APCL - Hvordan sikrer vi oss SOSP.....?

Warom
03.12.2017 kl 23:10 APCL 7912

Vi vet APCL har søkt om å få forpliktelsene for inneværende periode overført til neste periode(som er 2,5 år)

Senegal (SOSP & ROP PSCs - 90% interest)
SOSP: Further to ongoing discussions with the Senegalese authorities, the Company has recently lodged an application to enter into the second renewal phase of the Senegal Offshore Sud Profond ("SOSP") production sharing contract ("PSC"). Concurrently with the application, the Company has requested to exchange the outstanding well commitment in the current phase for a 3D seismic acquisition programme, and to transfer this revised outstanding commitment to the second renewal phase.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=436428

Det nok en grunn for at det har søkt å få flyttet forpliktelsene over i ny fase/periode. Det vi har hørt fra JP tidligere er at de er "confident" på at de får SOSP på plass og grunnen kan vi nok lese i kontraktens punkt 7.8
Der står det:

7.8. If at the end of any research period, or in the case of total release or cancellation of the Contract, the research work conducted having not attained the minimum commitments undertaken in Articles 7.2. through 7.4. hereinabove, the Contractor shall pay the State no later than the expiration of the research period in progress a compensation equal to the unpaid balance of the work commitments projected for this period and calculated in accordance with the provisions of Article 7.9. herein below, otherwise the State shall call up the bond provided in Article 7.10. herein below.
Once payment has been made, the Contractor shall be considered as having fulfilled its minimum project obligations with respect to Article 7 of the present Contract; the Contractor may, except in the case of cancellation of the Contract for a major breach of Contract, continue to benefit from the Contract provisions and in the event of an allowable claim, obtain the renewal of the research period.

http://agc-sngb.org/en/wp-content/uploads/2014/10/ResearchContract.pdf

Vedlagte link er ikke den som vi sitter på som er underskrevet, det er en oversatt versjon fra fransk til engelsk. Den franske sitter jeg på, og ordlyden er akkurat den samme som over.

http://itie.sn/wp-content/uploads/2017/03/Decret-Premier-renew-SOSP-14-17.pdf

Dette leser jeg ganske enkelt som at selskapet bare kan betale "a compensation equal to the unpaid balance of the work commitments projected for this period and calculated in accordance with the provisions of Article 7.9." og dermed er SOSP i havn. Det eneste jeg ser myndighetene i dette tilfellet kan gjøre er å kanselere før utløpet av inneværende periode 15.12. "except in the case of cancellation of the Contract for a major breach of Contract"

Det finnes ikke en eneste grunn for akkurat det så langt jeg kan forstå(i alle fall ikke noe som er kommunisert)

Grunnen for at de har søkt å få flyttet forpliktelsene over i neste fase skulle man da tro er for å kunne benytte pengene som ville gått med til "boten" til det som i alle fall gavner oss best(ny seismikk og boring). Det at de har søkt å flytte forpliktelsene kan kanskje også ses på som et bevis på at IKKE de ser behovet for å kjøpe oss videre(men må vi så kan vi)

Har ikke oversikten akkurat nå om hva det vil koste om de velger å ville betale, men det får være akkurat nå.

Det er med dette punktet i kontrakten i alle fall i mine øyne mer eller mindre umulig at ikke SOSP ordner seg. Det står da om to ting, enten betaler vi før utløp eller så får vi flyttet inneværende forpliktelser over i neste periode(som de har søkt om).

Det kaller jeg nesten en vinn vinn(selv om det siste er å foretrekke) og klarer ikke å se dette som annet en Bull:)

Andyo
03.12.2017 kl 23:57 7847

Er lite å tilføye til dette. Strålende informasjon og det skal bli en uhyre interessant periode :)
fremogtilbake
04.12.2017 kl 04:49 7764

Men forpliktelsen i denne perioden var jo en boring, så da er alternativet at APCL betaler borekostnadene for en brønn, og det har de jo ikke penger til. Greit at de har søkt om å rullere boringen over i neste periode, men det er jo ikke sikkert myndighetene aksepterer. Når det er sagt, uten partner hadde de jo ikke noe annet valg, så det koster dem jo ikke noe å forsøke. Hva resultatet av søknaden blir, er det vel ingen andre enn Senegal som vet, så alt som blir skrevet her er jo bare spekulasjoner i alle tilfelle.
Warom
04.12.2017 kl 10:01 7537

FoT;
Hadde alle vært sikker på myndighetene ville akseptere en flytting av forpliktelsene så hadde vi nok ikke vært på den kursen vi er nå;)
Poenget er vel mer det at det er mulig gjennom kontrakten å betale seg ut av det. Går vi videre med det så kan man igjen starte å se dette opp mot ROP der det har vært musestille fra alle parter siden mai. Hadde selskapet på alvor fryktet at SOSP skulle ryke så nekter jeg å tro at de på en eller annen måte ikke hadde sørget for å ha penger(eller garantier) tilgjengelig.

I kontrakten så fremgår det ett beløp på USD 20M som «penalty» men om det skulle bli ett utfall så kan vi vel med relativt stor sikkerhet si at APCL ikke kommer til å gi seg på ROP der vi jo kan lese i PM:
ROP: African Petroleum continues to reserve its rights on the Rufisque Offshore Profond ("ROP") PSC while it negotiates the SOSP renewal application and proposal with the Senegalese authorities.

Vi kan vel kanskje regne med at flytter myndighetene forpliktelsene over i neste fase, så blir det ingen problemer fra selskapets side ovenfor Senegal mtp ROP.

Nei, vi vet ikke hva utfallet på søknaden blir, så alt frem mot dette blir bare spekulasjoner, men vi vet hva som står i kontrakten(så det trenger vi ikke spekulere i)og skulle man begynne med en form for sannsynlighetsberegning på om SOSP på en eller annen måte ordner seg til det beste for alle parter, så er i alle fall ikke sannsynligheten dårligere for at det her skal være mulig å komme frem til en løsning på flytting av forpliktelser over i ny periode.
asol
04.12.2017 kl 09:57 7539

Warom; så lenge de har dette punktet i kontrakten bør SOSP være grei skurring, dog slik at APCL nok ikke har de nødvendige pengene på nåværende tidspunkt.

En annen grunn til at Senegal kanskje vil akseptere at boreforpliktelsene skyves er at APCL har signalisert at de er villig til å frafalle rettighetene til ROP dersom de gis en forlengelse på SOSP. Dette ble blant annet sagt i conference callen av JP.

Dersom Senegal ikke aksepterer APCL sitt ønske kan de risikere at APCL løser avtalebruddet på SOSP med en engangsbetaling, samt at de fastholder rettighetene til ROP, noe som i værste fall kan medføre voldgiftssak og forsinkelser for begge parter.

