Kitron. Oppsummering.

Vennlig hilsen
KIT
10.05.2018 kl 22:15
3509

Kitron : Oppsummering.

I første kvartal 2018 var det virksomheten i Litauen som var det store lyspunktet for Kitron. Ser vi bort fra Litauen og Kina så var det svake resultater i Norge, Sverige og USA. Kitron har varslet at forsvar og luftfart vil variere mer i år. Det så vi i første kvartal hvor topplinjen i Norge og USA ble negativt påvirket av lavere aktivitet i forsvarssektoren. Men det kan jo snu i andre kvartal.

Kitron i Sverige leverte også svake resultater i kvartalet, både på topp og bunnlinjen. Dette var kanskje mer overraskende. Jeg forventet både vekst og forbedret lønnsomhet for den svenske virksomheten i første kvartal, men slik ble det ikke. Den svenske kronen har vært svak ganske lenge nå, så det burde være fordelaktig, både for svensk industri generelt, og for produksjon i Sverige. Men det ser ikke slik ut for Kitron i Sverige. Men det kan jo hende at andre kvartal blir bedre.

Det er fortsatt industri som driver veksten for Kitron. Slik var det i fjor og slik ser det ut til å bli i år også. Ordrereserven i industri var meget sterk både i fjerde kvartal og i første kvartal i år. Så det lover bra for de neste to kvartalene. Lede tiden for industri er kort. Det tar fra 4 -6 måneder fra Kitron får en ordre til de begynner og levere. Det er i motsetning til forsvar og luftfart, hvor prosjektene er mye større og leveringene går over lang tid.

I første kvartal har Kitron besluttet å flytte noen kunder fra industri og over til energi. Hvis man ikke hadde gjort dette ville industrireserven vært enda bedre. Ordrereserven i energi var også sterk i kvartalet, mye takket være denne flyttingen. Årsaken til at de gjør dette vet jeg ikke, men det kan jo være de ønsker å flytte noen kunder over til en annen produktlinje, eller til en annen enhet, eller kanskje til Sverige? Ellers er det vel svært liten tvil om at det var Litauen som reddet resultatet for Kitron i første kvartal. Og det er det flere gode grunner til.

Bedriftskatten i Litauen er på 15 prosent. Det samme er inntektsskatten. Gjennomsnittslønnen i Litauen er ca. en fjerdedel av hva den er i EU og en sjettedel av hva den er i Norge. Litauen har den høyest utdannede befolkningen i hele EU området. Rundt 89 prosent av befolkningen har fullført videregående, mens over 35 prosent har utdannelse på universitetsnivå.

Kitron har to avdelinger i Litauen. En på 3000 m² som ligger i Užliedžiai og en større avdeling på 10.000 m² som ligger i Kaunas. Kaunas er Litauens nest støtste by etter Vilnius. Byen har rundt 300.000 innbyggere. Byen har en godt utbygget infrastruktur og har egen lufthavn med daglige flyavganger fra Oslo/Gardermoen. Byen har også et universitet med plass til 20.000 studenter.

Kaunas Teknologiske Universitet (KTU) tilbyr studier til bortimot 20.000 studenter, hvorav 500 er doktorgrad studenter. Universitetet tildeler universitetsgrader innen Bachelors, Masters, og Doktorer i tillegg til yrkesfaglige kvalifikasjoner. Universitetet tilbyr studier i 41 bachelor og 65 master programmer. Etter oppnådd mastergrad kan man studere videre på 17 ulike felter.

KTU har som mål og være et innovativt og konkurransedyktig universitet. De har som visjon og levere doktorgrad studier i overensstemmelse med internasjonale standarder og ønsker å være en aktiv partner for industri, næringsliv, myndigheter, organisasjoner og samfunn både i Litauen og EU.

Kitron har et pro aktivt forhold til universitetet i Kaunas, hvor de både er en sponsor og en aktiv partner. Kitron har kunnskap og midler og er behjelpelig ved innkjøp av høyteknologisk utstyr. Nærheten til universitetet og andre yrkesfaglige institusjoner gjør at Kitron har god tilgang på unge talenter og godt kvalifisert arbeidskraft på alle nivåer og områder. Kanskje er det ikke like enkelt hvis man søker en erfaren medarbeider men Kitron er trolig en ettertraktet arbeidsgiver så det går sikkert bra det også.

