WRL - Hvordan går det i Tanzania?

Josik
10.02.2018 kl 00:43 WRL 7559

WRL's hovedassets er Mnazi Bay i Tanzania med en andel på 32% av estimerte 3-5 Tcf med gass. Foreløpig er det boret 6 brønner hvorav 5 er i produksjon (en var tørr) og der gross 552.3 Bcf er oppført som 2P reserver. Det er følgelig mye gass å bore etter etterhvert som etterspørselen øker.

Maurel & Prom som er operatør for MB har sluppet sin korte oppsummering av året som gikk, og hvilke planer de har for 2018. Jeg legger merke til følgende:
- De nevner boringer i Gabon i 2018, men ikke i Tanzania.
- M&P's estimerte 2P reserver har økt litt etter at produksjonen er trukket fra.

Dette forteller at brønnene fremdeles produserer over forventning og bekrefter Geoff Bury's påstand om at de forventer å kunne produsere rundt 120 mmscf/d over en lengre periode med dagens 5 brønner. I RPS sin siste rapport fra desember 2017 anslår de faktisk at det ikke behøves å bores noe mer for å opprettholde leveransene basert på 2P reservene som NPV10 verdsettelsen er basert på. Men de legger inn kostnad for installason av kompressorer i 2019. (Side 86 i RPS sin rapport)

Dette bringer oss over på verdsettelse.
2P reservene gir en NPV10 på $160m. Går vi over på 3P reservene så estimerer de boring av MB-5 i 2021. NPV10 for 3P reservene er anslått til $203m. Samtidig er det slik at NPV10 ikke gir noen korrekt verdsettelse av selskapet. RPS sin NPV10 er en verdsettelse av FRAMTIDIG produksjon og inntekt fra Mnazi Bay. Den hensyntar kun deler av "receivables" og ikke øvrige utestående fordringer, kontantbeholdning eller gjeld. Så en rask beregning fra min side gir fremdeles en verdsettelse på rundt $180m eller rundt kr. 8,- / aksje for WRL basert på dagens nettoverdi + diskonterte framtidige inntekter fra MB.

Kilder:
http://wentworthresources.com/pdf/Mnazi_Bay_Resource_Evaluation_(Wentworth)_Final_v2_2018-01-11(s).pdf (Spesielt sidene 86-92)
http://maureletprom.fr/en/documents/download/982/maurel-prom-chiffre-d-affaires-2017-400-m-14

Om Tanzania, fra M&P's rapport:
- Higher demand for gas in Tanzania: annual production up 13%
- To meet the higher demand for gas in Tanzania, gas production significantly increased starting in the second half of 2017. For the full year, average production stood at 49.1 MMcf/d at 100%, up 14% over the previous year.
- In Tanzania, demand for gas from the national company, TPDC, rose steadily in 2017 to reach average production of 62.2 MMcf/d at 100% in Q4 2017. This demand, which is linked to industrial gas consumption in Dar Es Salam, is expected to increase further in 2018.
- These gas assets give the Group access to fixed, stable revenues over the long term. The sale price is $3.0441 per thousand cubic feet and rises with inflation. Maurel & Prom thus has cash flow unaffected by oil price fluctuations.

:-)

Redigert 10.02.2018 kl 01:05 Du må logge inn for å svare
A. Automat
10.02.2018 kl 12:44 7368

Takk for oppdateringen. Det forundrer meg stadig at WRL trenger én måned lengre tid enn andre selskaper for kvartals- og årsrapportering. Hold på aksjene. mvh
icebear
10.02.2018 kl 12:59 7349

Ren tipping men det ha noe med flyttingen av selskapet til London eller at ny sjef skal kunne bli med på dette.
Kingen
10.02.2018 kl 12:58 7346

At de rapporterer senere enn først annonsert, kommer sikkert av at de er heftet med flyttingen til UK.
fremogtilbake
10.02.2018 kl 14:56 7257

Josik,

du bør jo også trekke fra NPV10 av fremtidig G&A, om du skal bruke NPV10 fra reserverapporten (men det er riktig at det også bør justeres for receiveable og andre faktorer som du sier) for å finne verdsettelsen av selskapet.

Ellers kan du ikke "regne med" at de får produsert 3P reserver. Personlig tror jeg at basert på det vi har sett av av decline så kommer vi til å gå godt over 2P, men det er altså det som fortsatt er de offisielle tallene. Jeg tror også at det er mange andre prospekter på Mnazi Bay som også kommer til å få treff, men de er altså ikke inkludert i reservene i dag.

Vi er helt enige om oppsiden på Mnazi Bay, men når vi får se den kommer jo stort sett an på M&P, det er jo tross alt de som er operatør. Men det er jo sannsynlig at M&P vil foreslå å bore mer når gassbehovert i Tanzania kommer til å øke.

Josik
10.02.2018 kl 17:15 7161

Jeg behøver ikke å trekke fra G&A når RPS allerede har gjort det. Les gjerne rapporten før du ev. begynner å kverulere.

NPV10 er den diskonterte verdien av 2P reservene i Mnazi Bay, der RPS har lagt inn både inntekter og kostnader relatert til GSA for Mnazi Bay. NPV10 er derfor ikke en verdsettelse av selskapet WRL, men av MB og kun MB basert på GSA med et tak på produksjonen på 120 mmscf/d. Se på RPS sin rapport som en type salgsprospekt for MB. Når de eksempelvis estimerer Oper. Costs + G&A + Local Taxes for 2018 til $4.2m så ger det hva en ev. kjøper av MB-andelen må påregne av kostnader, ikke hva det koster å drive selskapet WRL.

Sagt på en annen måte så ville et ev. salg av MB-andelen fjernet både inntekter og utgifter fra WRL's regnskap i henhold til RPS sine oppgitte estimater. Men ev. øvrige eiendeler, inntekter og utgifter ville fortsatt forbli som før i den gjenværende delen av selskapet WRL.

Her er for enkelhets skyld RPS sin 2P vurdering der både inntekter og utgifter for MB er med. https://www.dropbox.com/s/6bbg36hmzfcdhln/WRL_RPS_valuation_2P-reserves_2018.pdf
fremogtilbake
10.02.2018 kl 18:27 7072

Josik,

selvfølgelig trekker de fra G&A relatert til Mnazi Bay i CPR, det skulle bare mangle og det er da også normalt. Når jeg snakker om å trekke fra G&A, gjelder det jo for selskapet, ikke for Mnazi Bay (som sikkert omfatter all G&A i Tanzania), Så la oss gjerne kalle det overhead, så er vi sikkert enige.

Selger de Mnazi Bay, så er en CPR et godt estimat for verdsettelsen (gjerne med et risket påslag for leteprospekter, men det blir en annen diskusjon). Men ser vi på selskapsverdien (som vel er det vi egentlig snakker om her), må selvfølgelig NPV10 G&A av corporate kostnader trekkes fra, så lenge de faktisk har disse kostnadene. Alternativet er jo å kutte corporate kostnader (overhead), men så lenge de ikke gjør det, er de jo der og må regnes med.

Misforsto du meg, så er jo det synd. Men det er jo ikke tvil om at G&A for corporate er nødt til å inkluderes i selskapsverdien. Selger de Mnazi Bay, Tembo, sparker administrasjonen, legger ned selskapet og deler ut alt som er igjen i utbytte, blir det selvfølgelig ikke noe videreføring av overhead, men som going concern må de jo ha noe som G&A (og det må da regnes med). Dette er den normale måten å regne på, der en CPR reflekterer verdien av en spesifikk eiendel, så holder man overhead utenfor. Ganske sikker på at WRL følger samme prinsippene her som (alle) andre.

Det er vel ikke snakk om kverulering, snarere at man må regne med alt. Men tar jeg feil, og WRL faktisk tar all corporate overhead iog allokerer det som G&A pår Mnazi Bay (uvanlig, men ikke dermed umulig) får du heller ha meg unnskyldt. Da er jo faktisk Mnazi Bay som eiendel verdt mer enn det CPR tilsier. Men regner vel egentlig med at vi egentlig snakket om to forskjellige ting, så vi er sikkert enige nå?

EDIT Jeg tror førøvrig vi begge er enige om potensialet på Mnazi Bay, og jeg setter stor pris på regnearkene dine.
Redigert 10.02.2018 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
Thompan
10.02.2018 kl 17:06 7151

Josik,

Kunne du tenke deg jobben som IR direktør i WRL? En godt betalt stilling og arbeidsplassen er 50/50 mellom Oslo og London. Markedet verdsetter i dag selskapet til NOK 2,86 per aksje, så nedsiden bør være begrenset. Her er det store muligheter, så ta kontakt Bob i dag, før det er for sent!
:-)
Josik
10.02.2018 kl 17:47 7125

Takker for tilliten Thompan :-)

Det er nok ikke noen jobb jeg kunne fått, men jeg har faktisk alltid vært en god selger. Det er samtidig fordeler og ulemper. I en periode av livet var jeg innehaver av tittelen Salgssjef hos Panasonic, med base i Norge men direkte underlagt London. Ble hentet og kjørt i limousin, bodde på Hilton og hadde det helt greit. Men jeg har nok tilbragt altfor mange timer på Heathrow ventende på kveldsflyet via København til at det frister så veldig. :-)
Så jeg får nøye meg med noen enkle posteringer på HO og håpe at flere via det ser og forstår WRL og potensialet i aksjen.