En slik løsning er imidlertid ikke spesielt heldig for APCL all den tid APCL har begrenset med økonomi og at de neppe har økonomiske muskler til å gjennomføre 2 voldgiftssaker samt å betale for å fri seg fra boreforpliktelsen på SOSP.
Warom
04.12.2017 kl 10:16 7496

asol;
Det er jeg helt enig i, det er ikke noen heldig løsning om man måtte betale seg ut av det. Det beste hadde jo vært å fått benytte disse pengene til seismikk og boring. For meg så ligger ROP som en "game changer" i forhold til SOSP, det samme forstår jeg at du mener og det er vel ikke usannsynlig at JP gjør det samme med tanke på hva han sa i conference callen :)

Dette løser seg, det er jeg personlig helt sikker på.
asol
04.12.2017 kl 10:19 7490

Warom; vi mener det samme:-)
Fluefiskeren
04.12.2017 kl 09:58 7531

Det blir interessant å se hvor absolutt denne fristen på 15. desember vil være. Jeg vil ihvertfall tro vi får en oppdatering da uansett. Kun 9 børsdager igjen. Det er vel ikke et spesielt bra tegn hvis det drøyer til den 15 ?Petroleumsmyndighetene i Senegal kunne jo ha innvilget søknaden når som helst
asol
04.12.2017 kl 10:18 7494

Mitt tips er at vi den 15.12 får en tilbakemelding fra APCL om at de ikke har fått noen tilbakemelding fra Senegal på forespørselen om SOSP. I samme melding sies det at man fortsetter dialogen og at man opprettholder fullt eierforhold til lisensen.

Fristen 15.12 er vel bare fristen for når APCL må ha boret. Siden de ikke borer vil jeg tro at det ikke gjør noe om fristen løper ut. Vi kan kanskje risikere at Senegal da vil hevde at siden fristen er utløpt så har ikke APCL noen rettigheter i lisensen (slik Gambia hevder) men vi må nesten regne med at APCL har tenkt på dette og at dette ikke er tilfellet.
Warom
04.12.2017 kl 10:24 7461

Jeg er usikker på hvor dårlig det måtte være at man gikk over fristen for den 15. For den kortsiktige kursen er det nok ingen bra ting, men vi så jo sist der fristen var 25. oktober-14 at endelig godkjennelse forelå 15.12.
Vi vet jo fra PM at de i alle fall har sendt inn søknad om forlengelse før den 16.10.17 og skulle man tenke tilbake på -14 så ville jeg vel tro at burde kunne ha ett svar innen den 15.12(men jeg tenker likevel at det ikke er noen absolutt frist for endelig godkjennelse)

Jeg er jo forsåvidt enig med deg i at myndighetene kunne sendt denne når som helst, men det blir bare spekulasjoner fra min side om endelig dato(og det er jo også helt greit;))
Mrhifi
04.12.2017 kl 17:48 6812

Jeg forventer en melding inden den 15-12-17...
Og hvis der kommer en ukonkret melding om at apcl er i dialog med myndighederne i Senegal og vi er confident på det videre forløb, så vil kursen falde tilbage på 1 krone...Jens Pace og apcl skal gå All in og sætte en Deadline på sosp afklaring...
Senegal får en tidsfrist angående sosp ellers tager vi rop til voldgift....deal or No deal Senegal!!!
time to Strong leadership/BALLS!!!

Ingen tvivl om at Gambia blev særdeles inspireret af den manglende konsekvens da total fik rop licensen nærmest helt udramatisk!!!!!
Derfor er apcl, i en forhåbentlig kun midlertidig krise....
GOOD LUCK GUYS
Redigert 04.12.2017 kl 17:51
Warom
04.12.2017 kl 18:48 6703

En flott dag må man vel kunne si :)
Ett volum godt over det vi har sett i det siste og en ganske så sterk avslutning.

Fikk høre fra noen at det på FB gruppen ble etterlyst selve PSC'en fra 2011 der man ikke trodde denne var offentlig. Den har jeg jo lagt ut tidligere, men hvis noen av de som er her også er på FB gruppen så kan de jo bare legge denne linken ut.

http://itie.sn/wp-content/uploads/2017/03/PSC-SGL-offshore-Sud-DEEP0001.pdf

Den er selvfølgelig på fransk, men jeg har tatt meg bryet med å oversette de punktene jeg var int i og sett opp mot den engelske "standardversjonen" som er i TS'en så kan man sammenligne. Det er noen forskjeller, men punktet 7.8 i den franske "standardversjonen" er likt som den undertegnede kontrakten på dette punktet så lang jeg har kunne se.

De som har lyst kan i alle fall bruke denne undertegnede og oversette selv. Forlengelsen i 2014 er linket i TS'en så det skulle være alle muligheter for de som føler seg kallet til å sjekke.
Mrhifi
04.12.2017 kl 19:07 6694

Jeg er stadig Super optimistisk...Why??

Stadig ingen terminering af (apcls) licenser...fact...

Senegal har ikke en eneste gang kommet med et dementi om rop licensen, på trods af Jens Pace gentagne gange via børsmeddelelser har sagt at rop licensen tilhører apcl....fact...

Gambia har åbenbart heller ikke interesse i at starte en simpel terminerings proces......

Folk må selv konkludere om apcl har kontrakter der gør det svært for Senegal og Gambia at starte en terminerings proces

Jeg tror at apcls jurister/advokater har designet craftmanship kontrakter og Senegal og Gambia har indgået de aftaler med apcl fordi der ikke var interesse fra andre selskaber den gang......

med den viden der idag vedrørende potentialet i Vestafrika ,så ville apcl aldrig komme i nærheden af disse attraktive licenser...fact


Det er sgu godt spottet af apcl....håber det lykkedes for apcl at gå All the way to exploration $$$$$$$$

Have No Illusions!!!! LEGAL ADVICE ON THIS MATTER!!!!

TIME TO BUY MR.SOLUX???? TIME WILL TELL
Redigert 04.12.2017 kl 19:28
Warom
04.12.2017 kl 21:00 6581

Er det egentlig ikke «litt merkelig» at selskapet er så selvsikker at de går rett på en søknad om å flytte forpliktelsene over i neste fase?

Har vært gjennom updaten fra Oktober og H1 fra August, og merker meg en ting som på mange måter er litt vesentlig. Det er jo mange som har gjort et nummer (negativt) ut av det Pace sa om at en utsettelse var avhengig av partner, og plutselig har de søkt uten partner, men vi har jo helt enkelt ikke søkt en utsettelse, men derimot overgang til ny fase.

Det som også er verdt å tenke på er jo her at søknaden ble sendt inn uten partner og med forslag om at forpliktelser blir overført neste fase, noe selskapet ikke ville tatt seg bryet med om de visste at det ikke ville føre frem, men heller da forberedt seg på å kjøpe seg inn i fase 2 og også å forsvare ROP.
Det er to helt forskjellige ting og viser kanskje at dette har vært mer planlagt/diskutert med myndighetene enn mange skal ha det til.

