusion that it's not economically viable to run the site under these conditions,"Redigert 13.01.2018 kl 00:38 Du må logge inn for å svare
Odi.1
12.01.2018 kl 23:53 3403

GUESS WHO :)) ??

" There are often unintended consequences to trade wars, and there is a large, shuttered polysilicon factory in the U.S. state of Tennessee that serves as evidence of this. In 2013 China imposed steep import duties on U.S. polysilicon in retaliation for the imposition of tariffs on Chinese PV cells in 2012, which effectively shut off U.S. polysilicon makers from the world’s largest market for their product.
Among the hardest hit of polysilicon makers was Hemlock Semiconductor. The company was in the process of completing a $1.2 billion plant in Tennessee, which it halted at enormous cost in late 2014 due to a lack of market for the company’s product.
But Hemlock was far from the only company affected. Hemlock estimates that it and the other two remaining U.S. polysilicon makers have lost 1/3 of their workforce since 2014.
Today Hemlock sent a letter to U.S. President Donald Trump, which it says was signed by hundreds of its workers, to include polysilicon in the Section 201 remedy which he is set to issue within the next two weeks.
“A remedy in the solar panel Section 201 trade case that does not include the polysilicon industry will be a loss for U.S. manufacturing,” states the letter. “With your upcoming decision, you have a unique opportunity to promote a complete trade win.”
But while Hemlock implores Trump to find a “comprehensive solution” to the trade dispute that includes restoring access to China’s polysilicon market, it is not clear exactly how this will work.
Chinese trade authorities have shown a strong willingness to impose retaliatory trade barriers to Western products, and if anything the kind of strong trade action that Trump seems to prefer could cause further retaliation, not an opening of markets.
And while it continues to import polysilicon from Germany’s Wacker Chemie as well as from South Korean sources, China has in the interim built up its own polysilicon production. "
Redigert 12.01.2018 kl 23:55 Du må logge inn for å svare
Odi.1
13.01.2018 kl 00:05 3384

" as well as from South Korean Sources " , dem har fått Toll på sil inn til Kina også.

REC Knuser til mot konkurrentene de neste årene med Kg Priser rundt 10-11$ !

Last Opp REC sier nå jeg, før toget går for alvor!
Redigert 13.01.2018 kl 00:07 Du må logge inn for å svare
coldman
13.01.2018 kl 00:06 3390

Du kan klippe og lime så mye du vil Odi.1. Det betyr ikke fnugg for den gjennomsnittlige REC-investoren.

Den gjennomsnittlige REC-investoren er og blir kortsiktig. Hallo! Det er og blir som jeg har sagt:

Ørkenvandringen vil fortsette. Folk vil ta kortsiktige gevinster, kjapt inn og kjapt ut, og alt dette vil foregå mens kursen blir presset stadig lenger nedover...

DET er det JEG sier som er fakta, alt annet er støy.
Redigert 13.01.2018 kl 00:07 Du må logge inn for å svare
Odi.1
13.01.2018 kl 00:15 3499

Tja, det er allerede valset inn over 100 millioner akser i Short, og panikken ser en fortsetter, lite og forsiktig ned salg, så slukes det opp på større volumer.
Og det har etter min vurdering meget stor betydning at REC nå er godt plantet INNE i det enorme Solenergimarkedet KINA , colmannen.
Og det med en verdensledende teknologi det skal samarbeides om internasjonalt.
Se på Youser-Rec sine utsagn om dette på Youser sine sider.

Kan godt klippe det inn til deg? :) ( om du ønsker )


edit: " Den gjennomsnittlige REC-investoren " , de sitter trygt og godt med 50-51 % i topp 20. Og øker på :)
Redigert 13.01.2018 kl 00:16 Du må logge inn for å svare
coldman
13.01.2018 kl 00:28 3493

Odi.1: Misforstå meg rett: Jeg er fullstendig klar over det bakenforliggende potensialet og mulighetene.

Men: Akkurat nå, per dags dato, er ALT du kommer med utopier og ønsketenkning.