😊
Redigert 10.02.2018 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
Thompan
11.02.2018 kl 16:24 6769

Det var synd Josik, men etter selv å ha opplevd Heathrow mange ganger har jeg forståelse for ditt avslag. Håper dog at dagens og fremtidige IR ansvarlige ikke har Heathrow som unnskyldning for ikke å oppsøke potensielle investorer i f eks Oslo.
😉
alph
11.02.2018 kl 20:21 6609

Vi snakker vel ikke akkurat om H1 2018 her, men spennende bruksområder for gass fra Tanzania er stadig på diskusjonsbordet.
http://tanzaniapetroleum.com/2018/02/10/tanzanias-natural-gas-could-heat-ugandas-crude-oil-pipeline/
Mdg1
12.02.2018 kl 12:33 6311

Og nå nærmer vi oss avklaring angående Tembo. Kan neppe drøye mer enn en mnd om det skal startes opp i løpet av sommeren.
OzSurfer
12.02.2018 kl 13:42 6215

Nå tror jeg vi er minutter unna Malcy's BL. Hadde vært flott om den kunne gi oss et ekstra dytt i dag.
brumlemann
12.02.2018 kl 14:30 6166

ville overraske meg om WRL kom på Malcys bucket list, når det er så vanvittig liten omsetning på AIM.
Tror det kan bli litt krusninger på kursen, men på sikt er det sannsynlig at kursen før eller senere vil gå i et selskap som tjener gode penger nå- etter alt å dømme kommer til å tjene enda mer penger, og i tillegg sitter på en mega stor potensiell (gullgruve) /gass og olje felt
40something
12.02.2018 kl 14:33 6160

Det overrasker meg mer at Aminex er i bucketlist, men ellers finnes det sikkert mange andre kandidater enn både Aminex og Wentworth som kan komme inn i bøtta. Det er sannsynlig en avveining mellom lovende og ikke for store selskap og spredning geografisk.
OzSurfer
12.02.2018 kl 14:34 6152

Hvorfor skulle Malcy bry seg om omsetning? Han har da ikke kurtasje på de aksjene han anbefaler han.
brumlemann
13.02.2018 kl 10:07 5796

jeg sier bare det jeg tror, Ozsurfer, det blir liksom en aksje som det nesten ikke er omsetning i, blir ikke "diskutert" eller vurdert av analytikere - jfr Wenthworth på OB. Jeg tror helt klart at Malcy har lyst til ta WRL i bøtta si, men at han ikke finner det etisk korrekt. Da vil oppgangen i England skyldes ham alene.
I WRL som i andre aksjer, er det bedre å ha litt lavere forventninger, og heller bli positivt overrasket. Vi vet alle at det motsatte gir børsfall og det fortjener virkelig hverken WRL eller trofaste aksjonærer. Hver eneste lille fremgang mener jeg man bør glede seg over, i stedet for å sutre på et forum over at overdrevne forventninger ikke slo til. Noe som omtrent skjer hver gang hos visse aksjonærer.
HighYield
13.02.2018 kl 09:18 5821

Besök på gas processing plant. "Current production 80mmscf/d".

"The tour was organised by Bank of Tanzania. The plant is currently processing 80mmscf a day, which is almost one-third of installed capacity since gas demand is still low."

https://www.dailynews.co.tz/index.php/business/55874-tpdc-gas-plant-keen-on-safety-measures
JahMason
13.02.2018 kl 09:51 5819

He said the plant is the biggest in the country with processing capacity of 210mmscfd after an investment of 197 million US dollars. The other three are two at Songo Songo—manned by Pan- Africa Energy with a capacity of 180mmscfd and another at Mnazi Bay operated by Maurel and Prom with a capacity of 100mmscfd.
JahMason
13.02.2018 kl 16:20 5481

Recently TPDC formed two directorates and formed two new commercial subsidiaries Gas Supply Company (GASCO) and PETROTAN, which will invest in and market Tanzanian gas and oil respectively
Josik
13.02.2018 kl 09:53 5815

Meget positiive nyheter. :-)
Og framover skal ytterligere 3 turbiner tas i bruk ved Kinyerezi II, samt at Dangote skal ha gass. Det betyr at MB vil kunne levere over 100 mmscf/d i slutten av Q2.

:-)
Symphony
13.02.2018 kl 10:19 5771

Det betyr isåfall at siste guiding vil måtte gå rett i bosset :-)
brumlemann
13.02.2018 kl 10:22 5766

som jeg skrev over til OZsurfer.
La oss glede oss over hver lille fremgang - fremfor å spenne forventningene alt for høyt og så sutre over at det ikke ble fullt så bra som overdrevne forventninger tilsa.
Oppfylles siste guiding, er det knallbra. Husk at et solid hus bygges sten for sten...
Redigert 13.02.2018 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
d12m
13.02.2018 kl 15:28 5545

I slutten av Q2 er det nok litt vannkraft som stjeler av de mulige 100, men så.. Q3 og Q4 = meget lovende

Og Q1 og Q2 blir nok helt ok de også hva gjelder volum, selv om jeg regner med at H1 vil ligge et stykke under H2 tradisjonen tro.
Badabing!
13.02.2018 kl 15:32 5543

Hvor mye kan vannkraften maksimalt stjele fra gassproduksjon ved full utnyttelse, noen som vet?
d12m
13.02.2018 kl 16:18 5486

Ifjor var det vel ca 20 MMscf i redusert dagsvolum?
Badabing!
14.02.2018 kl 08:52 4577

Men det var vel etter en skuffende regnsesong?
icebear
13.02.2018 kl 17:11 5358

Jo bedre Wentworth beviselig går, jo mindre interesse for selskapet. (64T omsatt på 2 børser i dag) Dette er definisjonen på IR rollen: Investor Relations (IR) er en avdeling som er i de fleste mellomstore til store selskaper, som gir investorer en nøyaktig oversikt over selskapsforhold. Dette hjelper private og institusjonelle investorer til å foreta informerte kjøps- eller salgsbeslutninger. (Kommentar overflødig)
Symphony
13.02.2018 kl 17:39 5363

icebear

Som du vet har jeg alltid vært uenig i at kursutviklingen kan henges på IR og ledelsen forøvrig. For meg blir dette for enkelt og litt som at man ikke vil ta ansvar for egne valg. Man trenger noen å klandre. Jeg derimot, finner det ikke veldig vanskelig å argumentere om hvorfor kursen er hvor den er idag. På samme måte finner jeg det heller ikke vanskelig å argumentere hvorfor at den burde være høyere. F.eks er jeg veldig glad for at selskapet aldri startet tilbakekjøp av aksjer for over 2 år siden, slik mange allerede den gang maste om.

Hvorfor ikke vente på Malcy og se hva han kommer opp med (om han i det hele tatt kommer med noe)?

Selskapet er listet over børs og mange følger med mens vi aksjonærer, vi har alle tatt feil i årevis.

Mvh
Symphony
13.02.2018 kl 18:23 5303

icebear

Kan du forklare hvorfor kursen gynget rundt kr 4 november 2015, RETT FØR produksjonsoppstart og hvor bl.a. jeg gikk inn i aksjen? En oppstart som var ventet med hele 80 mmscf/d i produksjon fra dag en. FØR forsinkelsene, betalingsproblemene, emisjon, regntider og alskens spetakkel som vi har vært gjennom hundre ganger.

Hvorfor priset ikke markedet dengang wrl langt høyere?

Var det på grunn av IR, ledelsen og at de ikke var flinke nok til å selge selskapet?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
icebear
13.02.2018 kl 18:42 5274

?????????Skal jeg forklare deg noe? Har du ikke evne til å gjøre deg opp en egen mening? Om kursen sto i 4 før inntekter, er det da ikke berettiget å lure på dagens kurs (2,94) og manglende omsetning av aksjer på 2 børser når inntektene er her og økende? Mer gidder jeg ikke å si. Fint du er fornøyd.
Symphony
13.02.2018 kl 19:11 5238

icebear

Hvem har sagt at jeg er fornøyd? Jeg prøver bare å forstå markedet. Jeg i motsetning til deg, tror faktisk at markedet fungerer svært godt og at det med dette er en god grunn for at noen aksjer er mer illikvide en andre. En av grunnene for wrl kan f.eks være at det rett og slett bare er bestemt om å skygge banen. At man ikke går inn i illikvide aksjer okke som slik tilstanden er i verdensøkonomien. Spesielt ikke i Afrika. Hva vet vel jeg eller ledelsen forøvrig?

https://forskning.no/etikk/2008/02/korrupt-hverdag

Utover dette sitter jeg fordi jeg stoler på ledelsen og er rimelig sikker på at wrl på et eller annet tidspunkt kommer til å friste så mye at hemninger blandt aktører i markedet slippes løs. At grådighet til slutt blir så sterk at den overtar for frykt. At vi bare er mennesker som til syvende og sist lar oss styres av håp og tro.