Med partner (Cairn?) sendte de forslag om utsettelse på 18 mnder. Uten partner velger de, sannsynligvis etter dialog, å søke overgang til ny fase på 30 mnd.

Dette er neppe tilfeldig og viser i mine øyne igjen at Pace har kontroll på hva han gjør og sier.

Hvis vi ser på decret på SOSP i 2014, så er det vel ingen tvil om at dette ble påbegynt allerede 30/10, mens det først ble signert av ministeren 17/12, se høyre hjørne på side 2. Jeg tror dette vil/kan gjelde også i dette tilfellet, og det er vel uten unntak selve ministersignaturen som tar tid, gjerne et par måneder. Pointet er at det godt kan tenkes at de allerede "for lengst" har fått dette godkjent, bare ikke endelig signert.

Sånn jeg leser dette dokumentet, er det skrevet et oppsett 30/10 av Petrosen, basert på vår søknad. Dette er blitt formalisert ned igjen i et "presidental decret" og signert 15/12 av Sall, før det blir kvittert ut 17/12 og arkivert (ferdig signert og returnert av APCL) 22/12.

http://itie.sn/wp-content/uploads/2017/03/Decret-Premier-renew-SOSP-14-17.pdf

Så kan man selvfølgelig tro/mene at dette var en tilfeldighet den gang men ser man på andre avtaler, så kan det se ut som om at det er slik det foregår når det gjelder tidslinje.
Legg her merke til datoer, avtale fra 25. Juni, signert av Sall 18. Juli men ikke fullført før 30. August:

http://itie.sn/wp-content/uploads/2017/03/Decree-PSC-Petrosen-AZ-Petroleum-13.pdf

Da bare for å ta med seg at rollen til Petrosen nok er udiskutabel så kan man ta med seg denne.

Licenses
Mining licenses and oil and gas production-sharing contracts (PSCs) are awarded on a ‘first come first served’ basis. Mining licenses are awarded by the Directorate of Mines and Geology of the Ministry of Mines and Industry, while PSCs are concluded with PETROSEN on no-objection from the Ministry of Energy.

https://eiti.org/senegal

merk dere denne: «no-objection from the Ministry of Energy.» :)

En kuriositet; jeg husker godt ordet "hope" fra 2015 når det gjelder CI-513: "It is hoped that the Company will be in a position to announce further progress on these discussions by the end of 2015."

http://www.africanpetroleum.com.au/system/files/press/APCL%20-%20Corporate%20Update.PDF

I ettertid har det vist seg at de kun ventet på selve myndighetssignaturen på CI-513.
Samme ordet ble igjen brukt av Pace nå om SOSP i Oktober.

Noe som kan understøtte dette er at Petrosen nok er de som forhandler med APCL og jeg tror de har myndighet til å gjøre avtaler, som myndighetene (Sall) senere signerer. Her fra PM des-14

"African Petroleum Corporation, an independent oil and gas exploration company operating ten licences in five countries offshore West Africa, is pleased to announce that its subsidiary African Petroleum Senegal Limited has just received confirmation from the President in the form of a Presidential decree of entry into the First Renewal Period on licence Senegal Offshore Sud Profond (“SOSP”). Prior to entering into the First Renewal Period, Petrosen (the National Oil Company of Senegal) agreed to defer the existing well commitment of the First Renewal Period of SOSP by 18 months to allow for further technical work by the Company prior to drilling."

Jeg drar denne ut fra mld:
«Prior to entering into the First Renewal Period, Petrosen (the National Oil Company of Senegal) agreed…..»

Siden vi ikke vet og heller ikke har fått noe svar, så er det man diskuterer her nødvendigvis nødt å være spekulasjoner i samsvar med fakta. Det som imidlertid er greit å ta med seg er jo det vi vet og kan lese oss til satt i sammenheng med det vi tror(og kanskje håper på). Det er ufattelig mye kommunikasjoen gjennom årene her, men like lenge har selskapet vært krystallklare ovenfor oss som aksjonærer og markedet for øvrig. Ikke en eneste gang underveis har jeg selv følt jeg skulle ha noen grunn for å mistenke selskapet/JP for å fare med løgn eller å mistro intensjonene.

Her tar vi våre posisjoner i forhold til hva vi vet, tror og håper på , og siste dager har vært langt hyggeligere enn foregående måneder i så måte. Jeg sitter i alle fall fint lastet opp og har seriøst tenkt å fortsette med det :)
fremogtilbake
04.12.2017 kl 22:17 6459

Warom,

2 små kommentarer til ditt ellers forsåvidt greie innlegg.

Du sier APCL har søkt om overgang til ny fase uten en partner, og du impliserer vel at det må bety at de ikke trenger en partner.. Hadde de noe valg, de hadde jo ingen partner, og de måtte jo ellers la lisensen gå, eventuelt betale det de ikke hadde oppfylt av arbeidsprogrammet? De har jo i hvertfall en sjans til å få det innvilget, så det var vel ikke noe å tape på det?

Du sier også at de ikke ville tatt bryet med å søke om at forpliktelser blir overført til neste fase om de visste at det ikke ville føre frem, men heller da forberedt seg på å kjøpe seg inn i fase 2 og også å forsvare ROP.

De har (så vidt vi vet) ingen partner og heller ikke penger til å dekke kostnadene uten å gjøre en emisjon, så gjør de ikke egentlig så godt de kan? Det er ikke sikkert dette er gjort i samarbeid med myndighetene. Bevares, det kan jo saktens være at de har diskutert dette med myndigheter og at alt er klart, men du kan ikke trekke den konklusjonen av at APCL har sendt inn en søknad om å få forpliktelsen overført til neste fase. Hva har APCL egentlig å tape på å gjøre dette, så det kan jo være så enkelt som at dette er det mest logiske trekk fra deres side uten at det har vært diskutert mer med myndighetene?
Warom
05.12.2017 kl 08:00 6178

FoT;
Nei, de hadde ingen partner(i alle fall ikke en som var villig til å gå inn før forlengelsen var godkjent). Selvfølgelig trenger de en partner når/om de kommer videre.

"Although the SOSP PSC continues to generate industry interest, the uncertainty around the status
of the PSC has proven to be an obstacle to securing a farm-in partner. It is for this reason that
the Company has decided to proceed with entry into the second renewal phase of the PSC prior
to re-engaging with interested parties."