JA selvfølgelig, ALLE skulle ønske det ordnet seg med en JV-andel på 49% i Kina , UTEN en emisjon eller annet som svir for aksjonærene og kursen.
OG alle skulle ønske seg at Moses Lake hadde økt sin kapasitet, og at markedet ikke hade forutsett dette.

Men: realitetene er at summa summarum, så ender en opp med usikkerhet! Og usikkerhet er lik nedgang.

Men hallo, dette er et diskusjonsforum. Jeg har ytret mitt syn, du ditt.
Så får vi se hva som faktisk skjer!

Tiden vil vise fasiten:).
Odi.1
13.01.2018 kl 00:58 3470

Jau då, alt er da relativt:)
Noen er kort og noen lang, og dette er jo-jo aksjen nr 1.
Jeg er med på begge deler nå etter ASK kontoen er på plass:)
Stiller meg noen spørsmål selv da:

1. Vil REC få finansiert 49 % AV Tian -REC ? JA

2. VIL REC ML fortsette å tjene penger de neste Q/ år ? JA

3. Er det en fordel for REC at andre usa/ korea baserte Sil produsenter nå må stenge? JA

4. Vil det komme nye JV avtaler i år ,eller de neste 3 årene? JA

5. Starter Moses Lake opp 100% 1H 18 NEI

6. Starter Moses Lake opp 100% 2 H 18 JA

7. Får Rec ordnet skattekravet 2018 NEI * ( blir en sak på dette )

8. Faller Garantibeløpet bort i løpet av 2018 ? JA

9. Betaler REC Bond Mai-18 ? JA

10. Betaler REC Bond Sept 18 ? NEI

11. Refinansierer og delbetaler REC Bond 9/18 ? JA

12 . Blir det Emisjon ? NEI

13. Kommer det inn en større BETYDLIG eier inn i REC i 2018 ? JA

14. Vil Tollen mellom Kina og Usa bli fjernet i 2018 ? ( 57% ) NEI
Redigert 13.01.2018 kl 01:01 Du må logge inn for å svare
Larsson
13.01.2018 kl 08:19 3368

Herregud, positivt svar på alla frågor alltså? Då kan möjligen aktien prisas till 1,50'.
Men rec har en historia av att överraska negativt. Tyvärr.
Preben_
13.01.2018 kl 12:13 3029

Blåøyd er et ord som er godt beskrivende på Odi, når man ser tippekupongen hans.
Sikkert godt beskrivende på menigheten også!
Ulrik1
13.01.2018 kl 01:02 3451

Det koker ned til en ting, tjene penger. Kjøpte Iox på 2.70 sist fredag kjøpte REC rett under 1.50. Tjente penger på Iox, tjente ingenting på REC. Ikke panikk og ikke rakettforskning. Håper folk tjener på REC men valgte selv å gå ut i dag
Odi.1
13.01.2018 kl 01:07 3455

Du kunne kjøpt mye REC til 83 øre også, dette svinger mye, og en må være tålmodig på alle nivåer.
Men vi går en meget spennende tid i møte for REC dette 1H. Det er i vertfall det sikre vi har.
Ulrik1
13.01.2018 kl 01:10 3466

Jepp, svinger godt, fikk ikke med meg oppgangen fra REC på så lave nivåer men er umulig å få med seg alt :)
sindree
13.01.2018 kl 03:06 3276

Coldman,

Du tar feil. Riktig at usikkerhet betyr nedgang, men i dette tilfellet er usikkerheten i ferd med å reduseres. Alt, absolutt alt, går i riktig retning. En emisjon for å betale obligasjoner er nå lik null. Med polyprisene som er nå har de en ebitda på 20-30 mill dollar i året. Mer enn det doble med full rulle i MS. Med de prisene og etterspørsel/tilbud som er nå, kommer nok full rulle i MS i løpet av H1. Det er veeeeldig enkel logikk. Det sier seg selv at det er null problem å rullere obligasjonene da. Ergo ingen emisjon. Når det gjelder jv så vet alle hva det koster. Og det er ett fett hvordan dette finansieres. Her er jeg (for engangsskyld) enig med AB. Emisjon er den beste form for finansiering av jv. Dette er derfor i utgangspunktet ikke negativt for kursen. Spesielt ikke hvis det blir reperasjonsemisjon etter eventuelt en rette en...

