Tickerliste


EQNR

Olje og Energi EQNR 23:13 Hvor går oljeprisen nå ? [2] 229 Boktransporten
Olje og Energi EQNR 15:50 STL blir EQNR [8] 660 citius