Jeg spekulerer jo på samme måte som andre, men jeg mener jeg har mange "knagger" å henge mine spekulasjoner på. En "knagg" er jo det faktum som kommer frem i kontrakten der de har en mulighet å betale seg ut. Med det i bakhodet så mener jeg/spekulerer i at om de hadde fått signaler på at en forlengelse ikke ville blitt godkjent, så ville de nok gjort det de kunne for å "kjøpe seg inn" samt å forsvare ROP. Det har de så vidt vi vet ikke gjort enda. Det igjen gjør meg personlig sikker på at dette er gjort i samarbeid med/etter signaler fra myndighetene. I innlegget åpner jeg for at det " viser kanskje" og at det kan være/er ting man ikke tar hensyn til.

"Det er to helt forskjellige ting og viser kanskje at dette har vært mer planlagt/diskutert med myndighetene enn mange skal ha det til."

Jeg er helt sikker på at de gjør så godt de kan. Jeg må jo for egen del kunne trekke konklusjoner så mye jeg vil(jeg trenger jo selvfølgelig ikke dele de;)) og de trenger ikke være rett for andre enn meg selv.

Når det gjelder hva de kan tape, så sier punkt 7.8 at ".....Contractor shall pay the State no later than the expiration of the research period in progress a compensation equal to the....." og ved å ikke gjøre det så bortfaller den muligheten. Det KAN også som du sier være det mest logiske trekk de gjør nå ved å søke overføring, men det KAN også være at de har diskutert dette med myndighetene/Petrosen og har fått signaler på at det er veien å gå(og her mener jeg ROP er en "nøkkel" som vi har diskutert mange ganger før).
Mrhifi
04.12.2017 kl 22:04 6450

Opsummering/historik...

Senegal laver en aftale med total om rop licensen..
Jens Pace kommer på banen og påråber sig retten til rop licensen...
Senegal har ikke opsagt rop licensen efter gældende kontraktforhold.....
jeg har ikke kunne finde en eneste statement fra Senegal hvor de benægter MR.Pace's påstande...ganske enkelt tavshed fra begge sider...

bortset fra at Mr.Pace har tilkendegivet i conference call, at rop nu er en taktisk joker/kort i forhandlinger om sosp licensen...Fact

skulle Senegal så nu modarbejde apcl på sosp licensen med stor risiko for at apcl hiver Senegal i retten om rop licensen....NEJ NEJ OG ATTER NEJ..
Det ville være et kæmpe nederlag for præsident Macky Sall...det er storpolitik og indrigspolitik....

sjovt nok fik franske total en aftale med Senegal om rop licensen, samtidig med at Frankrig fik ny præsident...

ingen tvivl om at Præsident Macky Salls intentioner er at opbygge Stærke relationer til præsident Emmanuel Macron

Den fyrede energi minister fra Senegal havde 4-5 bedre tilbud på rop licensen, men alligevel fik franske (Total oil Company) rop licensen.. i Wonder Why

Senegal har ingen interesse i at apcl starter en voldgiftsag om rop..
brumlemann
05.12.2017 kl 00:48 6273

mistenker warom å være q10ps.
Jeg tror et selskap uten inntekter og med meget svak økonomi - som ikke har oppnådd noe som helst, ikke er å anse som en potensiell ønsket "partner" for noe afrikansk land.
Warom
05.12.2017 kl 10:08 5973

Der kom i alle fall Sierra Leone. Noen liker jo kanskje ikke det, mens andre synes det er helt Ok ;)
Den hører kanskje ikke hjemme i denne tråden, men siden det ikke florerer med tråder her på det nye så synes jeg den er vel verdt å ta med seg ;)

African Petroleum Corporation Limited ("African Petroleum" or the "Company"), an independent oil and gas exploration company with licence interests in four countries offshore West Africa, is pleased to announce that its wholly owned subsidiaries European Hydrocarbon Limited and African Petroleum Sierra Leone Limited ("Subsidiary Companies") have signed agreements with the Petroleum Directorate Sierra Leone to enter into the Second Extension Periods of the SL-03 and SL-4A-10 licences respectively and to modify the work programmes for both licences during these periods.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=440085

EDIT: Redigerer inn denne

"The Subsidiary Companies have been working with ERC Equipoise to re-assess the prospective oil resources on the SL-03 and SL-4A-10 licences through the inclusion of two new material prospects: Leo and Vega. It is expected that the revised prospective resources for the SL-03 and SL-4A-10 licences will be published shortly."

Så da kan vi vente oss en ressursoppdatering ganske så snart :)
Redigert 05.12.2017 kl 10:12
klaesp
05.12.2017 kl 10:20 5949

Gratulerer:) vi diskuterte SL i plenum her om dagen:)
Warom
05.12.2017 kl 10:41 5821

Jepp, klaesp det gjorde vi....og gratulerer tilbake til deg. Dette er så fortjent for de av oss som ikke mistet troen på 1,- men som kanskje benyttet muligheten ;) Da er første del "av planen" på plass.
Fluefiskeren
05.12.2017 kl 10:29 5888

Det begynner ihvertfall å skje ting i Sierre Leone igjen som Pace har antydet. Ny lisensrunde neste år.

South Africa – Sierra Leone plans to stage its fourth offshore petroleum licensing round between mid-January and end-May next year.http://www.offshore-mag.com/articles/2017/11/sierra-leone-prepares-to-resume-offshore-licensing.html
brumlemann
05.12.2017 kl 12:03 5629

framogtilbake
jeg lurte på hvor mye større er driftskostnadene og investeringene på ultra dype oljefelt slik jeg forstår det er i Sierra Leone? Hvilken oljepris skal til for at feltet skal være lønnsomt?

En annen ting- hvor mye må APCL betale i lisenspenger i Sierra Leone i 2018?
Kvasi
05.12.2017 kl 13:18 5497

Langt fram i SL. Men dette er et viktig signal om at APCL er tilstede og satser framover. Dette er nok notert i både Senegal og Gambia. De kan ikke avfeie Pace så lett. .
fremogtilbake
05.12.2017 kl 13:43 5443

SL er på et slik vanndyp at det i dag ikke er teknisk (og økonomisk) gjennomførbart å produsere olje derfra (EDIT: i dag). Det kan jo skje i fremtiden, men det blir ikke neste år, for å si det slik. Men det skader vel ikke at de får en forlengelse om de ikke bruker så mye penger der.

Personlig har jeg alltid ment at det er to lisenser som APCL bare "kunne kaste", men når de ikke har så mange andre lisenser som er i "good standing", er det vel bedre enn ingenting. Kan liksom ikke helt se for meg at APCL kan få så mye ut av disse lisensene der, eller at en mulig farmin partner kommer til å betale dem så mye for å farme inn. Mulig jeg tar feil, men akkurat de lisensene er vel de jeg mener er minst verdt for APCL av all de har (eller har hatt). De har vel i hvertfall ingen verdi før de får dem farmet ut, kanskje de heller har en negativ verdi (fordi de vil ha pågående kostnader der). Håper fokuset deres fortsatt ligger på Senegal og Gambia.

