Tickerliste


AKERBP

Olje og Energi AKERBP 23:36 Utbytte - veien fremover [98] 11010 mekker
Olje og Energi AKERBP 20:29 Aker bp nye funn [6] 856 uklok
Olje og Energi AKERBP 12:47 Utbytte historikk Aker BP / Det Norske 0 293 Fundamentalist
Olje og Energi AKERBP 23:50 En utrolig historie? 0 306 kontra
Olje og Energi AKERBP 14:03 Der var 210 passert [7] 1683 mekker
Olje og Energi AKERBP 18:37 AkerBP banket Statoil i 2017 - og vil øke avstanden i 2018 [3] 918 Korsar