5 VLCC-SLUTNINGER ONSDAG, STABILE RATER

Volf
30.11.2017 kl 08:53 VLCC 617

5 VLCC-SLUTNINGER ONSDAG, STABILE RATER -BASSØE

Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om fem VLCC-slutninger onsdag. Ratene på alle reiser beskrives som stabile.
Det fremgår av en slutningsliste fra skipsmeglerforetaket P.F. Bassøe.
Det meldes om fire slutninger fra AG, der tre går til India og en går til Kina. Videre er det gjort en slutning fra Vest-Afrika til India.
==============================================================
Ratenivå (WS2017):
==============================================================
VLCC Strekning Rate
265 AG/Øst WS 57,50 - Stabil
280 AG/Vest WS 25,50 - Stabil
260 Vest-Afrika/Kina WS 64,50 - Stabil
270 Nordsjøen/Spore USD 3,600' - Stabil(INC P/C)
==============================================================
Bunkerspris (USD):
==============================================================
Fujairah - 370,00
Rotterdam - 351,00
==============================================================
HH, finans@tdn.no
Volf
04.12.2017 kl 08:42 509

SER SVAKT VLCC-MARKED INN I 1.KV 2018, 8 SLUTNINGER FREDAG

Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om åtte VLCC-slutninger fredag. Ratene på alle reiser beskrives som stabile.
Det fremgår av en slutningsliste fra skipsmeglerforetaket P.F. Bassøe.
Det meldes om fem slutninger fra AG, der tre går til India og to går til USA. Videre er det gjort en slutning fra Vest-Afrika til India.
Det er også sluttet en reise fra Storbritannia til Sør-Korea, samt en reise fra Brasil til Østen.
Det har den seneste uken vært moderat etterspørsel etter VLCCer i Midtøsten, som kombinert med stor tilgang på tonnasje har dette presset ratene lavere, skipsmeglerhuset Gibson i sin ukerapport fredag.
Tonnasjeoverskuddet har steget gradvis gjennom november og ved slutten av november var det et overskudd på 14 VLCCer i Midtøsten, melder skipsmeglerhuset Charles R. Weber.
I siste halvdel av desember synes VLCC-overskuddet i Midtøsten å ligge på 17 skip. Weber venter at markedet vil være svakt de kommende ukene, men venter ikke at det vil falle tilbake til sommerens lave nivåer med dagrater på 11.000 dollar pr dag.
"På vei inn i første kvartal 2018 synes fundamentale forhold å svekkes igjen. Ledighetsnivåene kan komme til å stige raskt, samtidig som etterspørselen kan forbli svak da Midtøstens Opec-produsenter besluttet å forlenge kuttene, og begge deler utgjør betydelige trusler til inntjeningsutsiktene", skriver Weber.
==============================================================
Ratenivå (WS2017):
==============================================================
VLCC Strekning Rate
265 AG/Øst WS 55,50 - Stabil
280 AG/Vest WS 26,00 - Stabil
260 Vest-Afrika/Kina WS 63,00 - Stabil
270 Nordsjøen/Spore USD 3,700' - Stabil(INC P/C)
==============================================================
Bunkerspris (USD):
==============================================================
Fujairah - 367,50
Rotterdam - 349,00
==============================================================
HH, finans@tdn.no
Volf
05.12.2017 kl 08:56 409

7 SLUTNINGER MANDAG, STABILE RATER -BASSØE

Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om syv VLCC-slutninger mandag. Ratene på alle reiser beskrives som stabile.
Det fremgår av en slutningsliste fra skipsmeglerforetaket P.F. Bassøe.
Det meldes om fire slutninger fra AG til henholdsvis den amerikanske delen av Mexicogulfen, Japan, Singapore og Thailand. Videre er det gjort en slutning fra Vest-Afrika til Kina.
Fra Karibia til India er det sluttet to reiser.
==============================================================
Ratenivå (WS2017):
==============================================================
VLCC Strekning Rate
265 AG/Øst WS 55,50 - Stabil
280 AG/Vest WS 26,00 - Stabil
260 Vest-Afrika/Kina WS 61,50 - Stabil
270 Nordsjøen/Spore USD 3,700' - Stabil(INC P/C)
==============================================================
Bunkerspris (USD):
==============================================================
Fujairah - 367,50
Rotterdam - 351,00
==============================================================
HH, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
06.12.2017 kl 09:01 333

SLUTNINGER TIRSDAG, STABILE RATER -BASSØE

Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om syv VLCC-slutninger tirsdag. Ratene på alle reiser beskrives som stabile.
Det fremgår av en slutningsliste fra skipsmeglerforetaket P.F. Bassøe.
Det meldes om tre slutninger fra AG, til henholdsvis Kina, Thailand og India. Videre er det sluttet to reiser fra Vest-Afrika til henholdsvis India og Østen.
Fra Karibia er det gjort to slutninger, der den ene går til Singapore, og den andre har opsjon på enten Singapore eller Kina.
På tross av at råoljetankmarkedet har beveget seg sideveis de seneste dagene, har sentimentet bedret seg noe sammenlignet med forrige uke, ifølge Intermodal.
På noen få ruter har det blitt observert en markbare økning i ratene, opplyses det. Ellers synes periodemarkedet å forbli på et sunt nivå, med tall som tyder på et stabilt marked.
==============================================================
Ratenivå (WS2017):
==============================================================
VLCC Strekning Rate
265 AG/Øst WS 54,50 - Stabil
280 AG/Vest WS 25,50 - Stabil
260 Vest-Afrika/Kina WS 60,50 - Stabil
270 Nordsjøen/Spore USD 3,700' - Stabil(INC P/C)
==============================================================
Bunkerspris (USD):
==============================================================
Fujairah - 368,50
Rotterdam - 350,00
==============================================================
HH, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
svinepelsen1
06.12.2017 kl 09:33 306

