REC - Dagens kommentar 29.11.17

AntonBerg
29.11.2017 kl 12:52 REC 10660

Det var en gang i tiden jeg måtte hardt insistere på og overbevise traderne om at selgerne måtte under 1,20. I dag er det forsatt selgere som tilbyr aksjer til under 1,15. REC er enkelt en doblingskandidat om ikke triplingskandidat mot slutten av 2018 når JV og refinansiering faller på plass.

At temperaturen og nervøsiteten er høy hos traderne er vi vant med. Det er tradernes svakhet. En svakhet som vi har kunnet utnytte til å få aksjer under 1,20. Det er tradernes egen argumentasjon som teknisk sett gjorde dagens kursnivå mulig. Hvor rasjonelt slik prising er, blir en annen sak, men teknisk mulig var det å få til. Mange har nå hatt mulighet til å kjøpe billige REC-aksjer i en fase hvor det skjedde lite og frykten var stor, slik at aksjekursen bunnet.

REC har startet FBR-B reaktoren sin i November. Endel spekulerer i at det må komme selskapsmeldinger om oppstarten på børs. REC pleier normalt bare å gi informasjon ved kvartalspresentasjonen med mindre det skjer noe ekstraordinært. Mange spekulanter spekulerer da feil. Da taper de penger og muligheter. Samlet sett gir det de som har bedre kunnskap gode muligheter til å posisjonere seg til gode priser.

REC har deferral av JV-bidrag. REC er i forhandlinger om kinesisk banklån som vil avslutte hele spørsmålet om JV-finansieringen først som sist. En avtale beror på aksept av pant og i hvilken grad FBR-reaktoren fungerer. FBR-B reaktoren har nå startet og dermed øker TianREC-andelen til REC seg i verdi og sikkerhet for et eventuelt banklån. REC ønsker å betale renter på 169 MUSD frem til 2020 og deretter bruke positiv cash-flow fra sin andel av TianREC til å nedbetale lånet. Det er dermed snakk om et lån som går over mange år og hvor det er kontanter fra TianREC som finansierer dette. Aksjonærene i REC har i praksis ikke bidratt noe til milliardinvesteringen til Moses Lake. TianREC vil ved full nedbetaling også ha delfinansiert gammel gjeld på Moses Lake. Dette er en form for indirekte utbytte som kommer langsiktige eiere til gode.

REC har fire gjeldsposter som potensielt faller i 2018. Per i dag er det to gjeldsposter vi med sikkerhet vet forfaller i 2018. Det er BOND2018 NOK i mai og BOND2018 Convertiblen i September.

REC har annonsert at de regner med å betale BOND2018 NOK i kontanter i mai. Denne obligasjonen utgjør da ikke lenger noen risiko for selskapet. Obligasjonseiere har skjønt dette og trader nå obligasjonen nær par. Det gjør videre at REC ikke ser poeng i å starte tilbakekjøp av obligasjonsandeler før forfall.

REC har annonsert at utfordringen omkring refinansiering er måten man skal refinanisere BOND2018 Convertiblen i September. Selskapet har oppstilt fire hovedkilder til refinansiering, hvor emisjon er siste utvei. Det innebærer at de tre første alternativene er mer sannsynlig. REC har lang historie med å utstede og betale på 2-3 obligasjoner (bonds). I September vil REC kun ha en utestående obligasjon og vil enkelt med dagens tall kunne betale renter på en eventuell ny obligasjon på 110 MUSD. Det er også muligheter for at REC innen september har samlet mer cash som da reduserer obligasjonsbehovet. Herunder vurderer REC i hvilken grad REC kan selge noe av sitt assets. REC får nå verdivurdert hele selskapet (hvilket også åpner for å tiltrekke seg potensielle oppkjøpere, noe dagens aksjonærer bør anse som en trussel og følgelig starte å prise seg mot). TT selv har antydet at et pendelerfly selskapet har kan bli aktuelt å selge. For guds skyld la TT få lov å beholde flyet!

At markedet skal skrelle vekk milliardverdier på RECs assets mens gjeldsrisikoen bare representerer noen hundretalls millioner som med sannsynlighet blir refinansiert uten store problemer, er en gåte. Med det prisfallet man har opplevd i aksjen kunne vi hatt 5-6 emisjoner for den prisen. Man har heller hatt prisfall uten emisjoner og dermed til liten nytteverdi. Nå styrer TT trolig unna emisjonsalternativet i sin helhet. TT benyttet ikke sin forrige emisjonsfullmakt. Ei heller har REC foretatt noen emisjon i 2017. Tiden for å foreta en emisjon i forbindelse med BOND2018 Convertiblen begynner å bli snau. Da må det foreligge en emisjon i løpet av sommeren 2018. Personlig er jeg positiv til en emisjon da jeg anser det en billigere refinansieringsform enn rentebærende løsninger eller salg av assets. Men jeg må erkjenne at sannsynligheten for en emisjon fra TT synes svært begrenset.

Usikkerhetsmomentene for RECs refinansieringsvalg beror i stor grad på timingen av skattekrav og indemnficiation. Per i dag er det ikke klart om og evnetuelt når vi eventuelt må betale disse. Skattekravet kan det hende vi må legge ut for eller får utsatt iverksettelse på om skattemyndighetene forsøker å gå videre, selve skattesaken derimot tyder på at REC har en sterk sak og til slutt vil vinne. Jeg anser det mest sannsynlig at skattekravet enten blir omgjort, redusert eller gitt utsatt iverksettelse inntil kravet er avklart i retten. Det vil ta lang tid å få saken avklart. I såfall vil skattekravete stå som kortsiktig fordring i regnskapet, men det vil ikke skje noen betaling før kravet er endelig avklart. Det skjer neppe i 2018. Også indemnification står oppført som en kortsiktig fordring i regnskapet fordi avtalens trigger om at det kan fremmes krav har startet. Men per i dag er vi ikke kjent med noen krav og vi må avvente at konkursboet blir ferdigbehandlet. Det er mest sannsynlig at dersom det forelå noen krav i konkursboet mot REC ville de blitt fremmet. Det er teoretisk mulig at det aldri kommer noen krav. Inntil konkursboet er endelig avviklet så må REC legge til grunn at de kan komme til å måtte betale ut indemnification. Det fremstår som mindre sannsynlig at det kommer noen krav i løpet av 4Q17-2Q18. Både skattekravet og indemnification er forhold som tilskriver seg konkursen av REC Wafer i Norge i 2012. Det har ingenting med dagens REC å gjøre. Begge kravene er av en slik størrelse at dersom de forfaller kan man benytte seg av en emisjonsfullmakt til å finansiere dette for å få det ut av verden. RECs fremtid står og faller ikke på disse småkravene.

Risikoen knyttet til spørsmålet om refinansiering er om REC får utstedt en ny obligasjon på inntil 110 MUSD eller 906,4 MNOK. Om vi skulle similere at REC ikke rakk å ordne finansiering til September 2018 og misligholdt BOND2018 Convertiblen, så er det forsatt lite sannsynlig at 906,4 MNOK vil velte hele REC. REC har sagt tydelig i fra at det ikke er noen målsetting for selskapet å bli gjeldsfrie i 2018. Likevel har mange tradere som premiss at REC må hoste opp nok cash til å betale all gjeld i 2018.

Markedet har overdrevet kraftig sin risikovurdering og overdramatisert hvor mye av RECs "total assets" det knytter seg risiko til. Følgelig underpriser markedet selskapet kraftig og underliggende verdier bør fremstå som svært attraktive for value investors. Man får i dag mye underliggende verdi for krona til sterkt subsidiert pris fra selger. Siden selger mest sannsynlig er en trader og ikke en investor, så skjønner ikke traderen selv hva han/hun selger i jakten på noen øre per aksje.

Det er markedets oppgave å prise risiko riktig. I dag er både risikovurderingen og prisingen av risiko helt absurd. Det ser heller ikke ut til at markedet ennå skjønner dette og dermed vil man kunne få en god deal en god stund til. På kort sikt er det imidlertid teknisk slik at vi stadig beveger oss nærmere intervallet 1,20-1,50 som neste lekegrind. Siden aksjekursen har vært under 1,20 i hele 2017 bør det være en delvis målsetting å ikke blåse opp verdiene til skatteoppgjøret. Likevel viser de siste ukers trading at aksjekursen er på vei oppover. Så her må man holde bremsene inne for å unngå at det stiger for mye ut desember.

Men det er makro- og selskapsrelaterte faktorer som danner positive triggere. I dag viste PVinsights en oppgang i polyprisene på nær 1 % fra et allerede høyt prisnivå. Også prisene i ROW synes å stige. Når vi nå er i slutten av november på vei inn i desember er det statdig ikke tegn på nedkjøling av polysilikon-demand til tross for spekulasjoner om et svakt andre halvdel av desember og 1Q18 som vil se en liten nedgang før det tar seg opp igjen i 2Q18. Jeg tror de fleste heller kan legge til grunn en flat utvikling på høyt nivå i desember og 1Q18 uten særlig dupp i spotprisene. De fleste vet også at FBR-B reaktorene i Kina nå er i gang, så da virker det også inn på prisdannelsen. Med dagens priser vil TianREC kunne tjene svært bra. Jeg venter også at TianREC kommer til å være nær utsolgt og at eventuelle negative ringvirkninger av økt kapasitet i Kina primært rammer OCI og Wacker.

Mange av de synlige shorterne har tatt posisjoner i intervallet 1,00-1,25. Det er bare et spørsmål om tid før vi bryter 1,20 og legger oss på et nivå høyere enn 1,25. Da svetter shorterne godt. Intervallet 1,25-1,35 er et nærliggende target for desember med håndbremsen på frem til 31.12. Det vil gå opp for stadig flere at FBR-reaktoren er i gang og at de som har aksjer ikke bør selge sin andel av reaktoren i 2017 for slikk og ingenting.