Tiltroen derimot, du og andre har til ledelsen forundrer meg. Hvorfor har dere ikke solgt for lenge siden? Det er simpelthen helt utrolig at flere aksjonærer sitter i årevis i et selskap hvor tilliten til ledelsen er så svak?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 19:31 Du må logge inn for å svare
brumlemann
13.02.2018 kl 19:11 5232

ingen er bedre til å sutre over kursen enn deg Symp. Herregud, skal mye IQ til å poste skremselspropaganda fra 2007. Vi snakker om 2018 og mye er forandre og forbedret - spesielt i Tanzania.
Kursen er der den er. Hvis du ikke tror på aksjen er det bare å selge. Hvis du synes IR gjør en god jobb, sen en mail til henne på valentins dag. ;-)
Reelt sett virker det som om IR virksomheten til Roe, er ekstremt pro-passiv, Dvs at oppgaven synes å begrense seg til å besvare mailer fra aksjonærer og evt fra de analytikere eller fra store investorer som har sendt en forespørsel om selskapet. Må bli betraktelig mye bedre med en IR bosatt i London. Til og med en deltidsansatt i Oslo, hadde gjort kjempe mye bedre jobb. Vi snakker ikke akkurat om IR ansvarlig ti et gigantselskap. Bare en IR ansvarlig som skal pleie kontaktene og gi informasjon til media, meglerhus og analytikere og sende info til aksjonærer. . Kan bare bli bedre :-)
Når er det WRL flytter til London?
Redigert 13.02.2018 kl 19:14 Du må logge inn for å svare
Symphony
13.02.2018 kl 19:17 5227

brumlemann

IR svarer på mailer så godt som mulig. Hvordan i allverden skal man svare på spørsmål når man selv ikke vet? Helt utrolig.

Eller hvordan skal man forholde seg til et menneske som deg, brumlemann. Et menneske som helt på alvor mener at markedet ser helt bort fra verdien til et selskap bare fordi aksjen er illikvid?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 19:20 Du må logge inn for å svare
Thompan
13.02.2018 kl 19:44 5189

Brumlemann
Om jeg ikke er helt på bærtur under snømassene så har vel Roe sittet i London hele tiden…
40something
13.02.2018 kl 19:52 5178

Leste jeg inn Josik som IR eller.....?
Thompan
13.02.2018 kl 19:17 5210

Symphony
Finnes det flere børsnoterte selskaper i verden hvor IR funksjonen ikke er ansvarlig for markedsføring/innsalg overfor eksisterende/potensielle investorer og hvor ledelsen ikke måles på børskurs, kursutvikling og avkastning til sine eiere, eller er WRL det eneste?
Symphony
13.02.2018 kl 19:22 5221

Thompan

Hvem har fortalt deg at børskursen til wrl idag ikke er riktig?

Mvh
Thompan
13.02.2018 kl 19:53 5180

Symphony
Hæ? Kanskje en gjøk som sa ko-ko?
Børskursen er til info det markedet til enhver tid verdsetter selskapet, uavhengig av hva du eller jeg mener er riktig kurs. Og i et børsnotert selskap måles ledelsen ofte bl a på børskursen, normalt sett da..
Symphony
13.02.2018 kl 21:32 5055

Thompan

Så du mener at det er ledelsen som gjenspeiler kursen idag og ikke alt faenskapet fra Tanzania?

Jaujau....stå på du gutt!
Thompan
13.02.2018 kl 21:46 5023

Symphony,

Det er vel bare å resignere og underkaste seg din høye og edruelige intellekt.
Noen vil kanskje si at verden er urettferdig, du kan beruse oss her på HO og Einstein måtte dø.
Redigert 13.02.2018 kl 21:49 Du må logge inn for å svare
brumlemann
13.02.2018 kl 19:58 5163

skulle ikke tro det er mulig å skrive å så vrøvl som du holder på med Symp.
Hvis jeg skulle komme med en relevant sammenligning, la oss si at du er ansatt som salgsansvarlig i et firma. Hvis du hadde operert som Kathrine Roe, hadde du sittet på rompa på kontoret og ventet på at kunder, kjeder, forbrukere skal stille spørsmål. Det er vel slik Roe gjør, sitter på rompa og besvarer mailer.
En proaktiv IR ansvarlig hadde pleiet kontakt daglig med investormiljøet, oppsøkt analytikere, gått på kontoret til Hegnar og presentert caset på Hegnar TV. Hadde peilet seg ut og bedt på lunsj den i dagens Næringsliv som har med olje og gass å gjøre.Det samme med Finansavisen. I Aftenposten hadde hun sikkert peilet seg inne en journalist som er opptatt av utviklingen i Afrika og fått mediaplass- ofte. Hver gang noe positivt skjer. tillegg hadde hun hatt jevnlig kontakt med investormuiljøene, både fond og alle som potensielt kunne bli aksjonærer i et selskap med sterk vekst i omsetning og resultat. En proff IR ansvarlig hadde i hvertfall klart å formulere en melding riktig, Roe klarte det kunststykket å meddele markedet om at gass salg for hele året var det som var komme inn i Desember. Allikevel har Roe superstar stjerne hos deg. Ta en pille.

Hvor i all verden tar du alt vrøvlet fra, Symp? Hvor har du det fra at jeg mener at markedet ser helt bort fra verdien til set selskap bare fordi aksjen er ikke er likvid. Jeg gidder virkelig ikke en gang prøve å fortelle deg hvor hjernedød en slik påstand er, forhåpentligvis for din egen del, kan du skylde på fylla.
Redigert 13.02.2018 kl 20:01 Du må logge inn for å svare
Symphony
13.02.2018 kl 21:36 5040

brumlemann

Ikke overraskende fra en kar som deg.

Min erfaring så langt mens jeg har sittet i selskapet, er at de har gjort alt riktig.

Absolutt alt!

Jeg finner ingenting kritikkverdig over normal fornuft og hva som skal ventes. Alt hva du maser om er bare spekulasjoner fra en amatør. Bare som følge av at markedet ikke så langt har løftet aksjekursen dit hvor du håpet i utgangspunktet.

Alt hva du skriver er svada fra ende til annen. Slik som alt annet du har kommet med tidligere.

Tror du at jeg hadde kjøpt flere aksjer idag om jeg hadde Kathrine foran meg?

Naivitet lenge lever!

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 21:44 Du må logge inn for å svare
icebear
13.02.2018 kl 21:46 5017

Meget bra skrevet Brumlemann. For rundt 3 år siden skrev jeg dette. Det hjelper ikke å produsere verdens beste pølser om ingen kjøper de. Oversatt til WRL. Det hjelper ikke aksjonærene at selskapet selge masse gass om ingen kjøper aksjer. Ting må normalt selges/markedsføres.Så da er det jo genialt å holde seg unna markedet som er Norge. (Te smaker nok best i London)

Nostalgi : https://www.dn.no/nyheter/finans/2014/09/15/0911/Brskommentar/gassmygg-til-vrs-p-brsen
De var også ukens selskap i Finansavisen i både 2014 og 2015.
Hvem husker ikke dette bildet: http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2014/09/Wentworth-Resources-landet-kjempeavtale
Etter dette har alt vært dødt. Nå som det virkelig ser lyst ut. Det må ha vært tidligere IR Fore som fikk til dette.
40something
13.02.2018 kl 19:50 5152

Malcy sa idag at han holder på med sin bucketlist. Hvis det innbegriper Wrl vet bare gudene.
Symphony
13.02.2018 kl 20:05 5155

40something

Så hva skal man si om Malcy IKKE tar wrl inn på sin fantastiske bucketlist?

Hva er det mange av dere holder på med? Hvorfor ikke bare akseptere alt helvete som har manifestert seg siden oppstart og usikkerheten som fortsatt råder? Spesielt med hva siste guiding fra selskapet forteller om kursutviklingen fremover. Om man ikke setter all sin lit til Tembo.

Jeg er mentalt innstilt på ytterligere ørkenvandring og helst kursnedgang slik at jeg kan bli fristet til å kjøpe flere aksjer. Ørkenvandring langt over sommeren. Jeg har også innsett at det nødvendigvis ikke er sikkert at jeg noen gang kommer til å tjene penger på wrl.

Dette fordi så mye har skjedd. Så mye at jeg ikke blir forundret om noe annet dævelskap dukker opp.

Noe som hverken IR, eller ledelsen forøvrig kan kontrollere eller ta høyde for.

Spørsmålet blir hele tiden. Er Tanzania virkelig klar for et lite filleselskap som wrl. Et utenlandsk selskap som over mange år tjener seg steinrike i landet?

Tiden får vise.

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
40something
13.02.2018 kl 20:35 5132

Jeg er innstilt på å ikke kjøpe fler aksjer i WRL . Hvis den slår til så er min portefolie stor nok, hvis ikke så vil jeg ha muligheter til å avvente uten å måtte selge. Jeg er ikke så begeistret i hvis Malcy ikke tar inn Wrl i sin bucketlist eller ikke, men det ser ut til at det er noe som mange avventer. Det at Aminex har gått så mye er ikke sikkert at beror på bucketlist. Wrl har elendig statiktikk hva gjelder børskurs. Det sitter mange slitne og desillusjonerte eiere i Wrl. De preger børskurs, og ikke minst så preger de nye intressenter ssom får sin forhåpning slengt i fjeset ganske raskt etter å ha kjøpt seg inn. Jeg tror at beste utviklingsmulighet er hvis noen store går inn og kan flytte tekniske nivåer som løsriver stillstanden.som har rådet i lang tid.
Symphony
13.02.2018 kl 21:09 5076

40something

Hvorfor alle disse konspirasjonsteoriene?