På tre år har Kitron mer enn doblet antall ansatte i Litauen. Ved årets slutt i 2014 hadde Kitron 423 ansatte i Litauen mens de i første kvartal 2018 hadde 858 ansatte. Til sammenligning så var det 442 ansatte i Arendal i 2014 , mens de i første kvartal 2018 hadde 274 ansatte. I Sverige har antall ansatte økt med 39 på disse tre årene til 169 fra 130. USA, Kina og Tyskland har samlet en økning på 27 ansatte. Det er vel i første rekke Kina som står for økningen mens det har vært en reduksjon i Tyskland. Til sammen hadde disse landene 228 ansatte i første kvartal i år mens de hadde 201 ansatte ved utgangen av 2014.

I 2014 var 52 prosent av alle ansatte i Kitron gruppen ansatt i lavkostland. Og i første kvartal i år hadde denne prosentandelen økt til 72 prosent. Det er selvsagt Litauen som står for det meste av denne økningen, men også i Kina økte man kapasiteten og ansatte flere i 2017. I tillegg til å flytte produksjon til lavkostland så er Kitron også langt fremme når det gjelder robotisering og automatisering. Dette vil ytterligere styrke konkurranseevnen til Kitron i kommende år. Kitron er ikke redd for å ta i bruk ny teknologi og Israel Losada Salvador virker å være en kapasitet og en pådriver på dette området.
Vennlig hilsen
10.05.2018 kl 22:17
3502

Men også i USA er man opptatt av å skape flere arbeisplasser. Det skal de gjøre ved hjelp av en ny skattereform. Reformen trådte i kraft 1. januar 2018. Den nye reformen gjør store endringer i skatteleggingen av både personer og bedrifter. De store endringene i bedriftbeskatningen kan få stor betydning for norske selskaper med datterselskaper i USA.

Den føderale skattesatsen blir satt ned fra 35 til 21 prosent. I tillegg kommer det inntektskatt til delstatene på rundt 3-5 prosent. Den samlede selskapsskatten i USA har vært en av de høyeste i verden, men nå nærmer de seg det gjennomsnittlige skattenivået i OECD som er på rundt 23,75 prosent. Med delstatstillegget vil den samlede selskapsskatten nå bli på rundt 26 prosent, mens den tidligere, med det samme tillegget var på rundt 40 prosent.

Skattereformen vil utvilsomt gjøre det mer attraktivt og investere i USA, både for amerikanske og utenlanske selskaper. Det blir blant annet adgang til direkte utgiftsføring av investeringer i maskiner og utstyr. Vi husker at Kitron investerte mye i maskiner og utstyr i USA i fjor, men det var før den nye reformen var kommet på plass. Så det er nok usikkert om Kitron kan utgiftsføre disse investeringene med bagrunn i den nye skattereformen. Så det kan hende at de var noen måneder for tidlig ute med sine investeringer og kanskje går de glipp av dette direktefradraget.

Så er det også et spørsmål om hvordan Kitron har organisert og finansiert virksomheten i USA. i allminnelighet når norske og utenlandske selskaper har etablert underselskaper i USA så har det vært vanlig og lånefinansiere dette gjennom en høy gjeldsgrad. Dette har gitt rentefradrag mot en høy skattesats i USA og i tillegg har man spart kildeskatt. Denne modellen blir mindre gunstig i fremtiden fordi den nye skattereformen innfører begrensninger i rentefradraget. Så kanskje må Kitron gjøre noen grep, men jeg vet ikke hvor stor gjeldsgrad Kitron har på sine investeringer i USA. Generelt så vil norske selskaper som fakturerer datterselskaper i USA for renter, interne tjenester, leie av utstyr etc, komme dårligere ut med den nye skattereformen. Men det er slett ikke sikkert at Kitron blir rammet av dette, det er bare spekulasjoner fra min side, men uansett hvordan det er så vil den nye skattereformen trolig være positivt for norske bedrifter i USA på lengre sikt.

Vennlig hilsen...

Vennlig hilsen
24.05.2018 kl 23:51
3232

Jeg sendte en mail til Kitron angående den nye skattereformen i USA. Ifølge Cathrin Nylander så ble skatten i USA redusert med 13 prosent. Den totale skattesatsen for Kitrons del, blir satt ned fra ca. 46 til 33 prosent. Det er inkludert lokal skatt til Pennsylvania.
espeset
25.05.2018 kl 12:41
3118

Meget bra oppsummert Vennlig hilsen.
Har bare være ett eventyr å sitte i kitron de siste 3 årene. Sitter long i denne, to år til med utbytte er min inngangs kurs 0 kr :-))
2018 har jo startet bra, gleder meg til kontraktene fra Kongsberg begynner å tikke inn.
espeset
28.05.2018 kl 15:06
2983

