NANO: Realistiske tanker før ASH

Korsar
07.12.2017 kl 12:06 NANO 4988

NANO fortsetter i dag sin negative trend, og ligger pr. nå ned midt på 78-tallet.
Dette står i skrikende kontrast til den pågående haussingen på gamleforumet før ASH (der det gode gamle toget selvsagt for lengst skulle ha forlatt oss kunnskapsløse på perrongen...) og de tilhørende drømmene om julekurser på 400+.
Her på nyeforumet ser vi at det tradisjonelle haussekorpset skygger banen og ikke ønsker eksponering for sine fantasier.
Men på gamleforumet er det good ole business:
- F.eks. Merlin (som altså har 400 til jul) skriver nå at "Betalutin kommer til å bli en enorm salgssuksess. Nano blir ganske sikkert kjøpt opp til en kurs langt over Algeta, siden potensialet er større. Betalutin er et helt enestående og nærmest konkurranseløst produkt." Dette er som kjent grovt villedende da f.eks,. Bayer allerede har et produkt mot samme målgruppe som er kommet lenger.

Kort sagt:
Tiden er kommet for å ta en mer realistisk debatt rundt aksjens faktiske status:
- hva er faktisk prosesstilstand, herunder rekrutteringsbildet?
- kan forsinkelsene konkretiseres bedre, slik at ny/realistisk framdriftsplan kan legges hos aksjonærene?
- faktisk forhold til FDA-prosess, er sentrale kriterier på plass?
- hvordan vil man løse de uavklarte valg rundt 15/40 og 20/100 (et rot som begynner å bli tydelig skadelig for tilliten til hele prosessen), og hvilke tids- og kostnadseffekter vil dette få? Dette kan ikke lenger dyttes bort i et nytt tåketeppe.
- osv

Haussekorpsets tråder er dessverre fremdeles (selv etter at de har bommet flere hundre prosent på kursutviklingen i år) bare en strøm av ukritisk panegyri og hjelpeløse forsøk på tildekking av forhold som tvert i mot burde tas fram og vurderes balansert. Kanskje man da til og med kunne konkludert positivt?
Men slik som man holder på foreløpig, der man også gjør sitt beste for å få utestengt alle som prøver å få til en reell debatt, så er dette bare trist å lese.
ovevald
07.12.2017 kl 12:27 4945


Redigert 07.12.2017 kl 12:28
Lykkeligamator
07.12.2017 kl 12:42 4923

Kort sagt:
Tiden er kommet for å ta en mer realistisk debatt rundt aksjens faktiske status:
- hva er faktisk prosesstilstand, herunder rekrutteringsbildet?
--> Ledelsen sier alt er "on track" og har gjenntatt at ulike studier skal starte opp i år etc.

- kan forsinkelsene konkretiseres bedre, slik at ny/realistisk framdriftsplan kan legges hos aksjonærene?
--> Det er vel bare du som snakker om forsinkelse. Har du konkrete bevis på at ledelsen lyver når de sier at alt er on track?

- faktisk forhold til FDA-prosess, er sentrale kriterier på plass?
--> igjen så sier vel ledelsen at de utvikler studiedesign tett sammen med nødvendige myndigheter. Selsagt vil ingenting være forhåndsgodkjent og produkter kan fremdeles falle igjenom hvis de ikke er gode nok

- hvordan vil man løse de uavklarte valg rundt 15/40 og 20/100 (et rot som begynner å bli tydelig skadelig for tilliten til hele prosessen), og hvilke tids- og kostnadseffekter vil dette få? Dette kan ikke lenger dyttes bort i et nytt tåketeppe.
--> De sier vel de skal bruke paradigme til å avklare dette. Hva er uklart? De har et godt alternativ i 15/40 og undersøker et annet spor som verdensledene forskere sier virker spennende.

- osv
--> vennligst utdyp

Oppsumert: Du er ikke noe bedre enn hausserne som du refererer til bare med motsatt fortegn. Kommer med mange udokumenterte påstander om forsinkelser og uavklarte valgt etc.
Lykkeligamator
07.12.2017 kl 12:45 4924

Når det er sagt tror jeg ikke aksjen kommer til å stå i 400 til nyttår ei eller at NANO blir solgt ila 2018 for flere hundre kroner per aksjer. Har et edrulig forhold til at NANO kan (merk kan) blir bra (flere hundre kroner per aksje) på sikt (2019?)

