SDSD (Standard Drilling) neste doblingskandidat i Supply ?

Octagon
SDSD
28.02.2018 kl 11:34
5564

Standard Drilling er i dag vurdert til kostpris ca. 1.60 pr aksje og det bør selv ved enkel beregning finnes rom for minst en dobling av nåværende aksjekurs. Dette samsvarer også med kursmål til meglerhus nylig. 16.1.2018 :

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/01/AApner-for-kurseksplosjon-i-to-offshorerederier

Det som er spesielt slik jeg ser det er at dette er en svært lav kostpris som bygger på kjøp av store nyere supply skip til mellom 65-85% av byggekost fra konkurrenter med stor gjeld. Emisjoner som er foretatt for kjøp av disse har vært tilpasset kjøpsprisen og er slik jeg ser det derved "smarte" emisjoner som fører til stor verdiøkning for aksjonærene og inntektspotensiale til selskapet til en svært lav pris.

Det som gjør Standard Drilling unikt i forhold til konkurrentene er null gjelds posisjonen kombinert med kjøp av skip til langt under byggekost medfører at de tjener gode penger selv på halve ratene konkurrentene må ha for å gå i break even tynget av kapitalkostnader og avskrivninger som de er.

Oljeanalytikere påpekte disse smarte trekk for et år siden, og intervjuet under gir et bra bilde av selskapets forretningstrategi. Siden den gang har både oljepris og aktivitetsnivå økt.

Kfr. (Hegnar TV - 20.01.17 og analytiker John Olaisen - ABG Sundal Collier, se fra 1.30 minutter).

http://www.hegnar.no/TV/video/0f5e7964-00080348-317a9414

Sammenhold dette med Hegnar 5.1.18 som skriver:

"Hvor høye rater som kreves for å dekke driften til anker håndterings fartøy varierer fra skip til skip og rederi til rederi, men etter det Hegnar.no erfarer, regner man at et stort ankerhåndteringsfartøy trenger rundt 125.000 kroner pr dag for å dekke driften. Da er ikke finanskostnader tatt med.

For å dekke både daglig drift og finanskostnader, regnes det at rederiene trenger rater på det dobbelte, altså rundt 250.000 kroner pr dag."

Årsaken til den lave vurderingen av selskapet ligger i at Supply har ligget brakk i et par år nå, men samtlige selskap melder nylig om bedret situasjon og rate nivå (SOFF, DOFF, og nå sist også SDSD).

Problemet for de to førstnevnte er et gjeldsnivå som betyr at de behøver omtrent dobbelt så høy dagsrate som Standard Drilling for å tjene penger. (Soff har 27 mrd i gjeld).

Vår og sommer er høysesong for supply og aktiviteten i Barentshavet vil øke betydelig. Standard Drilling sine hel eide større moderne båter er tilpasset arktisk klima og siste ble kjøpt for ikke lenge siden til 85% under byggekost.

Standard Drilling påpeker også i siste rapport nylig at de fortsatt vil kjøpe nyere skip til konkurspriser om anledningen byr seg og sannsynligvis foreta emisjon stor nok til å finansiere kjøpene. Imidlertid er situasjonen for Supply i rask bedring nå og det bør medføre at det vil bli utfordrende å finne flere "nesten" nye skip de kan kjøpe til dumpingpriser.

Spetalen og Fredly er største eiere her og en kan naturligvis ikke utelukke at eiere en gang i fremtiden vil selge seg ned, men det gjelder jo de fleste selskap. Jeg har sittet i flere selskap Spetalen har sittet i og tjent gode penger på det. Mest betryggende er at denne pleier å selge først når kursen er doblet (ofte flerdoblet), men siste året har stor eierne bare kjøpt og økt sin eksponering sammen med fond som også har kjøpt seg inn.

Dagens kurs er også betydelig under snitt kursen til Saga Tankers inngangskurs (Spetalen)og da er det svært dårlig business å selge, noe antall inside kjøp siste året viser at neppe er aktuelt nå. Få aksjer er sterkere på inside kjøp siste året enn denne.

Standard Drilling melder også om god utnyttelse av flåten i siste kvartalsrapport samtidig som de som de andre nevnte ser et oppsving i rate nivået.

Jeg hadde vært mer bekymret om pris vurderingen av selskapet (EK pr aksje)hadde bygget på byggekost verdier for skipene, men når det bygger på skip kjøpt til mellom 65-85% rabatt i utgangspunktet så er oppsiden betydelig fremover. For supply generelt og for SDSD spesielt gitt forholdene over.