Når det gjelder trump så er det fortsatt usikkerhet her, men den er også i ferd med å reduseres. Spesielt usikkerheten rundt hva en eventuel tariff på solar betyr for rec. Slik jeg ser det betyr en tariff på solar nesten ingenting for rec. For at det skal få betydning må mottiltak skje. Og det er eventuelt svært langt frem i tid. Og svært uaikkert hva som da vil berøres (slett ikke sikkert at poly vil berøres i det hele tatt). Det er også godt mulig at et innenriksmarked i usa vokser frem før det skjer. I best case scenario er derfor en tariff positiv. I nesten alle stater i usa er det svært engasjement for fornybar. Ved en eventuell tariff vil det komme innenlandsproduksjon av solar. Denne er dyrere, men tilgjengelig poly i usa er relativt liten. Betydningen av billig poly er også av mindre betydning i usa (andre kostnader veier tyngre). Trust me; dette går veien uansett!

Fløg med på polysil prisene fremover. Hvis de holder seg høye blir dette gull!
Redigert 13.01.2018 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
13.01.2018 kl 09:12 3148

Noen har tatt til orde for at Suniva 201-saken ikke har noe særlig betydning for REC. Litt rart da at både REC og Hemlock ser seg tjent med å sende brev til Trump hvor de blant annet appellerer til hans ego, for på den måten forsøke å påvirke hans avgjørelse i denne saken.

Personlig tror jeg kursen vil lagge frem til det kommer en avgjørelse i denne saken.
questi
13.01.2018 kl 10:45 3153

Jeg tror de mener at det er hipp som happ om Trump sier JA eller NEI til Suniva 201.
Det har kun betydning for REC hvis Trump gjør følgende:

1. Antyder JA først,
2. Ordne en samtale med Kineserne angående handelsavtaler.
3. Deretter går med på NEI, dersom kineserne fjerner/ikke_forlenger tariff.

Suniva 201 kan altså manipuleres til å bli et pressmiddel, men da må man spille kortene riktig. Å si NEI på feil tidspunkt, eller å si JA uten å omgjøre det til NEI senere har det resultat at status quo beholdes - med tariff. Altså at ting forblir som de er i dag.
Redigert 13.01.2018 kl 10:45 Du må logge inn for å svare
P_Invest
13.01.2018 kl 09:38 3117

To sider om rec i dagens FA....tja var kanskje like greit at jeg tok gevinst i går
questi
13.01.2018 kl 10:22 3200

Jeg tror den er bestilt :P Veldig beleilig :D
Odi.1
13.01.2018 kl 12:12 3027

hehe, solgte du NÅ når TT står med Start Pistolen ladet , rett til værs?? :)
Maxmakker
13.01.2018 kl 10:39 3020

Artikkelen er jo bare en henvisning til brevet REC sendte og oppsummering av saken. Kjedelig lesestoff sånn sett. Kanskje resultatet av 201 høringen i går er mer spennende?:)
Odi.1
13.01.2018 kl 12:07 2896

Gi pokker i dette Usa tulle, og toll tullet, Vi kjøper nå selvsagt Aksjer i REC for vi er nå med i over 80 % Av verdensmarkedet gjennom Tian-Rec og samarbeid med Youser om internasjonal satsing, Moses-Butte you name it, vil kun bli en kuriositet på lang sikt...
Det nest største markedet vil bli INDIA , de vil også trenge REC teknologien for å få prisene på alt som skal bygges ,lavest som mulig.