Kortsiktig kursutvikling i en aksje som NANO er meget vanskelig å mene noe om da det plutselig kan komme gode eller dårlige resultater eller andre nyheter som sender aksjen på en berg og dalbanetur.
Korsar
07.12.2017 kl 12:52 4925

Lykkeligamator,
mener du i fullt alvor at det ikke har framkommet opplysninger om forsinkelser?!
Igjen, snakker vi om et panisk forsøk på tildekking av velkjente forhold atter en gang her?
Lykkeligamator
07.12.2017 kl 13:27 4877

Nei - ikke noe panisk forsøk. Vet det har vært forsinkelser tidligere (f.eks. i 2015 når kursen falt fra 30-12 pga. ny strategi som førte til forsinkelser). Jeg snakker om nå.
Korsar
07.12.2017 kl 14:11 4860

Lykkelig,
Hvis du altså mener at det ikke foreligger udiskutable forsinkelser også i 2017, så blir det jo helt meningsløst å debattere med deg: Hva betyr for eksempel de kompliserte effektene av splitten mellom 15/40 og 20/100 for opprinnelig planlagt framdrift, f.eks?! Hva med de mangelfulle testpanelene der man for lengst har innrømmet rekrutteringsproblemer? Er du sveiseblind?
Til og med for guidingen helt fram til 2019-2010 er det signalisert forsinkelser.. Bare som ett eksempel: Selskapet har i ett tilfelle nå nylig endret "1H2019" til "2019" (tydelig omtalt på andre tråder her). Som aksjonær bør du lære deg å ta slike signaler alvorlig: Kursen blir ikke bedre av at du stikker fingrene i ørene og lukker øynene.
Aksjespesialisten
07.12.2017 kl 14:18 4839

Markedets oppfattning snakker for seg selv 78 støtten er brudd og det er dermed fritt frem til å teste 68 etter ASH.
Lykkeligamator
13.12.2017 kl 09:51 1183

som diffish skrev 11.12.2017 kl 20:20

Hva gjelder rekruteringen av 20/100 så var det en stor skuffelse at de ikke hadde flere enn to nye pasienter, men på callen idag morres sa Costa tydelig at LYMRIT-37-01 nå har stengt inntaktet av pasienter og at data kommer i løpet av et par uker. De har altså fått inn nok pasienter til å kunne avslutte denne fasen av studien.

----

Så mye for rekrutteringsproblemene du prater om.
Korsar
07.12.2017 kl 14:18 4812

For oss som er i den virkelige verden og gjerne vil se om der kan være korte oppturer i en langvarig nedtrend, så kan vi se på teknisk status akkurat nå.
Først, det var riktig av oss som ikke benyttet forrige fall til ca. 80 til å prøve et klipp, for nå er det allerede trykk nedover til at aksjen kan havne under 78.
Samtidig vet fra tidligere intradagsbevegelser at aksjen i fallfaser ofte gis noen støttekjøp utpå ettermiddagen (det sitter i sånne sammenhenger noen store aksjonærer og verger sitsen sin) for ikke å etterlate aksjen med for stort intradagsfall. Tror vi kan se det i dag også, dvs. at aksjen kan bli forsøkt kjøpt opp igjen til i alle fall 79-tallet. Men trolig vil trendens tyngdelov holde mye av dette tilbake, så her sitter vi ute og venter mer fall.

PS: Hadde ikke før trykket enter før 77-tallet var et faktum. Siger vi videre nedover 77-tallet må man passe opp for den uunngåelige stoploss-risikoen som ut fra dagens tekniske sits vil oppstå på 76-tallet. Som kjapt da vil svekke aksjen et par kroner til. De "faste" SL-klønene klarer neppe å la være denne gangen, men helt nøkternt tror jeg vi slipper en sånn SL-glipp i dag. Det ville også vært litt for surt for dem som sitter inne og håper på ASH mandag.
Redigert 07.12.2017 kl 14:23
Nanofreak :)
08.12.2017 kl 06:09 4545

Angående forsinkelser så er vel Humalutin forsinka inntil max 3 mnd, til Q1-18 hvis jeg forsto det rett, sannsynligvis fordi de fokuserer alt på Paradigme og Archer-1 nå.
Paradigme er også på papiret utsatt inntil 6 mnd, fra 1H 2019 til 2H 2019. Dette hvis de ikke, som Copanislib med dårligere effekt og større bivirkninger, får AA altså begrenset markedstilgang mens de fortsetter studiet. Jeg gir de gjerne et halvt år mer, tviler også på at kursen er på 70-80-tallet til da.