Hvordan vet du at mange venter på Malcy? Hvordan vet du at det sitter mange slitne og desillusjonerte eiere i Wrl? Er det med andre ord mange aksjonærer som ikke tåler like mye som deg og derfor har blitt desillusjonerte? Hvorfor tror du at nye aksjonærer får sine forhåpninger slengt i fjeset slik at de ganske raskt etter å ha kjøpt seg inn, selger?

Jeg tror at dette er noe du tror etter hva du leser her på HO.

Hvorfor heller ikke bare innse at det er markedet som bestemmer og som oftest får rett over lengre tid. At siste hendinger og guiding, ikke nødvendigvis taler for oppgang i nærmeste framtid. Dette selv om brumlemann er fornøyd med sine 15% i papirgevinst så langt.

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 21:11 Du må logge inn for å svare
d12m
13.02.2018 kl 23:57 4803

"Hvis det innbegriper Wrl vet bare gudene."

Å kalle Malcolm for gud er vel å gå litt langt..? ;)
altin
13.02.2018 kl 19:45 5113

https://www.miningreview.com/news/infrastructure-advances-support-development-chilalo-graphite-project/

Power supply:

The Government of Japan, through the Japan International Cooperation Agency (JICA), has completed a study on the construction of a 300 MW electrical power generation facility using natural gas in Mtwara.

The Tanzanian Government contribution has been included in the budget outline for 2018-19.

Tendering of contracts is expected to be finalized in 2018, with construction targeted for completion in 2020.
A. Automat
13.02.2018 kl 19:50 5179

Snakker vi her om WRL-gass? I såfall er dette svært gode nyheter.
alph
13.02.2018 kl 19:56 5090

Noen som vet om kraftverkene som skulle komme fremover, Kinyerezi 3 og 4, Kilwa etc. Er disse utsatt på ubestemt tid?
Symphony
13.02.2018 kl 22:37 4860

Det er helt utrolig at så mange her på HO fortsatt lever i villfarelse om at de tror de vet noe som ikke andre (markedet) vet. Dette mens de bjeffer på ledelsen i selskapet hvor de selv eier aksjer. En bjeffing som aldri ser ut til å ta slutt og som har vart i over 2 år. Like lenge som jeg har sittet på aksjene mine. De skal lissom lære ledelsen om hvordan markedsføring egentlig skal foregå. Tømmer seg mens de nå venter på drahjelp fra Malcy. Malcy som på en eller annen merkelig måte skal bringe ny magi slik at alle plutselig skal forstå. Rally er hva de tror. At Malcy skal utløse noe som ledelsen og Kathrine aldri har klart. Disse er jo inkompetente.

Hvor lenge har ikke Malcy holdt på etter en rekke møter med ledelsen? Hva er det som driver denne karen og hva har vi i vente? Fyren som en rekke ganger har sittet overfor ledelsen og fått info med teskje. Malcy og alle disse smarte sjelene som ser hva ingen andre ser eller forstår. De som elegant overser 2 børser og hvor omsetningen er i ferd med å tørke helt ut.

Men de vet jo så mye bedre? Sparke deler av ledelsen sier de. Få inn nye som kan selge. Hva med rett og slett at vi overser siste guiding fra selskapet tenker de nok? Den var jo litt ræva! Kan vi ikke likeså godt overse realitetene? Ikke minst drite i alt dette helvete selskapet har vært gjennom siste 2 år.

Dette er så banalt at jeg ikke lenger finner ord. På toppen av glemmer de faktumet om verdens børser på ATH og historiens største statsgjeld. Det finnes faktisk lettere utfordringer en wrl idag på børs. Tiden før tallene kommer og utviklingen blir uimotståelig.

Wrl er stuck idag og innse det en gang for alle!

Kursen kommer ALDRI uten GOD avtale rundt Tembo og/eller at det viser seg at siste guiding viser seg å bli feil på oppsiden i det korte bildet. Markedet anser risikoen fortsatt alt for stor. Selskapet har med dette fortsatt lang vei å gå mht. inntjening, gjeld og Tanzania. Hvorfor i granskauen er dette så vanskelig å forstå for noen?

Jeg, markedet og flere andre, forstår dette og kanskje får vi kjøpt aksjer igjen på atl.

Mvh
Redigert 14.02.2018 kl 00:01 Du må logge inn for å svare
Josik
13.02.2018 kl 22:55 4912

Hadde det ikke vært fint å kunne kjøpe WRL til f.eks. 10 øre aksjen samtidig som de utbetalte f.eks. kr. 1,- / aksje / år i utbytte?
WRL har en GSA for 120 mmscf/d, og det forventes at etterspørselen overstiger dette rundt årsskiftet om ikke før. Ved 120 mmscf/d får WRL netto salgsinntekter på > $30m / NOK 250 millioner / år. WRL vil bli en utbyttemaskin eller bli solgt.
Redigert 13.02.2018 kl 22:56 Du må logge inn for å svare
Symphony
13.02.2018 kl 23:12 4886

Josik

En fortsatt utopi mens markedet garantert kommer oss i forkant. Imens får vi bare glede oss over reisen så godt som vi kan. Jeg, som du, kommer aldri å selge en eneste aksje.

Mvh
Symphony
13.02.2018 kl 23:39 4833

brumlemann

Hvorfor angriper du ikke Josik nå som du har sjansen? Er ikke dette haussing fra han, spør jeg. Du gjorde dette iallfall hele tiden før du gikk inn i selskapet. Du hatet haussere mens du aldri har forklart og/eller kommet med argumenter som skulle bestrides i motsetning. Det var ikke måte på hvor mye du hatet Josik.

Hvorfor bestrider du aldri noe han sier nå? Hvorfor er du heller aldri i stand til å komme med vektige argumenter utover hva som har blitt diskutert opp og ned i mente her på HO, lenge før du entret aksjen?

Jeg kjøper fortsatt alt hva Josik skriver. Dette hindrer meg derimot ikke å ha egne betraktninger om markedet.

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 23:42 Du må logge inn for å svare
brumlemann
13.02.2018 kl 23:04 4883

du skriver så mye bs Symphony, at det er vanskelig å forholde seg til det. Kanskje din agenda er å få snakket ned aksjekursen slik at du får kjøpt på ATL for alt jeg vet.

Kanskje noen skulle be en aftenbønn, Kjære gud, jeg har det godt, takk for alt jeg har fått, pass på liten og på stor og ta vare på stakkars Symphony som er så sinna på alt og alle fordi aksjen han eier ikke følger retningen nesetippen hans har satt på papiret. Gi ham forstand og hold ham borte fra både flaska og å oppføre seg så idiotisk bak tastaturet. Amen. ;-)


Når det er sagt, WRL har guidet med nesten 50 % økning i produksjon, Det er kjempesterkt! De skal flytte til London, slik at de kommer spare penger og de får forhåpentlig en litt annen ledelse som er mer foroverlent og bedre i stand til å virkeliggjøre verdiene som den tidligere ledelsen møysommelig og skritt for skritt har bygget opp. Kursen kommer selvsagt til å følge utviklingen av de økonomiske resultatene i WRL - før eller senere. Gjelden er på vei ned. Tanzania står overfor stor vekst i BNP - en av de sterkeste i Afrika. Industriutbygging øker behovet for gass,Markedet er stort sett totalt uvitende om hvilken perle WRL med stor sannsynlighet kommer til å bli. Malcy har lyst til å ha selskapet i bøtta si, men jeg tviler på det skjer, før WRL flytter til London. Alt er stort set bare bra, bortsett fra i hodet til enkelte som ikke har det helt greit.
Redigert 13.02.2018 kl 23:08 Du må logge inn for å svare
Symphony
13.02.2018 kl 23:15 4872

brumlemann

Spar deg. Heller tror jeg ikke at jeg klarer å snakke ned en aksje her på HO i motsetning til deg. Litt merkelig egentlig. Ikke tåler du haussere som Josik mens du heller ikke tåler slike som meg. Jeg som er positiv til selskapet og har tenkt å sitte i årevis....om nødvendig.

Merkelige greier.
brumlemann
13.02.2018 kl 23:30 4849

kan du ikke følge Chengs oppfordring, Symp? ;-)
Jeg respekterer Josik. Jeg var sterkt uenig med hans hausing som skjedde i årevis. Det ga jeg uttrykk for. Han tok feil, jeg hadde rett. Mer er det ikke å si om den saken. Haussingen ødela på en måte omdømmet til aksjen. Det sliter vi med i dag.
Men alle kan feile, det kan jeg , det kan Josik og det kan du. Men å mislykkes trenger vi ikke gjøre. Håpet finnes der for alle som har aksjer, ikke mist håpet. Løgner må anmerkes, aksjer kan diskuteres, det er ikke mer alvorlig enn det. Og bak dette må vi prøve å se virkeligheten. Virkeligheten er gode fremtidutsikter, slik har det vært og det er slik i enda større grad nå. Ikke mist håpet.
Josik
13.02.2018 kl 23:47 4818

I rettferdighetens navn Brumle, så har jeg kun videreformidlet hva ledelsen i WRL selv har guidet. Det ble forresten tatt opp med MD Geoff Bury på møtet på "The Thief" i fjor høst, og Bury la seg langflat. Han lovet å aldri igjen guide utover hva WRL selv er nær 100% sikre på, og ikke basert på hva Tanesco / TPDC ev. oppgir. Ergo forventer vi som var på "The Thief" at WRL framover vil guide MEGET konservativt.