Flaggemelding Kitron
Vevlen Gård AS har i dag 28.05.18 kjøpt 601 248 aksjer i Kitron ASA. Etter
kjøpet eier Vevlen Gård AS 9 027 748 aksjer Kitron, tilsvarende 5,12% av aksjene
i selskapet.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452308

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180528.OBI.20180528S6Flaggemelding Kitron
Vevlen Gård AS har i dag 28.05.18 kjøpt 601 248 aksjer i Kitron ASA. Etter
kjøpet eier Vevlen Gård AS 9 027 748 aksjer Kitron, tilsvarende 5,12% av aksjene
i selskapet.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452308

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180528.OBI.20180528S61

Ble vel ett ganske bra gulv på 9,30 av de handlene der. :-))
Troll_Leif
29.05.2018 kl 12:12
2828

Kan ikke annet enn å si det er unikt og imponerende :-)

https://twitter.com/Kitron_ASA
Kitron Group

@Kitron_ASA May 28
In a major step for the company, #Kitron today officially launched Augmented Reality Manufacturing (ARM), Kitron's complete suite of software and hardware for combining live view with computer-generated manufacturing work instructions.

Kitron today officially launched Augmented Reality Manufacturing (ARM), Kitron's complete suite of software and hardware for creating and using augmented reality work instructions for manufacturing processes. Augmented reality means combining a live view of an object with computer-generated information such as text, graphics or sound. Kitron will create augmented reality based digital work instructions, and these will provide instructions and assistance in the manufacturing process.

“Work instructions made with this technology can’t be hidden or forgotten in a drawer. They are constantly in front of the operator, contributing to improved quality, better traceability, less training of new employees and operational excellence in general,” said Peter Nilsson, CEO of Kitron.

Kitron has already started using the technology internally and explores ways to commercialize the
technology.
Redigert 29.05.2018 kl 13:03 Du må logge inn for å svare
Troll_Leif
01.06.2018 kl 07:08
2684

Ser lyst ut for KIT dette.
31/05-2018 23:21:01 ble det bekreftet at Amerikanske myndigheter annonserer at (KOG) og NSM er valgt til US Navys Over The Horizon-program
Klippet fra Hegnar:
Kongsberg fikk USA-bestilling
Lander missilkontrakt.

Dette i tillegg til den den historiske kontrrakten som ble inngått tidligere. :-)
https://www.tu.no/artikler/den-amerikanske-toppsjefen-tror-han-kan-selge-7000-kongsberg-missiler/436589
Redigert 01.06.2018 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
Troll_Leif
01.06.2018 kl 21:08
2551

Kitron teamet på plass i Johnstown i USA :-)

https://twitter.com/Kitron_ASA/status/1002479843148292096

https://www.youtube.com/watch?v=gtTP-rZGQfw
transamen
04.06.2018 kl 13:48
2336

KIT over 10 kr ikke dårlig regner med mye opp ennå
Pennyless
04.06.2018 kl 17:42
2234

Troll: Oy oy, dumm at du solgte halvparten til under 9,50 og før utbytte.
espeset
04.06.2018 kl 18:33
2198

Blir bare dumt med slike innlegg Penny, Troll Leif har bidratt med mye god info på Diverse kitron tråder gjennom tiden. Blir bare tull å komme her å være etterpåklok. Det er lett når du ser resultatet foran deg og kan justere kommentaren etter det.
Hold deg for god til dette fremover.
Espeset.
Troll_Leif
04.06.2018 kl 20:01
2147

Helt enig med deg Espeset

penny... har hatt 2 innlegg på KIT, like idiotiske begge innleggene til denne klovnen, vi som vet hva selskapet driver med, er det veldig enkelt å sortere ut disse klovnene.
Redigert 04.06.2018 kl 20:01 Du må logge inn for å svare
Capslock
05.06.2018 kl 11:27
1981

Kitron er HOT for tiden :)
Pennyless
06.06.2018 kl 13:41
1825

TL: "vi som vet hva selskapet driver med........" og det vet du vel nok, siden dine innlegg har et betydningsfull innhold, men likevel klarte du å selge deg ut med ca 50% for under 9,50 (det sa du selv). Hvorfor? Hva i all verden tenkte du som har satt på disse aksjene så lenge og viste alt om selskapet?

*nå er det 3 innlegg fra denne klovnen....
Caramba
06.06.2018 kl 20:16
1716

Tulletrollet er impulsiv og paranoid. Enten så har han ikke solgt eller så har han kjøpt seg inn igjen. Han er gift med selskapet, amatør som han er.
Redigert 06.06.2018 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Vargtas
08.06.2018 kl 00:05
1553

Og så har Kitron fabrikker I mange av G 7 landene som igjen gjør at de slipper å føre produktene over grensene for å forsyne kundene.
Gunstig å slippe toll....