Men skal de gjøre en emisjon for å betale det beløpet som Warom mener de så enkelt kan betale seg over i neste fase på SOSP (vel ca 20 milioner USD) er det vel bra de gjør det på noen gode nyheter først. Det blir jo i alle fall en massiv utvanning om den kommer...
Redigert 05.12.2017 kl 14:11
Warom
05.12.2017 kl 16:15 5264

FoT;
Med siste avsnitt der som involverer meg, så må jeg si at for meg så mistet jeg respekten for din ellers utmerkede argumentasjon. Hvis du hadde giddet å lese hvordan jeg resonerte når det gjaldt det punket, så kunne du lett spart deg for den. Beklager, men akkurat den gjør at det egentlig kan være det samme.
fremogtilbake
05.12.2017 kl 18:18 5070

Men Warom,

du har jo sagt at det (eventuelt) kan betale seg over i neste fase, og det er sagt at det kan være 20 millioner (vet ikke om det er du som har sagt det, men mener å huske at det var oppe sist vi diskuterte kontrakten). I alle fall sa du at de kunne betale ut det de ikke har oppfylt i arbeidsprogrammet, og det er minst 20 millioner USD. Ser ikke helt at det jeg sier er annerledes enn det du har sagt på denne tråden? Om jeg misforstår deg, får du ha meg unnskyldt, og da kan jeg godt trekke det tilbake - men jeg fikk jo inntrykket av at det var det du mente.

Om de må hente inn en emisjon for å betale dette, og om det da blir en (massiv eller ikke) utvanning, det har du jo ikke sagt noe om, og det mente jeg da heller ikke å si. Var det det du hengte deg opp i?

Igjen, mente ikke å ta deg på dette, bare kommenterete det du sa om å betale seg over i neste fase for APCL, og hva det betyr.
Warom
06.12.2017 kl 08:47 4506

FoT;
Mulig jeg misforsto hvordan du benyttet min henvisning til hva kontrakten sier om dette med å betale seg ut. Jeg reagerte på denne henvisningen: "....som Warom mener de så enkelt kan betale seg over i neste fase på SOSP...."

Jeg kan ikke minnes at jeg har sagt at man enkelt kan betale seg ut av dette, jeg har imidlertid spekulert i at det er en grunn for at de så langt ikke har gjort det de har hatt en mulighet til over lang tid(siden de jo kjenner kontrakten godt må man skulle tro;)) For meg ble da punkt 7.8 noe som gjorde meg sikker på at de har hatt en bra dialog og at de søker neste fase på bakgrunn av den dialogen.

Her to avsnitt fra lengre opp i tråden fra meg selv:
"Jeg spekulerer jo på samme måte som andre, men jeg mener jeg har mange "knagger" å henge mine spekulasjoner på. En "knagg" er jo det faktum som kommer frem i kontrakten der de har en mulighet å betale seg ut. Med det i bakhodet så mener jeg/spekulerer i at om de hadde fått signaler på at en forlengelse ikke ville blitt godkjent, så ville de nok gjort det de kunne for å "kjøpe seg inn" samt å forsvare ROP. Det har de så vidt vi vet ikke gjort enda. Det igjen gjør meg personlig sikker på at dette er gjort i samarbeid med/etter signaler fra myndighetene. I innlegget åpner jeg for at det " viser kanskje" og at det kan være/er ting man ikke tar hensyn til."

"Det som også er verdt å tenke på er jo her at søknaden ble sendt inn uten partner og med forslag om at forpliktelser blir overført neste fase, noe selskapet ikke ville tatt seg bryet med om de visste at det ikke ville føre frem, men heller da forberedt seg på å kjøpe seg inn i fase 2 og også å forsvare ROP.
Det er to helt forskjellige ting og viser kanskje at dette har vært mer planlagt/diskutert med myndighetene enn mange skal ha det til. "
henrik9
05.12.2017 kl 16:31 5190

Vet ikke om jeg har sett framogtilbake noen gang har kommet med et optimistisk innlegg uansett selskap kommentert. Da blir det i tilfellet tatt så mange forbehold at det hele koker bort.
Warom
05.12.2017 kl 17:01 5176

henrik9;
Jeg har aldri hatt noen problemer med FoT da han er en kunnskapsrik person når det gjelder denne bransjen. Har også lært mye av han når man kommer til bransjen i seg selv. At han lever opp til begge sine nick(som han jo har forklart hvorfor) på HO er forsåvidt greit. At han "bruker" meg i dette tilfellet synes jeg ikke er greit i det hele tatt. Akkurat det burde han være for god for.

Nok om det, en fantastisk uke har det vært. Jeg er oppriktig glad på vegne av alle de som har fått litt velfortjent "lønn for strevet" og i tillegg er jeg "negativt imponert" over de "dommedagsprofetene" som plutselig igjen kom inn igjen i trådene(på det gamle forumet). Det er sikkert litt bittert for enkelte og for andre så skal de bare ha ny inngang :)

Nå venter vi på SOSP og ressursoppdatering SL. Gambia får vi tidsnok en melding på....i mellomtiden er det bare å kjøpe eller selge(eller som kanskje de fleste gjør...begge deler;))

fremogtilbake
05.12.2017 kl 18:27 5054

Warom,

vet ikke helt hvorfor du ble snurt av det innlegget. Du sier vel at de kan betale seg over i neste fase, og da trekker jo jeg bare det litt videre med kommentarer om en emisjon. Greit, meldingen i dag har jo ikke noe med det å gjøre, men DERSOM de skulle hente inn penger igjen for å betale seg over i neste fase, må det jo være bra å gjøre det på en høyere enn en lavere kurs (for selskapet og eksisterende aksjonærer).
Mrhifi
05.12.2017 kl 17:05 5130

Attogfram har dog givet udtryk for at det er Strange at hverken Senegal eller Gambia har termineret licenser efter normalt gældende kontraktforhold...det fortolker jeg som positivt....men Ingen tvivl om at attogfram er forsigtig i sine analyser.....og det skal der være plads til guys.....
fremogtilbake
05.12.2017 kl 18:22 5059

Mr. Hifi,

det er vel det punktet jeg ikke helt forstår om Gambia og Senegal virkelig vil bli kvitt APCL, det vil si hvorfor de ikke bare sender en gyldig termineringsnotis. Ser ikke helt hva APCL skulle ha stilt opp med om det skjedde, men så vet jeg jo heller ikke (som alle andre her) hva som egentlig er situasjonen. Dette kan jo - som gjentatte ganger har vært nevnt av andre, og forsåvidt også av meg - gi APCL en mulighet til å få noe ut av dette, eller å beholde/forlenge lisensene.
Mrhifi
05.12.2017 kl 17:14 5106

Men ham brumlemann, han har kun en Agenda!!!!
Og hans indlæg er dommedags scenarier og TOTALT unuanceret.....han sidder lige nu med sin lommeregner og regner på dybvandsboringer...Scary shit,,he he
brumlemann
05.12.2017 kl 17:32 5073

