Tickerliste


PHO

Farma PHO 17:49 Forslag til distribusjon og salg i USA.... 0 188 eiken
Farma PHO 11:20 PHO - Antall potensielle refusjoner i USA [9] 969 OleKyryliuk
Farma PHO 07:41 PHO [6] 629 oljesprut
Farma PHO 20:19 Refleksjoner etter Photocures Q3-presentasjon [1] 306 nextmove
Farma PHO 16:36 Kvartalspresentasjonen Q3/2017 0 229 nextmove
Farma PHO 12:18 Q3/17. Nok et elendig kvartalsresultat fra Hestdal 0 119 Ebit