Tickerliste


FRO

Shipping FRO 08:45 10 SLUTNINGER TORSDAG, STERKERE RATER VEST-AFRIKA/ØST 0 163 Volf
Shipping FRO 11:49 7 SLUTNINGER FREDAG, SVAKERE RATER -BASSØE [5] 496 Volf
Shipping FRO 14:57 FRO: Bunnløs! ... What to do? [1] 430 matusalem
Shipping FRO 09:27 Lav RSI i FRO rett tid å ta en rask trade? [2] 384 Volf
Shipping FRO 09:10 FRONTLINE Time to regain position [2] 505 Volf
Shipping FRO 08:42 12 VLCC-SLUTNINGER FREDAG, STABILE RATER 0 304 Volf
Shipping FRO 08:43 3 VLCC-SLUTNINGER ONSDAG, STABILE RATER -BASSØE [2] 514 Volf