@hifi
har ikke noen agenda annet enn et veddemål med Q10ps som jeg mistenker å skrive under nicket Warom siden de har samme stil og siden Q10ps ikke skriver mer.
@Warom /q10ps synes innlegget til F&T er korrekt.
Du hyler opp og hausser en forlengelse av en kostbar lisens til å høres ut som himmelrike. Fakta er vel at APCL har lite penger igjen, ingen inntekter og sannsynligvis mindre cash enn gjeld. Hvordan mener du APCL skal kunne overleve eller virkeliggjøre planer uten at de har en skikkelig partneravtale og uten emisjon? Og hvorfor blir du så snurt og sur på F&T fordi han mener dette? Alt jeg har lest du skriver, er basert på ønskedrømmer og manipulerende spekulativ haussing.
Redigert 05.12.2017 kl 17:34
KennyL
05.12.2017 kl 17:37 5065

Noen som la merke til at det har blitt krysset/handlet 200.000 aksjer til 1.57kr 20 min etter børsslutt?
KennyL
05.12.2017 kl 17:37 5063

Noen som la merke til at det har blitt krysset/handlet 200.000 aksjer til 1.57kr 20 min etter børsslutt?
Mrhifi
05.12.2017 kl 18:55 4982

Brumlemann, jeg mener ikke at jeg er en super hausser....og mine indlæg kan næppe påvirke dagens kurs....jeg tror faktisk at der stadig er mulighed for at apcl får succes...ja exploration og voldgiftsag koster penge...men der sidder stadig Big Investors som har investeret i apcl...ikke utænkeligt at de smider lidt Cash hvis det bliver nødvendigt... alternativet er vil åbenlyst...det fint du har stærke holdninger og meninger...men jeg syntes at du er alt for pessimistisk...
Hvis vi ser på Senegal situation, sosp forlængelse vil jo være særdeles positivt og vigtigt for apcl....
Ser man på forløbet omkring rop licensen, vil det hjælpe apcl med at få den sosp forlængelse???
Ja det tror jeg....er det haussing brumlemann?
brumlemann
05.12.2017 kl 21:14 4810

@hifi
jeg har ikke kalt deg en hausser, men denne Q10ps / Warom hausser på en grundig manipulerende måte. Han jobber ikke alene, det har han bekreftet før.
Reellt sett er det riktignok 2 muligheter, enten kjører Gambia saken gjennom voldgifts prosessen, eller så kan det teoretisk skje at Gambia inngår et forlik. Jeg tviler på at Gambia trekker seg i siste liten, for å inngå et forlik med et firma som ikke har fått til noen som helst ting, aldri har fått til en varig partneravtale, et firma som er mer eller mindre blakke og ikke har noen inntekt, og som beviselig bryter avtaler og overser og ignorerer sine forpliktelser. Sjansen for at Gambia vil inngå forlik, vil jeg anslå til mindre enn 5 %.

Forresten jeg lurte på en ting, - mente jeg har sett kvartalsregnskap fra APCL, men sjekket hjemmesiden deres i dag og fant ingen kvartalsregnskap, bare halvårsregnskap. Er kvartalsregnskap fjernet, eller har APCL aldri lagt frem kvartalsregnskap? Så vidt jeg har registrert leverer de fleste kvartalsregnskap.Mrhifi
05.12.2017 kl 19:21 4949

Attogfram, det er måske fordi at apcl har mulighed for at betale sig fra de forpligtelser de ikke har opfyldt...så når goverments starter terminerings processen så har apcl mulighed for at betale et beløb og dermed undgå at skulle bore en brønd inden for en urealistisk tidshorisont...kort sagt de kan betale et beløb og beholde licenser i en periode...og hvis Gambias interesser ikke inkluderer apcl, så vil de vil ikke starte en terminerings proces med risiko for at apcl via emission finder pengene...???
Kan der være nogle fordelagtige klausuler for apcl når terminerings processen bliver aktiveret???

Det er jo totalt urealistisk at apcl Skulle kunne nå at bore en brønd på 4-6 måneder...så hvorfor starter Gambia ikke terminerings processen... Strange
Redigert 05.12.2017 kl 19:28
fremogtilbake
05.12.2017 kl 20:03 4920

Mr. Hifi,

det er jo en mulighet. I følge det vi så på av tildigere kontrakter for noen måneder siden (med forbehold om at jeg husker feil, men jeg tror Warom er bedre oppdatert på akkurat det) kan de betale det de ikke har oppfylt av arbeidskontrakten for å gå videre til neste fase. Her gjelder det vel da kostnadene for en brønn. Det var også nevnt 20 millioner USD forrige gang vi diskuterte dette.

Uavhengig av om det er 20 millioner eller kostnaden ved en brønn, er det mye penger. Det er vel ikke umulig å hente inn det (de klarte det jo sist), men da må de altså minst 20 millioner på plass. Kan ikke helt se at en emisjon på det nivået er så lett å gjøre slik situasjonen er, og de må jo i tillegg da fortsatt ha en partner eller hente inn mer penger for å bore på egenhånd.
Andyo
06.12.2017 kl 13:00 4298

Er vel greit å forholde seg til faktum og det er at selskapet har søkt om overførsel av forpliktelser til fase 2 og ikke en "full-buy-in" i fase 2 som du omtaler, men korrekt det ligger en sikkerhet der i kontrakt men det er ikke det selskapet går for.
Redigert 06.12.2017 kl 13:03
fremogtilbake
06.12.2017 kl 16:17 4125

Andyo,

jeg er klar over hva de har søkt om, og Senegal kan jo selvfølgelig akseptere det hvis de vil. Poenget her var at det har blitt vist til kontrakten, der de (kan ha) krav på å få overført forpliktelsene til en ny fase ved å betale for de forpliktelsene de ikke har oppfylt i denne fasen, eventuelt en "bot" på 20 millioner (så vidt jeg husker).

APCL står jo selvfølgelig fritt til å søke om absolutt hva de vil, og Senegal står jo fritt til å akseptere hva de vil utover hva som står i kontrakten. Kontrakten er jo det som er gyldig, men om partene blir enige om noe annet, kan de jo selvfølgelig gjøre det, selv om jeg ikke ser at APCL kan KREVE å få forpliktelsene overført til en ny fase uten å betale for eventuelt mislighold.
Elderlywoman
06.12.2017 kl 16:21 4070

Nå trynes det heftig her. Lykke til med dette folkens!
Jokkur
06.12.2017 kl 16:36 4061

Hehe, den spretter nok opp igjen på morgenkvisten ser du. Dette var nok nervøsitet i sluttauksjonen, da folk innså at SL alene ikke var nok. Bare vent på Senegal!
Elderlywoman
06.12.2017 kl 16:38 4056

Du får leve i troen :) Virker som noen hadde enormt hastverk med å komme seg ut fort.
Jokkur
06.12.2017 kl 18:01 3927

Og hva vet dem som markedet ikke vet?