Da er 20,- neste mål :)
Vargtas
08.06.2018 kl 00:05
1553

Og så har Kitron fabrikker I mange av G 7 landene som igjen gjør at de slipper å føre produktene over grensene for å forsyne kundene.
Gunstig å slippe toll....

Da er 20,- neste mål :)
transamen
12.06.2018 kl 09:37
1231

Mer arbeid til KIT : https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/06/Kongsberg-Defence-mottatt-ordre
Landmannen
12.06.2018 kl 19:53
1112

Det er vel ikke så mye arbeid for Kitron i denne ordren, som går på haledeler i kompositt - eller har jeg misforstått? For all del, jeg er positiv til Kitron, utviklingen de siste tre årene har vært hyggelig, og jeg mener KIT bør opp mot 15 før 2019. Men jeg visste ikke at de lagde haledeler, det trodde jeg var en ren KOG-ordre.
zxcvbnm
12.06.2018 kl 21:30
1060

Kitron leverer bakplanet på lrip 11 som er 141 fly, en kontrakt de fikk i oktober 2016, samt en if reciver som brukes i radarsystemet. De er også med litt på utviklingen av jsm. Pr nå er det levert 300 f-35 og de forventer en årstakt på 160 fly i året i 2023. I år er målet 91 fly, i fjor mener jeg det ble levert rett over 60 stk.
Landmannen
12.06.2018 kl 21:47
1041

Takk for oppdatering, det var jeg ikke klar over.
Caramba
13.06.2018 kl 16:46
877

På dagens sluttkurs har kit gått 57.5% så langt i år(inkludert utbytte). På kurs 15 vil den ha gått 122.5%. Er du klar over det landmann, eller er det meste stort sett uklart? Blir spennende å se om den holder seg over 10. Da blir direkte avkastning på 5.5% og det er jo bra dersom det er likviditet i aksjen, men det er det ikke. Kursen rigges etter beste evne, men intradags spread er borte, og da er nok snart også riggerne borte. Nok av landmenn i andre aksjer.
Landmannen
13.06.2018 kl 17:20
859

Jeg har hatt Kitron aksjer siden 2015, så kursutviklingen er jeg klar over. Jeg var imidlertid ikke klar over at de var involvert i produksjon av kompositt haledeler til F-35, så jeg satte pris på den oppdateringen. Ingen grunn til å bli snurt, min gode mann!
zxcvbnm
13.06.2018 kl 17:54
830

#landmannen

Da misforsto du, Kitron leverer ikke kompositt.

Bakplanet (som kitron leverer) er en avansert og kompleks elektronikkmodul
Redigert 13.06.2018 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
Landmannen
13.06.2018 kl 22:19
744

Okke som, takk til zxvbnm for folkeopplyning til en enkel mann fra landet (no pun intended). Jeg setter stor pris på at du kommer med saklig, korrekt tilbakemelding på mine noe ubehjelpelige spørsmål. Det står det respekt av - takk!
Troll_Leif
14.06.2018 kl 09:09
622

Når vi ser på innlegg fra Caramba, som er tilknyttet norges største "svindel meglerhus", er det trist å se hvordan disse overbetalte finanskriminelle individene opererer og styrer børsen, og beriker seg og sine nærmeste med "fasit" for hånd, i tillegg til roboter og hjelpemiddel den vanlige mann i gata bare kan drømme om. Ikke uten grunn de rike blir enda rikere, og tjener penger begge veier på børsen.

Utviklingen i KIT de siste årene , har en markedsverdi på kun 1 842 974 711 og aksjekurs på kun på kr. 10,46 per aksje

2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 *
Driftsinntekter 2 436 729 2 093 001 1 951 818 1 751 300 1 631 598
Driftskostnader + avskrivninger -2 288 046 -1 975 173 -1 849 077 -1 721 259 -1 606 475
Driftsresultat etter avskrivninger 148 683 117 828 102 741 30 041 25 123
Årets resultat etter skatt 98 997 74 551 72 225 24 289 8 328
Resultat pr. aksje 0,56 0,42 0,42 0,14 0,05
Antall aksjer 176 192 611 176 192 611 172 961 625 172 961 625 172 961 625

Balanse (kNOK) 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 *
Anleggsmidler 373 451 347 204 349 267 326 750 288 781
Omløpsmidler 1 175 248 1 005 801 924 709 825 244 799 879
Aktiva totalt 1 548 699 1 353 005 1 273 976 1 151 994 1 088 660
Egenkapital 663 565 584 799 566 510 494 683 473 708
Gjeld
Egenkapital og gjeld totalt
* Disse tallene kommer fra en foreløpig årsrapport