At selskapet også er en naturlig oppkjøpskandidat kan jo komme som en "bonus" se :

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Meglerhus-ser-lovende-momentum-i-Nordsjoeen

Denne betraktningen gjort for over ett år siden av "Aksjeglede" gir også en bra vurdering av caset, og nå står vi foran en høysesong bedre enn på flere år med ditto utvikling i ratenivået, gjør dine egne vuderinger, jeg har gjort mine. Viktig å merke seg at antall aksjer er endret siden innlegget under.

http://www.aksjeglede.no/2017/02/04/standard-drilling-en-mulig-supply-rakett/

Og fra Investtech Analyse 18.01.18:
"SD Standard Drilling har steget bra siden forrige anbefaling i midten av desember. Den fallende trenden på mellomlang sikt er brutt, og trendbildet er positivt på kort sikt. Aksjen har nå brutt motstanden ved 1,54 kroner og fortsetter oppgangen på høyt volum. Videre oppgang mot neste motstandsnivå ved 2,12 kroner indikeres. Aksjen har høy risiko. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech."

Personlig mener jeg aksjen vil mer enn dobles før høsten og at selskapet med all sannsynlighet vil melde stadig sterkere tall og kontrakter fremover etterhvert som aktivitetsnivået våkner til liv i supply sektoren. Mange års erfaring i aksjemarkedet har lært meg at sektorer som har ligget nede alltid kommer tilbake - og da gjerne enda sterkere enn før.

Vi er like foran en sterk supply sesong igjen nå og jeg har valgt SDSD fordi de har det størst inntektspotensiale i sektoren grunnet forholdene nevnt over. Kursmål på sikt om bransjen fortsetter med pågående frisk melding vil aksjen med letthet kunne gå over 4 kr (ut fra nåværende setting), og enda høyere om de evner å kjøpe flere skip allerede på kontrakt til dumping priser.

Det markedet ikke helt ser slik jeg tror er at SDSD vil kunne levere langt sterkere tall på bunnlinjen nå med stadig høyere rate nivå enn konkurrentene vil evne.

Og selskapet selv er optimistiske, her fra i går :

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Spetalen-stadig-paa-jakt-i-supply

En børsmelding til så kan aksjen fort ta av, og det er ikke usannsynlig i disse dager heller, her 22.2.18 ..

https://e24.no/boers-og-finans/solstad-offshore/analytiker-ser-ett-godt-tegn-i-offshoreskip-markedet/24268105

Redigert 28.02.2018 kl 12:33 Du må logge inn for å svare
Octagon
13.04.2018 kl 08:49
864

Følger ikke dette selskapet og har derfor ingen formening. Har kun hjerne kapasitet til å følge 2-3 aksjer samtidig.

Liten kursbevegelse i SDSD om dagen. Rent teknisk vaker den i øyeblikket mellom støtte rundt 1,49 og motstand 1,65. Brudd på 1,65 signaliserer oppgang til rundt 2 kr i første omgang. 1,65 nivået har vært testet ved flere anledninger, slik den også skal om en følger teknisk analyse forut for et brudd.

De fundamentale forhold er på plass, null gjeld og lavere kostnader enn konkurrentene, samt at olje pris utviklingen stimulerer til vekst hos potensielle oppdragsgivere.

Videre går vi inn i "høysesong" for Supply nå og ratene er p.t. de høyeste i forhold til samme tidspunkt siste 4 år (kilde: Westshore). Hvordan det videre utvikler seg vil tiden vise. Ut fra prisingen av selskapet nå og forholdene ovenfor så anser jeg nedside risiko p.t. som liten. Det er viktig å huske på at hele bransjen har vært "priset langt nede i kjelleren" etter flere vanskelige år, og at re prising skjer suksessivt innen olje/offshore nå sektor for sektor.

Husk at dette er en aksje som tradisjonelt har hatt stor volatilitet og brå kurs bevegelser med kursøkning over 100% på en børsdag og at vi gjerne kan se store utslag ved positive meldinger.

En god melding vil gi økt interesse og brudd på motstand rundt 1,65 og kursløft slik jeg ser det.

HHHHHH
16.04.2018 kl 19:08
752

TA for WTI: "We are still close enough that a drop back below $66 could come and return us to the previous range but forming a new range of around $66-$75 looks more likely."

Hvilket skulle tilsvare $71-80 for brenten. Men litt spennende å se om analysen slår til.