Se på ordrebildet da - Kursen hoppet fra 1,290 til 1,250 på én handel á 3 aksjer!
Deretter ramlet det ut aksjer i større tall.

Mitt guess er et stop-loss, som noen hadde satt etter at aksjen skøt fart i går.
Hvis jeg hadde vært inne i denne aksjen uten røde tall, hadde jeg heller ikke turt å sitte over natten. Risky business :)
Jokkur
07.12.2017 kl 09:10 3590

... og "bounce" :)
brumlemann
07.12.2017 kl 09:40 3545

oppgangen var vel fordi noen trodde det var gull å få forlenget en lisens, men hausserne glemte at det påløper store lisenskostnader og at i beste fall vil Sierra leone ta veldig lang tid.
Nå er det vel bare få dager igjen før "the moment of truth". Spekulasjonene til hausserne går i retning at Gambia gir etter, min mening er at for hver dag som går, øker sannsynligheten for at Gambia ikke gir seg, mens hausserne mener det motsatte.
Kvasi
08.12.2017 kl 13:45 3179

Ser på mine24 (e24) kl 11:57 i dag at Investtech har Apcl som en av tre mulige nyttårsraketter. Jeg bruker lite TA, men sikkert interessant lesning som et supplement for noen. Understreker jo også risikoen, og det vet vi jo fra før.

minE24 i dag:
« ...En videre økning av optimismen indikeres, og aksjen kan lett sprette flere titalls prosent på en uke eller to.
Aksjen anses spesielt positiv på kort sikt, mens det langsiktige bildet er mer nøytralt. 

Vær oppmerksom på svært høy risiko..»
Redigert 08.12.2017 kl 13:50
sulen
08.12.2017 kl 19:03 2987

Ja hvis i absolut vil af med jeres midler så værsgo
klaesp
10.12.2017 kl 22:00 2703

Spennende kommende uke med mulig ressursoppdatering SL og info ang Sosp.
Fluefiskeren
11.12.2017 kl 09:20 2535

Det må nesten komme en melding i løpet av uka. På fredag går fristen for å første fornyelsesfase ut. Mulig at man kan få forlenget den, men jeg mener at selskapet må informere senest fredag. Fra meldingen i oktober:

The term of the current first renewal phase of the SOSP PSC is due to end on 15 December 2017. Should the Senegalese authorities agree to the Company’s proposal then the second renewal phase will be for a term of 2.5 years with a work programme commitment of acquiring, processing and interpreting 3D seismic and the drilling of one exploration well.'
Warom
11.12.2017 kl 09:29 2544

Jeg er ganske så overbevist om at det kommer en mld innen fredag helt uavhengig om signaturer er på plass eller ikke. Skulle alt være signert så er det jo greit, hvis ikke så burde det jo være en god forklaring som viser veien fremover. I det siste tilfellet så kommer det vel mye an på hvordan den mld evnt skulle være utformet.
klaesp
11.12.2017 kl 09:32 2528

Enig Flue, det kommer sikkert en oppdatering ang sosp prosessen innen fristen 15.12 dog er det flere forhold som skal avklares som angår Sosp prosessen, Rop lisens er essensiell i denne prosessen. Tror derfor vi får en oppdatering innen få dager av posetiv art.
rischioso
11.12.2017 kl 10:00 2426

Som sist så er jeg redd for at deadline den 15.12 blir passert i stillhet og alle de nye og håpefulle vil så ta en exit...
Mrhifi
11.12.2017 kl 10:09 2405

Risotto tror du skulle have haft lidt is i maven...he he
Mit bud er at apcl kommer i +2 Kr før sosp melding..
rischioso
11.12.2017 kl 10:18 2411

For all del - Unner deg/dere det - finger xrossed...;)
Mrhifi
11.12.2017 kl 10:59 2309

Tak Risotto og held og lykke med iox.

rischioso
11.12.2017 kl 11:20 2317

....og ELE - den er nok den som kommer først av alle...;)
Redigert 11.12.2017 kl 11:24
Nottet
13.12.2017 kl 10:31 1870

Blir det press mot Gambia? Noen med tilgang?

COMMERCIAL DISPUTES FRUSTRATE GAMBIA OIL SECTOR DEVELOPMENT
A commercial disagreement in Gambia’s nascent oil sector is likely to frustrate the marketing of the country’s offshore oil blocks, while the dispute could even delay key decisions on neighbouring Senegal’s energy sector development.

https://www.exxafrica.com
Fluefiskeren
13.12.2017 kl 11:08 1820

Nottet

Den ser veldig interessant ut, men har heller ikke tilgang.

Forøvrig ny tørr brønn for Kosmos. Denne gang i Mauritania.

http://investors.kosmosenergy.com/news-releases/news-release-details/kosmos-energy-provides-update-exploration-drilling-program-0
Redigert 13.12.2017 kl 11:25
Mrhifi
13.12.2017 kl 11:54 1747

Ja særdeles interessant.
Vi må håbe Gambia beslutter sig til at forhandle med apcl.
Det er lidt funny at de prøver at sælge licenser som skal til voldgiftsag...det er jo way Out... måske det er Gambiansk forhandlingstaktik ??
Der er vil ikke nogen Big oil Majors som køber licenserne før der er kommer en voldgifts afgørelse??
Anyway, Senegals olie strategi afhænger vil også af hvad der sker med sosp - rop licenserne...
ja der er meget usikkerhed og mange potentielle triggers.
Drømme scenariet vil være sosp forlængelse og at Gambia vælger at gå i dialog med Apcl så begge parter undgår en langvarig voldgiftsag og kan starte på Real oil exploration....
Fluefiskeren
13.12.2017 kl 11:57 1738

Et lite rykte fra Hotcopper. Ta det for det det er, nemlig en vanlig forumdeltaker

Now just don't shoot the messenger.

Rumour has it that CN is in China with Nexus CNOOC.
This would be enough to start more tongues wagging.

My thoughts are, there is nothing really that you can't do on line, except signing on the dotted line.

So is it very close now!

KKW


CN= Carth Norman (ceo i FAR)

Det spekuleres videre på om CNOOC er i ferd med å gå inn på A2 og A5.
Solux
13.12.2017 kl 17:11 1585

APCL - #TBT, blir vi igjen lurt av Pace og APCL?
07/06-2017 08:00:01: (APCL.OAX)

EXTENSION TO EXCLUSIVITY AGREEMENT - SENEGAL & THE GAMBIA

African Petroleum Corporation Limited ("African Petroleum" or the "Company") provides the following update to its
previously announced non-binding heads of terms ("Heads of
Terms") and a binding exclusivity agreement ("Exclusivity
Agreement") with a well funded, listed oil and gas company
with a strong track record in offshore deep-water drilling.