Og sammenligner man med NOD som er nærmest å sammenligne med, så har dette selskapet en MC på hele 10 355 420 160 og en aksjekurs på hele kr. 57,60 per aksje

HISTORISK OVERSIKT
Resultat (kNOK) 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013
Driftsinntekter 1 940 786 1 706 336 1 687 427 1 240 734 765 206
Driftskostnader + avskrivninger -1 854 850 -1 622 546 -1 381 743 -1 072 499 -681 500
Driftsresultat etter avskrivninger 85 936 83 790 305 684 168 235 83 706
Årets resultat etter skatt 55 616 55 446 211 431 137 787 58 914
Resultat pr. aksje 0,34 0,34 1,29 0,84 0,35
Antall aksjer 163 481 600 163 481 600 163 440 600 163 440 600 168 736 600

Balanse (kNOK) 2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013
Anleggsmidler 396 450 360 708 314 109 193 142 140 455
Omløpsmidler 1 125 888 1 146 994 1 070 728 776 520 498 285
Aktiva totalt 1 522 338 1 507 702 1 384 837 969 662 638 740
Egenkapital 1 027 559 1 003 529 982 427 657 564 444 421
Gjeld
Egenkapital og gjeld totalt
Redigert 14.06.2018 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Caramba
14.06.2018 kl 13:22
548

Du trenger ikke å offentliggjøre din egen diagnose. Alle har for lenge siden forstått hvordan det står til.
Tallene du viser til er greie nok, men hva er galt med minel?
Troll_Leif
14.06.2018 kl 15:12
486

Caramba
Jøss, der traff jeg deg igjen på et ømt punkt gitt, det lyser og lukter dritt av deg lang vei, at du rett og slett er en sleip feig liten drittsekk som ikke får viljen din, noe som ikke er ukjent den skitne bransjen du opererer i.
Du skal ha all ære for at du traff med nedgangen idag, men enhver idiot tjener penger i markedet når man sitter med alle hjelpemidler og fasit for hånden. Når du minst forventer det, kommer gjerne økokrim inn på kontoret uanmeldt og hanker inn deg også, som de har gjort med flere andre.
Redigert 14.06.2018 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
erott
15.06.2018 kl 21:31
321

Hadde vært greit med ei sandkasse nå !
erott
Vennlig hilsen
16.06.2018 kl 19:02
200

Feilen med dine tall Caramba er at du ikke tar hensyn til at Kitron var feilpriset ved utgangen av 2017. Årsaken til feilprisingen var flere uheldige hendelser i fjerde kvartal, men uten at dette hadde noen betydning for inntjeningen i kvartalet. Det var både innsidesalg, komponentmangel og to store fond som solgte seg ut av Kitron på tampen av året. Det førte til stor usikkerhet i markedet og gjorde at Kitron var kraftig underpriset ved årets slutt. Derfor har vi fått en kraftig reprising nå.

En kursoppgang på 50 prosent kan virke mye, men ikke så mye når kursoppgangen kommer fra svært lave nivåer. På fredag endte kursen på 10,30. Det gir en kursoppgang på 47,35 prosent så langt i år. Tar vi med et utbytte på 55 øre pr aksje så har Kitron steget med 55,22 prosent hittil i år.

Pareto traff svært godt med sine estimater for Kitron i 2017. De estimerte at inntektene ville bli på 2346 millioner og en EBIT margin på 6,3 prosent. Det stemmer ganske godt med fasit. Men de bommet veldig med kursmålet. De hadde et kursmål på 9,30 for Kitron i 2017, mens fasit ble en kurs på 6,99.

Hvis vi tar utgangspunkt i at kursen i Kitron burde vært 9,30 i 2017, så får vi et helt annet bilde av kursutviklingen i 2018. Hvis vi forutsetter en kurs på 9,30 ved årsskiftet så ville oppgangen vært på 10,75 prosent så langt i år. Med utbytte inkludert ville oppgangen vært 16,66 prosent.

Når Pareto satte sitt kursmål for Kitron i 2017, så tviler jeg på at de tok særlig mye hensyn til at Kitron hadde betalt et utbytte på 25 øre i 2017. Så da bør vi se bort fra utbyttet når vi evaluerer kursstigningen i 2018. Med basis i inntjeningen i 2017 og forventet inntjening i 2018 så fremstår ikke Kitron som særlig mye dyrere nå, enn i 2016!

Vennlig hilsen...