Kortsiktig target: 1,25-1,35 (teknisk oppgang)
Redigert 29.11.2017 kl 12:54
Sa2ri
29.11.2017 kl 12:56 10629

Fra Twitter nettopp:

Et litt interessant teknisk chart i $REC nå. Mye å mangt å si om dette caset fundamentalt, og @paretosec har "hold" med kursmål 1,11. Men lell...
https://twitter.com/KarlOStrom/status/935822149180420096
AntonBerg
29.11.2017 kl 13:00 10614

Karl Oscar Strøm‏
@KarlOStrom
Follow Follow @KarlOStrom
More
Replying to @AndygivesCandy @paretosec
Ja. Aksjen ser potensielt teknisk spennende ut, og sektoren har vendt oppover. Er dog fortsatt mye risk i caset, men det kan jo være en sjans for at vi er på "peak risk" nå. Kanskje ting skal gå litt bedre? Da får det fort kurseffekt... Men det motsatte kan også selvsagt skje.

................................................

Det er en generell markedsoppfatning at det er "mye risk" i REC. I TS-innlegget addresserer jeg en del av den markedsoppfatningen og synet på risiko som betydelig overdrevet. At mange har ropt ulv ulv i flere år betyr ikke at det kommer noen ulv. Men det er selvfølgelig opp til hver enkelt å føle seg frem til risikoen og selge aksjer til underpris om de vil det. Markedspsykologi er en sterk drivkraft til folks irrasjonalitet.

...................

Det ligger i kortene at Pareto kanskje må oppgradere. Paretos vurdering er primært teknisk basert, det betyr at de leter i fortiden for å spekulere om fremtiden. Det er jo egentlig å være fryktelig utdatert :p
Redigert 29.11.2017 kl 13:31
AntonBerg
29.11.2017 kl 13:20 10531

"Shares of Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ) are up 50% so far in 2017, a surprising result for a company that's barely making money."

But the performance was driven largely by low expectations coming into the year and solar energy's surprisingly strong year.

............
If you look back to the beginning of 2017, the expectations for solar demand were very low. GTM Research, which has its finger on the pulse of the industry, predicted last year that global 2017 solar installations would fall 10% in 2017 from 2016's record of 73 GW. Weakening policies in the U.S., China, and Japan were seen as big negatives for the industry.

The reality is that, with just over a month left in the year, there's a possibility 100 GW of new solar systems will be installed in 2017. China alone looks like it will install over 50 GW, which has been a big demand pull for a Chinese solar manufacturer like Canadian Solar.
....


Det er vel ingen som har lavere forventninger enn de som handler i REC :D
Redigert 29.11.2017 kl 13:22
Preben_
29.11.2017 kl 13:35 10471

Min klare oppfordring til dere alle er å aldri stole på en blogger i Nettavisen!
Karl Oscar Strøm er definitivt ikke en bjellesau.
Odi.1
29.11.2017 kl 13:41 10465

Nei, alle må høre på Preben Fritz og selge til meg på ,70 øre :)-D
fleks
29.11.2017 kl 13:47 10402

REC er på vej op, men flere af de helt store huse laver mange småhandler, en af dem har øget sin beholdning med 32 % .
Robotter tager over, alt skal skjules, det er det værste forsvindings nummer jeg nogen sinde har set..
Hvordan skal man anmelde ulovlig handel når man ikke kan se hvem der handler ..??
Hvordan skal man kunne se ulovlig handel
Hvem kan svare på det..
AntonBerg
29.11.2017 kl 13:49 10383

Om man plasserte 1 mill i REC-aksjen for 5 år siden om omlag 0,5931 (justert), ville man i dag med dagens bunnkurser likevel hatt 55 % avkastning. Det er en grei og sikker avkastning i løpet av 5 år.


.............................

Nordnets nye plattform har også mer begrenset informasjon, f.eks. i ordreloggen hvor man ennå ikke ser flere enn de 3 siste ordrene.


....................................

Karl Oscar Strøm
@KarlOStrom
Trader, Broker, Business Developer and Public Speaker. Work for Pareto Securities, but tweets are my own.
Redigert 29.11.2017 kl 13:52
Preben_
29.11.2017 kl 14:15 10336

karloscarstrom: Pareto har en anbefalt portefølje som publiseres på våre nettsider månedlig, og som alle som ønsker det kan følge. Forøvrig har ikke Pareto egenhandel. Den påstand du løfter frem kommer jevnlig på enkelte nettfora, men er rett og slett ikke sann. Det du kan observere av handler merket PAS på børsen er (en del av) våre kunders handler. I tillegg skjer en masse transaksjoner på andre markedsplasser og dark-pools.

Kunder som etterspør algoritmer for "følelsesløs" ordreutførelse kan få tilgang til dette i våre handelssystemer. De som opplever at de taper penger i handel mot oss møter altså enten en motpart (annen kunde) med bedre timing i markedet, eller de bruker et dårligere handelssystem enn de kunne om de handlet hos oss. Døren er åpen for alle. Velkommen.
AntonBerg
29.11.2017 kl 13:54 10354

Vi nærmer oss årsslutt. Min main case er at REC får en omseting på omlag 270-290 MUSD og en EBITDA på 14-16 MUSD. Dette er en enorm forbedring fra 2016 hvor det var solid EBITDA-underskudd.
Odi.1
29.11.2017 kl 14:00 10387

ca 123 Millioner Nok det ,med halv drift.
AntonBerg
29.11.2017 kl 14:03 10373

Side varelagret begynner å komme på et kritisk lavt nivå i 4Q og 1Q, så må REC enten øke produksjonen igjen eller heve ASP. Begge deler bidrar til at EBITDA-marginen hopper oppover om vi selger 4,000 MT i snitt med rom for å øke til 5,300 MT. I 2018 kan vi trolig se at cash-cost ved Moses Lake faller under 10 $/kg. I 2017 har REC guidet et snitt på $10.8/kg.
Redigert 29.11.2017 kl 14:06
AntonBerg
29.11.2017 kl 14:15 10268

TAN
Guggenheim Solar ETF
28.11.17

REC REC SILICON ASA Information Technology 80,431,186 (shares) $11,108,807 (market value) 2.42% (weigthing)


..................................


Solar-panel prices fell from around $0.60 per watt in early 2016 to $0.40 per watt in late 2016 and haven't recovered since. Higher demand can make up some revenue, but cost reductions didn't keep pace, and that's pressuring margins.

On top of the top-line pressure, solar manufacturers are pointing out that prices for polysilicon, which is a raw material used to make solar cells, have been rising as global demand has jumped. And Chinese tariffs on imports from the U.S. and South Korea have meant higher costs for companies like Canadian Solar.

Som vi ser falt modulprisene fra 0,60 til 0,40 i løpet av 2016. I 2017 har vi sett ytterligere fall som vil forsette i 2018. Forskjellen nå er imidlertid at flere søker å kutte kostnader for å øke marginene. Da er FBR og diamond wire løsningen.
Redigert 29.11.2017 kl 14:20
AntonBerg
29.11.2017 kl 15:33 10131

Er det ikke morsomt hvordan markedet levde i øyeblikket da vi var vel 1,15 i dag og positive tall tikket inn som traderne ofte legger altfor stor vekt på når de er negative og ignorerer når de er positive... og så "glemmer"man ting utover dagen og volum synker og da faller kursen til 1,12.
Odi.1
29.11.2017 kl 15:47 10157

https://www.tradingview.com/chart/RECO/co5Ic4VQ-Rec-Silicon/


Snart Thime for den prikkede linjen :)
AntonBerg
29.11.2017 kl 16:25 9988

REC Silicon - Silicon prices rose last week -PV Insights
Reuters Staff
1 MIN READ
OSLO, Nov 29 (Reuters) - The average spot price of silicon (PV Grade Poly Silicon, 9N/9N+) rose by 0.96 percent to $16.82 per kilo last week, PV Insights said.

Prices ranged from $12.5 to $19.68. (Reporting by Camilla Knudsen, editing by Terje Solsvik)


https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N1NZ3NO

veldig selskapsspesifik reuters har blitt...
Aldara
29.11.2017 kl 16:26 9962

Fy f....
For en forbannet søppelaksje!
Mvh 750k
Ekornesen
29.11.2017 kl 16:32 10024

Shorterne er gode, men det hjelper lite så lenge de selger til hverandre. Selskapet drives godt- så det er eierskap på billigsalg:)
AntonBerg
29.11.2017 kl 16:36 9921

Det er shorterposisjoner for 185 031 609 aksjer vi skal fore oss mette på. Da er det greit om vi kan få dem til 0,80! Vi har ikke hastverk. Vi har veldig god tid. Selgerne har hastverk. Det er deres problem.
huffa
29.11.2017 kl 19:50 9611

Merkelig - jo lenger og "velfundert" innleggene er jo mer faller kursen i Rec.
Dette skjer hver dag.

Huff, huff.
mofi1
29.11.2017 kl 21:23 9604

Ja, må si at det hadde smakt svært mye bedre at 1,20 ble tatt ut med god margin, enn at vi nok en gang skal ned til 0,80 eller deromkring :-)
Redigert 29.11.2017 kl 21:24
AntonBerg
30.11.2017 kl 13:17 9186

GCL-Poly sells stake to back new polysilicon plant

https://www.pv-magazine.com/2017/11/29/gcl-poly-sells-stake-to-back-new-polysilicon-plant/

...............................

Etter å ha tapt FBR-krigen er GCL nå presset med kniven mot strupen av TianREC som starter opp. GCL er nå desperate på å finne alternative måter å konkurrere mot TianREC i Kina. Hovedplanen med egen FBR-teknologie feilet. Sekundærplanen med å kjøpe opp SunEdison for å få det til har ikke gått bra. Nå er selskapet på sin tredje plan som handler om å bygge mer Siemens-kapasitet i stor skala som erstatter gammel kapasitet og tilfører litt ny kapasitet. GCLs forsvarstrekk er altså økt kapasitet for lavere enhetskostnader.

For å klare det må gjeldsberget GCL nå omdisponere sine ressurser. De selger nå unna assets på et sted for å dytte kapital inn i ny fabrikk.

Problemet for GCL er at de kun kan konkurrere på volum i fremtiden, et volum de primært tar selv til egen wafer-divisjon. GCL tjener ikke særlig penger på polysilikon i seg selv, men på å være ledende innen wafer hvor egen polysilikonprodusjon gir lavere billigere wafer. Dette gjør også selskapet enormt sårbare dersom salgsvolum i perioder faller. Et ytterligere problem er at GCL etterhvert må heve seg fra 9N til 11N kvalitet, og det må de klare å produsere billig.

