Finansavisen i morgen

Elvoquest
NEL
08.05.2018 kl 21:07
4107

Retter siktet mottungvekterne
INDUSTRI: Hydrogenmarkedet er i ferd med å modnes, mener NEL-ledelsen. Det blir lenger mellom kontraktene, men oppdragene blir større, ifølge toppsjef Jon André Løkke.
Hans Iver Odenrud
Tredoblet omsetningen i 1. kvartal

– Generelt så er det økende aktivitetsnivå i hydrogenmarkedet. Vi får flere forespørsler fra flere forskjellige områder, og forespørslene blir mer konkrete, sier Jon André Løkke, konsernsjef i NEL.

Aksjen til hydrogenselskapet NEL åpnet så vidt opp etter at selskapet la frem kvartalsrapporten tirsdag morgen. Både omsetningen og resultatet kom inn omtrent på linje med forventningene.

Konsernsjefen mener hydrogenmarkedet har modnet mye i løpet av de seneste årene.

– Bransjeaktørene har i mye større grad en formening om hva de konkret ønsker å gjøre, hva slags utstyr de trenger og hvor stort de vil satse, sier Løkke.

Større, men færre oppdrag

NEL har spesialisert seg på å levere utstyr til hydrogenbransjen. Selskapet produserer altså ikke hydrogenet, men selger produksjonsutstyr for grønt hydrogen, samt fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy og andre løsninger tilknyttet hydrogenproduksjon.

Oppkjøpet av den amerikanske konkurrenten Proton On-Site var svært bidragsytende til at omsetningen mer enn tredoblet seg i kvartalet, men selskapet melder samtidig om en underliggende organisk vekst på rundt 58 prosent.

– Samtidig har ting hatt en tendens til å bli større. Det er ikke den samme frekvensen på nyhetsflyten, men forhåpentligvis blir det større nyheter når det først kommer nyheter, sier Løkke.

Kjempepotensial i USA

NEL har blant annet brukt mye tid og krefter på å få på plass de siste detaljene i avtalen med franske H2V Product – et arbeid som måtte legges på is tidligere i år fordi H2V ikke har lykkes med å få på plass finansieringen.

Til gjengjeld er det svært mye som skjer i USA, godt hjulpet av lastebilprodusenten Nikola Motor Company og gründeren Trevor Milton. Nikola har utviklet en egen hydrogenbasert lastebil og planlegger dessuten utbyggingen av flere hundre hydrogenstasjoner i USA på sikt.

Tidligere denne uken fikk Nikola en kjempeordre på 800 lastebiler fra bryggerikonsernet Anheuser-Busch.

Milton har selv vært flere ganger på Norge-besøk, og NEL er valgt som leverandør av to demofyllestasjoner til det amerikanske selskapet.

NEL ligger derfor etter alt å dømme svært godt an med tanke på å vinne nye kontrakter når Nikola trapper opp fra demo til storskala. Tre dager etter kvartalets slutt fikk NEL dessuten en ny kjøpsordre fra Nikola til en verdi av rundt 45 millioner kroner.

Analytiker Jonas Meyer sier inntektene kom inn på linje, mens lavere kostnader bidro til at EBITDA ble 14 prosent bedre enn SpareBank 1 Markets’ forventninger.

Han er én av tre analytikere som følger selskapet. Samtlige anbefaler kjøp av NEL-aksjen.

– Veksten i hydrogenmarkedet kommer fortere enn først antatt og vi tror 2018 blir et spennende år med potensielt flere store kontrakter til NEL, sier Meyer.

Ordreinntaket på 70 millioner var noe svakere enn ventet, ifølge analytikeren.

Løkke uttalte under presentasjonen tirsdag at han er «en stor fan» av Milton og Nikola, og at han mener det er viktig at selskapet lykkes for hele hydrogenbransjen.

NEL har tidligere guidet på at de har finansiering til planlagte prosjekter og at det ikke foreligger planer om innhenting av ny kapital. Det kan imidlertid endres hvis selskapet får nye, store kontrakter.

– Hvis man beslutter å gjøre ting enda raskere og større enn først planlagt, kan kabalen bli lagt på nytt, men dette får vi komme tilbake til når det blir relevant, sier Løkke.