Det ene skrotet etter den andre vil pakke sammen pga for dyre produksjonslinjer og gammelt dyrt skrot som blir for dyrt å oppgradere, dette er allerede i startgropene for noen produsenter.
Jo flere konkurrenter som pakker i sammen, dess mer vil det bli til oss REC investorer :)

JV på JV ,here weeiii come...
Ekornesen
13.01.2018 kl 12:59 2833

De som har solgt seg ut heier på shorten og håper på lavere inngang.

Det er klassisk at småaksjonærer blir ivrige og selger seg ut for tidlig når oppgangen for alvor kommer. De proffe tar over og får billige aksjer når risikoen er minimal og potensiell avkastning enorm.

Fakta er at topp 20 øker.
Fakta er at short dekker inn.

Man kan lete fram søkte argumenter, om hvorfor dette skal gå galt, men topp 20 og short deler ikke dette synet.

Så da får vi lese Prebens siste krampetrekninger med et smil, og kose oss med fake News og desperasjon.

Jeg har ikke én aksje til salgs!
Redigert 13.01.2018 kl 13:01 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
13.01.2018 kl 14:50 2861

"De proffe tar over og får billige aksjer når risikoen er minimal og potensiell avkastning enorm."

En av de som har tjent mest på REC de siste par årene er Mølsæter som er ansvarlig for First Generator (tidl. SWN Genrator). De hadde en del aksjer i REC like før jul (ca. 25 mill aksjer), men er nå helt ute av listen (topp-20). Så vidt jeg vet må nok dette fondet regnes som en proff, og da er det vel bare å legge samen 2+2, eller?
Ekornesen
13.01.2018 kl 15:00 2857

Les en gang til;

Topp 20 øker
Short minker

Uenig?

Sa2ri
13.01.2018 kl 19:09 2571

Det er selvfølgelig mulig å forklare alle mulige hendelser slik at de passer egen standing. Men, det er også lov å forsøke å ha et objektivt syn på dette.

At shortandelen minker er ikke ensbetydende med at de som har shortposisjoner er mer positive til REC. Dette handler også om den konvertible obligasjonen og "pliktig" inndekning i forhold til denne når kursen stiger. At topp 20 øker betyr (kanskje/med all sannsynlighet) også at noen av disse får tilbakelevert aksjer som har vært til utlån. Igjen, man kan tolke dette ulikt avhengig av hvilket syn som passer egen posisjon.

Min kommentar over var relatert til "de proffe", hvilket jeg mener Mølsæter er. Han har vist at han har god teft hva gjelder trading av REC, og det faktum at fondet han er ansvarlig for nå er ute av topp 20 tolker jeg dithen at man nå skal være litt varsom. Andre får mene hva de vil om dette.
Redigert 13.01.2018 kl 20:31 Du må logge inn for å svare
sindree
13.01.2018 kl 15:13 2684

Sa2ri,

Jeg tror det Hemlock og rec er opptatt av er tariff på polysil. Dette henger sammen med tariff på solar, men ikke direkte. Selvfølgelig er tariff på polysil negativt, men tariff på solar har liten betydning. Det ene viktige unntaket er at det reduserer sannsynligheten for at man får noen løsning på tariffen på polysil. Der har du et godt poeng, men jeg tror rec uansett klarer seg godt i dagens marked, dvs med de polyprisene som er nå. Og hvis jv går i orden, noe jeg har stor tro på.

Dessuten, det er godt mulig trump benytter suniva til å få vekk tariff på polysil. Det er vel det hemloch og rec håper på. Men har liten tro på det. Trump er desverre kjøpt og betalt av fossilt. Hvis jeg tar feil er imidlertid det en kjempebonus.
Redigert 13.01.2018 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
13.01.2018 kl 19:19 2538

@sindree:

Jeg er nok ikke helt enig med deg i at en tariff på solar ikke har noen betydning for REC. Mye av det jeg har lest om denne saken underbygger dette, slik jeg ser det. At Suniva Section 201 er en "nøkkel" til å få slutt på dagens tariffer har jeg (dessverre) liten tro på.