Uansett vil en Siemens ikke klare å konkurrere mot RECs nye FBR-B reaktor. FBR-teknologien er "superior" til Siemens når den nå endelig slår blomst med masseproduksjon av semi-grade. FBR-B innebærer semi-grade granules som gir billigere wafer-prosess og cash-cost til 6-10 $/kg. Konkurransefortrinnet med dette produktet er vesentlig i forhold til dagens Siemens-chunk produkter som primært er kvaliteter fra 6N-9N om man skal produsere dette relativt billig og 11N kun dersom man produserer det dyrt. FBR er en revolusjon!
questi
30.11.2017 kl 13:32 9237

Gjeldsberg og fallende priser er ikke bra ass :)
Her er det folk som tror REC ikke kan betjene gjelda si..

GCL kommer bli splittet opp i wafer og poly.. der poly går konk.. og wafer kjøper fra REC i stedet :)
Odi.1
30.11.2017 kl 13:35 9244

god plan, qesti :)
Odi.1
30.11.2017 kl 13:26 9122

Første halvdel av Desember vil bli sykt spennende i REC. ( for de som ligger litt etter )
AntonBerg
30.11.2017 kl 13:39 9095

Det er fantastisk at vi stadig kan kjøpe aksjer for 1,12 selv med oppstart av TianREC. Det er helt utrolig at man kan få en andel av dette uten å betale for det. Er vi heldige kan vi klare å holde den på dagens aksjekurs frem til 4Q17-presentasjonen. Da får vi med oss både skatteårets avslutning og får tid til å akkumulere.

Når man kjøper en REC-aksje i dag så betaler man (aksjekapital (1,00 NOK) + 0,12 NOK)
Redigert 30.11.2017 kl 13:48
questi
30.11.2017 kl 13:58 9174

REC er 5-7 kr for prisen av 1 kr :) Bitcoins må faktisk stige til 60.000 USD fra dagens 10.000 USD for å matche REC :)
AntonBerg
30.11.2017 kl 14:05 9005

I følge Citi: "polysilicon price will likely hold up well for 1H 2018". Dette er kontra de som spår at prisene i 1H18 kan falle litt pga inventory build-up i 3Q-4Q17. Dette er fordi demand hele tiden vokser kvartal for kvartal med stadig ekspansjon i wafer-kapasitet.
Redigert 30.11.2017 kl 14:07
AntonBerg
30.11.2017 kl 17:30 8838

Den neste revolusjonen innen solar er energilagring:
BNEF forecasts annual demand for lithium-ion batteries to rise from 2 GWh in 2016 to more than 70 GWh by 2030.

Økt satsning på energilagring gjør det enda mer lønnsomt å bygge solarparker som da gir enda mer stabil strømleveranser også på natterstid.

Solar oppotunities
We think it gives China an opportunity,” Qian told Bloomberg. “By 2030, total global investment in renewables will reach $6 trillion. Any government that cares so much about jobs will not ignore these opportunities. We believe that the U.S. will change its mind.

Solar er en av verdens raskeste voksende industrier. Alle bør ta del i den. De som er på bakbeina taper fremtidens markedsandeler. Trump er opptatt av arbeidsplasser og økonomisk vekst. På sikt bør han da satse hardere på solar, ikke pga miljø, men pga økonomi og arbeidsplasser. Spørsmålet er om han noen gang vil skjønne det. Uansett vil billigere moduler omgå behovet for subsidier. I USA vil den amerikanske politikk føre til en midlertidig dupp rent umiddlebart før den korrigerer seg opp igjen. Som nevnt under håper enkelte at USA-markedet kan bidra til å stabilisere prisene noe og bremse prisfallet. Her har vi en konflikt mellom de som ønsker å øke sine marginer og økt installasjonsvolum totalt.


INSTALLATION BOOM I 2Q18
Corrine Lin, independent PV analyst, told pv magazine that there is likely to be a solar installation boom in China in the second quarter (Q2) of next year following a bottoming-out of module prices around late March, driven by increased polysilicon and wafer volumes. The U.S. Section 201 case, should it be finalized with new tariffs, would deliver a slight price boost in the U.S. market after January next year, which could help stabilize average selling prices globally.


TRINA OM MODULPRISENE
Trina’s Gao added that he expects the price of solar panels to fall a further 40% by 2025.

Dette vil selvfølgelig få volum av installasjoner til å stige enda kraftigere. Vi snakker omlag 0,15 $/watt som jeg har nevnt allerede. Jeg tror det går mye raskere enn 2025.
Redigert 30.11.2017 kl 17:38
AntonBerg
30.11.2017 kl 17:52 8797

Citi om GCL

After a 63% share price run since August 2017, GCL-Poly's valuation still looks attractive at 7.3x 2018 PER and 0.8x 2018 PB versus 2017-19 EPS CAGR of 14% and 2018 ROE of 11%. (KL)


Det er dag og natt på norske analytikeres syn på REC og hvordan utlendingene vurderer andre peers. Oppgang hos peers på 50-100 % har ikke kommet REC til gode ennå. Det innebærer at andre selskaper avanserer i forhold til REC hva gjelder mcap fordi norske investorer ikke følger med i timen. Daqo var før mye mindre verdt enn REC, nå er det mer verdt. Ser man selskapene på papiret skulle ikke det vært mulig.


Til 1,11 NOK er norske investores eneste kreative oppfatning "når skal REC bli slått konkurs og brannsalget av eiendeler starte hvor vi ikke kommer til å få noe for eiendelene uansett". Det er fullt lov å spekulere i det, men markedets jobb er også å regne på sannsynligheten for at det skal skje. Det som er flott med dette prisnivået er at markedet tar feil så snart aksjekursen overstiger 1,20 igjen. I følge markedet er alle kurser over 1,00 overpris.
Redigert 30.11.2017 kl 17:55
prasch
30.11.2017 kl 18:51 8700

Det har ikke slått deg at GCL har en E - altså earnings - og en ROE - altså avkastning på egenkapitalen??
Forøvrig et annet regnestykke basert på din USD14m i EBITDA - bruk GCL's multippel på 6.5 og du får en EV som tilsvarer gjelden; mao intet igjen til aksjonærene. REC tjente vel på det meste USD130m på drift i 2014 hvorav USD30m bør justeres bort pga lager. Dette var på en polypris rundt USD20/kg - nå er den i snitt rundt USD16/kg - altså 25% lavere. Alt annet like kan man jo si at REC i dag vil tjene maks USD75m. Gitt samme multippel så er vel equity verdt NOK1.2 per aksje. Markedet priser aksjekapitalen til NOK1.11 - e'kke mye oppside igjen, spør du meg, ettersom vi ikke regner med handelsbarrierer og annet.

REC har gått ca.18% siden bunnen (helt uforståelig) - vær ytterst takknemlig og ta gevinst.

Men noen på dette forumet (les; NidarBergene) har jo investert jevnt og trutt siden 2007 (REC ned 98%, Oslo Børs har doblet seg og Amazon har gått 35-ganger'n på samme tid), regner ikke med at noen enkle regnestykker vil gjøre noen ende på dette. Også har jo revisorene sagt at det er verdier her - sikkert de samme gutta som finner verdier i Seadrill og Norske Skog - er jo mye igjen til aksjonærene der. Og nei - jeg tror ikke REC går konkurs!! Den er bare fryktelig dyr og trenger å løse finansiering sin i løpet av neste år

Stå på
KevinDurant
30.11.2017 kl 20:19 8724

From USD 20/kg down to USD 16/kg it is 20 % lower, not 25%. This is the closest you could get to the REC facts. The rest of your argument is just BS.
KevinDurant
30.11.2017 kl 20:19 8719

From USD 20/kg down to USD 16/kg it is 20 % lower, not 25%. This is the closest you could get to the REC facts. The rest of your argument is just BS.
KevinDurant
30.11.2017 kl 20:20 8717

From USD 20/kg down to USD 16/kg it is 20 % lower, not 25%. This is the closest you could get to the REC facts. The rest of your argument is just BS.
KevinDurant
30.11.2017 kl 20:25 8707

And this new HO forum is just crap, jayzez.
questi
30.11.2017 kl 21:12 8604

Gjelden er viktig å ta i betraktning når man vurderer et selskaps verdi, ja. La oss se på REC.

Se på side 10 i http://hugin.info/136555/R/2145486/822921.PDF, der kan vi se at REC finansielle situasjon er slik:
- Gjeld på (57+110+30+25) = 222 musd
- Cash på 88 musd
- Frivillig ekstrabetaling til JV hvis man er hypp på 49% av kina-fabrikk istedet for eksisterende 15% = 169 musd
RECs nettogjeld er da: Gjeld - cash = 222 - 88 = ***134 MUSD***

Inntektene til REC i 2017 er 12 MUSD, noe som er (12/134) = 8.96% av nettogjelden.

Hvis man ser på hvor mye et typisk bond (selskapslån) koster i rente så er det kun ca 6.5%.
( Se http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201710/2145486.xml )

Siden REC klarer årlig å ha en større inntekt enn renten på 6.5%, så vil REC kunne betale både rente og avdrag på lånet sitt på 134 MUSD :)
Ergo: Null problem med refinansiering.

