TRS avtale - Total Return Swap

Volf
07.12.2017 kl 08:25 GOGL 378

Her er en forklaring på TRS siden Fredriksen har utløst og inngått i forskjellige selskaper han har,

TRS avtale - Total Return Swap
I en TRS-avtale vil den som disponerer verdien (f.eks aksjeposten, kjøpsrettigheten o.l.) motta utbytte på posten samtidig som han også vil få tilført eventuell verdiøkning som posten måtte få tilført i løpet av perioden. I bytte for denne TRA avtalen, må disposisjonhaveren betale eieren av posten en fast rente i hele perioden ...
Hva er egentlig en TRS?
Det står for total return swap og er en finansiell avtale mellom to aktører der man får finansiell eksponering mot for eksempel aksjer uten faktorsk å eie aksjene selv. Geveran Trading gjør dette i GOGL. Det kan skje ved at Carnegie kjøper aksjene, og så inngås det en avtale mellom Geveran og ...
Sonatrach
07.12.2017 kl 09:37 311

06/12-2017 16:50:11: (FLNG) Notification Flex LNG for Geveran
Geveran Trading Co. Ltd. ("Geveran"), a company indirectly controlled by trusts
established by Mr John Fredriksen for the benefit of his immediate family, has
settled Total Return Swap (TRS) agreements underlying 810,000 shares in Flex LNG
Ltd. expiring December 6th, 2017 and subsequently entered into a new TRS
agreement underlying the same number of shares 810,000. New expiry date is March
6th, 2018 and new TRS price is NOK 11.09641 per share. Geveran's affiliated
ownership in Flex LNG Ltd. is following this transaction unchanged
191,131,803shares, constituting 51.94 percent of the issued share capital.
Geveran controls after this in addition TRS agreements with exposure to totally
810,000 shares in Flex LNG Ltd.

Noen som vet hva en slik rente ligger på?
Volf
07.12.2017 kl 09:47 296

Notification Golden Ocean for Hemen Holding

Hemen Holding Limited, which is indirectly controlled by
trusts established by John Fredriksen for the benefit
of his immediate family, has settled a TRS agreement
(Total Return Swap) underlying 4,500,000 shares in Golden Ocean Group Limited
("Golden Ocean")expiring December 6th 2017. Hemen Holding Limited has
subsequently entered into a new TRS agreement with exposure to the same number
of underlying shares. New expiry date is March 6th, 2018, and the new TRS price
is NOK 67.2814 per share. Hemen Holding Limited's affiliated ownership in Golden
Ocean Group Limited is after this unchanged 47,326,353 shares, equal to 33.3% of
issued shares and votes in the company. In addition, Hemen Holding holds TRS
agreements with underlying exposure to 4,500,000 shares in Golden Ocean Ltd.
Further, Hemen Holding holds in aggregate USD 124.4 million in the Golden Ocean
14/19 3.07% USD 200m Convertible Bond, convertible into 1,411,230 shares in the
Company, equaling approximately 1.0% of the shares and votes in the Company.
pappacharlie
07.12.2017 kl 10:52 223

Så langt, så godt. Men hvis han er ut etter utbyttet og verdiøkningen, hvorfor kjøper ikke Fredriksen aksjene selv?
Kbkristi
07.12.2017 kl 11:08 213

Han trenger jo ikke det da. Han vil jo motta både utbytte og evt verdiøkning.
Om jeg har forstått riktig:
Mr X investerer 500 millioner i Gogl, men er ikke interessert i å se verdien gå som en ber og dalbane.
Mr X låner således ut aksjene sine til Fredriksen via en TRS avtale til f.eks 8 % rente i en avtalt periode og til en avtalt pris.
Da har Mr X en oversiktelig økonomi, mens Fredriksen kan tjene eller tape enormt. Det er Fredriksen som er gambleren her.
Ser gjerne at jeg blir korrigert, om jeg har misforstått.
Volf
07.12.2017 kl 11:30 179

Du har helt rett kbkristi , men renten kan variere fra gang til gang . libro + så og så mye i tillegg for å si det enkelt.