Trump har med alle sine kommentarer, og handlinger, vist at han støtter fossilt og da kull spesielt. Velgerne han appellerer til er nettopp arbeidere i eksempelvis kullindustrien. Dersom de får økt konkurranse taper han stemmer, og det ønsker han nok ikke. Ja, det kan bli en vurdering av antallet jobber i kull vs. fornybar, men han har jo også vist i form av de begrensninger han har lagt på den offisielle kommunikasjonen fra hans egen regjering at han ikke anser klima som et problem. Det eksisterer ikke et klimaproblem. At det nylig også kom tall som viser at Kina øker handelen til USA (handelsunderskuddet øker), er nok ikke en fordel i så henseende.
rischioso
15.01.2018 kl 00:42 1691

Det fine er at Solen vil nærmest vare evig, mens Trump kan forsvinne over natten og man skal ikke se bort i fra at Trump ikke står perioden ut.
Han skulle gjøre så mye, MEN er vel den som gjort minst ser vi bort i fra antall reiser og pengeforbruk.

Man må ikke glemme at Trump er over 70 - mao, han er av den gamle skolen hvor gutteklubben grei er en gjeng med fossiler så ikke det spor rart at disse tenker fossilt - men igjen, ingenting varer evig verken den aldrende Trump eller gutteklubben fossilt - MEN solen vil...;)
Odi.1
13.01.2018 kl 16:05 2597

hehe , SHORT sitter full lastet med Short aksjer til ,90 øre og opp til 1,2, hva skal de finne på da??, og det blir verre og verre å klare å dumpe aksjene ned i panikk, de blir slukt opp av "en" eller annen som har regnet på REC seriøst .
Short opererer som han Keiserens Nye Klær ,typen :)
AntonBerg
13.01.2018 kl 21:22 2284

SWN Genertor har historisk sett vært en trader i REC som har bidratt til mye volatilitet. Når aksjen har stup store avstander har SWN vært instrumentell for å organisere krakk med å dumpe store mengder aksjer. Uten SWN og Barcley hadde vi neppe falt fra 2,20 til 1,80 så raskt. Her tok SWN og SEB oss ned til 2,20 mens Barclay tok oss til 1,80.

Det ble mulig fordi traderne gjorde det mulig! Det var så tydelig at jeg så det på forhånd og kommenterte at det ville skje. Det handler om viljen og strategien til tradere, hva de vil tjene penger på. Det handler om den sterkestes makt. Senere fikk vi 1,50 og 1,00 som mål hvor andre tradere var mer synlige.

SWN Generator var "proff" i å tjene penger på seg selv ved å utnytte markedet minste motstands vei.

Det er jo slik at når en aksje begynner å falle som en kniv så slenger alle seg på ukritisk for å bli med på turen. Hadde folk vært mer kritiske hadde vi ikke fått så store fall i utgangspunktet. Motsatt er det når aksjen er utbombet og folk begynner å bevege seg inn igjen. Og når alt blir teknisk positivt igjen kommer traderne og er superbull til samme aksje de var superbear til for kort tid tilbake.

For tradere er fakta og sannhet et definisjonsspørsmål uten fasitsvar.

Vi kan anstrenge oss for å være objektive, men det er svært få som klarer det i praksis. Skal man f.eks. analysere Suniva-saken og dens betydning for REC, så kan man ikke gjøre det dramatisk og subjektivt slik det har blitt gjort på OSE. En objektiv vurdering handler om å regne på det og se hvilken sammenhenger som trigges. Når man gjør det så ser man at en tariff på celler og moduler i USA får mindre betydning enn mange legger til grunn fordi markedet tilpasser seg og frafallet absorberes i andre markeder. Totalveksten er forsatt høy, så en tariff er bare en mindre bremsekloss. Tariffen fører ikke til noe vesentlig fall i veksten. Effekten av tariffen vil være kortvarig og den rammer primært installatører som får dyrere prosjekter å bygge. REC selger verken mer eller mindre polysilikon til Taiwan med mindre man ser store fall i demand som rammer kundene slik at de kutter produksjon. Det har vi ikke sett. Produksjonen øker.