Angående sentrale kriterier og 15/40-20/100 så har de jo vært i dialog med FDA hele veien, det var f.eks FDA som ville at Nano skulle utforske 20/100, da for å ha utforsket dosevalg best mulig for å være mer sikker på godkjenning. Derfor 2 doser i Paradigme. Det endelige produktet blir helt sikkert flere dosevalg tilpasset pasientenes sykdomsbilde, helse osv.
Korsar
08.12.2017 kl 08:16 4476

nanofreak :)
du har 210 til jul, men her skal du ha kred for at du ikke fortsetter tradisjonen med å benekte alt som ikke er panegyrisk hylling av NANO.
Du tar opp en del relevante forhold, selv om du fremdeles er litt for overglattende og "ubekymret" for FDA: Det er ikke slik at selskapet har noen lett vei her, her må man bare glemme alt tøvet som er blitt gjentatt så lenge her på forumet at mange har begynt å tro på det. Man skal her tro like lite på Merlin et al som deres 400 til jul. Først må man sette seg inn i de faktiske forhold som faktisk kan leses ut av foreliggende info fra NANO opp mot DE OBJEKTIVE KRAV til å oppnå FDA, og ikke copy+paste meldinger for å spille kunnskapsrik - og deretter tolke ting helt ut på den euforiske vidotta.
Inøff sædd.

PS: Det er KUN ved å forholde seg nøkternt til ALLE forhold som angår aksjen at det er mulig å forutse videre kursutvikling best mulig. Alle former for selvbedrag og ubegrunnet haussing er dømt til å ende som den pågående flausen for 400-kroners klubben. Men om ikke annet, så er dette i det minste en tydelig lærepenge om hvordan det går når man er mest opptatt av å få stengt ute og latterliggjort alle som prøver en balansert selskapsvurdering.

PS2: NANO begynte en ny farlig nedtrend i går, men dagens makroforhold tilsier at NANO vil få betydelig hjelp til å møte helgen i en noe bedre tilstand. Vel å merke hvis det ikke begynner å slå inn en ASH-nervøsitet allerede i dag (den oppvakte delen av markedet har for lengst skjønt at ASH ikke har noe viktig å by på, og i beste fall holder kursen oppe) kan vi få noen kroner opp. Hvorvidt det vil holde ut dagen beror på ovenstående markedsvurdering. Men en ting kan jeg love: Går aksjen opp 3 kroner kommer 400-kroners klubben triumferende fram fra skammekroken for 15 minutes of lack of shame.
Redigert 08.12.2017 kl 08:34
YNWA250505
08.12.2017 kl 09:35 4350

4 kroner opp og kr 400 nærmer seg:-) Men du Korsar kjøpte seff det som var å få tak i dag på kr 78,60 ikke sant. Dagens laveste. Tror du at det som NANO nå vil presentere er bad news og elendige data? Jeg vet du kun forholder dg til trender, makro og TA, men kan du se litt lenger en det også? Kan det komme gode nyheter som din kalkulator/glasskule ikke ser?
Korsar
08.12.2017 kl 10:43 4228

YNWA,
for det første forholder jeg meg ikke "kun" til det du sier. jeg har akkurat skrevet foran i tråden at man må forholde seg til ALT som angår en aksje for å kunne vurdere skikkelig. Ellers er dagens utvikling helt som jeg spådde for flere dager siden (bl.a. på Hammers' tråd):

a) at NANO ville få et oppsving før helgen, særlig gitt
b) at makro/asia kom som antatt

Begge deler har slått helt til. Og som jeg skrev på tråden foran; hvis NANO dipper til 78-tallet kjøper jeg for å dra et klipp. Jeg kan også melde at jeg akkurat har solgt igjen. Her er det jeg skrev for to dager siden om det jeg antok for i dag:

Korsar 06.12.2017 kl 14:23 369
...... Nå skal vi nok få en dårligere 11 des enn antatt før vi er helt nede på dette kursmålet, og vi kan gjerne få en liten opptur før helgen. Ikke minst hvis makro snur opp igjen etter noen mistrøstige asia-dager m.m. ......

PS: Som du også kan se av mine vurderinger for denne uken hadde jeg 84 som kursmål for slutten av uken. Også en grunn til at jeg akkurat solgte ut da vi nesten var der nå.
Redigert 08.12.2017 kl 10:46
heilo888
08.12.2017 kl 11:36 4094

Har fulgt skribenten Korsar en tid og har konkludert med at det er beklagelig at man ikke kan radere bort skribenter som han.
Hans skriverier er totalt verdiløst for den langsiktige investor i Nano.

Det fremgår tydelig at han har svært manglende kunnskap om teknologien og strategien i Nano, og det er helt bortkastet å bruke tid på hans amatørmessige, misvisende og i mange tilfeller kverulerende innlegg omkring den kortsiktige kursutviklingen i Nano.

Ettersom det ikke lar seg gjøre å utelate enkelte skribenter så hopper jeg heretter raskt over hans innlegg angående Nano.