----------------------

I utregningen over har vi vært veldig nøkterne og kun sett på tall for 2017. Vi har IKKE tatt i betraktning / spekulert i den STERKT sannsynlige fremtidige muligheten at noen av de nedenforstående momentene vil inntreffe, som hver og en vil bidra positivt i RECs case:
- ekstrainntekt fra 15%+ eierandel i Kina-fabrikken
- refinansiering av gjeld med kinesisk lavrentes-lån
- jevnt økende etterspørsel etter polysilisium globalt
- sterkt økende etterspørsel etter silan som REC produserer
- ytterligere effektivisering ved RECs eksisterende fabrikker i Butte og MosesLake
- bortfall av langtidskontrakter som REC konkurrenter har levd godt på inntil det siste
- økende tendens til bruk av multiple leverandører for å sikre seg mot uforutsette leveransestopp.
- frafall av konkurrenter
- ekstraordinære inntekter fra nye JointVenture (med feks India eller SaudiArabia)
- redusering/bortfall av handelskrig tariff USA/Kina om noen år
- teknologiske gjennombrudd (den pågåenende FBR-C forskningen)

------

Det er ikke uforståelig med 18% siden bunn. Det skyldes:

1. BEDRIFTSØKONOMISK: Rec er kommet over i den fasen etter en tung investering (MosesLake+TianREC) der ROI snur til positivt
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e0/The_J-Curve_PE.png

2. FUNDAMENTALT: Sett bortifra den ene produsenten OCI som får subsidier i Kina, er REC kostnadsledende globalt (!) i et marked som presser på pris og øker i volum:
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/04/solar-power-renewables-international-energy-agency

3. TEKNISK: 5-årskilen bryter oppover
https://imgur.com/a/iudwO
Redigert 30.11.2017 kl 21:14
KevinDurant
30.11.2017 kl 21:15 8612

Thumbs up for questi, you nailed it!
Polygon
30.11.2017 kl 21:17 8583

@prasch

Du ser på tallene i dag, og tenker jo ikke framover! Og det virker som du glemmer at også cash-cost var en helt annen i 2014 enn den er nå. I en ganske sannsynlig framtid har REC de samme marginene på om et år eller to som de hadde i 2014, og at dermed Moses alene bidrar med $100mill+. Og i en slik fremtid, hvor altså REC har refinansiert det lille de da har av gjeld, og sannsynligvis fortsatt er den teknologisk ledende aktøren i en bransje med lysende fremtidsutsikter, hvorfor i all verden skal multippelen være kun 6,5? Det dobbelte vil fortsatt være nøkternt!

Og så velger du altså å ikke regne hjem noen fremtid for JV...
sindree
30.11.2017 kl 21:28 8581

Ja, man må sørge for å kunne matte før man uttaler seg. Dette med prosentregning er ikke lett. Men jeg setter pris på at prask stikker hodet frem. Vi trenger noen flere som kan fortelle AB at ikke alt handler om p/b. Når det er sagt er det masse som er feil i resonnementet til prask. For det første er ikke alt annet likt. Rec har en cashkost som er flere dollar lavere enn den var. Bare der er 40 til 60 mill usd ved full produksjon ved ml. Og så kommer jv med enda lavere kostpris, dvs ved vedvarende 16-17 usd per kg blir ebitda av rec sin andel rundt 100 mill usd (enda mer siden dette vil være topp kvalitet). Så hvis alt går i boks så snakker vi om 3x75 mill (og da gitter jeg ikke ta hensyn til regnefeilen til prask engang). Prask har rett i at ikke alt er i boks, og der er den relle forskjellen vår. Jeg tror at dette går veien. På pluss siden kan det være at polyprisene øker ytterligere, og på litt lenger sikt, utvidelese av jv.

Hva rec historisk har gitt av avkastning skjønner jeg ikke helt hva har med saken å gjøre (for å si det mildt). Det er ikke tvil om at rec har hatt det røft, men det er vel mest naturlig å forholde seg til dagens situasjon. At han ikke skjønner at rec har økt 18 % fra bunnen er vel også litt rart. I hvert fall når utgangspunktet hans i sommer var at polyprisene ikke kom til å stige og jv tilsynelatende går sin gang. Å titte så feil i krystallkula og ikke engang se feilen i ettertid sier jo sitt. Håper han ikke har shortet:-)
isdans
30.11.2017 kl 21:50 8494

Flott prasch at du i egne øyne er en fantastisk analytiker med dyp kunnskap. Da kan du kanskje svare meg på hvorfor flere DNB fond stille og rolig har kjøpt seg opp de siste ukene. DNB Teknologi har nå 2,99 %. Dette fondets analytikere har prestert 22 % årlig avkastning de siste syv årene og topper lista over alle fond (bare sjekk Finansportalen). Da har de sikkert puttet så mange millioner inn i REC for å tape penger for kundene sine og uten en tanke i hodet. Håper du kan ringe dine kollegaer i DNB og gi de litt voksenopplæring ;-)
AntonBerg
30.11.2017 kl 21:28 8392

@prasch

"Og nei - jeg tror ikke REC går konkurs!!"

Oi oi.... Preben begynner å bli optimist! En stor andel av markedet har brukt ordet "konkurs" opp og ned i mente, og her har vi den største pessimisten som ikke tror på noen konkurs (lenger, da du trodde på det i 2012). Det var også en gang du spådde REC ned til "bare" 1,40... da slang vi oss på flaggmeldingen din og kjørte den ned til 0,89. Vi kan prute vi også!

Om vi skal høre på deg, så burde jo aksjonærene bare avvikle REC og ta de smulene man får til 1,10 NOK. Det er ingen fremtid. Bare å gi opp. Kineserne kan bidra til miljøet, vi satser på olje. Så får vi selge teknologi og kapasitet til noen andre som kan tjene penger på det, mens vi er ute av solar for fremtiden. Til 1,10 NOK er jeg faktisk enig i at vi bør være finanshaier som tar over selskapet og selger unna eiendelene, for det tjener vi rått med penger på slik som da vi gjorde det med REC Solar... Spetalen hvor er du!!!!??? Vi trenger deg inn i REC Silicon igjen for å partere selskapet... eller aksjonærene for få opp mcap slik at vi unngår det.

REC er om dagen lagt ut for salg, husk det folkens.

Og Preben du kan le av meg... slik er det også når jeg skal spille poker med gutta. De ler av meg når vi begynner, for jeg vet knapt hva blinds er. Underveis i spillet får jeg høre hvor fantastisk flinke de er. Den ene skryter over den andre. Så spiller en seg tom å kjøper seg inn igjen i troen på sitt ego. Mot slutten av spillet er det overrasket over at jeg fortsatt henger med. Rent imponerende for dusten på hjørnet. I finalene er det jeg som prater mens de andre holder kjeft. Og når spillet er avsluttet er det jeg som ler. Å se guttas ansiktuttrykk er priceless. Da er vi ikke kompiser igjen på noen måneder.

Om vi begynner å gå nord for 1,20 i fremtiden Preben... så har du nå lagt lista på at REC ikke bør overstige 0,90 i fremtiden... du mener folk er heldige nå og bør ta gevinsten... men hvis vi stiger over 1,20 til tross for dine spådommer.... hvem av oss to er det som ler da? Hvordan skal du analysere REC i fremtiden om REC hever seg over 1,20 til høyere nivåer? Skal du stå på sidelinjen å surmule med 0,90 fortsatt? Skal du komme etter med oppjusterte analyser? En gang var du superbull på REC og spådde aksjekurser som var hinsides all fornuft fordi du var påvirket av markedet den gang, da aksjen falt lå du i etterkant på vei nedover inntil du en dag fant ut at du hadde fått nok. Da ble du pessimist. REC ble din nemesis; ditt hatobjekt. Nå analyserer du alltid REC ned i kjelleren uansett. Ikke et eneste lyspunkt. Overpriset til pålydende. Og du sier jeg ikke har peiling på aksjer.

Hva syns du om Hermansrud og Bertheussen? De kopierer jo klipp og lim herfra. Om jeg er på bærtur, er de på bærtur? Hvorfor er ikke dere enige om at REC skal ligge under krona? Og ja... du spådde 1,40... så kom jeg å sa 1,20, 1,00 og 0,80 for å utnytte ditt rop maksimalt. Så dette nivået er noe du ikke har spådd før etter det ble en realitet. Det er selvfølgelig å spå at man skal være på bunn når man allerede er kommet til bunns.

Men det som er bra Preben er at det er sunt å ha kritikere. Det er fint at en del av markedet baisser. Det er veldig nyttig.

Tenk hvor langt nede aksjekursen hadde vært om det ikke var for at sjokolademannen var den eneste som kunne si noe saklig og positivt om REC!
Redigert 30.11.2017 kl 21:33
Sa2ri
30.11.2017 kl 21:51 8547

Her var det mye rart og ikke minst selvforherligende uttalelser (som vanlig).

"Det var også en gang du spådde REC ned til "bare" 1,40... da slang vi oss på flaggmeldingen din og kjørte den ned til 0,89. Vi kan prute vi også!"

"Tenk hvor langt nede aksjekursen hadde vært om det ikke var for at sjokolademannen var den eneste som kunne si noe saklig og positivt om REC!"

Så det du sier er at du ene og alene både har snakket kursen ned, og opp etterpå?! Virkelig litt av en markedsmakt du har. Kanskje du skal være deg litt mer bevist på denne (markedsmakten) dersom det du hevder er korrekt for man kan jo fort mistenke at det du driver med er markedsmanipulasjon, dette når du i ene øyeblikket oppfordrer forlk til å kjøpe for så å snu deg rundt og "prate" aksjen ned for du skal ha rabatt. Samtidig har du klaget over at de som burde ha interesse for aksjen (traderne) er blitt borte og at aksjen er teknisk ødelagt. Og, det har, i følge deg heller ikke vært noen risiko ved å kjøpe på omtrent alle nivåer siden 1,40?? Mange av dine disipler har nok tapt en god del på å følge dine anbefalinger så langt i 2017. Så kan man også spørre: hvem har skylden for at aksjen er "død" fra et traderperspektiv dersom man tillegger deg det faktum at du har "gruset" aksjen til 0,89?

