Tickerliste


EQNR

Olje og Energi EQNR 23:06 Equinor - hva gjør de i dette landet - Algerie 0 146 altinex..
Olje og Energi EQNR 22:36 UTE AV ALT også olja........venter på korr. 0 362 Worthy
Olje og Energi EQNR 10:11 EQUINOR-UTBYTTET 0 260 MAXJOS
Olje og Energi EQNR 23:13 Hvor går oljeprisen nå ? [2] 409 Boktransporten
Olje og Energi EQNR 15:50 STL blir EQNR [8] 1080 citius