Korsar
08.12.2017 kl 12:42 4019

heilo888,
vi kan altså notere at jeg lider av " svært manglende kunnskap om teknologien og strategien i Nano", som gjør at jeg ikke er noe å lytte til når det gjelder "langtidsstrategien i NANO". Vel, da tør jeg ikke å tenke på "kunnskapen om teknologien og strategien i Nano" for 400-kroners klubben og sovore folk :-)
Ellers er det bare å takke for at du bidrar med mye mer verdifull analyse enn sånne som meg som har hatt rett om kursutviklingen i hele år - hvor var det du skrev dine fremragende analyser, forresten? Hirr hirr.

Eystein007
08.12.2017 kl 19:03 3648

Korsan:

Selv om du har hatt rett med tanke på kortsiktig kurs bildet som 2017 representerer så vil ikke det si at det er riktig strategi for mange.

Det er der kritikken ligger. I det lange løp vil de som sitter LONG stort sett få best avkastning. Dette viser all statistikk (som du er opptatt av).

At du er god på TA og modellen din treffer vil ikke si at det fungerer for meg.

Når de fleste aksjonærene på forum har er i kategori LONG, blir dine små plukk uvesentlig. "Vi" sover bedt om natten når man er I "markedet" (Nano) en uten.

Tipper du også fundementalt er LONG, men kverulere deg bort som en bedreviter på kortsiktig profitt.

Jeg klarer ikke den øvelsen, og mange er som meg.
Korsar
08.12.2017 kl 21:01 3586

Eystein007,
det var da svært hva du vet å tillegge meg?
Jeg sitter selvsagt long der det er noe å hente, og hopper like raskt av hvis det går nedover. Jeg var som kjent veldig tydelig på at jeg hoppet av NANO da aksjen toppet ut over 120. Det kan da ikke være feil å unngå å være med på en 40% nedtur?! Det er og blir feil å klamre seg til en aksje som faller. jeg får mer enn god nok tid å hoppe på igjen hvis det skulle ligge an til en ny skikkelig opptur.
I mellomtiden trader jeg i NANO, siden den i perioder er en av de beste tradeaksjene på OSE. I dag sikret jeg inn dagen trade på ca. 83, dvs. at man i etterpåklokskap kan si at jeg solgte litt for tidlig siden aksjen tok en runde til over dette. Men i forhold til min overordnede strategi (ikke sitte tungt inn mot ASH mandag) var det korrekt. gevinst er gevinst. Om aksjen skulle gå sterkt på mandag så er det bare gledelig for min del, jeg vil i så fall rolig vente til ny trademulighet byr seg. Long? Aksjen KAN være kommers i 2020, tidligere håpet man på 2019. Kort sagt: Man bruker en aksje slik det passer best til enhver tid. Og nå er det neppe lurt å sitte i 2-3 år fastsurret til masten før vi i det hele tatt vet om aksjen skal gå noe særlig det neste året. Det er jo så mange andre aksjer som allerede går :-)
Hæggis
10.12.2017 kl 10:37 3224

Tror du på dette våset du skriver selv Korsar ?
Du må enten være sylfersk på børs eller en virkelighetens "Elling".
Beklager at jeg ikke pakker inn karakteristikken, men hvis du virkelig "trader" slik du hevder kommer du til å tape lommepengene dine.
Korsar
10.12.2017 kl 18:40 2953

Hæggis,
det var jammen litt av en "analyse" du har der: jeg er rett og slett idot og aner ikke hva jeg driver med.
Dette kan du fastslå uten å anføre EN ENESTE konkret sak der jeg har dummet meg ut. Kan du presisere hvor jeg har vurdert feil på denne tråden? Personlig kan jeg ikke se annet enn at jeg er den eneste på hele forumet (inkludert gamleforumet) som faktisk på forhånd har skissert den faktiske utvikling i uke etter uke etter uke...

Hæggis, du som vet alt bedre enn meg må derfor forklare oss andre:
Nå har NANO lagt fram masse info i dag. Kan du derfor fortelle oss om NANO går opp eller ned i morgen?