At en analytiker gidder å stikke hodet frem og diskuterer caset REC er bra, og det skal vi sette pris på. Synd derimot at prasch ikke deler noe fra egen analyse slik at dette kan sammenlignes med det vi vet andre har sagt etter 3Q17. At du mener at ".....Hermansrud og Bertheussen? De kopierer jo klipp og lim herfra." er vel en sannhet med modifikajsoner. Skulle mene at begge disse har egne ressurser, informasjon og regneark som understøtter det synet de tilkjennegir om aksjen REC. Hermanrud har ikke sett på REC på lenge (så vidt jeg vet), mens Bertheussen jo kom med en analyse etter 3Q17. Vi får vi se hva de sier ved neste korsvei (påstått klipp og lim eller ei).
questi
30.11.2017 kl 22:04 8501

*hehe* Om ikke stor markedsmakt i kroner og ører (hvem er han mystiske duden som setter sperrer mot nedsalg på både 5 og 7 mill hver dag??) .. så markedsmakt/balanse i form av propaganda/info :) Propaganda er like så viktig som kuler og krutt fant folk ut :)

En ting som jeg er helt sikker på AB for å være trendstarter var å binde REC kursen til PVInsight :)
Før han begynte med det fulgte REC kursen en stund olje-kursen (siden folk mente at solar konkurrerer mot olje i produksjonen av elektrisiktet) :)

Og så hadde man den kostelige 'Solen sprekker' episoden :D Jeg har ikke fulle oversikten om hvorfor ting skjedde den dagen da det skjedde.. men ca 5 minutter etter AB la opp innlegget om "Å NEEEI solen sprekker" falt rec med 10% på 100 mill volum eller noe :D helt uten grunn :D

Det kaller jeg markedsmakt!! :D
Solen sprekker.. og det første traderne tenker på da er å selge REC *hahaahaha* :P
Redigert 30.11.2017 kl 22:23
sindree
30.11.2017 kl 21:28 8356

Ja, man må sørge for å kunne matte før man uttaler seg. Dette med prosentregning er ikke lett. Men jeg setter pris på at prask stikker hodet frem. Vi trenger noen flere som kan fortelle AB at ikke alt handler om p/b. Når det er sagt er det masse som er feil i resonnementet til prask. For det første er ikke alt annet likt. Rec har en cashkost som er flere dollar lavere enn den var. Bare der er 40 til 60 mill usd ved full produksjon ved ml. Og så kommer jv med enda lavere kostpris, dvs ved vedvarende 16-17 usd per kg blir ebitda av rec sin andel rundt 100 mill usd (enda mer siden dette vil være topp kvalitet). Så hvis alt går i boks så snakker vi om 3x75 mill (og da gitter jeg ikke ta hensyn til regnefeilen til prask engang). Prask har rett i at ikke alt er i boks, og der er den relle forskjellen vår. Jeg tror at dette går veien. På pluss siden kan det være at polyprisene øker ytterligere, og på litt lenger sikt, utvidelese av jv.

Hva rec historisk har gitt av avkastning skjønner jeg ikke helt hva har med saken å gjøre (for å si det mildt). Det er ikke tvil om at rec har hatt det røft, men det er vel mest naturlig å forholde seg til dagens situasjon. At han ikke skjønner at rec har økt 18 % fra bunnen er vel også litt rart. I hvert fall når utgangspunktet hans i sommer var at polyprisene ikke kom til å stige og jv tilsynelatende går sin gang. Å titte så feil i krystallkula og ikke engang se feilen i ettertid sier jo sitt. Håper han ikke har shortet:-)
AntonBerg
30.11.2017 kl 22:18 8247

Jeg syns det er mer morsomt å krangle med Preben enn å krangle med dere andre intetsigende surpomps lasaroner over her. Og når Preben først titter innom forumet så er det jo meg han vil sende noen stikk. Det er helt i orden. Det er flott han er dundrende uenig med meg. Jeg skulle ønske flere analytikere var like sporty som Preben. Jeg har ingenting i mot Preben. Dette er som å diskutere fotball. Da prater man skit og harselerer med hverandre. Nå var jeg NidarBerg. Fra før av har jeg ikke peiling på aksjer. Det er god underholdning. Så leser da ikke Preben REC-trådene kun for morro skyld heller. Det er en kilde til informasjon. Preben fokuserer da ikke på meg uten grunn om jeg var en fjert i havet. Også Hermansrud og Bertheussen titter innom. Det er da også fint at de gjør det. Det er ingenting galt med at Hermansrud lærte om "processing trade" fra diskusjonen EysteinH og jeg hadde. Vi var de ENESTE to som fikk med oss dette, mens resten av dere var i full panikk med å skrelle vekk aksjeverdiene deres. Analysene som SWE har hatt er generelt nært opp til det jeg har prediket. Så om folk syns jeg er tullete, så må SWE også være like tullete i sine analyser.

Og nei sa2ri, at man fokuserer på det tekniske og bruker baissernes egne argumenter mot dem er ikke markedmanipulasjon. De som først sier A også må ta konsekvensene å si B. Jeg er ganske tydelig med begrunnelsene jeg gir for om noe skal opp eller ned. Jeg snakker alltid fra levra. Hva jeg velger å snakke om enten fundamental eller teknisk er min sak. Dette er et diskusjonsforum og jeg kan mene hva pokker jeg vil i likhet med deg. Jeg forsøker ikke å sensurere deg, men du tror du er en del av sensurpolitiet.

Og sindree, nei alt handler ikke om P/B men det er et verktøy 99,99 % bør begynne å følge litt med på.

Det hadde også vært ganske useriøst om jeg utelukkende bare skulle si ting som er positivt og ikke si noe om det negative. Tradere er en stor negativ greie man må medregne. I 2017 har jeg også vært på lag med shorterne. Det er de jeg har vektlagt mest når jeg har ropt 1,20, 1,00 og 0,80. Vi bunnet på 0,89 så det var ikke så dum prioritering.
Redigert 30.11.2017 kl 22:20
KevinDurant
30.11.2017 kl 23:31 8331

Do you guys know what happened to 'meglerandel' in Netfonds?
Arha
30.11.2017 kl 23:54 8315

New rules from last monday on Oslo Stock Exchange. No info regarding buyers and sellers will be given.
Redigert 30.11.2017 kl 23:54
AntonBerg
01.12.2017 kl 08:10 7899

@questi

Å linke REC-kursen opp mot PVinsights kom etter vi beklageligvis fokuserte litt for mye på det i sin tid. Dette er noe jeg angrer bitter på at vi gjorde og førte til at noen tall som egentlig ikke betyr så mye fra uke til uke brått fikk veldig stor innflytelse på aksjekursen. Men ja, det var også meningsløst at REC-aksjen skulle følge oljen. Ihvertfall når tallene er negative har REC falt. Når tallene er positive har REC ikke steget tilsvarende som når det har falt. Spotprisen som PVinsights generer er et analytikerestimat og ikke en markedspris. Den er veldig unøyaktig og bør tas med en klype salt. Det er mer langsiktige trenden som er av interesse. Og som all statestikk er dette gjennomsnittstall. Skal man bli klokere må man ha tilgang til underlagstallene. Uten dem blir det ganske overfladisk. Fokuset på PVinsights er kanskje min største feil. Traderne fikk noe å gamble på hver mandag (Bloomberg) og onsdag (PVinsights). Merkverdig er at ingen brydde seg særlig om EnergyTrend når de først var i gang. Dette er tradere i et nøtteskall.

Og den saken om at solen delte seg i to og REC-aksjen krakket. Priceless! Da lo jeg så jeg ramlet av stolen.

I går hadde jeg et innlegg om kurstarget på 1,25-1,35 på kort sikt. Noen minutter senere stupte aksjekursen brått da motstanderne måtte forsvare og kompensere med en motreaksjon for et positivt syn og vi havnet på 1,11.
Redigert 01.12.2017 kl 08:14
sindree
01.12.2017 kl 08:26 7844

AB,

Jeg hører du sier at du ikke kun ser på p/b, men hvorfor da ikke si noe om hva du tror om de andre faktorene mange bruker? For eksempel earnings. En eps på 5-10% bør i utgangspunktet være kravet for å forsvare en hvilken som helst aksjekurs. Mindre enn det så blir det håp om fremtidig vekst. Det er helt greit, jeg har stor tro på det, men det er åpenbart at aksjen da er mer spekulativ..

For øvrig forundrer det meg litt at du ikke svarer prask med et eneste saklig argument. Bare bøtter og spann av svada...
Sa2ri
01.12.2017 kl 08:39 8042

@sindree:

"For øvrig forundrer det meg litt at du ikke svarer prask med et eneste saklig argument. Bare bøtter og spann av svada..."

Spot on! God helg.
Tom Tank
01.12.2017 kl 09:00 7958

Sjokkeladegutten har Rec-kunnskaper som langt overgår de aller flest analytikere, om ikke alle.
Sjokkeladegutten har i tillegg et voldsomt behov for å forsvare alt ved caset, inkludert ledelsen.
Forsåvidt greit nok for meg.

Det som ikke er like greit er at Sjokkeladegutten benytter hersketeknikker i enhver diskusjon og i svar til andre.
Sjokkeladegutten tror i tillegg han klarer å diktere kursen og at alt han skriver rått blir konsumert hos andre analytikere.
Han tror faktisk fremdeles at han påvirket kursen da han skrev et ironisk innlegg om at solen ville svikte!

Fakta er at Sjokkeladegutten kontinuerlig er på bærtur, har null komma null innvirkning på kursen og har et altfor positivt syn på caset!

Ja, jeg benyttet her Sjokkeladegutten som navn for å vise hersketeknikk i praksis.
huffa
01.12.2017 kl 09:06 7724

AB er meget ordrik - blir noe usikker på hvilken side han er. Av og til virker som "intiligent baising
det han skriver
Tror ikke han vet det selv.

Huff, huff
AntonBerg
01.12.2017 kl 09:54 7591

@sindree

Jeg trekker frem EBITDA som for REC har vært positiv siden 4Q16. Fra perioden 3Q15 måtte vi pga Kina-tariffen påregne negativ EBITDA i en omstillingsfase fra Kina til ROW. Jeg estimerte på forhånd at det ville ta 7 kvartaler. Per 4Q16 demonstrete REC at de i stor grad vellykket hadde klart å omstille seg og returnerte til blått. Undertiden sa jeg også at det var TTs strategi å da ut det blodrøde i 2016, og så gradvis forbedre tallene i 2017 og 2018 for å få en positiv utviklingskurve. For 2017 estimerte jeg at REC ville få en positiv EBITDA på 12-16 MUSD som main case. Per 3Q17 demonstrerte REC at de er i rute for å få en EBITDA på omlag 14-16 MUSD. Driftsmessig går dagens REC derfor med overskudd.