Når det er sagt så "sprakk" Bury allerede da temaet skiftet over til Tembo. Han guidet riktignok ingen ting, men engasjement, iver og en usedvanlig optimisme manglet det definitivt ikke på. Det igjen smittet naturligvis over på oss andre, og jeg må innrømme at jeg er rimelig optimistisk rundt Tembo, basert på hva som framkom. Men det betyr jo ikke at det nødvendigvis blir hverken partner, drilling eller "north of 1 billion barrels of oil" på oss aksjonærer. Vi får se.
brumlemann
14.02.2018 kl 00:07 4791

det er greit Josik, alle gjør feil, men det er fint hvisman klarer å lære av siden feil, istedenfor å gjenta samme feilene om og om igjen.
Veldig bra at du tok om dette med Bury og at han la seg langflat. Kanskje det som har skjedd på sikt er en fordel for oss som fortsatt sitter på aksjene våre og kan fortsatt øke beholdningen til gunstige priser. .
Jeg skriver litt om andre aksjer, bare i det siste har jeg begynt å skrive noe om WRL tror det er fordi jeg mistenker en venn av meg å ha kjøpt aksjer her, så jeg føler et visst ansvar. . Men av prinsipp forsøker jeg aldri å hausse noen av de aksjene jeg har, men når det gjelder WRL skriver jeg av og til som en motvekt overfor negativiteten til bl annet Symp, rette opp misforståelser, eller dempe overdrevne forventninger. Vi vet jo alle hva overdrevne forventninger gjør med kursen.
Beklager min negativitet overfor dine skriverier. Jeg skjønner du vil det beste,,,
Symphony
14.02.2018 kl 00:36 4770

For et helt utrolig ego!

Hva du skriver vitner om noe jeg ikke vil beskrive her. Du setter deg lissom i samme bås med Josik. Hans betraktninger og analyser rundt wrl. Betraktninger som så langt aldri kommer til å bli feil. Selv om jeg taper alle pengene. Han bare følger selskapet bedre en alle andre her på HO. Aldri løgn men bare info basert på selskapets egne tall.

Midt oppi dette sitter du på din høye hest som aksjonær og likestiller deg med Josik?

Du din faen som har vært uenig med oss i alt. Miljø, innvandring og ikke minst politikk gennerelt. Da du hamret løs om hvor forferdelige vi var. Ikke minst Josik og hvor forferdelig han var i et annet forum og nå på HO hausset.

Nå plutselig, når pengene kiler i rumpa....da holder du kjeft!

Du er som alle sosialister. Falske som faen!

Det er aldri for sent for respekt og vennskap. Så langt ligger du fortsatt an til stryk.

Dust!

Jeg finner faktisk ikke et bedre ord foreløpig.

Mvh
Redigert 14.02.2018 kl 00:43 Du må logge inn for å svare
brumlemann
14.02.2018 kl 00:51 4762

kanskje du burde ta kvelden, Symph?
Jeg har beklaget overfor Josik. Jeg er ikke sosialist. Jeg er et menneske, jeg har noen egenskaper, Josik har andre. Jeg ser ingen grunn til å sammenligne meg med Josik, det har jeg heller aldri gjort.
Du liker litt mørkebrune Dokument.no, det gjør ikke jeg.
Dust er vel det samme som å være dum. Dum er bare den som gjør noe dumt, sa moren til Forrest Gump, kloke ord etter min mening.
Symphony
14.02.2018 kl 00:16 4768

brumlemann

Josik, høflig som alltid. Imponerende vil jeg si. For alle de som kjenner han hviler det dyp respekt mens markedet lever si egen greie.

Jeg derimot er en løs kanon. Jeg driter i hva jeg skriver her på HO. Edru såvel som full. Dette fordi jeg hverken er tallknuser eller tror at jeg har så mye å fare med. Men årevis av erfaring på børs, kan ingen ta fra meg.....tåpelig som jeg kan være til tider.

Det er umulig å snakke med deg brumlemann. Uansett hva som sies kommer det bare svada ut av deg. Hvorfor er det slik? Aldri har jeg fått et vettug argument uttav deg. Hvorfor tar du ikke mer på alvor hva som skrives og respekterer bl.a. slike som meg? Prøv å ta meg på kornet, Ta Josik på kornet med hans siste innlegg.

Jeg er ikke ond. Heller ikke dum. Jeg bare skriver hva jeg mener?

Mvh
Redigert 14.02.2018 kl 00:39 Du må logge inn for å svare
brumlemann
14.02.2018 kl 00:43 4763

du gir deg ikke , din påståelighet er imponerende Symph. Uansett hva jeg skriver tar du det ille opp.
Hva skal man med baissere når vi har deg Symp. Imponerende å linke til skremselspropaganda fra 2007. Imponerende at du konstant kommer med negativt piss mot både meg og mot aksjen/ aksjeutviklingen.
Om du synes det bare kommer svada ut av meg, så har jeg i hvertfall, stort sett hatt rett, både mht oljepriser og kursutviklingen på mange aksjer og indekser. . Mer kan man vel ikke forlange.
Jeg tenker sånn, vi er i samme båt, du, jeg, alle aksjonærer og ledelsen. Hvis vi ror samme vei, går båten fremover, Noen velger å skåte bakover, Slik du gjør, Jeg skjønner det ikke, men det er bare slik det er.
Symphony
14.02.2018 kl 00:55 4754

Se der brumlemann

Du er fortsatt våken ser jeg. Kommer fortsatt med nye fosser av svada.

Tro hva du vil mens jeg er hva jeg er og Josik er hvorfor jeg fortsatt gidder å være i wrl. Jeg har ikke mer penger i aksjen en hva jeg kan tape over natten. Underholdningen derimot fortsetter. Uten Josik hadde jeg sikkert solgt for lenge siden.

Er ikke dette ærlig?

Jeg er ikke slik som deg. Har rede på alt. Tall og greier. Miljø, innvandring og alt som følger med av inntelekt. Jeg er en av disse naive sjelene som trenger en hand å holde i. En som kjenner sine begrensinger mens man er skeptisk til miljø, innvandring og globalisering.

Mvh
Cheng
13.02.2018 kl 22:59 4809

- Klapp igjen og ha deg vekk, du er en alkis. Gå og drikk mer, sa Rekdal til Bakke.
Symphony
13.02.2018 kl 23:17 4860

Cheng

Vet du når vinmonopolet stenger?
alph
14.02.2018 kl 11:52 4333


En sak jeg lurer på: Med alle disse planlagte gasskraftverkene som er planlagt fremover i 2019, 2020, 2021 - haster det ikke litt med å få avdekket reservene onshore? Gassen offshore ligger jo fremdeles et godt stykke frem i tid.
Det er vel lite vits i å planlegge gasskraftverk i detalj, om en ikke er 100% sikker på at det er nok drivstoff til å drifte dem..?
icebear
14.02.2018 kl 15:16 4178

Tydelig at de USA tallene vil få stor betydning for WRL. Da er det vel over og ut for selskapet. Skjønner jo gått at folk får panikk. Inkompetent ledelse sammen med nervevrak av noen aksjonærer er åpenbart en dårlig kombinasjon.
Josik
14.02.2018 kl 15:49 4201

Inflasjonstakten i USA har faktisk betydning for WRL. Årsaken er at prisen WRL får for gassen som kjent justeres årlig i takt med US CPI. Så prisen WRL får blir altså justert i takt med inflasjonen i USA. Jo høyere inflasjon i USA, jo bedre betalt får WRL. For alt jeg vet er WRL den eneste aksjen på Oslo Børs der økende inflasjon i USA er positivt for bunnlinjen i selskapet.

:-)
Redigert 14.02.2018 kl 15:59 Du må logge inn for å svare
Josik
14.02.2018 kl 23:37 3902

Parallelt med byggingen av de nye gasskraftverkene Kinyerezi II og Kinyerezi Ext. på tilsammen 425 MW (vil konsumere drøye 70 mmscf/d ved full drift), bygges også industrien som skal benytte størstedelen av den nye elektrisiteten.

"COAST Region is set to become the country’s industrial hub going by the number of new large and medium size facilities under construction in addition to those already operating.

The region, which surrounds Dar es Salaam, has some 70 operating industries where two-third of them are located in Mkuranga District and 21 are in various stages of construction.

Bank of Tanzania’s South Eastern Zone Economic Performance Report For The Year Ending June 2017 shows there were 21 large and medium scale industries expected to be completed soon.