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/How-Significant-Is-WTIs-Breakout17010.html

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Norway-To-Create-Thousands-Of-Jobs-In-Arctic-Oil.html
Redigert 17.04.2018 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
Octagon
17.04.2018 kl 10:48
637

Rate nivået for PSV er også høyere nå en på flere år før høysesongen 75.445 NOK (6802 GBP) (Kilde: Westshore).

Bransjen er langt fra friskmeldt, men at vi går mot et bedre år enn på lenge er det etterhvert flere faktorer som tyder på.

Gjeldfrie Standard Drilling har også bra med penger på bok nå, en kan jo spekulere i om de kjøper en båt eller to fra Solstad-Farstad som sliter med å betjene gjelden nå ? Tiden vil vise.

La oss i det minste håpe at om de kjøper flere båter nå, at kjøper noen nyere større båter, helst på kontrakt og ikke mindre/eldre skip i opplag som det etterhvert er så mange av at mange neppe vil komme i drift igjen.

Firkløver
17.04.2018 kl 11:42
611

SolstadFarstad selger ikke skip for å betjene gjelden, de selger kun mindre attraktive skip de ikke er interessert i å spare på. Eneste unntaket er Rem Etive som de solgte i fjor til over bokført verdi.
Octagon
18.04.2018 kl 15:38
502

Får vi slutt kurs over 1,65 i dag som er Teknisk motstand så er det duket for kjøpssignal og kursløft mot i underkant av 2 kr.

Slik ser det ut hos meg nå, men ny motstand kan jo naturligvis dannes. Bryter den tilbake under 1,65 så skal vi ned mot ca. 1,57 igjen og ta "ny sats" mot 1,65 snart.

Fundamentalt er det også duket for et løft nå som vi går inn i høysesong for Supply, en sesong som ser bedre ut enn på mange år.
Skrik
18.04.2018 kl 16:10
473

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/04/Standard-Drilling-lanseres-som-opplagt-oppkjoepskandidat
Octagon
19.04.2018 kl 10:38
292

Teknisk brudd på stort volum gjennom tidligere motstand 1,65 kroner, følger en TA så skal tidligere motstand danne ny støtte ved tilbake fall.

Her er bruddet likevel så markert (i volum og kursøkning) etter lengre tids testing av motstand at jeg tror markedet vil reprise aksjen opp mot ca. 2 kr i første omgang. (2.12 i følge Investtech som er deres neste tekniske motstands nivå).

Bak denne betraktningen ligger naturligvis også de fundamentale forhold.

1) Selskapet er gjeldfritt og har solid kontant beholdning i motsetning til konkurrentene.
2) Selskapet har langt lavere kostnader enn konkurrentene på basis av båter kjøpt til "konkurspriser"
3) Vi går inn i høysesongen for Supply og rate nivået er på nåværende tidspunkt høyere enn på flere år.
4) Selskapet er med sin gjeldfrie posisjon og heleide båter på kontrakt et attraktivt oppkjøps case.
5) Oljeprisen stiger, supply aksjer og rater stiger gradvis fra tidligere bunn nivåer, Ikke helt feil bakteppe her.

Anbefaler alle som har interesse å lese presentasjonen i samband med forrige kvartalspresentasjon som gir et bra bilde av caset og ikke minst potensialet fremover.


Octagon
I går kl 09:02
145

Gjennomsnittlige døgnrater for PSV fortsetter å øke som forventet nå som vi entrer høy sesongen og er som nevnt høyere enn på flere år.

Nå 7.985 GBP (87.736 kr). (kilde: westshore.no)

Ser også at Standard Princess er tildelt ny spot kontrakt for Stena Drilling i går.

Som forventet har samtlige supply aksjer også hatt pen kursøkning i den siste tiden, men hele sektoren har vært priset ned i "kjelleren" etter flere svake år.

Sterkt økt aktivitet offshore og stigende oljepriser nå gjør at markedet ser økt verdi i flåtene.

Dagens rater gir Standard høyere fortjeneste enn konkurrentene gitt deres langt lavere kostnader og vil slå ut i bunnlinje effekt tidligere. En sammenlikning her i presentasjonen fra Q4 rapporten. https://newsweb.oslobors.no/message/445256

"Luksusproblemet" er at Standard nå har solid med penger på bok og leter etter nye investeringsmuligheter, men at det kan bli mer utfordrende slik markedet er nå å kjøpe nyere større skip inntil 85% under byggekost som i fjor høst. De to siste heleide båter ble satt i drift i mars og er på kontrakt. Dette bør gi en forsterket positiv effekt spesielt på Q2 tallene.
Redigert i går kl 09:13 Du må logge inn for å svare