Ocean Energy - tegning på folkeinvest.no fra 22. mai!

Stock-Holm
GWC
15.05.2018 kl 00:24
884

Tips om muligheten til venner, bekjente og andre, og del i sosiale medier. Del også i andre aksjefora, som i Shareville f.eks.

Tegning: https://folkeinvest.no/campaigns/5ab116dfa24d855dddfe06f7

Selskapets nettsider: http://www.ocean-energy.no

Aksjonærinfo: http://www.ocean-energy.no/aksjonaerinfo/

Ocean Energy kommer, sammen med noen andre selskaper, inn under General Wave Company (GWC). De har utviklet flere typer produkter, og viser med det evnen til å bygge flere bein å stå på. Nevner kort stormbøyen til bølgekraftparker og lysmarkeringsbøyen som kan selges til alle som vil lysmarkere punkter til sjøs eller på store innsjøer, noe som innebærer et meget stort marked. De vil utnytte havrommet. De er et selskap som sorterer innunder havnæringer, og de innehar solid kompetanse og kan vise til sterke samarbeidspartnere.

Finn ut mer selv. Gjør søk på nettet og sjekk ut stoa. Kontakt eventuelt selskapet. De bruker å svare nokså raskt.

Kjøp av aksjer innebærer risiko for tap og gjøres selvfølgelig kun på eget ansvar.


Ps. For den gode ordens skyld: Jeg har aksjer i selskapet.
Stock-Holm
15.05.2018 kl 22:09
809

Nedtellingen til starten av tegningsperioden:

https://folkeinvest.no/campaigns/5ab116dfa24d855dddfe06f7/live

Dette blir meget spennende, og nok et bidrag innen det grønne skiftet sammen med flere andre selskaper, som NEL Hydrogen, Greenstat, Scatec Solar osv. Selskapet blir likevel høvelig unikt på børsen med fokuset på bølgekraft, og kan komme til å høste store fordeler av å være tidlig ute innen et felt verden skal få se mer og mer av. Her kan man være en investor som både vil være snill med planeten og som vil tjene penger!

Ved børsnotering, så vil kursen mest sannsynlig bli mye høyere enn kursen ifm. denne tegningen.
dips
16.05.2018 kl 12:24
755

Googla litt på Folkeinvest. De beveger/har beveget seg litt på kanten av lovverket. Håper ikke dette har innvirkning på GWC. Ellers så har bidratt til å hente inn 17 millioner til 10 mindre selskaper. Ikke all verden, men en start. Nå er målet å hente inn 3-5 millioner for OCE/GWC. Håper dette går veien.
Stock-Holm
16.05.2018 kl 14:39
727

Dette kjenner jeg ikke til, dips. Mest opptatt av at de er innenfor lovverket på denne emisjonen, og det har jeg ingen grunn til å betvile at de skal være.

Slik jeg leser oversikten over avsluttede emisjoner på Folkeinvest sine nettsider, så står selskaper som kunne ha vært interessante å investere i med status finansiert, og dermed skal det se lovende ut også for Ocean Energy. Ikke noe problem.
dips
16.05.2018 kl 14:49
721

https://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2018/02/09/Driver-pengejakt-p%C3%A5-kanten-av-loven-16058116.ece

Korrigering på innlegget mitt ovenfor: ".håper det ikke påvirker GWC sin emisjon", at det blir problemer å hente inn nok penger. Jeg er i overkant utolmodig og frykter noen ganger å tape alle pengene. Media er noen ganger i overkant dramatiserende og på dette gamle innlegget bet jeg på.
Redigert 16.05.2018 kl 14:51 Du må logge inn for å svare
Stock-Holm
16.05.2018 kl 16:15
697

Media er media..:)-

Du har satset penger på dette, så da kan du vel like gjerne være positivt innstilt til egen investering...
Stock-Holm
16.05.2018 kl 23:52
664

Kommer bølgekraft for fullt framover..? Ja, det er like sikkert som at det blir 17. mai i morgen.

Noen få hint:

https://cleantechnica.com/2018/05/09/canary-islands-look-to-wave-power-for-desalinazation/

https://www.seabased.com/100mwcontractghana

https://www.maritime-executive.com/article/new-wave-energy-test-center-for-oregon#gs._U5nzHI

https://www.youtube.com/watch?v=AOyzVWrxlgM

https://marineenergy.biz/2018/03/23/hann-ocean-achieves-wave-energy-breakthrough/

Når det så blir helt klart for alle at man må ha både enkel og lett overflateinfrastruktur for lønnsomme kilowattimer, og ikke minst havarisikring mot ekstremvær, så... Ocean Energy har, og utvikler videre, det som skal til for stabil og optimal absorbering av bølgekraft over tid.

https://www.youtube.com/watch?v=ADp54NGevwo

Finn ut mer via http://www.ocean-energy.no.
Stock-Holm
17.05.2018 kl 11:25
601

Solkraft ble latterliggjort, men kom...