Jeg solgte ut på 83 på fredag, etter å ha handlet inn på 79. En enkel og grei trade fordi det var rimelig lett å lese intradagsmønsteret både tors og fre.
Men det synes som du mener at det var idiotisk å sikre ut gevinst på fredag?
Du mener NANO skal stige fra i morgen altså?
Fortell!
Virago1100
10.12.2017 kl 22:35 2683

Nano la i etterrmiddag ut posteren som skal brukes i morgen. Er det ingen her som har finlest denne og har noen kommentarer eller det kanskje slik at det ikke er noen her som har innsikt i biotec testresultater.
Skitslenging og bedrevitere er det tydeligvis nok av......
tokras
11.12.2017 kl 07:14 2476

Aktuelle poster:
Konklusion :"Betalutin er et nyt , sikkert og effektivt middel til behandling af b-celle lymfom".
Klar til at blive markedsført.
Ingen væsentlig forskel på 100/20 og 40/15 på effekt og toxisitet.
Dog ikke så mange patienter i gruppen 100/20 . Vil nok ikke ændre meget.
Kan gætte på at Betalutin bliver et drug of choise fremover i behandlingen af b-celle lymfom .
Virago1100
11.12.2017 kl 08:32 2323

Jeg er overbevist om at dette munner ut i en godkjent effektiv behandling.
Ting tar tid, men det Nano gjør er at de går grundig til verks.
eplesaft
11.12.2017 kl 08:28 2322

Noen som har noen tanker om hvorfor DoR for FL pasients (40/15) faller fra 15.0 mnd til 13.3 mnd med seneste oppdatering der antall pasienter øker fra 21 til 37?
Trodde dette var forventet å øke etter hvert som tiden gikk, med tanke på at "median follow-up time" øker fra 5.9 til 8mnd..
Korsar
11.12.2017 kl 11:26 2076

Ja, også dette går eksakt etter Korsar-boka:
Som den idioten jeg iflg ekspertene her mht å vurdere aksjens utvikling, samt at jeg også vil bli ruinert på trading, så gjorde jeg altså det "idiotiske" på fredag og sikret ut gevinst på 83. Fordi jeg antok at vi skulle få rikelig anledning til å handle inn på nytt godt nede på 70-tallet i dag.
Og som vanlig gikk det som jeg har vurdert; da vi var nede på 76-tallet (som syntes å være en smule teknisk overreaksjon) var det bare å måke inn en ny ladning. Solgte meg så raskt ut på korreksjonen på drøyt 80 (man når selvsagt ikke helt i max bunn og max topp hele tiden).
Så nå sitter jeg og avventer ute. For nå er det teknisk svært vanskelig å si om aksjen vil etablere seg i trendkanal 80-85 eller bryte ned i 75-80 en gang til.
Men du store for en nydelig tradeaksje NANO er nå.

PS: Men akkurat nå er det mer moro å lese "analysene" på gamleforumet der det nå først og fremst gjelder å "se fremover til 2019". Etter at man igjen har dritt seg sånn ut med ukvalifisert og helt useriøs ASH-haussing at det neppe er mer å finne på på den fronten :-)
Preben_
11.12.2017 kl 12:42 1993

Nesten litt Jagland-style dette her, Korsar.
Kos deg med gevinsten. Det gjør jeg som kjøpte tilbake på 76-ish og forsvant ut igjen på 80-ish også!

Haussekoret bør hive innpå litt juleakevitt før de studerer taperlisten på OSE i dag, men jeg har PrtScr...
Dysan
11.12.2017 kl 13:37 1918

Det er jo trist at Nano aksjen ikke reagerer mer positiv en hva den gjør. Det er jo gode nyheter de kommer med, men allikevel så reagere aksjen heller negativ. Hva er det med Nano aksjonærene? forventer der gull og grønne skoger, eller er de så utålmodige at de tar gevinst når det er mulighet? Ikke vet jeg, men for meg virker Nano svak. Er gniste godt ut av aksjen. Er sitter inne med endel aksjer og er forsatt bra i pluss, men nå begynner jeg å lure å ta gevinst. Heller å gå inn senere...
Korsar
11.12.2017 kl 14:07 1914

Dysan,
jeg har lagt inn noen kommentarer til dine spørsmål om hva som skjer på din egen tråd.

PS: Jeg har lenge hatt et håp om å få i gang en reell diskusjon om hva som faktisk er situasjonen for NANO, men det er foreløpig litt for lavt "diskusjonsoppmøte" på nye forumet her, og på gamleforumet fortsetter 400-klubben med sine faste trosbekjennelser og hårreisende virkelighetsforståelse. Der de for øvrig har klart å få utestengt de fleste som har ymtet saklige motforestillinger dette året. Så nå får de utfolde dumskapen sin omtrent uimotsagt. Vi har derfor mye ufrivillig komikk å se fram til fremdeles!