Kjære Preben er derimot mer opptatt av EBIT. I REC er ikke EBIT et spesielt godt verktøy for å måle virksomheten. Historisk har REC også foretatt store avskrivninger og nedskrivninger som har generert blodrøde tall. REC er et selskap med ganske høy CapEx som gir høy assetsverdi i starten som så skal følge en ganske så heftig nedskrivningsplan. Det meste av de røde tallene her er altså noe vi kan regne på når vi foretar en investering i Moses Lake til 10 mrd kroner i 2010. Undertiden har REC årlig brukt CapEx til å oppgradere anlegget som generer enda mer i skrive ned. Dette er videre en verdi som er av interesse dersom du eier aksjen fra 2010 til 2030. Det er en verdi av interesse for revisorer og skattejurister for hva skattegrunnlaget skal være. Du blir lite klok på RECs drift om du skal sitte å lese EBIT-tall fremover. Men i dag vil REC skrive ned omlag 19 MUSD i kvartalet uten ekstraordinære poster.

Siden Preben sverger til EBIT vil han måtte være blodrød i sin vurdering, og siden jeg sverger til EBITDA så har jeg et mer positiv syn. For alle som er tradere er EBIT total irrelevant da det blir et for langsiktig mål på lønnsomhet. De fleste av oss er opptatt av her og nå. REC er lønnsom i 2017. REC blir mer lønnsom i 2018. Da peker pilene oppover.

...........................................

@sindree/sa2ri

Jeg har diskutert flere ganger med prasch. Han responderer på det jeg skriver daglig på forumet. Det er nok saklig argumentasjon der. Hva jeg vil og ikke vil skrive er helt opp til meg selv å avgjøre.

....................................

@tomtank

Mitt kunnskapsnivå er et minimum. Jeg er kun en debattant på et forum som diskuterer på lik linje med alle andre som amatør. At folk syns jeg kan mye er ikke mitt problem.

Du påstår at jeg bruker hersketeknikker. På hvilken måte bruker jeg hersketeknikker når jeg er opptatt av å diskutere og svare alle? Er jeg eksluderende når jeg syns at både store og små, folk med mye og lite kunnskap er velkomne til å delta i diskusjonen? Eller hva med all den tid jeg har diskutert med "spammerne" hvor andre har sagt at jeg bør droppe å diskutere med dem. Når det blir stille her oppfordrer jeg folk til å bidra til diskusjonen. Jeg diskuterer knapt med dem som er enig med meg, og diskuterer stort sett med de som er uenige. Det er da hensikten med et diskusjonsforum. At jeg kan være irriterende for folk som er dårlig på å argumentere er ditt eget problem, ikke mitt. Dette er heller ikke et supperåd hvor flertallet har rett bare fordi mange synser det samme.

Jeg utfordrer folk og får folk til å tenke igjennom sine synspunkter. Ta f.eks. diskusjonen om i hvilken grad man burde forvente en selskapsmelding om bekreftet vellykket oppstart av FBR-reaktoren. Alle synser det samme og skaper forventninger som de mest sannsynlig blir skuffet over. Og som atestisk høysteprest i kjerka så banner jeg høylytt til forsamlingen om at de må ha som utgangspunkt at de får informasjon fire ganger i året. At det ikke trenger å komme noen selskapsmelding. En dude tar så kontakt med IR og får samme beskjed - neste planlagte selskapsinformasjon kommer ved 4Q. Folks "fantasier" om hva de har krav på av informasjon blir da korrigert til et sunnere og mer realistisk nivå. De som deltok i diskusjonen lærte noe.

Jeg deltar i diskusjonen på lik linje som dere sindree, sa2ri og tomtank. Jeg har aldri påstått at det jeg sier er fasitsvarene. Jeg sier det jeg mener. Jeg har snakket bullshit i alle år og det er ikke mitt problem at så mange gidder å lese hva jeg skriver. Jeg er fornøyd om jeg har 1 person å snakke med. Daglig snakker jeg likevel med en god del av dere samtidig i paralelle diskusjoner. Folk som er enige og folk som er uenige. Dette er ikke en fuckings popularitetskonkurranse. Dere tre kan irritere dere grønn på meg. Det er forsatt totalt irrelevant. I mangel av egen argumentasjon kan dere gjerne angripe min person, men AB er ikke en ticker på OSE. Da sporer dere av når dere går tom for egne argumenter omkring REC og heller ender opp med å snakke om meg. Det har en god del andre forsøkt tidligere. Jeg har hørt alt sammen noen hundre ganger før.

Når jeg spår 0,80 syns jeg ikke at man kan si at jeg har altfor positivt syn på caset.

Jeg har ikke problemer med å bli kalt sjokoladegutten eller andre ting. Du må gjerne være mer kreativ. Men aller helst bør du bruke tiden på å skrive om REC og argumentere for og imot med andre som klarer å argumentere om REC. Så må du tåle at folk er enig/uenig med deg om du vil ha en god diskusjon ut av det. Å snakke om meg er waste of time.

Og hvor mye hadde dere tre visst om REC om dere ikke hadde fått servert masse informasjon på dette forumet? Er dere ikke glad i å kunne få informasjon om REC? Er det hersketeknikk fra min side at jeg utstyrer dere med kunnskap om REC og solar, eller gjør det dere sterkere til å navigere i markedet? Er det negativt at jeg ripper opp i fastlåst tankegang og synsing hos folk, slik at folk får øynene opp for andre ting å ta med i vurderingen? Ja, det er irriterende for alle som vil ha et fastlåst og forutsigbart tradingsystem hvor alle gjør det de får beskjed om. Der er jeg rusk i maskeriet. Jeg deler REC-kunnskaper med alle dere slik at dere blir sterkere. Det er ikke å bruke hersketeknikk!
sindree
01.12.2017 kl 10:23 7704

Ok AB,

Nå begynner det å ligne noe. Men likevel. På dagens kurs, som jeg har nevnt før, gir earnings (selv med utgangspunkt i Ebitda) en eps på ca 5 %. Altså ikke noe særlig å hoppe i taket for. Altså, hvis man mener rec er lavt priset i dag så må det være pga at man tror fremtiden vil bli bedre. Og der er det mange argumenter. I tillegg til solenergi rent økonomisk har et enormt vekstpotensiale, så er det også en del politikk i bildet. Fortsatt motstand i USA, men USA blir mindre og mindre viktig for veksten. Veksten kommer i ABSOLUTT ALLE andre regioner. Sånn jeg ser det vil derfor markedet være rimelig stramt langt frem i tid. I likhet med deg, med stadig mer effektiv bruk av polysil, så tror jeg detet kan føre til at rec kan få ytterligere økt inntjening pga at de rett og slett får enda mer for polysilen sin. I tillegg kommer silianegassen da..

Til slutt, selskapet er priset til nesten 3 milliarder (nettoverdi). Du må slutte å snakke om at det er konkurspris, det virker bare dumt. Det ødelegger rett og slett for de andre synspunktene dine.
AntonBerg
01.12.2017 kl 10:14 7525

Å nå kommer analysene løpende etter meg.

Solar PV 2018: Installs of 111 GW, a polysilicon factory boom and ...
pv magazine International-1 hour ago
On the back of high solar PV installs, which will smash records this year at just under 100 GW, BNEF's optimistic demand forecasts place growth at 111 GW in 2018, rising to 121 GW in 2019. It further sees a polysilicon factory boom, with production 10% up on 2017; and module prices dropping to as low as ...
https://www.pv-magazine.com/2017/11/30/solar-pv-2018-installs-of-111-gw-a-polysilicon-factory-boom-and-0-30w-for-modules (linken fungerer ikke i øyeblikket)

https://www.pv-magazine.com/2017/12/01/solar-pv-2018-installs-of-111-gw-a-polysilicon-factory-boom-and-0-30w-for-modules-2/


..........................

huffa

Jeg har null problemer med å spise tradere til lunsj.
Redigert 01.12.2017 kl 10:16
AntonBerg
01.12.2017 kl 10:38 7455

sindree
I dag kl 10:23
14
Rapportér
Ok AB,

Nå begynner det å ligne noe. Men likevel. På dagens kurs, som jeg har nevnt før, gir earnings (selv med utgangspunkt i Ebitda) en eps på ca 5 %. Altså ikke noe særlig å hoppe i taket for. Altså, hvis man mener rec er lavt priset i dag så må det være pga at man tror fremtiden vil bli bedre. Og der er det mange argumenter. I tillegg til solenergi rent økonomisk har et enormt vekstpotensiale, så er det også en del politikk i bildet. Fortsatt motstand i USA, men USA blir mindre og mindre viktig for veksten. Veksten kommer i ABSOLUTT ALLE andre regioner. Sånn jeg ser det vil derfor markedet være rimelig stramt langt frem i tid. I likhet med deg, med stadig mer effektiv bruk av polysil, så tror jeg detet kan føre til at rec kan få ytterligere økt inntjening pga at de rett og slett får enda mer for polysilen sin. I tillegg kommer silianegassen da..

Til slutt, selskapet er priset til nesten 3 milliarder (nettoverdi). Du må slutte å snakke om at det er konkurspris, det virker bare dumt. Det ødelegger rett og slett for de andre synspunktene dine.

.................................

Om du har 10 mrd kroner i leiligheter, omlag 3 mrk kroner i gjeld og leieinntekter som gir en "rente" på 5 %. Skal du da prise selskapet basert kun på leieinntektene? Skal du selge vekk andeler eller hele leiligheter til andre med renta inkludert for bare 30-40 % av verdien til en annen?

USA er ikke et så viktig marked. Hvorfor fokuserer du ikke heller på alle de andre markedene? Kina kompenserer for hver GW som bortfaller i USA. Nå kan du lese BNEF og Bernreuter som viser at veksten også i år blir eksplosiv. Veksten forsetter i 2018. Og i USA blir det neppe så dramatisk som skeptikerne først ville ha det til. I hvilken grad setter du deg inn i tallene i USA før du krisemaksimerer?