Vindkraft ble latterliggjort, men kom...

Bølgekraft har også blitt latterliggjort, men kommer...

... og du behøver ikke å være rakettforsker eller verdensmester i googlesøk for å se det...

Bølgekraft går også gjennom flere steg i evolusjonen sin, så det vil komme stadig rimeligere kilowattimer også fra bølgene. Utviklingen på dette området skjer allerede, i flere land. Reisen har begynt, og her kan man delta fra et tidlig stadium med aksjer.

Ha en riktig så flott 17. mai, alle sammen!
Redigert 17.05.2018 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
Stock-Holm
17.05.2018 kl 18:37
554

Hva med personer i administrasjonen og styret til Ocean Energy... Eier de aksjer selv, da..? Ja, det gjør de så absolutt, og enkelte har svært så mange aksjer.

Hvordan ta en rask kontroll på dette selv..? Se oppførte personer under administrasjonen og styret i prospektet, for så å gjøre søk på navnene deres i DNs søkefunksjon knyttet til Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere:

Prospektet:
http://www.ocean-energy.no/wp-content/uploads/2018/04/OCEAN-ENERGY-Norsk-21.-april-Informasjonsprospekt-2018.pdf

DNs søkefunksjon:
https://investor.dn.no/?&_ga=2.76370066.649957051.1526567543-702437233.1526567540#!/NorgesAksjer/

Aksjeeierskap som personer i administrasjonen og styret måtte ha i selskapet via andre selskaper, kan komme / kommer i tillegg. Det samme gjelder (eventuelle) aksjer kjøpt etter utgangen av 2017.

Så ja... Her står det meget bra til med innsidekjøp. Ikke noe å klage på!
Redigert 17.05.2018 kl 18:37 Du må logge inn for å svare
Stock-Holm
18.05.2018 kl 08:49
469

Et enkelt bilde av det store potensialet:

https://atmocean.com/the-potential-of-wave-energy/

Bølger utgjør en stabil vedvarende og meget stor fornybar energikilde, og bølgekraft må inn som en del av energimiksen. Det er i ferd med å skje, i en sped start. Det kan også komme hybridløsninger, f.eks. kombinasjonen bølge- og solkraft. Kan raskt nevne at solceller gjerne yter 25% mer på sjøen grunnet speileffekten solstrålene får i møte med bølgene. Øvre deler av bølgekraftbøyer kan f.eks. bekles med solceller. På offshore vindmøller, så kan bølgekraftklaffer monteres på vindmøllestolpene, osv. Mulighetene er mange.

Jeg ser ikke på vind- og solkraft som konkurrenter mot bølgekraft. Jeg mener at både vind-, sol- og bølgekraft både bør og vil inngå i energimiksen og utfylle hverandre, så jeg ser ikke problemet.
Stock-Holm
18.05.2018 kl 17:41
423

Et lite glimt fra utviklingen av lysmarkeringsbøyen ment for lakseindustrien:

http://www.et.aau.dk/digitalAssets/307/307736_ocean-energy-light-buoy.pdf

Stort marked i flere land med sterke kjøpere...
Redigert i går kl 01:59 Du må logge inn for å svare
Stock-Holm
19.05.2018 kl 15:33
365

Tror det blir mer vanlig å se bølgekraftløsninger fastmontert til annen solid infrastruktur på/ved sjøen, som på de ytre sidene på moloer, laksemerder, båter, fergekaier osv., for ikke å nevne bruer. Kilowattimer generert fra løsninger tilkoblet bruer, kan faktisk bidra til å betale ned visse prosjekter raskere.

Sjekk eventuelt ut dette:
https://www.nrk.no/trondelag/stjornfjorden-kan-fa-energibru-1.7208543
Alby
19.05.2018 kl 20:17
335

Hva er inngangsprisen ? På OB ?
Stock-Holm
19.05.2018 kl 21:46
314

Hei Alby.

Jeg fikk kommunisert fra selskapet per e-post at kursen settes til 1,25 kroner ved introduksjon på børsen. Det var vel i fjor jeg fikk svar på dette, men det går jo an å ta kontakt med selskapet om dette nå. De bruker å svare nokså raskt.

Kontakt:
http://www.ocean-energy.no/kontakt-oss/

Om det skulle komme minst én kontrakt før børsintro, eller nye "spin off"-produkter blir lansert, så kan det vel tenkes at kursen ved introduksjon på børsen settes høyere enn 1,25 kroner.
Redigert 19.05.2018 kl 21:48 Du må logge inn for å svare
Stock-Holm
I går kl 02:16
289

Vi behøver mer strøm, og vi behøver renere strøm.