PS2: Gamleforumet skal imidlertid nedlegges ved årsskiftet, så det blir jo interessant om den samme allvitende arrogansen vil komme over hit på nyeforumet også?
Korsar
11.12.2017 kl 14:27 1892

Om det kan interessere noen som driver med trading, så hoppet jeg inn igjen på 79-tallet for litt siden. Med motiv i at aksjen ofte trades litt opp etter fall på slutten av en intradag. Har ikke de helt store forhåpningene denne gangen, men syns det er verdt å prøve. Siden jeg ikke ser den helt akutte nedsiden heller i dag/i morra. Vi får derimot høyst sannsynlig en tydeligere kursutvikling senere i uka.
Korsar
11.12.2017 kl 15:55 1837

Ja, da begynner det å nærme seg at jeg kan selge igjen, siden jeg har nesten 3 kroner nå. Men skulle gjerne hatt ei krone til på kursen før det stenger. Som sagt, NANO er nå en drømmeaksje å trade i: lett å lese, og godt volum.
Pensjonsparer
11.12.2017 kl 18:26 1714

Jeg skal prøve å ikke hausse eller baisse aksjen. Den største nyheten i presentasjonen synes jeg var opprettelsen av arm 5. Kombinert med den lille økningen siste fem måneder på bare 6 evaluerbare pasienter i arm 1 og 4, så regner jeg med at selskapet kommer til å prioritere utforsking av en ny dose / kanskje flere nye doser i arm 5, og at dette er forklaringen på den svake tilveksten i evaluerbare pasienter siden i sommer. Selskapet har startet en ren fase 1 studie med 20/60 og vil fortsette med fase 2 her om de får bedre resultater med denne dosen. Det begynner å bli tydelig at 20/100 ikke gir de resultatene selskapet hadde håpet på.
Det gir også forklaringen på hvorfor de kun ble 2 nye 20/100 evaluerbare pasienter de siste fem måneder.
Redigert 11.12.2017 kl 18:49
diffish
11.12.2017 kl 20:20 1662

Her mener jeg bestemt at du tar feil på flere punkter, Pensjonsparer.
For det første. 20/60 er opprettet med tanke på å studere farmakinetikken, altså opptaket og distribueringen av Betalutin i kroppen, sammenliknet med de andre dosene.
Hentet fra posteren:
"Three additional patients are being enrolled in a separate arm (Arm 5) for additional PK data (60 mg/m2 lilotomab + 20 MBq/kg Betalutin®)."

Hva gjelder rekruteringen av 20/100 så var det en stor skuffelse at de ikke hadde flere enn to nye pasienter, men på callen idag morres sa Costa tydelig at LYMRIT-37-01 nå har stengt inntaktet av pasienter og at data kommer i løpet av et par uker. De har altså fått inn nok pasienter til å kunne avslutte denne fasen av studien.

Costa sa også at PARADIGME nå var igang(?), noe vi offisielt ikke har fått melding om enda. Regner med det kommer melding på dette enten denne eller neste uke.
Pensjonsparer
11.12.2017 kl 21:14 1615

Tre 20/60 pasienter vil ikke gi noe informasjon om valget mellom 15/40 og 20/100.
diffish
11.12.2017 kl 21:27 1619

Helt riktig. Tre pasienter vil ikke si oss noe om hva som er den rette dosen å bruke. De tre pasientene er tatt opp i en egen arm for å studere kinetikken(opptak og distribusjon av Betalutin) i kroppen. Hva disse kinetikk-dataene skal brukes til er det nok foreløpig bare NANO som vet noe om. Kanskje er det for å undersøke opptaket av Betalutin med redusert predosering sammenliknet med 20/100, med tanke på å gå videre med 20/60 i ARCHER-1-studien. Det vet vi ikke enda, og jeg ønsker ikke spekulere for mye i det.

Valget er imidlertid tatt om å kjøre paradigme med både 15/40 og 20/100.
tokras
12.12.2017 kl 17:04 1383

Nano har et produkt nu , der kan anvendes til cancerbehandling med rimelig succes.
De skal nu finjustere produktet , så de får den optimale dosis.
Herefter skal det enten sælges til en større aktør , eller der skal opbygges en organisation til markedsføring og salg.

Det der for mig at se er en væsentlig problemstilling:
Kan patienterne tåle at få gentaget injektion af Betalutin med feks 1-2 års interval , således at sygdommen kan holdes i skak resten af livet?
Vi ved at kroppen kun tåler en bestemt dosis strålebehandling , men gælder det også stråling via betalutin.
Er der nogen der kender til sådanne dyreforsøg?
Korsars snak op og ned ændrer ikke på , at Nano nu har et virksomt produkt , der før eller siden vil blive modtaget med kyshånd af tusinder patienter.
Det eneste der kan ændre på dette , er hvis der findes en bedre behandling.Det kommer der måske om 20-30 år?Hvem ved?
Pensjonsparer
12.12.2017 kl 23:38 1267

I perioden mellom starttillatelsen fra SRC i mai og fram til medio august - en periode på ca tre måneder - ble det rekruttert to 20/100 pasienter.