NEL

NEL

anderix
08.05.2018 kl 21:22
4022

Synes dette høres fornuftig og positivt ut. Er fortsatt av den mening at vi bare har sett starten av NEL eventyret😉
Elvoquest
08.05.2018 kl 21:30
3948

For de som er forbannet, sure og gretne hver dag fordi det ikke har kommet ordre den siste tiden så er hvertfall forklaringen på det i teksten her.
Som jeg har sagt tidligere, jeg ønsker heller en stor ordre på x- antall hundre millioner enn 2 små på 10 millioner hver seg annenhver måned. Ikke alle som skjønner dette, men det er total volum en skal leve av og ikke hyppighet. Løkke jobber målrettet for at Nel hurtigst mulig skal kunne krone seg som et milliard konsern. Allerede i 2019 vil vi være der.
Gobo
08.05.2018 kl 21:46
3833

Enig, dette er veldig bra. Jeg er godt fornøyd med q1. Min tro på Løkke og ledelsen og NELs fremtid har aldri vært større.
kaliber
08.05.2018 kl 21:56
3746

Hvorfor tar ikke Løkke opp lån i stedet for emisjon for å få kapital?
Oppgang Kommer
08.05.2018 kl 22:03
3696

Hvorfor slite med økende renter?
Styringsrenten kommer til å øke med 1,5-2% de neste 3 årene både i USA og Europa, og det betyr en boligrente på 4.5-5% i Norge, og en god del mer for oppstartbedrifter.
Elvoquest
03.06.2018 kl 21:09
2910

Finansavisen i morgo.
Nel og ITM er nevnt her.

Shell slår tilbake

ENERGI: Tunge aksjonærer krever at olje- og gasselskapet Shell stiller tøffere utslippskrav. – Vi gjør ganske mye, sier Shells Tyskland-topp Jens Mueller-Belau.

Hans Iver Odenrud

HAMBURG, TYSKLAND: – Vi føler oss «pretty good about it», også når vi sammenligner med andre deler av konsernet, sier Jens Mueller-Belau.
Tyskeren er sjef for energitransformasjonen i det britisk-nederlandske olje- og gasselskapet Shell i Tyskland, Østerrike og Sveits, og har naturligvis fått med seg aksjonæropprøret ved hovedkontoret i Nederland.
E24 refererte i forrige uke The Guardian som omtalte et opprør blant deler av Shell-aksjonærene i forbindelse med generalforsamlingen i selskapet.
Et aksjonærkollegium bestående av blant andre Church of England, det nederlandske pensjonsfondet Aegon og fondet Nest krever at olje- og gasselskapet setter tøffere utslippskrav i tråd med Parisavtalen og 2-gradersmålet.
Forslaget skal ifølge The Guardian ha mottatt støtte fra 60 store investorer med verdier for til sammen 10,4 billioner dollar under forvaltning.
Vil halvere karbonavtrykk
Mueller-Belau står med rak rygg når han beskriver selskapets klimatiltak i Sentral-Europa.
– Vi kan i utgangspunktet kun kommentere det vi driver med i Tyskland, sier Mueller-Belau, og legger til:
– Vi satser blant annet tungt på fornybart hydrogen og skal bygge verdens største elektrolyseanlegg ved Rheinland-raffineriet. Vi investerer dessuten i batteriteknologi og i Tyskland åpner vi en fyllestasjon for LNG-lastebiler i tredje kvartal, for å nevne noe.
Aksjonæropprøret kommer etter at Shell allerede i november i fjor varslet at de ønsker å halvere karbonavtrykket innen 2050, samt at investeringene innen ren energi skal økes til inntil 2 milliarder dollar i året.
Den gang uttalte konsernsjef Ben van Beurden at målsettingen involverer både Shell, underleverandører og kunder.
«Som et midlertidig mål, sikter vi mot 20 prosent reduksjon innen 2035 – en ambisjon vi mener er forenelig med 2-gradersmålet», sa van Beurden i en kommentar før jul.
Mueller-Belau mener dessuten Shells tyske virksomhet ligger godt an med tanke på målsettingen
– Om det Shell gjør i energitransformasjonen er tilstrekkelig må andre vurdere, men fra det tyske markedsperspektivet, synes vi at vi gjør ganske mye, sier han.
- Elektrolyse er fremtiden
Finansavisen har tidligere omtalt Shells samarbeid med hydrogenselskapet NEL. De to selskapene samarbeider blant annet i California, hvor NEL skal levere flere fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy til Shell-eide Equilon.
Ved verdens største elektrolyseanlegg ved tyske Rheinland er det likevel NEL-konkurrenten ITM Power som er valgt som leverandør av produksjonsutstyret. Investeringen er anslått til rundt 20 millioner euro, og anlegget skal etter planen ferdigstilles i 2020.
Mesteparten av verdens hydrogen kommer i dag fra naturgassreformering ved at man utsetter naturgass og vanndamp for høy temperatur. Etter to påfølgende prosesser, er hydrogen (H2) og karbondioksid (C02) resultatet.
For å unngå C02-utslipp, kreves det deretter fjerning og lagring av C02, og hydrogenet blir gjerne betegnet som «brunt hydrogen».
Hvis man i stedet produserer hydrogenet gjennom såkalt elektrolyse – spalting av vann ved hjelp av strøm – blir hydrogenet grønt, gitt at strømmen kommer fra en fornybar kilde.
Sistnevnte er et eksempel på teknologien selskaper som NEL og ITM Power leverer.
Under en presentasjon i Hamburg i forrige uke brukte Mueller-Belau mye tid på å snakke om produksjon av C02-nøytralt hydrogen.
Ved Shells Rheinland-raffineri går det ifølge ITM Power med rundt 180.000 tonn hydrogen i året. Raffinerier kan blant annet bruke hydrogen i produksjon av bensin og diesel, samt metanolproduksjon fra naturgass.
Når elektrolyseanlegget ved det tyske raffineriet står ferdig, vil det til sammenligning produsere 1.300 tonn hydrogen i året. Sammenlignet med naturgassraffinering, utgjør elektrolyse fremdeles kun en svært liten andel av verdens hydrogenproduksjon.
Mueller-Belau mener likevel elektrolyseteknologien vil bli dominerende, selv om han ikke ønsker å anslå nøyaktig når.
– Å få 100 prosent fornybart hydrogen er ikke gjort over natten. Dette henger også sammen med hvor strømmen i strømnettet kommer fra, og her er det store variasjoner. Østerrike er et godt eksempel, hvor rundt 70 prosent av forbruket kommer fra vannkraft. I andre land står kull fremdeles for 40 prosent av energimiksen, og da virker det mot sin hensikt med tanke på å redusere C02-utslipp, sier han, og legger til:
– På veldig lang sikt må imidlertid hydrogenet uansett komme fra elektrolyse.
Elvoquest
13.06.2018 kl 21:14
2078