REC er priset 0,10 over pålydende verdi. REC er priset betydelig under bok målt både i forhold til total assets og shareholder's equity. Risikoen for den gjelden som er er ikke spesielt stor, selv om risikoen har blitt hausset opp og støynivået har vært betydelig. Husk at aksjekursen også har vært høyere på dårligere grunnlag enn i dag, mener du markedet var på bærtur da? Er det teknisk eller fundamental som er veiledende i REC? Er det shorterne du skal vektlegge mest for å få rett svar i fremtiden? Hva sier du dersom aksjekursen begynner å stige? Skal du da fortsatt mene at aksjen hører hjemme rundt pålydende.

At selskapet prises til 3 milliarder reflekterer at markedet tror at REC vil misligholde gjelden og havne i en insolvensprosess hvor eiendelene vil bli solgt på brannsalg for en betydelig lavere verdi enn bokførte verdier. Markedet beststrider de verdier som REC og selskapets revisor KPMG oppgir i sine kvartals- og årsresultater. Temaene "konkurs" og "emisjon" har vært drivkraften for mye av kursfallet og at fryktindeksen i aksjen har gått i taket.

Faktum er at dersom vi faktisk skulle gå igjennom en konkurs så kan vi regne med å få mer enn dagens markedsverdi tilbake. Sannsynligheten for at REC misligholder BOND2018 Convertiblen er nesten lik null. Risikoen markedet beregner er betydelig overdrevet. De scenarioene man har operert med i lang tid vil ikke inntreffe. I steden vil ting løse seg ganske så greit.

--------------------------------------

Markedet segmenterer. Polysilikon er ikke bare polysilikon. Det er PolySi og MonoSi, det er 6N, 9N og 11N. Det er FBR og Siemens-chunks og UMG. Det er billigprodusenter og dyre produsenter. Det er miljøvennlig, og ikke fullt så miljøvennlig. Det er god kvalitetsmoduler og dårlig kvalitet. Det er low end og high end effektivitet. Det er diamond wiring. Det er automatisering. De fleste av dere tror polysilikon er polysilion og at PVinsights gir markedspris. Så lenge de fleste av dere operer sånn vil de fleste av dere ende med å ta feil.

REC er med FBR-B i en svært god posisjon for markedet fremover. FBR semi-grade granules er et produkt som overgår eksisterende produkter. Det vil da markedsandeler i både semi og solar. Markedsandelene begrenses kun i forhold til vår kapasitet. Jo raskere vi bygger mer FBR-B kapasitet jo større markedsandeler vil vi få på bekostning av Siemens.
Redigert 01.12.2017 kl 10:50
heoks
01.12.2017 kl 10:58 7381

Jeg tenker som så at det får være rom for begge sider når man debatterer. Selv har jeg lite å bidra med når det gjelder kunnskap om REC, men jeg leser de fleste innlegg som kommer her. At Anton slår seg litt på brystet og demonstrerer et høyt kunnskapsnivå, finner jeg underholdende og ser ikke noe grunn til å ta han i luggen for det. Det er helt innenfor. Samtidig er det greit å lese Prebens bekmørke innlegg hva kursen angår. Han skriver også stort sett saklig og er med på å sette litt sting i det hele. Takker til alle jeg for de innlegg som er med på å øke mitt kunnskapsnivå. Spennende tider kommer...(håper jeg)
questi
01.12.2017 kl 12:35 7229

Litium-batteriene er litt dyre å produsere...
DETTE vil være fremtiden :) forøyeblikket beskyttet militærteknologi men.. den dagen denne eller andre billigbatterier kommersialiseres vil sol danke ut alle andre energiformer :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon%E2%80%93air_battery

Luft + sand = batteri :P
AntonBerg
01.12.2017 kl 13:08 7185

Man kan bli sjøsyk av denne uendelig bevegelsen mellom 1,10 og 1,15. La oss høre på de som er negative å dra til 0,85! Det er jo opplest og vedtatt at REC er overpriset på 1,15. Da skal man jo umulig over det punktet noensinne i fremtiden.
Odi.1
01.12.2017 kl 13:27 7136

Ingen må selge, viktig!
Ingen må kjøpe! Like viktig...

Dette med REC er kun en Shorte lek fra morgen til kveld.

Sitt rolig å vent til de hyggelige meldingen kommer, da ordner alt seg !
questi
01.12.2017 kl 13:33 7324

Er jo lov å kjøpe, hvis man ikke selger med tap da :)
jeg kjøper fast hver måned med 80% av nettolønna mi jeg :) alt under 2 er superbillig :) som å ha i banken med 50% rente i løpet av noen få år :)
bel68
01.12.2017 kl 13:33 7102

Spot on Odi.1 det er nada volum no ,dem ligger bare å selger til og kjøper til seg selv plutselig sprekker bobla da blir det moro ,Stray long in Rec .........
Odi.1
01.12.2017 kl 13:46 7088

9,1 mill aksjer omsatt på en Fredag er nesten Julaften for SHORT dette :))
AntonBerg
01.12.2017 kl 13:51 7294

Kan vi ikke ha et siste rykk til 0,80 før jul? Jeg er klar!
AdrianR
01.12.2017 kl 13:52 7299

Har du ikke hatt nok tid til å akkumulere aksjer på lav kurs? :)
AntonBerg
01.12.2017 kl 14:06 7294

@Adrian

Nå må du høre på prasch "REC har gått ca.18% siden bunnen (helt uforståelig) - vær ytterst takknemlig og ta gevinst."

Nå er det 24,000 til salgs på 1,129... kjøper er på 1,127... folk krangler om fuckings 72 kr. Siste omsetning var 2 aksjer til 2 kr. Det er klart man ikke bør ta en risiko på 72 kr.


Nå kommer det endelig litt volumposter til salgs.
Redigert 01.12.2017 kl 14:08
Odi.1
01.12.2017 kl 14:09 7287

Rart at de ikke ser at det er "verre" spåkoneaktig å tippe 1,4 og havne på 0,89 ØRE?

elle...
Redigert 01.12.2017 kl 14:29
sindree
01.12.2017 kl 15:49 6843

Det er rart at shorterne ser ut til å dekke seg inn på dette nivået. Oppgangen på 18% er uforståelig. Likevel begynner marshall å dekke seg inn. Senest i går med flere millioner aksjer...
Odi.1
01.12.2017 kl 16:07 6809

Truckene kjører Zikk-Zakk skytteltrafikk ved Tian-Rec, Tror Jag no
AntonBerg
01.12.2017 kl 16:17 6823

Hvorfor i all verden dekket shorterne seg ikke inn under krona? Går vi over 1,20-1,25 så er mange synlige shortposisjoner i minus.
sindree
02.12.2017 kl 10:30 6346

Sunsir er videre opp i dag. Og Prask skjønner fortsatt ikke at rec har steget i høst? Sjansene for emisjon er nå nede i null (hvis det ikke går til helvete med jv finansiering da). Og Prask skjønner fortsatt ingenting. Og ser fortsatt ingen oppside i ett 'blue sky' scenario. Det er greit å tro at markedet, storpolitikk og/eller jv går til helvete, men å ikke endret endret standpunkt i det hele tatt, gitt den massive innstramningen i markedet som vi har sett og den videre veksten alle nyere estimater 2018-2010 nå viser (selv om mer effektiv bruk av polysil gjør at veksten i polysil blir mindre), er nå litt 'rart'...
Odi.1
02.12.2017 kl 14:14 6401

Får ikke Sunsirs opp å gå på den gamle linken, er det en NY?

Forstår godt de analytikeren som mener at det ikke er penger til alle bond, men nå er det nå en gang slik at
ledelsen har forklart bokstavelig hva som skal skje med dette når tiden er inne.
Bond mai18 er det kontanter til, September bond skal de mye til at en ikke får flyttet på, eller refinansiert med det som
finnes av aktiva i REC. Mye Skjær i sjøen som må komme de neste 3 Q om dette ikke er i Box.
( " REC har ingen mål om å være gjeldfri, men ha en sun og god balanse " ) ref: LEDELSEN I REC
Hva er det disse analytikeren ikke forstår av det, uten å bruke dette til å manipulere, noe som igjen viser hvilket nivå, og agenda de har ?

Spenningen nå er om vi er over en milliard i kontanter ved end q4. I think wee are klose
Redigert 02.12.2017 kl 14:21
Jerome Kerviel
02.12.2017 kl 23:47 6079

@sindree 10:30

"It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!" Upton Sinclair
Odi.1
04.12.2017 kl 13:06 5243

Blir Ustoppelig i KINA polisilicon prisene...., en ørliten dupp kan forventes i q1-q2 2018, men det er betydlig med delte meninger om dette.
Uansett har REC Silicon margin, og Tian-Rec vil ha en ENORM margin i forhold til dagens pris.

https://www.google.no/search?q=sunsirs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinuN_PpfDXAhUBG5oKHappBFYQ_AUICygC&biw=1093&bih=494#imgrc=cSTP7AHyDjGwCM:
Ekornesen
05.12.2017 kl 09:35 5097

shorten legger press på kursen uten at det reflekterer noe fundamentalt. Fin anledning til å kjøpe seg opp nå på morgenkvisten.

REC er så underpriset at det i beste fall er svært risikofylt og selge seg ut på så lave nivåer. Vi er i siste del av Q4, og jeg vil tro det blir det beste kvartalet i 2017. Shorten vil du skal tro noe annet.
XL11
05.12.2017 kl 10:04 5000

Der vibrerte det i lomma gitt, så Rec gikk altså helt ned til 1.085 igjen og jeg er plutselig aksjonær igjen!
Snur nok nå, ja. :-)
Ekornesen
05.12.2017 kl 10:07 4991

Gratulerer!
XL11
05.12.2017 kl 10:15 4966

Takk!
Oppover på SunSirs også, så det er større sjanse for at jula blir avlyst enn at jeg vil tape penger med denne inngangen.
anderix
05.12.2017 kl 10:49 4876

Skal vi seriøst ned mot kronen nok en gang. Ja, ja da må jeg vel skrape sammen litt kapital og kjøpe litt mer da;-)
mr Nelson
05.12.2017 kl 22:06 4402

Stille her i dag
bean
06.12.2017 kl 06:38 4213

Alltid stille når Preben får rett ...
mr Nelson
06.12.2017 kl 08:43 4086

REC kommer den, Julegavene i år blir billige REC aksjer.
Preben_
06.12.2017 kl 08:54 4061

Litt mer ned så er jeg med igjen!
spanjolen
06.12.2017 kl 13:24 3777

Ja da er vi nede på 1.05. Ender kursen under dette nivået idag så er sannsynligheten for videre nedgang stor desverre. Ser man på volum så er det veldig lavt de siste ukene. Null interesse. Da vil kursen falle. Tror jeg heller bruker kapitalen som bar avsatt til å øke beholdningen rundt 1.2 til julegaver:-)
økon
06.12.2017 kl 14:07 3636

Det er en serie med nedsalg, hvorav et gjerne litt større, som fører kursen trinn for trinn nedover. Dette er antakelig en investering for å få ned kursen før et større angrep settes inn når det kommer en eller annen melding. Mye kan tolkes negativt, og det kommer til å bli gjort i fullt monn.