Folketallet på jorda går opp, mens stadig flere får økt kjøpekraft. Med global oppvarming vil behovet for klimaanlegg øke på kraftig, og disse bruker mye strøm, og helst skal de bruke ren strøm. Biler, busser og ferger på batteri vil også bruke mye strøm, og helst ren strøm. Skal de gå hydrogen, så bør hydrogenet ha blitt produsert ved hjelp av ren strøm. Faktisk har det vært nevnt i flere sammenhenger, muligheten til å produsere hydrogen på kortreist og ren strøm fra norsk bølgekraft. Flere tog skal gå på strøm, helst ren strøm. Destillering av saltvann forbedres og øker på, og destilleringsanleggene bør helst bruke ren strøm, men siden havet gjerne er i nærheten, så...

Lista er lang, men poenget er at verden må produsere mer strøm med en mye større andel ren strøm, og bølgekraft skal nok finne plassen sin i behovsdekningen.
Redigert i går kl 09:57 Du må logge inn for å svare
Stock-Holm
I går kl 17:25
210

Det kan være greit å reinvestere noe i Ocean Energy, eventuelt sette helt ferske midler inn. Feriepenger og skattepenger til gode blir utbetalt for de fleste ila. juni, så om det må til, så låner man bare det man kan tilbakebetale fra feriepenger og skattepenger til gode. De kommer nok inn på konto en liten periode etter at tegningsvinduet er lukket. Her er det mulig for mindre investorer å bli med blant de større. Vel, det får bli opp til hver enkelt å kalkulere egen risikovillighet. All risikotaking på eget ansvar.

Tegningsperioden varer fra 22. mai til 5. juni.
dips
I går kl 18:41
174

Hei. Takk for info og nyttige linker. Jeg registrerte meg på Folkeinvest.no sine sider, måtte det for å få info nå. Der står det at tegningskurs er kr 0,48 pr. aksje og minstegning er kr 5000,-.
Stock-Holm
I går kl 20:31
140

Bare hyggelig, dips. Jeg er interessert i tematikken generelt, og i selskapet spesielt.

Har fortløpende fulgt med i utviklingen innen fornybar energi (inkludert bølgekraft) de siste åra, og har oppdatert meg på nytt fra selskapet gjennom både e-postutvekslinger med dem og via aksjonærinfo på nettsidene til selskapet. Har også møtt CEO for en prat i fjor.

Tegningskursen anses som attraktiv sett opp imot hvor langt selskapet har kommet i utviklingen på ulike felt, og opp imot hvor langt selskapet har kommet på veien mot børsnotering, men også opp imot tidligere tegningskurser som har skjedd på maks 0,75 kroner. Slik jeg har forstått det, er denne nødvendige innhentingen av kapital en av de siste store stegene før børsnotering kan realiseres.

Tror aksjen kan bli populær på børsen, både blant langsiktige investorer og blant tradere (kontraktsmeldinger, innsidekjøp, positive omtaler i finansmedia osv., samtidig som den kanskje kan bli ekstra sårbar for børskorreksjoner som nykomling). Selskapet skal kunne ende med å bli kjøpt opp en gang lengre inn i framtida, f.eks. av Carnegie Clean Energy Limited. Ser det for meg som en logisk del av utviklingen på sikt at mindre selskaper med smarte løsninger fort kan bli kjøpt opp av større selskaper som satser innen dette feltet.
Redigert i går kl 20:39 Du må logge inn for å svare
Stock-Holm
I går kl 21:26
114

Og apropos økt strømforbruk i verden, så kan også bitcoin (!) nevnes:

https://e24.no/digital/bitcoin/studie-bitcoin-vil-staa-for-en-halv-prosent-av-verdens-energiforbruk-foer-aaret-er-omme/24338415

Bitcoin med flere i samme leia..:)-
Stock-Holm
I går kl 22:00
100

Sett av tid (den som vil og kan) til "kick off"-møtet med Ocean Energy, tirsdag 22. mai fra og med klokka 19:

https://trdevents.no/event/kick-off-ocean-energy/

Oppmøte på DIGS i Olav Tryggvasons gate 30 i teknologihovedstaden Trondheim.

Det hele blir også livestreamet ut på nett (følg link ovenfor).

Tips gjerne andre om dette.
ArveAnd
I går kl 22:25
87

ting tar visst relativt lang tid her. Har du sittet fastlåst lenge her Stok?

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2184045
Stock-Holm
I dag kl 02:51
47

Jeg er fri som fuglen, ArveAnd...

Har kjøpt aksjer i Ocean Energy gradvis over lengre tid, så jeg har jo valgt å sitte "fastlåst", som du kaller det. Bl.a. har jeg reinvestert gevinster fra andre aksjer i Ocean Energy. Det var nok ikke meningen at ting ikke skulle ta relativt lang tid her, tenker jeg, og det er greit. For øvrig kan jeg legge til at jeg aldri har forsøkt å selge aksjer i Ocean Energy, og om innsatsen skulle gå tapt, så får den gjøre nettopp det. Fornøyd..?