Redigert 12.12.2017 kl 23:39
Lykkeligamator
13.12.2017 kl 09:59 1160

Og det baserer du på?

Du er klar over at Costa tydelig sa at LYMRIT-37-01 nå har stengt inntaktet av pasienter på CC på mandag morgen, og at data kommer i løpet av et par uker. De har altså fått inn nok pasienter til å kunne avslutte denne fasen av studien.

Hvis ditt regnestykke over er korrekt (2 pas mellom mai - aug) har de virkelig fått opp rekrutteringshastigheten siden august.
Redigert 13.12.2017 kl 09:59
Pensjonsparer
13.12.2017 kl 11:43 1037

Medio desember var det to nye, evaluerbare 20/100 pasienter. Gir man selskapet en måned på å evaluere dataene gir det en cutoff for avlesing til ASH medio november. Trekker man fra tre måneder før avlesing av effekt så er siste pasient i arm 4 rekruttert ikke senere enn medio august.
kong29
13.12.2017 kl 21:47 810

Håper Korsar blir stående på perrongen.
Korsar
13.12.2017 kl 22:39 755

kong29,
rekker faktisk en kommentar fra flyplassen her: Jeg sitter fremdeles med tradeposten min siden jeg ikke nådde kursmål i går. Dermed fikk jeg en pen dag i dag, og ser det an videre. Men er redd vi får en liten korreksjon ned igjen i morra. I så fall er det rett ut igjen.
God jul en gang til!
Lykkeligamator
14.12.2017 kl 08:21 651

Høres forsåvidt fornuftig ut, men er det riktig har de virkelig fått opp rekrutteringshastigheten i det siste ettersom det ble kommuniserte på CC (mandag) at begge armene var "ferdig" rekruttert".
Korsar
14.12.2017 kl 09:18 609

Blir litt av og på fra meg akkurat nå, men ser at korreksjonen i åpningsminuttene rettet seg raskt opp. Jeg sitter derfor fremdeles inne og ser om vi kan hale litt til.
Usikkerheten er særlig er aksjen kan etablere seg i ny trendkanal 85-70 eller blir jekka ned igjen. Det er derfor jeg er så lett på avtrekkeren nå, for vi ligger nå midt i et ustabilt men tilsvarende deilig trade-scenario der aksjen veksler mellom støttekanaler. Les: Tilbyr raskt 5 kroner margin på en trade :-)
Lykkeligamator
14.12.2017 kl 10:59 544

Korsar: Tror du fremdeles det blir store forsinkelser / er rekrutteringsproblemer? NANO har nå tydlig kommunisert at 37-01 er fullt ut rekruttert. De melder fortsatt at de forventer alle godkjenninger av Paradigme fra relevant myndigheter og Archer-1 i 2017, de bør ha ganske god visibilitet på det når vi skriver 14 desember.
Eystein007
14.12.2017 kl 11:59 508

Og du spør Korsar om dette? En trader på alle nivåer som prater i takt med sin egen investering?
Lykkeligamator
14.12.2017 kl 12:56 467

Enig det, men poengene han har nevnt tidligere i tråden er viktige for NANO, men påstandene er udokumenterte. For at debatten skal ha noen verdi er de kritiske røstene like viktig som de positive. (Og kan være enig at debatten om NANO kan være preget av en viss hallelujastemning)

Men så lenge det kun blir påstander med null dokumentasjon så er det vært fint lite og blir å anse som ren spekulasjon. Det kan selvfølgelig vise seg i ettertid å være rett, men blind høne finner også korn en gang i blandt.
Korsar
14.12.2017 kl 11:59 517

Lykkelig,
jeg finner flere forhold "pussige"/urovekkende ifm. meldingene fra selskapet:
- de sier aldri noe sted konkret om hva som burde være et minimums-/idealtall for testgruppene sine, og "fullt ut rekruttert" som du skriver blir da en uspesifisert sak som etterlater mer tvil enn sikkerhet
- jeg kan ikke se at alle rapporterte størrelser ifm. testgrupper vil tilfredsstille FDA-kravene.
- dette med at start av paradigme allerede er begynt iht. en upresis/kryptisk uttalelse fra Costa henger helt løst ifht andre rapporterte forhold

Derfor: Jeg vil forlange å se formelle godkjenninger av nevnte art før jeg svelger noe som helst. Man må IKKE være blåøyd når et utviklingsselskap prater løselig for sin syke mor mht faktisk status. Det er ofte veldig fristende å ta med ting man egentlig ikke har oppnådd, men er rimelig sikker på vil komme,. Det er det vi fort snakker om her. Så får vi bare håpe at de ikke forregner seg på sånt, for da slår boomerangen knallhardt tilbake.