Og som vi ser av brevene til Hemlock og REC, så er det Suniva-saken som et forhandlingskort mot Kina-tariffen som er vår verdi her. Da må det jo komme en saftig tariff fra Trump som rammer kineserne så hardt at de er villig til å ofre polysilikon-tariffen sin for å få tilgangen tilbake. Mest mulig krig mellom USA og Kina er da best resultat om man vil ha raskere fjerning av Kina-tariff igjennom en større hestehandel. Og det er jo også det Trump pleier å gjøre - lage hestehandler, reforhandle avtaler etc.

Bedriftsøkonomisk tankegang overfor REC er det mest objektive. Hvor mye selger REC, hvor mye kan REC selge, til hvilken pris kan REC selge, til hvilken pris bør REC selge osv.

De tallene vi har for REC gjelder for Butte og Moses Lake hvor vi i 2017 produserer EBITDA-overskudd etter omstillingen som genererte EBITDA-underskudd i 2016. Vi selger nå omlag 4000 MT per kvartal av 5300 MT mulige. Inventories reduseres kvartal for kvartal fordi vi selger mer enn vi produserer. ASP stiger gradvis. Så må vi vurdere om vi skal holde produksjonen på dagens nivå litt til og satse på økt ASP eller om vi skal øke produksjonen til 100 % for å øke markedsandeler til litt lavere ASP og økning i inventories all den tid vi ikke selger 5300 MT i kvartalet. Dette kan så subdeles ned i FBR og Siemens-produksjonen. Kan vi selge full FBR-produksjon med gode nok marginer.

Tall er objektivitet.
Problemet med OSE er at 99 % av dere ikke aner hva som foregår i REC og hva tallene er til enhver tid. Dere er kun spekulanter som følger strømmen dit høna sparker og bjellesauene løper. Det er subjektivitet. Trading er subjektivitet. TA-grafen er trading på subjektivitet basert på humøret til traderne 200 dager tidligere med selvforsterkende effekt. Skal dere være objektive må dere alle bli fundamentalister! Skal dere bli perfekte så har dere 100 % fundamental kunnskap og 100 % teknisk kunnskap om aksjen, og bruker the good and the dark force på balansert og riktig måte.
spanjolen
14.01.2018 kl 23:12 1828

Mye fornuftig i det du sier AB, men for å kunne være med på å styre markedskreftene trenger man mye kapital. Det har ikke vi små så da er det enkleste å følge saueflokken. Dersom man har tro på Rec og leser seg opp på selskapet og markedet de opererer på så kan man gjøre strategiske valg og handle deretter.. i mellomtiden så følger man de tekniske signalene for å tjene en slant. Forrige ule fulgte jeg ikke signalene for troen var sterkere en de tekniske signalene. Fasit var at jeg tapte4 - 5% uken sett:-)
tonnor01
14.01.2018 kl 23:45 1646

Spanjolen: "var sterkere en de tekniske signalene." Hva slags tekniske signal? :-)
Redigert 14.01.2018 kl 23:46 Du må logge inn for å svare
spanjolen
15.01.2018 kl 00:14 1716

He He, signalet kom på onsdag, trenger ikke si mere. Men nå snakker jeg på ukesbasis. Kommer vi ikke over 1,6 denne uken så selger jeg halve posisjonen:-)
rischioso
15.01.2018 kl 01:41 1677

Det er stor sannsynlighet for at vi passerer 1,6 denne gang - forrige gang (og det for bare kort tid siden) snudde den på 1,575 (intradag) og sluttkurs 1,550.