Er du inne i FRO nå volf, eller venter du fremdeles til den er nærmere 38?
Volf
06.12.2017 kl 09:38 305

Short som jeg skrev en eller annen plass, plan utløse shorten mellom kr 35-38. kan jo bli forandringer til bedre eller verre så ingenting er 100% fast
Volf
07.12.2017 kl 08:51 228

FORTSATT LAV AKTIVITET I VLCC-MARKEDET -FEARNLEYS

Oslo (TDN Finans): Aktiviteten i VLCC-markedet er fortsatt svak, og ratenivåene fortsatte ned i de fleste områder den seneste uken.
Det fremgår av skipsmeglerforetaket Fearnleys' ukerapport onsdag ettermiddag.
Blant annet nærmer TCE-ratene utenfor AG seg drifstkostnadsnivåer. Skipseieres moststand mot videre ratenedgang bygger seg opp, men det er rikelig med tilbud av tonnasje fremover, skriver Fearnleys.
==============================================================
DENNE FORRIGE
WS-RATER SPOTMARKED Dwt. UKE UKE LAV/HØY 2017
==============================================================
AG-Vesten VLCC 25,00 26,00 20,00/60,00
--------------------------------------------------------------
AG-Japan VLCC 53,00 57,50 39,00/96,50
--------------------------------------------------------------
AG-Singapore VLCC 53,00 58,50 40,00/96,00
--------------------------------------------------------------
V.Afr-Fjerne-Østen 260.000 60,00 64,00 46,00/97,50
==============================================================
==============================================================
DENNE FORRIGE
WS-RATER 1 år TC USD PR DAG UKE UKE LAV/HØY 2017
==============================================================
VLCC 27.500 27.500 26.500/30.000
--------------------------------------------------------------
Suezmax 17.500 17.500 17.000/22.800
--------------------------------------------------------------
Aframax 15.000 15.000 14.000/18.500
==============================================================
=============================================
DENNE FORRIGE
VLCC-MARKEDET UKE UKE
=============================================
VLCC-SLUTNINGER 45 51
---------------------------------------------
TILGJ. VLCCER I AG NESTE 30 DGR 133 145
=============================================
==============================================================
DENNE FORRIGE
NYBYGGPRISER, MUSD UKE UKE LAV/HØY 2017
==============================================================
VLCC 300' dwt 81,00 81,00 81,00/82,00
--------------------------------------------------------------
Suezmax 150' dwt 54,00 54,00 53,00/54,00
--------------------------------------------------------------
Aframax 110' dwt 44,00 44,00 44,00/45,00
==============================================================
HH, finans@tdn.no
Volf
07.12.2017 kl 08:53 228

10 SLUTNINGER ONSDAG, STABILE RATER -BASSØE

Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om ti VLCC-slutninger onsdag. Ratene på alle reiser beskrives som stabile.
Det fremgår av en slutningsliste fra skipsmeglerforetaket P.F. Bassøe.
Det meldes om fem slutninger fra AG, der to går til Kina, to går til India, og en har opsjon på enten den amerikanske delen av Mexicogulfen, Storbritannia eller Middelhavet.
Fra Vest-Afrika er det gjort to slutninger, til henholdsvis Østen og India. Videre er det sluttet en reise fra Storbritannia til Sør-Korea.
Ellers er det gjort to slutninger fra Brasil til Kina.
==============================================================
Ratenivå (WS2017):
==============================================================
VLCC Strekning Rate
265 AG/Øst WS 53,50 - Stabil
280 AG/Vest WS 25,00 - Stabil
260 Vest-Afrika/Kina WS 59,50 - Stabil
270 Nordsjøen/Spore USD 3,600' - Stabil(INC P/C)
==============================================================
Bunkerspris (USD):
==============================================================
Fujairah - 370,00
Rotterdam - 348,50
==============================================================
HH, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
08.12.2017 kl 08:51 150

5 SLUTNINGER TORSDAG, STABILE RATER -BASSØE

Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om fem VLCC-slutninger torsdag. Ratene på alle reiser beskrives som stabile.
Det fremgår av en slutningsliste fra skipsmeglerforetaket P.F. Bassøe.
Det meldes om fem slutninger fra AG, til henholdsvis Storbritannia, Thailand, Filippinene, Kina og India.
==============================================================
Ratenivå (WS2017):
==============================================================
VLCC Strekning Rate
265 AG/Øst WS 51,50 - Stabil
280 AG/Vest WS 24,50 - Stabil
260 Vest-Afrika/Kina WS 58,50 - Stabil
270 Nordsjøen/Spore USD 3,600' - Stabil(INC P/C)
==============================================================
Bunkerspris (USD):
==============================================================
Fujairah - 364,00
Rotterdam - 347,00
==============================================================
HH, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70