Redigert 14.12.2017 kl 12:01
Eystein007
14.12.2017 kl 12:28 492

LC mener i sin uttalelse at de har fått godkjenning fra et (1) land. Og da regner jeg med det IKKE er fra USA/EU som er hovedmarkedet.

Det lureste er å la Nano og myndighetene få gjøre jobben sin, slutte å spekulere så mye og la fagfolkene få gjøre jobben sin i fred. Tviler sterkt på at det er noen som motarbeider Nano/Betalutin, men i en ellers kynisk verden skal man ikke ta noe for gitt.

Det vi vet til nå er at produktet er sikkert og bevist at medisinen gir en effekt på pasienter. Produktet er lovende og dersom Ash 2017 dataene holder ut i neste fase (om det er 65 eller 200 pasienter) så blir det et medisinsk produkt.

I grunn et luksus problem, så lenge studie dataene holder mål!
Lykkeligamator
14.12.2017 kl 12:53 474

Delvis enig det du skriver i konklusjonen. Skal bli fint å få det formelle i ordner mtp. godkjenninger, og at det er viktig å ikke være blåøyd når man vurderer informasjon som kommer fra selskapet selv. MEN når selskapet guider 14 desember at de forventer å a) motta godkjenning og b) starte Archer-1 innen 2017, ja da føler jeg meg ganske trygg på det. Hvis tilfelle er at det ikke skulle skje da må det være en veldig god forklaring på det. (Og varsellampene bør absolutt blinke)

Når det gjelder noen av punktene dine over inkl. "jeg kan ikke se at alle rapporterte størrelser ifm. testgrupper vil tilfredsstille FDA-kravene." så blir jeg nyskjerrig på hvilken kompetanse du besitter til å vurdere dette. NANO selv sier de jobber tett med regulerende myndighet og da vil jeg anta at de har rimlig god kontroll på dette.

Usikkerhet vil det alltid være med alle investeringer, virker som du ikke er fornøyd før NANO opererer med åpen bok og deler alt umiddelbart med markedet. Deg om det.
Korsar
14.12.2017 kl 13:19 458

Nå blir det så mye ugunstig døgnrytme på meg at jeg har ryddet bordet før jul og inntatt poster som skal bli nyttårsraketter.
Har deriblant nå solgt meg ut av NANO i snitt noen ører under 86. Fikk 5,50 i margin på det, og det er jo bare fenomenalt, og tror man kan gjenta slikt flere ganger før jul. Men rekker ikke å sitte å passe butikken en stund, så da blir det slik.
Siste analyse er at AXA legges til nyttårsrakettene mine (heiv inn profitten fra NANO på allerede eksisterende AXA-post). Tror AXA skal gå bra de neste ukene.
Lykkeligamator
14.12.2017 kl 13:43 438

Gratulerer

1: ser ikke noe svar på på mine poeng her
2: å sitte utenfor kan bli en spennende strategi. Jeg forventer to børsmeldinger ila 2017 med 9 børsdager igjen (Paradigme godkjent, første pasient Archer-1). Time will show
Eystein007
14.12.2017 kl 13:21 445

NANO og Myndigheter (spesielt FDA) samarbeider. Den tid hvor ALT lå på utviklers side og skal opp til eksamen ved studie slutt er over.

Utviklingsprosessen nå til dags, og spesielt der NANO med sitt produkt, så snakker vi SAMARBEID! De som sier noe annet, lyver!
Korsar
I går kl 13:31 211

Helt som forventet så har ikke NANO mer moment å dra fram i dag, etter en bra dag i går. Nå ned ca. 1 krone.
Foreløpig var det altså lurt å sikre seg ut i går. Teknisk ser ikke neste uke særlig lovende ut med svært uklar/lang horisont mot evt. nye kursdrivere, så for min del blir det neppe snakk om å re-entre aksjen før helgen. Er redd vi ikke kommer noe særlig opp ved starten av neste uke, snarere blir nok 80-støtten utfordret i løpet av de neste 2-3 handledagene
mofi1
I går kl 14:48 174

Da var vi i blått :-)
Lykkeligamator
I går kl 15:16 147

Ikke enig at det er lang/uklar horisont til nyheter - tror det er mulig vi kan få to meldinger før nyttår:

1. Paradigme godkjent
2. Første pasient behandlet i Archer-1

Vil anta at særlig den første kan gi kursen et dytt oppover.
Redigert i går kl 15:17
JonneHex
I går kl 14:51 165

Bla bla.. vissvass. Tror dere vet noe om hvor røyken blåser. Lol.
Perrongen