Ny anbefaling imorgen torsdag 14.6.

Mer å hente i mindre selskaper
BØRSINTERVJUET: Storebrand Vekst-forvalter Fredrik Thoresen tror de små selskapene på børsen vil hente inn forspranget til de store.
Hanne Steensnæs
– Som forvalter i Storebrand Vekst, som er eksponert mot mindre selskaper, er det ikke å komme bort fra at disse henger etter markedet. Samtidig har vi sett store positive utslag i enkeltaksjer, sier Fredrik Thoresen, forvalter i Storebrand Kapitalforvaltning.

Fondet hans ligger imidlertid 2,5 prosent foran hovedindeksen og 4 prosent foran «small cap»-indeksen så langt i år.

– I det amerikanske markedet ligger de mindre selskapene foran det brede markedet. Vi tror at gapet skal lukkes i det norske markedet også.

Følger enkelttrender

Thoresen viser til at mindre selskaper i større grad preges av enkelttrender, mens de store i større grad følger markedet.

– Digitaliseringsprosjektene i privat og offentlig sektor gjør eksempelvis at vi er positive til IT-tjenesteselskapene. Høyere faktureringsgrad og moderat lønnsinflasjon bør tilsi høyere driftsmarginer. I tillegg var det flere arbeidsdager i andre kvartal i år enn i fjor, ettersom påsken falt i første kvartal, noe som bør gi et ekstra løft til de kommende resultatrapportene.

Han trekker særlig frem Data Respons, Itera og Bouvet.

– Alle leverte tosifret vekst i første kvartal. Vi tror at aktivitetsnivået opprettholdes i andre kvartal og ta de fortsetter å levere ut over året, sier Thoresen.

– Av andre teknologiselskaper liker vi Link Mobility, som er eksponert mot automatisering av kundeoppfølging og GDPR. Selskapet har både vært flinke til å konsolidere dette meldingsmarkedet i Europa og vist evne til å ta ut synergier fra tidligere oppkjøp.

Mer hydrogentransport

Utenfor teknologisektoren, har forvalteren særlig tro på hydrogenselskapet NEL og farmasiselskapet Gentian.

– Kontrakten som Hexagon meldte tirsdag, hvor de har fått en avtale om å levere hydrogentanker til en bilprodusent, viser at det også er behov for fyllestasjoner og hydrogenproduksjon. Det er gode nyheter for NEL, da det bekrefter at det vil bli mer hydrogendrevet transport de nærmeste årene, sier Thoresen.