The report shows 10 of the new industries are constructed in Bagamoyo District and are expected to produce cement, steel, pharmaceuticals, industrial gas and escalators and elevators. The Kamal Group is erecting six out of 10 plants in Bagamoyo District. Other investors are Binani Cement, Zinga Pharmaceutical, Hauteng Metallurgical and Motisun Group.

Kibaha District follows Bagamoyo closely with eight new plants under construction which will produce a number of products including bus and truck body building, steel, pharmaceutical and soap products. Mkuranga is third on the list with three new factories that will make steel products, ceramic and electricity generation using natural gas."

https://dailynews.co.tz/index.php/business/55896-coast-region-sets-to-become-leading-industrial-hub

Den siste linjen likte jeg best: "... three new factories that will make steel products, ceramic and electricity generation using natural gas."
Jeg gjentar; Produsere stål , keramikk og elektrisitet ved hjelp av gass.

Foreløpig er WRL eneste gassprodusent som uten videre kan øke leveransene til markedet, så det kunne like gjerne stått "... three new factories that will make steel products, ceramic and electricity generation using natural gas from Mnazi Bay."

:-)
Redigert 14.02.2018 kl 23:46 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
15.02.2018 kl 00:05 3941

Håper du har rett Josik
Josik
15.02.2018 kl 00:37 3917

WRL har kommet over "kneika" som feller mange små E&P-selskaper. WRL er nå i fasen der inntektene overstiger utgiftene, og inntektene er i tillegg raskt økende. Nå er det viktig å differensiere kundeporteføljen for å redusere sårbarhet ovenfor ev. betalingsproblematikk (Taneco) og regntid som gir flukterende vannkraftbasert el-produksjon som påvirker el-produksjonen fra gass. Mer industri, økt etterspørsel etter gass til industriformål og naturligvis også økt el-forbruk, styrker WRL. Men jo flere kunder som ikke er direkte relatert til monopolbedriften Tanesco, jo bedre. Ovennevnte artikkel er i så måte meget positiv.
Josik
15.02.2018 kl 13:53 3605

Jeg ser fram til en oppdatering enten fra Dangote eller WRL rundt status for Dangotes bruk av gass. Det siste vi har fra Dangote er vel fra deres Q3-rapport:

"Tanzania’s economy is growing well, with the World Bank forecasting GDP growth of nearly 7.1% in 2017 and similar growth forecast for 2018. A number of large infrastructure projects are driving construction activity in the country, including the Dar es Salaam-Morogoro Railway, the Kenya-Tanzania Railway, major road and bridge building projects and commercial housing at Dodoma.
Tanzania has 11Mta cement production capacity and our 3.0Mta factory at Mtwara is the largest and most modern. The plant increased volumes by more than 12% to nearly 541Kt in the first nine months of 2017 and we estimate this to have given us a market share of 14% at the end of the period. The ex-factory price during the period was around US$63 per tonne in September.
The factory is still reliant on diesel gensets for electrical power, which results in EBITDA losses that weigh on Pan-African margins. The installation of gas turbines has been delayed slightly and these will now begin operations in January 2018, although the gas pipeline to feed the temporary turbines has now been installed. In addition, we expect to be able to fire our kiln on gas from March 2018, using the same gas supply.
To replace the temporary power generators, we are investing US$90m in a coal/gas fired power station as there is insufficient grid power available in the area. In addition, as previously announced, we have been allocated land from which we can mine coal to fuel the plant in the coming years.
The plant has taken delivery of a new fleet of trucks that will improve our distribution capabilities."

http://www.dangotecement.com/wp-content/uploads/reports/2017/Q3/Dangote%20Cement%209M%202017%20results%20statement.pdf
alph
15.02.2018 kl 14:27 3556

Selv om behovet for naturgass er sterkt økende i Tanzania, så higer også nabolandene etter naturgass fra Tanzania..
https://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/55914-dar-holds-consultation-over-joint-energy-projects-with-malawi

"Malawi Minister for Energy Aggrey Masi said that his country was facing serious power supply, revealing it could generate a mere 140MW, hardly sufficient to meet local needs. “The situation is bad … we need an immediate solution … and we hope that Tanzania could help us address the situation,” noted the minister.

Mr Masi affirmed that the country’s waterfalls were the only source of power production, but even that had been severely curtailed with adverse climate change effects.

According to Mr Masi, Malawi government had now decided to seek alternative power sources, including natural gas, although even that was a scarce resource internally, making joint efforts with neighbouring Tanzania its best next course of action. An investor in natural gas had since been identified, the minister says, with plans to install power plants at Kalonga along the common border with Tanzania."
HighYield
15.02.2018 kl 14:36 3544

Flera som är intresserade i gas från Tanzania.
https://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/55914-dar-holds-consultation-over-joint-energy-projects-with-malawi

"According to Mr Masi, Malawi government had now decided to seek alternative power sources, including natural gas, although even that was a scarce resource internally, making joint efforts with neighbouring Tanzania its best next course of action. An investor in natural gas had since been identified, the minister says, with plans to install power plants at Kalonga along the common border with Tanzania."
HighYield
15.02.2018 kl 14:52 3516

Stark tillväxt i Mtwarra regionen borde leda till ökad efterfrågan av el. WRL får bra betalt 5.36 USD/Mbtu vid leverans till lokalt gaskraftverk.
https://www.dailynews.co.tz/index.php/business/55922-cashew-lift-lindi-mtwara-growth

"THE Gross Domestic Product (GDP) in the south eastern zone grew by 16.3 per cent thanks to good performance in agriculture and manufacturing sectors. The GDP for Ruvuma, Mtwara, Lindi and Coast regions measured at current price, climbed to 10.75tri/-in 2016 from 9.24tri/- in 2015, according to a Bank of Tanzania report"


Från WRLs Q3 rapport
"On a much smaller scale, Mnazi Bay gas is sold directly to TANESCO for electrical power generation at a
18MW power plant at Mtwara. The power station provides electricity to the isolated grid serving the region
and includes the towns of Mtwara, Madimba, Lindi, Msassi and Newala. Gas quantities of between 2 and
2.5 MMscf/d are being supplied to the power plant through an 8-inch pipeline which is owned by the Mnazi
Bay joint venture. "
JahMason
16.02.2018 kl 10:04 3303

https://dailynews.co.tz/index.php/home-news/55936-siemens-ready-for-energy-investment
jagergard
16.02.2018 kl 12:19 3183

Virker som om det er mye som skjer der nede om dagen. Mange potensielle farm-in partneren for Tembo. Overasker meg mye om dette i går i boks
karotek
16.02.2018 kl 12:26 3112

Et lite hjertesukk på veien en fredag..
Bare å innrømme at jeg ikke burde ha hengt i denne aksjen i 3-4 år..
Egentlig en sammenhengende frustrasjonsferd kursmessig dette, til tross for at selskapet utvikler seg positivt og bygger "sten på sten".
Ser ut som om den "overraskende nok" er på vei sørover igjen. Seff ikke overraskende handlemønster for oss som kjenner aksjen godt..
Jeg hadde nok solgt om jeg hadde kommet meg ut på en fornuftig måte..
Så skulle aksjen fått seile sin egen sjø, og de trofaste som var igjen på skuten hadde jeg jo håpet at en dag, en dag skulle de virkelig fått betalt for sin ufattelige tålmodighet :)) Så uendelig fortjent det ville vært !
Men enn så lenge sitter jeg, med en "frydefull" blanding av håp, tro og antakelig litt for mye rusten kjærlighet som burde vært slipt bort for lenge siden..
I en misforstått boble, for i aksjemarkedet handler det jo ikke om håp og kjærlighet, men dyktighet, timing, kynisme, kynisme og atter kynisme :))
Men tross alle ambivalente følelser...- framtiden ser jo slett ikke så gal ut, og det er vel det som gjelder...

Lykke til alle WRL'ere, og god helg til alle :))

40something
16.02.2018 kl 14:18 3071

Skjønner deg veldig godt Karotek. Det er nesten enda mer frustrerende nå siden selskapet går bra mens vi aksjeeiere står på stedet hvil. Det er fortsatt nesten ingen som ønsker å "kjøpe" wrl- kun å få den på salg. Og det på toppen av mange av de største selskapene er veldig dyre å gå inn i, så nekter investorer å søke seg til wrl.
40something
16.02.2018 kl 14:18 3067

Skjønner deg veldig godt Karotek. Det er nesten enda mer frustrerende nå siden selskapet går bra mens vi aksjeeiere står på stedet hvil. Det er fortsatt nesten ingen som ønsker å "kjøpe" wrl- kun å få den på salg. Og det på toppen av mange av de største selskapene er veldig dyre å gå inn i, så nekter investorer å søke seg til wrl.
icebear
16.02.2018 kl 16:03 2915

Lurer på hvilke unnskyldninger selskapet nå har for at ingen kjøper aksjer. Før var det mangel på volum. Så oljekrisen. Hva nå ? (Roe tar sikkert imot forslag på nye)
Kanskje det er Malcy sin skyld. Han skal jo åpenbart ta selskapet videre. (sarkasme)
Redigert 16.02.2018 kl 16:09 Du må logge inn for å svare
40something
16.02.2018 kl 16:45 2925