Nå er det ikke mer enn knappe 4 uker eller 20 børsdager til tallfremleggelsen den 09.02 så er det nok flere enn oss som ønsker å være posisjonert til da med det resultat at 1,6 vil passeres - man bør også huske på at i denne perioden (jan - mars) så er det mange hundre millioner friske kroner som ble trukket ut av markedet i slutten av 2017 og som skal tilbake og posisjonere seg for 2018 - noen av disse skal inn i REC og da gjelder det å være inne FØR skyvet kommer...;)
Redigert 15.01.2018 kl 02:50 Du må logge inn for å svare
mailman66
15.01.2018 kl 08:58 1458

Jeg tok poenget fra NorskBulls på torsdag og gikk ut på 1,52.
Det har blitt mer enn 10-ganger'n for de som har fulgt NorskBulls siste 24 mnd, og 2,5-ganger'n siste 12 mnd!
rischioso
15.01.2018 kl 10:38 1291

Norsk Bulls blir som lotto da de treffer i dann og vann.

Ikke tar de høyde for noen av de fundamentale triggerne som står på trappene og da blir det å gamble på ører inntil triggerne går av - mulig man treffer på noe men det blir sjelden noe ut av det over tid.
Redigert 15.01.2018 kl 10:57 Du må logge inn for å svare
mailman66
15.01.2018 kl 11:37 1199

Vel, da treffer NorskBulls jammen ofte med Lotto-kupongen!
Med unntak av ett falskt kjøpssignal i september har de truffet blink sammenhengende siden midten av august nå, og slik blir det penger av, særlig siden vi var inne og fikk med hele den siste bratte stigningen.
Jeg tror ikke du kan si det samme, risotto?
rischioso
15.01.2018 kl 11:31 1134

Komisk og se hvordan liksomsalgspostene trekker oppover og/eller forsvinner så snart noen tar et jafs...;)
AntonBerg
15.01.2018 kl 13:01 1010

Vi ser at taktikken er enkel. La aksjekursen falle på null aktivitet, så ta et jafs på større volum når kursen treffer en bunn. Kursen stiger tilbake til null aktivitet hvorpå den faller igjen, og så repeterer man med et nytt jafs.

Her er det selgerne som gjør feilen. De lar seg lure gang etter gang fordi de ikke har "tid" til å vente med å selge. Hvorfor selge 600k aksjer til 1,47 på low til dagens høyste jafs??? Det er jo en veldig dårlig deal for selger. Nå er det kjøperen av disse aksjene vi må forholdes til fremover. Om vedkommende har avkastnignskrav på 25 % så er disse aksjene til salgs på 1,84. Alternativ må kjøperen selge med tap for at traderen skal få kjøpe seg billig inn igjen. REC-aksjen har nå ligget 0,10 under topp på 1,57 i denne runden. Dermed konsoliderer den. Om det var kursfall som var ønskelig hadde det allerede falt mye da ingen ønsker å stoppe et kursfall. Det er bare ingen som ønsker å selge sine aksjer og da risikoen på å måtte jobbe seg inn igjen og eventuelt bli stående utenfor om toget går opp.

Heldigvis er børsen slik at 50 % gjør en god deal og 50 % gjør en dårlig deal.
Husk det neste gang du er med i en transaksjon... er det du eller motparten som stikker avgårde med en god deal. Klarer du å gjennomføre taktikken din om det er å selge og tilbakekjøpe?
Redigert 15.01.2018 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
questi
15.01.2018 kl 13:11 979

Volumene tørker inn igjen :) kanskje vi kommer opp i 9 mill i dag for hele dagen.
Volumtørke har kjennetegnet nesten hver bunn i det siste året :)

Sist gang det var volumtørke på 3 mill omsetning dagen var da aksjen var nede i 0.9.. da ville INGEN kjøpe :D
Kursen måtte opp fra 0.9 til 1.5 for å inndekke 150 mill total short(!)...
Nå må kursen fra 1.5 til 2.1 for å inndekke gjenværende 150 mill total short :)

REC vil ha 0 i short SENEST i september 2018 :)
Redigert 15.01.2018 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
15.01.2018 kl 13:14 998

Det er ikke nok supply av aksjer til denne eller lavere kurser.

Demand-siden forsøker å lokke selgerne ned, men det fungerer ikke. Da blir det få transkasjoner med få aksjer i volum.
Skal man ha opp volum må man (1) tilby høyere kurs slik at flere vil gevinstsikre eller (2) skremme slik at folk dumper på lavere kurs.

