Tickerliste


GSF

Fiskeri og oppdrett GSF 10:56 Laks - Pareto oppdaterer [10] 2190 nike
Olje og Energi GSF 15:16 Ocean Quality amatører (Eksportør for GSF til Kina) [5] 331 Ranudo