Icebear: Uansett hvorfor ikke Roe eller selskapet har klart å finne noen store investorer så er jo trenden den samme blant oss aksjonærer. Få slenger seg på før volumet når et nivå. Selskapsspesifike grunner tror jeg blir mer uvesentlig for alle som er inne i aksjer. Det som definerer ineressen er volum, uansett amatør eller proffe. Alle vil egentlig tjene penger før selskapet gjør det, og da er det casino som gjelder. Jeg tror at analytiker blir en overestimate bransje i fremtiden. Når algoritmer fokuserer på bets og kjapp handel så spiller det ingen rolle hva analysene sier når kursen ingen er det som dominerer. Jeg tror at etter shorthandel ble etablett så opphevet man betydningen av selskapsanalyser. Den som har størst kapital å satse kan styre utviklingen. Langsiktighet som mange eksperter snakker høyt om har ikke betalt seg i de siste 3-4 år. Timing inn og ut er det som har betalt seg. Nå tror jeg at Wrl er en aksje som også vil belønne oss som sitter long, Men gud hvilken tålmodighetsprøve og kjedelig utvikling hitinntil.
Josik
16.02.2018 kl 18:05 2840

WRL har en GSA for 130 mmscf/d fra MB. Dersom brønnene holder mål og klarer å levere og de to gasskraftverkene som er under bygging/ferdigstillelse + Dangote + annen industri tar forventet etterspørsel av gass, vil MB kunne nå 130 mmscf/d allerede i år.

- 130 mmscf/d fra MB vil gi WRL ca. NOK 66 mill. i salgsinntekter / kvartal.
- Etter at G&A + P&O er trukket fra vil de sitte igjen med over NOK 50 mil. / kvartal, tilsvarende over NOK 200 mill. / år.

Og dette er ikke de eneste pengene som skal inn i kassen. "Receivables" fra TPDC + Tanesco var ved Q3 på rundt NOK 300 mill. Restgjelden var på samme tid på rundt NOK 130 mill. så det vil være mye penger til overs også der, men det skal også etterhvert investeres i kompressorer.

Hva vil WRL bruke overskytende kapital til annet enn til utbytte?
Nok 200 mill. tilsvarer over kr. 1,- / aksje, og det hadde jo vært fantastisk å få mesteparten av dette regelmessig inn på kontoen.
Ha en forteffelig helg.

:-)
icebear
16.02.2018 kl 18:22 2826

Med de tallene skulle det da ALT vært peanøtter å skape mer oppmerksomhet rundt selskapet? Det er jo dette som gjør alt så absurd. God helg
fremogtilbake
16.02.2018 kl 18:38 2807

Kan godt forstå at mange aksjonærer er trette, og IR har vel ikke klart å selge inn selskapet så veldig godt.

Men nå er det faktisk en ny CEO på vei inn i selskapet, og ledelsen kommer til å sitte samlet i London. Akkurat nå bør man vel ha en smule tålmodighet. Pengene kommer jo stadig inn, og kommer til å fortsette å komme inn. Dette gir en gylden mulighet for en ny ledelse som kan skape en ny giv for selskapet, og med en stadig bedret cash flow vil selskapet komme i en bedre og bedre situasjon her. Det er ikke så mye som skal til for at folk skal bli interessert i selskapet, og med mere interesse, vil også likviditeten og kursen følge deretter.
jagergard
16.02.2018 kl 18:40 2800

Utbytte som du snakker om, tror jeg ligger minimum 1-2 år unna.
Josik
16.02.2018 kl 19:45 2734

To år fram i tid, i Q1-2020, vil WRL være gjeldfritt og rent teoretisk kunne besitte en kontantbeholdning som overstiger dagens mcap. Hvorfor tenker du at McBean vil velge å sitte på pengene framfor å gi utbytte?
40something
16.02.2018 kl 20:17 2699

Du Josik må jo skjønne at det ikke er Wrl som selskap noen av oss er skuffet over. Det er den bekreftelse som aksjekurs over tid skal speile som er hele aberet. Det er helt på trynet at aksjekursen så ekstremt lite harmonierer med hva selskapet presterer. Uansett am vi logiskt kan skjønne at illikvid får disse utfallene, men at markedet i så lang tid overser faktum at Wrl går så bra, er misstenkelig. Det er mobbing iden virkelig verden. Det hjelper lite å møte disse argumentene med det samme uemotsagde faktumet at Wrl og Tanz går en fremtid som sannsynlig er mer positiv enn for alle andre selskap på OSE. Jeg vet jo og at aksjeverdien på Wrl er viktigst når man skal selge/realisere. Men hvis kun det, hva er vitsen å sitte i Wrl i 5 år å avvente kursoppgang når man kan investere i mange andre selskaper i mens uten å gå glipp av en rimelig inngang? For min del er det for seint å reversere nå, men alle andre som har kjøpt seg inn og i skuffelse selger seg ut etternoen uker og trekker kursen mer ned enn opp når de kjøpte. Nesten bedre at ingen kjøper seg inn, så får vi se hvor lavt noen syns det er mulig å prise et selskap in absurdum
thief
16.02.2018 kl 20:10 2655

skjønner ikke at ikke flere hiver seg på dette caset,wrl vil generere overskudd hvert eneste kvartal fremover og vil bli en pengemaskin:)Etterspørselen etter gass øker og øker,salget til wrl øker og øker,det blir det penger av.Det fundamentale ser utrolig bra fremover,så kursen vil stige markant,det er ikke til å unngå!Så her sitter jeg veldig sikkert med aksjene.Fikk 10k til på 2.80 talllet når hodeløse høns solgte i panikk her om dagen.men frister veldig å ta 10-15 k til når den enda er under 3kr:)Men har allerede en god pott,og den vil det bli bra gevinst på.Blir lett opp mot 5kr når wrl leverer kvartal på kvartal med overskudd og gjelden minker.Så har vi tembo som virkelig kan bli en gamechanger.Med partner og drillen klar til funn,blir det virkelig rally.Denne kommer garantert,men noen ganger kreves tålmodighet før de store ser caset,da går det fort oppover,så da gjelder det å allerede ha kjøpt lodda:)
40something
16.02.2018 kl 20:26 2686

Jeg sitter med restkjøp på 2,7 uten at jeg direkt gleder meg over hvis dette skjer. Profetier hva gjelder kurs har ikke blitt oppfyllt ever, så kobling mellom selskap og diskusjon over kurs er lite sannsynlig historisk sett. Tålmodighet over 7 år beundrer jeg hvis du har. Ellers kan jo hva som helst skje når som helst.
Thompan
16.02.2018 kl 20:34 2621

Karotek,
Du beskriver tidligere i dag på en fløyelsmyk måte hva flere enn deg føler. Om det er noen trøst, en del av oss har sittet lengre enn deg, 6-7 år. Vi sitter enda, og vi har jo egentlig ikke noe valg om vi ikke ønsker å realisere et tap.

Josik,
Du har helt rett og tallenes tale fremover er langt fra urimelige. Bare så synd at dette så langt ikke er salgbart. For øvrig trist at du «ikke vil ha» jobben som IR ansvarlig 😊.

thief,
Setter pris på din entusiasme, og håper du får rett.
Var på The Thief sist september hvor IR ila 2 timer snakket 4-5 setninger. Var kanskje ikke lett å komme til når Geoff først var i gang, spesielt rundt Tembo, men dog. Det var jo tross alt en god del aksjer til stede. Spørsmålet, atter en gang, er om dagens IR er kapabel til å fronte selskapets nåværende posisjon og fremtidige potensiale mot potensielle investorer. Jeg er veldig usikker mtp «resultatene» så langt, men vi får se om IR ila året klarer å benytte økende inntekter, mulig Tembo partner og boring, og potensielt fremtidig utbytte, som salgsutløsende argumenter.

Har mer eller mindre gitt opp kursen og drømmer om Tembo treff og salg. Dessverre vil, om vi vil eller ei, kursen være en viktig faktor den dagen selskapet ev blir kjøpt opp.

Ønsker dere alle en riktig god helg.
Kingen
17.02.2018 kl 13:01 2388

Veldig enig med thief i sin betraktning. Har derimot ikke mye til overs for den stadige klagesangen fra enkelte, som er misfornøyd med både kurs og IR blant annet. Jeg skal på ingen måte forsvare IR eller kursutvikling, men det hjelper så lite med klaging. Det kommer snart inn en ny toppsjef, og hvis han ikke er fornøyd med IR så bytter han.
Selvsagt skal man få lov å være kritisk, men denne ensidige klagingen fra enkelte er svært destruktivt etter min mening.

Foreslår heller at folk prøver å se alt det positive som tross alt er i vente. Jeg skjønner at folk er lei etter så mange år. Jeg kjøpte meg inn helt på tampen av 2016, og har fortsatt kjøpene. Er heldigvis ikke i minus, men kunne også ventet med inngang til nå.

Kan derimot ikke tenke meg å selge nå som WRL er på oppløpssiden. Det er nå alle tålmodige skal få betalt for ventingen. Ingen tvil om pengebingen WRL nå er på vei til å bli. Som Josik skriver, så kan fort leveranse mengde komme opp i 120-130 mmscf/d i 2018. tillegg kan farm-out komme når som helst. Dette vil bli en game changer.