Majoriteten av de som ville gevinstsikre på 1,50-1,60 har allerede gjort det i de dager som har vært og er stattet med kjøpere som har innganger omkring 1,50.

Begynner aksjen å stige igjen nå vil det være få gevinstsikrere i veien mellom 1,50-1,65.
Samtidig vil alle de som har gevinstsikret nå jakte etter nye innganger. Dersom kursen stiger er i de i feilposisjon.
Aksjehandel handler om å få flest mulig til å være i feil posisjon.

Og vil du selge en aksje for 1,48 bare noen få dager før 4Q-presentasjonen???


REC er nå inne i sin "silent period". Det betyr også at det ikke er kommet ut noen negative nyheter omkring JV hittil og at informasjonen TT ga ved forrige rapport er retningsgivende. Dersom det er vesentlige avvik mellom det TT sa og det REC rapporterer, må det eventuelt komme en profit-warning. Sannsynligheten for det er liten all den tid REC har hatt tid å kommunisere eventuelle oppstartsproblemer underveis.

Ved 4Q-presentasjonen er det slik at FBR-reaktoren fungerer og er i drift. Spørsmålet er hvor mye den har produsert hittil og om man stabilt har kommet opp i semi-grade kvalitet.

Det er bare å glede seg til rapporten!
Redigert 15.01.2018 kl 13:21 Du må logge inn for å svare
questi
15.01.2018 kl 13:21 976

Koster for mye å skremme folk :) for da må man ha salgsbud liggende ute som gir mulighet for andre shortere enn en selv å dekke inn :D Shortere er allerede desperate og må spare på kroner og ører, vet ikke om de har råd til kurtasje lenger en gang :D

Hmm.. HVIS det som TianREC produserer er av semikonduktor-kvalitet allerede i februar.. da er det jo en VERDENSNYHET.. omtrent som at SpaceX har landet folk på Mars... Eller at man har klart å fått til å produsere en mais-variant som gir 10x mengden avlinger.

Det er jo den aller første FBR prosessen som har semikonduktor-kvalitet kjører kommersielt i VERDENSHISTORIEN!! (etter prototypen) :) Nyheten vil ha omfattende konsekvenser for den fremtidige utviklingen for hvilken fornybar energiteknologi av vind/solar/vann/bølge/bio osv som menneskeheten skal satse på når det går vekk fra fossilt for hele kloden!!

Etter at den miniistiden vi er inne i med varighet på 15 år er over, vil vi trenge akutt klimakontroll på en skala som overstiger alle andre prosjekter i historien. Globalkarbonfangst vil kreve enorme mengder energi (trenger å fange inn ca 3+ GIGATONN karbon per år!), og verden trenger rett og slett det mest energieffektive alternativet for å overleve..
Redigert 15.01.2018 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
RobRoy
15.01.2018 kl 13:55 881

Når en ser på handelen i dag får en vel konkludere med at det blir vanskeligst å få kjøpt på lavere kurs en dette frem mot q4 tall. Så vil en være med på karusellen er tiden inne for å kjøpe billett :-)
Odi.1
15.01.2018 kl 14:56 687

Det satses i Taiwan...

https://www.pv-magazine.com/2018/01/12/taiwans-motech-secures-162-2-million-in-financing/
SInvestments
15.01.2018 kl 15:09 693

Positiv profit warning kan komme når som helst!
Odi.1
15.01.2018 kl 15:23 632

Tippe på ? 5-7 usm ett sted?
isdans
15.01.2018 kl 15:28 609

Enda en meget positiv rapport om nåtid og framtid:

http://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017

Viser klart og tydelig at PV er blant de framtidige lederne av fornybar energi og at fornybar rundt 2020 vil være det billigste alternativet i store deler av verden.

Stay long ....
Odi.1
15.01.2018 kl 23:44 422

Vær ops.. ops på REC de neste ukene...