– Når det gjelder Gentian, leverte det et sterkt resultat for første kvartal, som følge av god etterspørsel etter deres diagnostikkprodukter. Selskapet fortsetter å ta frem nye tester som blir brukt for å effektivisere de store medisinske laboratoriene rundt omkring i verden og baserer seg på en proprietær teknologi som gir selskapet en lav kostnad pr. testpakke.

Av de større selskapene er Telenor favoritten.

– Prisingen er attraktiv, selv om selskapet har en ineffektiv kapitalstruktur. Det er overkapitalisert, men i disse tider – med børsen på rekordnivåer – er det bemerkelsesverdig med en direkteavkastning på 9 prosent, tilbakekjøpsprogram og et annonsert ekstraordinært utbytte. Vi håper og tror at utbyttenivået og tilbakekjøpene vil øke neste år også.

Data Respons

Itera

Bouvet

Link Mobility

NEL

Gentian

Telenor

Tåka
13.06.2018 kl 21:25
2013

Tror han er spot no der👍🏻

Håper det er noen som kjøper litt i dag da så vi får litt oppgang.
Redigert 14.06.2018 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Lorden
14.06.2018 kl 08:27
1344

Bra aktivitet hos Nel ASA/On-Site i USA.
Register for Nel Hydrogen's Webcast- June 19th, 12 PM EST; June 21st 1 PM CST: On-Site Hydrogen Production Improves Safety, Quality, and Productivity in Wafer, Chip and Semiconductor Manufacturing
https://t.co/6uCYTZl4Ks
Elvoquest
I går kl 21:16
787

Ny anbefaling i FA tirsdag 19.juni.

Fortsetter å redusere risikoen
BØRSINTERVJUET:Storebrand-forvalteren Olav Chen er fortsatt tungt investert i globale aksjer, men tror det snart er på tide å kutte eksponeringen.
Thomas Hilmersen
– Vi er fortsatt overvekt globale aksjer, men går trolig mot normalvekt, opplyser Storebrand-forvalteren Olav Chen.

Han peker på skuffende økonomiske tall fra eurosonen, hvor den forventede BNP-veksten er blitt nedjustert for første gang på nesten 18 måneder.

– Vekstutsiktene i USA er derimot stabile og kanskje noe bedre enn det vi hadde forventet.

Strammere pengepolitikk

Chen advarer imidlertid at en for høy amerikansk vekst kan gi inflasjonspress, stigende lange renter og flere rentehevinger fra Fed.

Samtidig er også Den europeiske sentralbanken klar til å stramme inn, noe som innebærer at en lang periode med ekstremt aggressiv pengepolitikk snart er over.

– På kort sikt kan politiske faktorer, som handelskrig og situasjonen i Italia, bidra til å skape volatilitet i markedene, men neppe nok til å skape en global lavkonjunktur, tilføyer Chen.

– Det gjenstår å se når USAs neste resesjon kommer, etter en av de lengste oppturene i moderne historie.

IT-konsulenter i medvind

Storebrand-teamets favorittaksjer inkluderer IT-konsulentene Data Respons og Bouvet.

Begge tjener på utallige digitaliseringsprosjekter i privat og offentlig sektor, i tillegg til å ha lojale medarbeidere og kunder.

– De leverte tosifret topplinjevekst første kvartal og vil trolig opprettholde et høyt aktivitetsnivå ut året, mener Chen.

En tredje yndling er Link Mobility. Strengere retningslinjer rundt personvern gir økt behov for automatisert kundeoppfølging og dermed for selskapets B2C-meldingstjenester. Chen påpeker at Link dessuten har vært flink til å ta ut synergier fra oppkjøp.

Telenor-aksjen er billig

For øvrig liker Storebrands aksjeplukkere Telenor-aksjen, som de mener er attraktivt priset.

– På toppen av det ordinære utbyttet, gir det annonserte tilbakekjøpsprogrammet og det ekstraordinære utbyttet fra fullføringen av Øst-Europa-salget en direkteavkastning på ni prosent, estimerer Chen.

Han legger til at både utbyttene og tilbakekjøpene kan stige mer neste år.

– Utenfor teknologisektoren liker vi NEL, hvor nylig annonserte kontrakter bekrefter at det vil bli mer hydrogendrevet transport i de nærmeste årene, fortsetter Chen.

Nordic Semiconductor er mindre interessant, ettersom aksjen er dyr i forhold til tilsvarende andre i bransjen. Chen frykter blant annet at høyere produksjonskostnader vil senke lønnsomheten.

Data Respons

Bouvet

Link Mobility

Telenor

NEL

Nordic Semiconductor