Vil derfor være galskap å selge nå. Enkelte ser vel at Biotek aksjene går bra og vurderer å skifte. Biotek er og blir bingo, og de færreste skjønner seg på hva disse selskapene holder på med, men flere kaster seg ukritisk på. For min del er det mye enklere å forstå seg på hva WRL driver med, og derfor holder jeg meg til noe jeg skjønner.
Hold ut litt til gutter, og dere vil bli rikelig belønnet allerede i 2018.
icebear
17.02.2018 kl 14:04 2390

Om man ikke klager etter 8 år med nedtur er man idiot. Vi snakker om ekte penger. Men man skal klage til selskapet også. Jeg har sendt flere mailer til hele styret pluss Bury. Tipper jeg er ganske alene om det. De som ikke også klager direkte til selskapet har liten grunn til å klage. Problemet ligger jo i selskapet, ikke på HO.
icebear
17.02.2018 kl 14:50 2348

Dette er en kopi av en mail jeg fikk fra Bury lør. 07.02.2015 01:58 etter å ha kontaktet de om IR. 3 år siden. Les hva han skriver om meg!

We do appreciate that this has been a frustrating process for our shareholders and we are doing everything we can to conclude this as soon as possible. We endeavour to respond in a timely fashion to all shareholder queries and to answer those questions that we are able to. You have been very critical of our IR department and disclosure practices, which is your right, but I do ask you to keep in mind that we are only able to update the market when new information is available.

Poenget er at vi må si ifra direkte til selskapet.
Redigert 17.02.2018 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
fremogtilbake
17.02.2018 kl 16:28 2287

icebear og andre,

vi kan godt være enige om at det har vært en frustrerende utvikling på aksjekursen, og vi skulle vel alle gjerne se litt mere blest om selskapet.

Men nå flytter ledelsen til London, det blir en ny CEO og vi får en avklaring på om Tembo blir farmet ut i løpet av noen måneder. Med andre ord, i løpet av noen få måneder vil selskapet fremtre helt annerledes. Det er sikkert greit å avvente hvordan markedene i London og Oslo kommer til å påvirkes av dette, det hjelper ikke så mye akkurat nå å snakke om ting som burde ha vært gjort annerledes for flere år siden. Men se det fra den positive siden, kanskje misnøyen og den begredelige kursutviklingen er en faktor i de endringene som faktisk skjer nå?
40something
17.02.2018 kl 18:05 2177

Jeg har sagt det før og sier det igjen. Selskapet kan ikke tvinge folk å kjøpe wrl-aksjer. Når nå selskapet har en stødig kurs og fortsatt folk velger jallaaksjer eller store selskaper så er det stort lite å få gjort noe med det. Like lite som man kan forhindre folk å kjøpe bitcoin. Trender er sterkere insitament enn fornuft. De fleste normenn liker å gjøre de samme som andre normenn. Der er ikke Wrl ennå. Når jeg sutrer så er det for det meste børsaktivitetene. Wrl går bra nå. Hvis jeg som andelseier får noe tilbake er opp til om vi får flere kjøpere. Ellers vil vi uansett resultater forbli i status quo.
Redigert 17.02.2018 kl 19:46 Du må logge inn for å svare
thief
17.02.2018 kl 19:24 2116

Skjønner jo de som har hatt aksjer i mange år begynner å bli utålmodig,men da er absolutt ikke tidspunktet for å selge nå!Det som skjer nå er vel det alle egentlig har ventet på. Etterspørselen etter gass i Tanzania tar seg kraftig opp og wrl vil levere mer og mer:)Pengene kommer regelmessig inn,som gjør at cashbeholdningen bare vil øke fremover og wrl kan være gjeldfrie allerede i løpet av 2019.Hvem andre småselskaper kan vise til en slik sterk økonomi.De fleste er nedsyltet i gjeld og går i tillegg i minus hvert kvartal:)Som sagt før,wrl blir en pengemaskin og jeg har sjelden vært så sikker på en aksje som denne.Reprisingen vil komme,er jeg 100% sikker på.Utbyttet kan oxo bli en realitet,og klarer man å bruke kalkulatoren,så ser man at utbyttet ut i fra dagens kurs kan bli enorm,om gass-salget blir som antydet av noen(120-130mmcf/d)!Og mye ligger til rette for dette etter som stadig ny industri trenger gass i Tanzania:)!Syntes jo selv det er utrolig at man ligger på dagens kurs,med disse fremtidsutsiktene,men blir nok ikke lenge.I løpet av 2018 har den nok krøpet opp et par kroner, etter at wrl har levert flere kvartaler med overskudd og folk får opp gluggene!
40something
17.02.2018 kl 19:51 2135

Alt riktig thief. Det hadde vært intressant å høre hvordan en Spetalen eller Sveaas skulle argumentere for og mot Wrl i lyset av alle resultatene.
Josik
19.02.2018 kl 00:01 1737

Dersom vi forholder oss til hva vi tror vi vet om dagens produksjon fra Mnazi Bay samt hva vi forventer fra kjente kilder og data, ser etterspørselen slik ut for 2018 og begynnelsen av 2019.

2018
Vi antar fra media at leveransene nå innbefatter 3 turbiner ved Kinyerezi II og at de ligger på rundt 80 mmscf/d.
Vi antar at Kinyerezi II vil ta ytterligere 18 mmscf/d til de tre siste turbinene.
Vi antar fra WRL's og Dangotes Q3 rapporter at Dangote vil ta 6 mmscf/d (power) + 9 mmscf/d (kilns) = 15 mmscf/d.
Vi antar at Kinyerezi Extension op 180 MW vil ta 37 mmscf/d når den forventes ferdig i slutten av 2018.
80 + 18 + 15 + 37 = 150 mmscf/d

2019
Vi antar vra WRL's og Dangotes Q3 rapporter at Dangote vil ta ytterligere ca. 15 mmscf/d til kilns i begynnelsen av 2019.
Vi antar fra meldinger i media at annen industri vil kunne ta en ukjent mengde gass i løpet av det kommende året.

Da er vi oppe i > 165 mmscf/d i løpet av de neste 12 mnd. Legger vi inn forsinkelser og at kraftverkene ikke vil gå med full drift til enhver tid, havner vi likevel langt over Q4-2017 med leveranser på 62 mmscf/d. Jeg har forresten forsøkt å finne årsaken til at Q4 ble lavere enn forventet og tror det ligger noe her, fra desember i fjor.

"Tanesco should address power outages soonest"
http://www.thecitizen.co.tz/oped/Tanesco-should-address-power-outages-soonest/1840568-4215422-1nkeew/index.html

"Minister: There is no power rationing, it’s power outage"
https://www.dailynews.co.tz/~dailynew/index.php/home-news/54680-minister-there-is-no-power-rationing-it-s-power-outage

alph
19.02.2018 kl 00:10 1768

Men enda har de planlagt å bore nye brønner før i 2021..?
Kingen
19.02.2018 kl 09:30 1539

Var det ikke snakk om at Tanzania skylder WRL 6,5 mill USD i tillegg til utestående fordringer fra TPDC og Tanesco nevnt av Josik lengre oppe? Leste en plass i Januar at Tanzania skulle betale ned all utestående gjeld til blant annet leverandører i løpet av Februar.

Noen med kjennskap til dette, og om det kan omhandle WRL, vel å merke hvis det stemmer?
mikkelschmidt
19.02.2018 kl 09:49 1542

Værsgo :)

The undiscounted face value of the Tanzanian Government receivable (Umoja/power) at September 30, 2017 is $6.51 million
JahMason
19.02.2018 kl 10:43 1463

Denne er fin:

https://dailynews.co.tz/index.php/business/55981-cement-cashew-coffee-boost-southern-zone-industries-output
altin
19.02.2018 kl 13:08 1300

United States CPI Industrial index.

"Under the Gas Sales Agreement signed on 12 September 2014, the sale price has been set at $3.00 per million BTU, or around $3.07 per thousand cubic feet, rising in line with the US CPI industrial index."

Gass prisen til WRL skal følge United States CPI Industrial index.

Fra januar 2015 til januar 2018, skulle $3.00 nå være $3,18 ifølge CPI index. Noen som vet hvordan eller hvor ofte dette blir regulert?
mikkelschmidt
20.02.2018 kl 09:37 992

Anadarko Announces Mozambique LNG Sale And Purchase Agreement

http://investors.anadarko.com/2018-02-20-Anadarko-Announces-Mozambique-LNG-Sale-And-Purchase-Agreement
Symphony
20.02.2018 kl 20:32 730

Hei

Hva tror dere om kursen i morgen?

Opp eller ned?

Jeg tipper opp som den optimist jeg er. Men for all del. Går den opp imorgen så går den sikkert lenger ned på torsdag.

Også lurer jeg på hvor kursen til wrl vil være i slutten av året om antagelsene til Josik blir et faktum. En produksjon på 150 mmscf/d og som inntil da viser seg å bli innbetalt til selskapet.

Da snakker vi virkelig rock and roll. En huskestue som markedet aldri vil komme til å overse.

Mvh
Redigert 20.02.2018 kl 21:07 Du må logge inn for å svare