African Petroleum and the incoming party have been working
together to finalise negotiations with the governments of
Senegal and The Gambia, to continue due diligence and
negotiate farm-in documentation. Whilst good progress has
been made to date, the period of exclusivity in the
Exclusivity Agreement has been extended for a further six
weeks until 20 July 2017 in order to ensure there is adequate
time to complete this process.

The Heads of Terms and Exclusivity Agreement provide a framework for the incoming third party to secure a 70% operated interest in the Company’s SOSP production sharing contract in Senegal and the A1 and A4 licences in The Gambia.


MERK:
"Good progress made to date", "working with the gouvernments", "finalize negotiations", "Adequate time to complete this process".
---

Er det flere enn meg som gleder seg til nok en innpakket børsmelding hvor forlengelsen ikke har blitt godkjent innen 15?

Det er bare å glede seg til ras. Jeg sitter på sidelinjen.
Warom
13.12.2017 kl 17:59 1562

Ja, det siste var vel lønnsomt fra 1,- til 1,70 ;)
Du mener vel ikke alvorlig at vi skal tro på deg der du "plutselig" kom tilbake ved dagens kurser at du har sittet på sidelinjen? At du gjør det nå er jeg helt overbevist om, men at du har gjort det siden 1,- nekter jeg å tro.

Det bryr meg forøvrig midt på ryggen hvor du sitter eller ei, men jeg er dessverre litt for "svak" til å høre på slikt tøv uten å kommentere med tøv :)
rischioso
14.12.2017 kl 09:51 1301

Jeg av alle unner de trofaste akjonærene (frivillige eller ikke) en go-melding nå rundt disse juletider.

Jeg gikk selv på en real smell ved å skulle prøve å fange en fallende kniv, men klarte å ta det tilbake i intervallet 1-1,7 så jeg kjenner meget godt til hvordan det føles og det begge veier...;)

Så ja - la Santa komme med en go-melding slik at kursen kan flerdobles innen sølvguttene synger julen inn - hau, hau and finger xrossed!
Redigert 14.12.2017 kl 09:55
Warom
14.12.2017 kl 15:53 1104

Hyggelig sagt av deg Risch....så takk for det :)
Konjagi
I går kl 17:19 230

Jeg lurer fælt på hvilken personlighet, som skjuler seg bak nicket Solux. Tenk å ha slike lyster, som beskrevet her?
Mrhifi
14.12.2017 kl 18:01 1014

Tak igen Risotto, jeg er mr.exploration og satser på at vi skal bore efter det sorte guld (igen)...he he

Men jeg vil ikke udelukke at solux får ret i sin påstand om at der imorgen eller snart kommer en blød og ukonkret confident pm...jeg håber det selvfølgelig ikke!!!
Apcl har søgt om forlængelse...fact
Tror i der er klausuler i vores kontrakter der gør at Senegal skal reply inden kontrakten udløber????
Altså imorgen fredag 15-12-17..
Min pointe er at Senegal kan vil ikke bare trække afgørelsen i langdrag uden en form for juridisk konsekvens???

Jeg er helt sikker på en pm imorgen fra apcl...men forventer absolut ikke en forlængelse imorgen...det er trods alt Afrika.....hvad siger de juridiske forhold i kontrakten guys/attogfram???? Er Senegal forpligtet til at komme med en klar og entydig afgørelse 15-12-17??
Redigert 14.12.2017 kl 18:04
fremogtilbake
14.12.2017 kl 19:35 955

Mr. hifi,

det er APCL som har frist på seg til i morgen på å bore en brønn, og det klarer de neppe... :-) Da bør de i hvertfall starte snart!

Siden APCL ikke hadde noen mulighet til å klare det, har de søkt om å få overført boreforpliktelsene til neste fase. Det har de såvidt jeg vet ikke krav på. Det APCL derimot KAN ha krav på, er å kunne gå over i neste fase om de betaler det de ikke har oppfylt i denne fase, som altså er en brønn. Det har vært sagt at et alternativ kan være å betale 20 millioner, så om de betaler 20 millioner USD i morgen, burde dette gå greit. Da kan de fokusere på neste fase, og finne en partner eller finansiere en brønn selv.

Vet ikke om det står noe i kontrakten om hva som skjer om APCL kommer med alternative forslag, det vet sikkert Warom bedre enn meg, og om Senegal da har en frist på seg til å svare.

Vet heller ikke hvor mye APCL kan forlange at Senegal skal svare i morgen eller med det første, det er jo APCL som i første omgang har misligholdt boreforpliktelsen. Hadde de hatt penger, kunne de jo bare ha boret! Det er jo der jeg synes hele diskusjonen blir bakvendt, hadde APCL bare oppfylt forpliktelsene sine i tide, hadde ting vært greit, både i Senegal (SOSP og for den saks skyld også ROP) og i Gambia.

Men vi får vel se hva som skjer, det blir vel en melding fra APCL i morgen eller på Mandag. Det burde det i hvertfall!

rischioso
15.12.2017 kl 10:41 729

APCL har i praksis ikke lengre noen frist med å bore en brønn da de kontraktteknisk har hivd inn håndklet i det de søkte om alternativ løsning gjennom å gå inn i neste fase med boreforepliktelsen.

De har i utgangspunktet ikke en slik rett, MEN en mulighet - mao, det vil være opp til senegalske myndigheter om de godtar det.

Skulle de ikke godta det så er det ikke slik at da er det over. Velger selskapet å ta det rettslig som de har gjort i Gambia så er det fortsatt åpent nettopp på basis av at de har investert betydelig i lisensen så har de fortsatt en mulighet til å kunne bli avspist med mindre - mao, en mulighet for en kompensasjon på basis av det de har investert alternativt at senegalske myndigheter snur på tiøringen som Gambia gjorde i 2014.

I tillegg stiller saken seg noe annerledes i Senegal enn i Gambia nettopp fordi senegalske myndigheter har kommet i brudd med kontrakten om ROP hvor de i kontraktsperioden har gitt lisensen til en tredjepart (Total) noe som er å anse som et betydelig overtramp.

Av samme grunn kan det være at senegalske myndigheter vil være mer fleksible med SOSP i bytte mot at man formelt er enige om at ROP er borte.

Uansett - spennende tider hvor jeg ville ha blitt meget overrasket om selskapet taper på alle fronter - at det blir noe tror jeg på, men hva og hvor mye gjenstår og se.

Lykke til!

Redigert 15.12.2017 kl 10:54
henrik9
15.12.2017 kl 10:50 708

Et edrulig innlegg som fullstendig samsvarer med min oppfatning av saken. Selv den minste lille posivitet vil her medføre solid verdistigning.