Tickerliste


AQUA

Olje og Energi AQUA 10:44 Feriepenger :) nok 0,9 utbytte(tilbakebetaling) [1] 190 mern1
Olje og Energi AQUA 20:01 Aqualis ligger an for reprising [5] 586 GulbranGråstein
Offshore AQUA 13:33 Aqualis inngår avtale med Maersk [5] 382 Ballrogg
Offshore AQUA 19:30 Q1 report [15] 789 MrInvestor
Olje og Energi AQUA 09:31 Great Q4 report from Aqualis [15] 1274 MrInvestor
Olje og Energi AQUA 12:51 Reprising på gang [5] 771 GulbranGråstein
Olje og Energi AQUA 21:42 AQUA (Aqualis) -94.79%. Normalt eller aksjesvindel? [1] 481