Uansett er det en stor short som skal dekkes inn, og som det er skrevet i utallige innlegg her: Dette er gambling på høyt nivå. Vi som venter på oppgang må ikke la oss skremme! Ikke sett stop loss!
Preben_
06.12.2017 kl 16:58 3029

Tja, ennå litt mer ned så er jeg med igjen!
fahr
06.12.2017 kl 14:31 3378

Fyller på litt mere,Er det bare short aksjer som drar denna ned,det kan da ikke væra folk med noen særlig fortjenste på detta nivået.
Odi.1
06.12.2017 kl 14:31 3376

De få oppturene som har vert er det større volum på, så dette er nok pjur Short forsøk fra de som sitter i klisteret.
Selvsagt noen tradere som kjøper og selger .Lite og ubetydelig volum, noe som er gull for long posisjon.
Det er ett Mareritt for Short til lenger ned handelen kommer, der er det tørt som i Sahara på en Sommerdag!

Ikke la seg lokke til å selge, Desperasjonen får Short ta seg av :)

Last REC for Long!
Redigert 06.12.2017 kl 14:32
questi
06.12.2017 kl 14:41 3484

Dessverre tror jeg den stiger igjen før lønna mi kommer :(
anderix
06.12.2017 kl 14:48 3303

Da er overføringen igangsatt, tar dessverre noen timer (forskjellige banker) håper jeg rekker en slump før den stiger for mye igjen. Her er det bare å fylle på tenker jeg.
anderix
06.12.2017 kl 14:53 3292

Noen hørt fra Anton i det siste? Merkelig stille. Har han snappet opp noen dårlige nyheter som han ikke vil dele;-)
granbu
06.12.2017 kl 15:29 3332

Anton er nok bare skamfull etter å ha hausset kraftig den siste tiden.
AdrianR
06.12.2017 kl 18:01 2856

Han har nok bare tatt seg en ferietur. Ingenting er bedre enn sol og varme i for eksempel Montenegro eller Monaco, sammenlignet med det været vi får servert her.

Spennende å se på 71-dagers grafen for REC nå.
fahr
06.12.2017 kl 20:48 2580

Anton har sikkert mye å gjøre på sjokolade/marsipan fabrikken sin føre jul.Ja dere veit åssen det er.Men litt merkelig at han ikke tar seg tid.Går vi under krona nå,Har nå 2/3 av det jeg skal ha etter første kjøp i november og andre kjøp i dag.Detta må bare gå veien nå( håper jeg snitt 1,048)
anderix
06.12.2017 kl 15:47 3117

Rakk det, pengene tikket inn og jeg har lastet opp med litt flere aksjer. Nice!
Odi.1
06.12.2017 kl 15:56 3095

antån han mange tunger, åps åps....
Larsson
06.12.2017 kl 19:55 2684

Ok, nu tycker jag den fallit oroväckande lågt.... borde inte vara här nere.

Är det nåt på gång, tex emission, produktionsproblem i Kina eller ytterligare nedstängning i USA?
Lollo
06.12.2017 kl 20:27 2531

Enkelt. Det er 300 mill shortaksjer. Små muligheter til å dekke seg inn uten store tap. Flere meglerhus er involvert på vegne av sine kunder. Kjøper og selger til hverandre. Ingen panikk lenger når aksjen synker slik det var for en tid siden. Sil prisene er gode og Kinaeventyret ser ut til å gå greit. Tolmodighet kjære venner, dette går greit.
coldman
06.12.2017 kl 22:17 2429

Lollo: Ja for du tror en inndekning skjer brått og plutselig? Herregud, de dekker selvfølgelig inn i det skjulte med volumer som ikke påvirker kursen. Når de først tør å ta sjansen på å shorte, så vet de også veldig glimrende hvordan de skal dekke seg inn uten å påvirke markedet. Så slapp av.
Du, Lollo, burde heller fokusere på HVORFOR REC er det riktige å gå All-in i nå?
HVA er det som skal tilsi kurs-stigning her?

Kjør på med argumenter FOR kurs-stigning!
Lollo
06.12.2017 kl 22:39 2381

Argumentasjonen for hvor underpriset Rec aksjen er overlater jeg til Anton Berg.
Solerbra
07.12.2017 kl 14:36 1452

Skjult og lurt eller åpent, så er det uansett noen som må selge disse 300 mill. aksjene. Hvem skulle det være? Og kommer det gode nyheter, så blir det vel ganske vanskelig.
Plutoen
06.12.2017 kl 21:55 2381

Kom til REC-tråden på den helt nyetablerte aksjetips.no. Der er det mulig å *følge* dine favorittskribenter og tråder, samtidig som du kan *ignorere* nick som ikke tilfører debatten noe nyttig. Gå til: www.aksjetips.no og https://www.aksjetips.no/threads/rec-silicon-asa.31/
Registrer deg i dag!

questi
07.12.2017 kl 00:42 2267

Hvorfor ligger den under IKT og ikke Energi eller noe tilsvarende? :)
Plutoen
07.12.2017 kl 09:51 2030

Dette er i samsvar med sektorinndelingen fra Oslo Børs, hvor REC er plassert i IT-sektoren.

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/list/shares/quotelist/ose/45/all/false
nemi's
07.12.2017 kl 10:30 1844

TT guidet 2.november:

-rekordhøyt silangass salg for 4Q17. Så det gjorde han altså godt inne i 4Q
-full produksjon fra TianREC i 2Q18. Tenk det! Salgskvalitet. Fantastisk!

REC har poengtert i hele 2015-17 at omhyggelig prosjektering har vært påkrevd i fire år for TianREC.
Og at det ikke finnes rom for kvalitetsavvik for å fremskynde oppstart. Fordi endelige kostnader ville uunngåelig blitt desto større.

SÅ:
alt er i rute.

Eller vedd på de motsatte.

Er det Lurt å dumpe REC aksjer på 1.03?
Det må svi å trykke på den salgsknappen.
anderix
07.12.2017 kl 10:32 1843

I går var dagen for å kjøpe, ikke selge. Glad jeg rakk en slump under 1,04;-)
tommy00
07.12.2017 kl 11:56 1671

REC:UBS SER OPPSIDE FOR SILISIUM PÅ KORT SIKT

Oslo (TDN Direkt): UBS ser en oppside i polysilisium på kort sikt.

Det fremgår av en analyse torsdag, der meglerhuset oppgraderer Wacker Chemie til kjøp fra nøytral med kursmål på 165 euro fra tidligere 120 euro.

Meglerhuset venter blant annet at sterk etterspørsel etter solceller fra Kina vil demme opp for kapasitetsøkninger fra innenlandske produsenter, særlig for mono-gradert materiale, og ser videre prisøkninger på kort sikt.

"Vår analyse tilsier at risikoen i spotprisene for silisium er vridd mot oppsiden, og en svekkelse er ikke trolig før midten av 2018, når nye kinesiske kapasiteten potensielt kan starte opp", skriver UBS.

I tillegg viser UBS' kanalsjekker at ikke bare burde poly-prisene vise sesongmessig styrke i fjerde og første kvartal, men ytterligere nedstengninger og høyere toll på import av polysilisium fra Korea gi ytterligere støtte.

Meglerhusets etterspørselsmodeller for polysilisium antyder global kapasitetsutnyttelse på 80 prosent eller over frem til 2020, tross betydelig kapasitetsekspansjon i Kina.

Oppgraderingen av Wacker Chemie til kjøp gjøres blant annet på grunnlag av en estimert økning på 38 prosent i ebitda for selskapets silisiumvirksomhet i 2018. Silisium står for 24 prosent av Wackers salgsinntekter.

"Basert på vårt over-konsensus-syn på inntjening fra områdene Silikoner og Silisium hever vi inntjening pr aksje med 25 prosent for regnskapsårene 2018-25", skriver UBS.
dor123
07.12.2017 kl 13:03 1552

Kjøpte idag 5600stk BULL RECX3 ND1. Gåre så gåre!!!
XL11
08.12.2017 kl 14:59 1114

Ultrakortsiktig target(før kl 16.25!): 1,075 (teknisk oppgang)

Hvilken hodeløs kylling solgte sine Bull'er til 15.56? Erre muuuuli?
Redigert 08.12.2017 kl 15:02
kongkveite
08.12.2017 kl 16:06 990

WTF?
Ligger vi har nede ennå?
ingen som kan ta grep ? Og hva i helvete er dette anonyme tullet ? Jeg vil se hvem som gjør hva ? Helv, de store skal alltid beskyttes på alle bauger og kanter. Pill fucking råttent ! Uansett mine er ikke tilsalgs under 2,- God helg !
fleks
08.12.2017 kl 16:25 928

Håber der er nordmænd der vil anmelde alle små handler på 1 stk aktie for kursmanipulation, nu man ikke kan se køber/sælger mere.
Rec har store indtjenings muligheder og tror det bliver årets aktie i 2018
target over kurs 8 i 2018
XL11
12.12.2017 kl 09:12 436

Passerer 1,1 i dag og så videre i morgen.

Edit: Så lite blir det handlet i Rec at den nå forsvinner ut av OBX-indeksen, så da må vi vente litt lenger på 1,1...
Redigert 12.12.2017 kl 09:50